adhdhosvoksne-Vivi-hinrichs-adhd-aarhus

ADHD / ADD hos voksne – Er du udfordret? Få specialiseret viden i Århus

Lær dig selv bedre at kende med dine udfordringer ADHD / ADD

Har du ADHD – ADD funktionsniveau udfordringer?

Ønsker du at forstå dig selv bedre og de udfordringer du i særlig grad må mestre?

Læs mere om, hvordan du understøtter ADHD/ADD her.

Gennem et samtale forløb, får du viden og indsigter om, hvad det vil sige at have ADHD eller ADD. Vi afklarer, hvilke udfordringer du har, og du får hjælp til, hvordan du kan håndtere disse og øge din trivsel.

Har du lav frustrationsniveau? Får du vredesudbrud?

Hvordan kan du mestre dette og passe på dig selv?

Hvordan kan du finde muligheder, ressourcer, livskvalitet og livsglæde?

Få psykoterapi i Aarhus eller online til gode priser og få støtte og vejledning efter dine behov. 

 

ADHD-hos-voksne-impulsiv-opmaerksomhedsforstyrrelse-århus

Få terapi indenfor 24 timer
–  i hjertet af Aarhus 
Telefon: 28 94 71 00

At leve med ADHD – ADD hos voksne


Har du minimum 6 ud 9 symptomer?

 • Uopmærksomhed, lav koncentration og hyppige skift af fokus. Tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og sansninger.
 • Overfladisk bearbejdning af information: misser detaljer og laver sjuskefejl. Omvendt kan der hos nogle være en tendens til at fortabe sig i detaljer, men det sker så på bekostning af helheden.
 • Tilbøjelighed til at være mental fraværende, dagdrømmende eller på anden måde distræt – både ved arbejde og i kontakt til andre mennesker.
 • Besvær med at komme i gang med eller færdiggøre opgaver og gøremål – ikke mindst opgaver, der består af mere end et trin.
 • Tilbøjelighed til at miste eller forlægge ting herunder nøgler, vigtige papirer og andet, der har betydning for ens daglige funktion.
 • Vanskeligheder med at organisere, planlægge og generelt skabe struktur i hverdagen. Der er hertil ofte knyttet en ringe tidsfornemmelse, som gør det svært at vurdere, hvor lang tid en opgave tager.
 • Undgåelse af eller ubehag ved at udføre opgaver og aktiviteter, der kræver længerevarende koncentration, herunder bl.a. læsning.
 • Tendens til hurtigt og let at blive distraheret af ydre stimuli, dvs. forskellige former for sanseindtryk. Hertil knytter sig besvær med at frasortere irrelevant stimuli og information.
 • Glemsomhed i daglige aktiviteter, bl.a. hvad angår aftaler og udførelsen af opgaver.

Hvad er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der også har med tænkningen at gøre.

De 3 typer ADHD:

 • Overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
 • Overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden
 • Kombineret type, hvilket vil sige forstyrrelser af såvel opmærksomheden som af aktiviteten og impulskontrollen

Få større viden om ADHD hjernen

Det er forandringer i hjernen, der giver symptomer på ADHD. Der er forstyrrelser i flere områder af hjernen og meget tyder på, at symptomerne hænger sammen med en nedsat evne til at transportere signalstofferne dopamin og noradrenalin.

Hjernen hos mennesker med ADHD fungerer ligesom en ”træt hjerne”, da kommunikationen mellem hjernecellerne er hæmmet.

ADHD hos voksne betyder, at mange har vanskeligheder med at få struktur på tilværelsen. Hvis der samtidig også er andre psykiske lidelser, kan det gøre behandlingen vanskelig.

                Har du ADD / ADHD symptomer? Så få hjælp til at stabilisere de særlige udfordringer

add-adhd-personlighedsforstyrret-vivi-hinirhcs-aarhus

Lær at mestre ADD udfordringer 

Hvad er ADD? Det er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADD står således for Attention Deficit Disorder, det vil sige forstyrrelse af opmærksomheden, hvor H´et for hyperaktivitet er udeladt. ADD bruges således, når der overvejende eller udelukkende er tale om forstyrrelse af opmærksomheden.

Viden om ADD: Der diagnosticeres klart flest drenge og mænd med ADHD, men der er en mere ligelig fordeling mellem de to køn, når det handler om ADD – med et lille flertal af piger og kvinder.

Symptomer på ADD: Mennesker med ADD har primært vanskeligheder med at være opmærksomme og koncentrerede og dermed også med at opretholde et passende tempo og energiniveau i dagligdagen. De har svært ved at blive aktive / tage initiativer og skal støttes i dette.

Diagnosticering: Mennesker med ADD er mere stille og rolige end mennesker med ADHD og hyperaktivitet/impulsivitet. De skaber ikke så mange konflikter, og derfor er det sværere for andre at få øje på deres vanskeligheder. Det betyder, at mange ikke får stillet diagnosen ADD, før de er unge eller voksne.

