familie-ældre-koflikter-voksnebørn-psykologi-psykiatri-vivihinrichs-århus

Ældre – midaldrende – kan skabe større nærvær, glæde og samhørighed

Oplever du dig sårbar & udfordret?

Fra de midaldrende år og frem sker der en betydelig psykologisk udvikling gennem den egentlige alderdom, bl.a. med hensyn til ændringer i personligheden, motiver, interesser, sansning, indlæring, hukommelse, tilpasning til nye sociale roller samt aldring i familien og på institution.

Mere end hver tredje ældre oplever sig ensomme.                          55.000 ældre i Danmark over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed kan være stigende i takt med at alderen stiger. Ensomheden kan ske når vi bliver singler/enke, børn flytter hjemmefra, forlader arbejdsmarked. Ensomhed tærer på livskvaliteten for den enkelte såvel psykisk som mentalt.

Nogle ældre kan  have svært ved at få tilknytning til arbejdsmarked, “det grå guld”. Eller opleve du dig udbrændt og eller har stress, både i et job men også ved ikke at få en tilknytning til arbejdsmarked.

At mistrives kan skyldes mange forskellige årsager.                              Vi er tilbøjelige til at vende det indad og give os selv skylden for alt. Især kvinder er det samvittighedsfulde,- som også kan medvirker til at vi får et knæk på selvværdet.

parterapi-aarhus-psykolog-familieterapi-tilbud-billig-fleksibelonlineterapi1

 

 I psykoterapien hos mig møder jeg dig hvor du er. 

Det kræver tillid at lette sit hjerte til en anden. Jeg tilbyder et rum fyldt med forståelse, fortrolighed, rummelighed, empati og tavshedspligt. Jeg lytter uden fordømmelse eller færdige løsninger.

Få professionel psykoterapi Århus
– 
gode priser og fleksible tider

Er den gode energi og gnist væk?

Måske du kan genkende nogle af nedenstående problematikker:

 • Kroppens forandrende aldring evt. sygdomme
 • sorg over børnene er flyttet hjemmefra og har deres eget liv.
 • Skilsmisse – enke eller dårlig trivsel i parforholdet
 • Ensomhed – det sociale liv
 • Arbejdslivet og mulighed for at høre til i fællesskabet. Det grå guld.
 • Udbrændthed eller stress
 • sorg over svært at bevare en god relation til sit voksne barn
 • Hvordan løse det?
 • Hvad har vi sammen?
 • Hvordan kommunikeres der?
 • sorg over belastende relation til sine forældre
 • sorg over tab af egne forældre og andre/samlever skilt/syge/døde
 • Problemer med at sætte dig i den andens sted. Vi tror, vi ved, hvad den anden synes og mener.
 • Relationer, samspil og konflikter er multiple og derfor må sådant forholdes til ud fra de enkelte fortællings perspektiv.

I terapien ser vi på, hvilke behov og særlige udfordringer du står med.

Du bliver mødt der hvor du er

Du støttes og guides til at kigge ind i, hvad det kan have bragt dig hertil. sammen finder vi frem til dine forståelser, erkendelser og løsninger. Så du får øje på dine egne indre ressourcer og kompetencer, lærer dig selv at kende på et dybere plan. Så du er bedre rustet til at komme videre i dit liv styrke og vilje til at tage de beslutninger, der skal til.

Difuse konflikter

Du har en fornemmelsen af at glæden siver ud af dig og dit liv, ved f.eks. at du bærer rundt på en skuffelse, vrede, sorg eller længsel, du ikke får indfriet.

Konflikt i familien stikker dybt og sårer på et dybt plan. Familiekonflikter kan opleves uoverskuelige at løse fordi de er bærere af så meget fortid og så fastlåste roller. Det er værd at forsøge at få professionel hjælp og støtte til at komme de konflikter til livs. Oftest løsner tingene sig nemmere end man tror, og I vil være lettet for mange ærgrelser og frustrationer fremover.

Når bedste forældre ikke ser deres børn eller børnebørn.                 Når følelser er blevet voldsomt krænkede, en konflikt er spidset til, og som en desperat løsning på en fastlåst situation, sker det f.eks. at bedsteforældre mister muligheden for at se deres børnebørn. Hvilket er ulykkeligt for alle parter. Børn har også ret til at have og kende sine bedsteforældre. Konfliktmægling i familien er en god mulighed for at få sat lys på og få løst op for de krænkede, fastlåste følelser.

parforhold-parforholdsterapi-tale-forbi-kommunikation-parforholdsregler-strategier-psykologi-psykiatri-aarhus
Mistrivsel kan have en mere diffus karakter

Når man har voksne børn, så skal man opføre sig ordentligt ellers risikerer man, at de ikke gider være sammen med en. Det gælder begge veje. Nogle forældre glemmer almindelig pli og ligeværdighed, når det kommer til de børn, som nu er blevet voksne. Forældrene tror, at fordi børnene er deres, så kan de behandle dem som de vil, også selvom de for længst er flyttet hjemmefra.

Vi går gensidigt glip af så meget kærlighed, hvis ikke vi sørger for at opføre os ordentligt og pleje den relation, som engang var den vigtigste og som stadig kan være et rigtig godt og givende bidrag i vores liv. Vores forældre er dem, som har kendt os længst, og børns kærlighed kan være lige så stærk, som da de var børn, men det kræver, at vi gør os umage og behandler dem ligeværdigt.

 

       En familiekonflikt løses ikke.                 – ved at lægge låg på tingene.        Den bliver mere fastlåst, og           familiesamværet bliver en prøvelse.

PROBLEMER I FAMILIEN

Med helt konkrete strategier, hjælper jeg dig / jer tilbage på sporet.

I dag får ældre mennesker generelt mindre respekt. Børnenes tarv og deres behov er i stedet kommet i fokus, og en ny måde at være forældre på er blevet almindelig.

Måske har du gået længe med problemer i familien og med en følelse af fastlåshed eller en indre uro. Hvor du har en oplevelse af, at dit liv lige nu føles tungt, konfliktfyldt og svært at håndtere. Måske ved du slet ikke, hvorfor tingene bare sker, som de gør for dig, men du kan klart fornemme, at det tynger dig. Når livet opleves svært, kan vi komme til at gå rundt med en følelse af skamfuldhed eller manglende selvværd og selvom vi ser, at vi gentager mønstre, der ikke er gode for os, så har vi ikke nødvendigvis løsningen på, hvordan vi kommer ud af dem.

Voksne børn slår hånden af forældrene. Det er særligt de ældre, som lader stridighederne få betydning for forholdet til søskende. 44 procent af danskere over 50 år har oplevet konflikter med deres søskende, og knap en tredjedel af disse ser mindre til deres søskende. Tilsvarende mange svarer, at de har afbrudt kontakten med en eller flere af deres søskende.

Forældre – (far / mor) contra (datter /søn) konflikter 
De færreste af os kommer uden om tilbagevendende konflikter mellem mor og datter gennem livet, der kan bunde dybt.  Gennem professionel psykoterapi tager vi udgangspunkt i de konkrete situationer, der fylder i dig får i forhold til nogle situationer der kan få bålet til at blusse. Igennem konkrete fortællinger vil en mor eller datter kunne pege på det, der ligger neden under, hvor dette kan få nye ukendte vinkler til at blive synlige for den anden.

Få en dygtig terapeut i Aarhus
– fleksible tider og til en god pris

Især mødre er ofte en prudelknabe       

Mange har et kompliceret forhold til deres forældre især til deres mor. Det er helt almindeligt at mødre og døtre kan have det svært. Mødre har som regel gjort det så godt, de kunne, alligevel gør de det altid forkert, mødrene. Mange oplever at ulykker starter med at mor ikke så os. For i livet som mor er det uundgåeligt at fejle.

Mor spiller altid en afgørende rolle. En god mor kan sætte sig selv til side. Hun går lige bagved eller lige foran på de rigtige tidspunkter. Enten har mødrene været for omklamrende eller også har de været der for lidt. Den omklamrende mor går altid forrest. Værst står det til med den narcissisme mor, der altid tager udgangspunkt i sig selv.

Som børn knytter vi os til vores forældre for at få kærlighed og omsorg, og mor er typisk mere til stede, mere synlig og mere omsorgsgivende. Det er også derfor, hun får mere skyld, når den voksne kvinde skal bearbejde problemer, der bunder i opvæksten. Årsagen er hovedsagelig, at oftest har mor fyldt mere. Faderen har som regel ikke været der lige så meget.

Nogle kan være uegnede til at være mødre. De formår ikke at spørge ind til den andens psykiske velbefindende. Det resulterer i at nærværet bliver afskåret – afstumpet og uvedkommende og på sigt bliver man fremmedgjort overfor hinanden.