                Har du ADD / ADHD symptomer? Så få hjælp til at stabilisere de særlige udfordringer

Få vejledende psykoedukation


Alle mennesker er forskellige, også når man har ADD eller ADHD. Få en afklarende samtale om præcis dine særlige udfordringer, som kan være:

 • Impulsivitet
 • Opmærksomhedsforstyrret
 • Svært ved at strukturer
 • Udfordret i at overføre erfaringer og konsekvensberegne
 • Oversanser og nedsmelter let

Motivation selvværd / selvfølelse


Vigtige ting at huske i forbindelse med anerkendelse, ros og varme:

 

 • Søde ord
 • Positiv øjenkontakt
 • Fysisk kontakt
 • Koncentreret opmærksomhed
adhd-hos-voksne-aarhus-angst-terapi-kort-ventetid

ADD / ADHD hos voksne kan stabiliseres ved en psykoeducation i Aarhus

Få læring og strategier  til at kende dig selv bedre og til at mestre ADHD / ADD udfordringer

Hvad er ADHD / ADD?

 

 • ADD og ADHD er funktionsforstyrrelser i visse dele af hjernen
 • Det forekommer i alle sværhedsgrader og med en glidende overgang til det normale
 • ADD og ADHD optræder i betydende grad hos 3-6 procent af alle børn. Drenge rammes hyppigere end piger – dog rammes piger en anelse hyppigere end drenge af ADD

Diagnostiske kriterier for ADHD / ADD forstyrrelse

 

 • Opmærksomhedsvanskeligheder
 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet
 • Begyndelsesalder før 7 år
 • Optræder i flere forskellige situationer (skole, hjem m.m.)
 • Giver betydelige vanskeligheder socialt, skolemæssigt og erhvervsmæssigt
 • Skyldes ikke affektiv lidelse, angsttilstand eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Forskellige former for ADHD

 

 • Den hyperaktive form, hvor børnene ofte er meget urolige og aktive
 • Den stille form, hvor børnene er rolige, men har store opmærksomhedsproblemer (ADD)
 • Den kombinerede form, hvor barnet både er hyperaktivt og har opmærksomhedsproblemer

Få specialviden i Århus og få en større selvforståelse af funktionsniveauet/diagnosen

KOMMUNIKATION

TYDELIGHED


 • Klare udtalte forventninger
 • Enkelte regler
 • “Jeg vil have at du…”

MOTIVATION


 • Ros for normal opførsel
 • Ros og anerkend hver 20 minut
 • Ros for godt samvær
 • Ros for overholdte regler

GENTAGELSER


 • Træning af specifikke regler
 • Forventninger skal gentages
 • Planer repeteres

ADD / ADHD hos voksne kan stabiliseres ved en psykoeducation

adhd-add-angst-terapi-aarhus-gode-priser-kort-ventetid

Impulsivitet

 • Svarer før spørgsmål er afsluttet
 • Kan ikke vente på, at det bliver deres tur
 • Afbryder eller maser sig på
 • Taler for meget uden situationsfornemmelse

Få terapi i Århus eller online til gode priser. Læs mere her

Hyperaktivitet

 • Uro i hænder eller fødder, sidder uroligt
 • Forlader plads i klassen eller ved bordet
 • Løber, klatrer, farer omkring på utilpasset måde
 • Støjende adfærd ved leg, har vanskelig ved at være stille
 • Excessiv (voldsom) motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre

Biologiske kendetegn ved ADHD og ADD

ADHD og ADD er en forstyrrelse, der nedarves gennem generne. Cirka 80 procent af variationen menes at skyldes arv. Hvis ens forælder, søskende eller barn har ADHD, øges ens risiko for at have ADHD med 25 procent.

ADHD er en forstyrrelse, der påvirker hjernens belønningscenter. Der skal en større påvirkning til, før mennesker med ADHD får oplevelsen af belønning og tilfredsstillelse. Derfor er mennesker med ADHD i højere grad end andre i risiko for at udvikle afhængighed af en eller anden type stimulans. Det kan være tobak, alkohol, spil, hash eller andet, som giver oplevelsen af umiddelbar nydelse. Læs om misbrug. 

Lær at håndtere dine udfordringer,

så du kan få et mere balanceret liv

med større ro og livsglæde

Få psykoterapi indenfor 24 timer 

– dag, aften eller weekend 

adhd-hos-voksne-add-angst-mand-psykoterapi-aarhus

Gennem et samtaleforløb får du/I viden om og indsigt i, hvad det vil sige, at have vilkår med ADHD / ADD.

Du lærer, hvordan du kan stabilisere dig, så du ikke bliver overbebyrdet, frustreret og nedsmelter.

Hvordan du kan mestre de særlige behov og derved komme til at trives, finde muligheder, ressourcer, livskvalitet og livsglæde.

        Få terapi indenfor 24 timer

      –  i hjertet af Århus 

        Telefon: 28 94 71 00