En god forældre er..

Det er når fx en mor viser os, hvordan vi skal være i verden.                 Vi gør, som hun gør, og når vi kommer galt af sted, så kigger vi op på hende og søger anvisning og råd. Hun bekræfter os i, at vi oplever verden på den rigtige måde, og hun hjælper os med at håndtere forskellige situationer hensigtsmæssigt. Vi spejler os også i vores mors måde at være kvinde på og lærer af det.

Mange forældre /mødre gentager ubearbejdede mønstre i relationen til deres eget barn, og på den måde bliver de ikke nær så gode forældre /mødre, som de ellers har potentiale til. Når vi ikke har arbejdet med os selv, så gentager vi meget let vores mødres fejl. Skaden kan blive en styrke hvis man går i terapi.

Hvis de voksne børn / døtre er igennem en proces, hvor de f.eks. trækker sig eller konfrontere deres mor med fortiden. Kan mødre sige; jeg er ked af, at jeg ikke har været god nok. De skal lytte uden at forsvare sig, indtil de ikke kan lytte mere, så skal de sige. Jeg har gjort mit bedste og nu kan jeg ikke gøre mere. Kvinden skal både styre at være mor, mange praktiske gøremål, karriere, sport og det sociale liv.

Få hjælp til at gøre op med mønstre,   der hæmmer dig og dine nærmeste

familie-ældre-koflikter-voksnebørn-psykologi-psykiatri-vivihinrichs-århus

Timing, omsorg og grænser

Voksne børn er lige så ansvarlige for forholdet, som deres forældre. 

Det kan både være de voksne børn, som tager skeen i den anden hånd og får modnet relationen, i stedet for at gå i barndom, i det øjeblik de træder ind ad døren i deres barndomshjem.

Det handler i allerhøjeste grad også om, at mange voksne børn har så svært ved at sætte grænser for de forældre, som engang var altoverskyggende autoriteter. De vælger den nemme løsning og holder sig væk, fremfor at bidrage til at udvikle og redefinere det forhold, de har til far og mor. De lader det hænge i stedet for at styrke forholdet, så det passer til en voksen-voksen relation.

Forbyggende – rettidigt genforhandling

Når børnene er blevet voksen skal relationen mellem de voksne børn og forældrene genforhandles, fordi de ikke længere bor sammen. Det skal ikke komme dryssende men en bevidst samtale herom. De kan spørge sig selv, hvad de får ud af at være sammen, og om hvordan de vil være sammen, og om de overhovedet skal have noget med hinanden at gøre. Generelt for vores relationer, handler det om at kunne sige fra på sine egne grænser, for at vi kan opnå en gensidig respektfuld relation.

 • Giv slip på vreden, og tilgive både dig selv og dit barn
 • Vreden kan stå i vejen for det liv du ønsker – selvstraf holder dig fast i tristheden

Løs konflikterne med professionel psykoterapi og eller få vejledning i hvordan du selv kan handle anderledes for at afspænde konflikterne.

Få en bedre kontakt med dine voksne børn

 

 • Har du oplevet brud eller større konflikter i din familie?
 • Er det rart at ses? Og hvis ikke, skal vi så gøre det?
 • Hvordan føles det?
 • Hvad kan du gøre som afvist mor eller far?
 • Hvordan heler du dig selv?
 • I skal lære nye måder at være sammen på
 • Mange voksne børn har så svært ved at sætte grænser overfor deres forældre, – som engang var altoverskyggende autoriteter. Det gælder begge veje, altså også modsat.
 • Er brud den eneste måde at løse konflikter?
 • Find fred med dig selv
Parforhold-forkaele-moenster-tillid-parterapi-vivi-hinrichs-aarhus

Få støtte til at finde muligheder,
så I kan genfinde jer selv og hinanden

I terapien lærer du / I at kommunikere, lytte og tage ejerskab af din / jeres kommunikation. Du tilegner dig / jer nye indsigter og konkrete handlestrategier.

 • Hvilke følelser findes der?
 • Hvilken følelsesmæssig næring har i hver især behov for – er der undertrykte følelser
 • Er det svært at vise følelser?
 • Er der ambivalente følelser og hvad handler de om?
 • Forventningsafstemme og finde en vej der fra
 • Være mere til stede I nuet og fremtiden fremfor i fortiden.

Få fleksible tider og læs om priser for parterapi her

Udtryk dine følelser, ønsker og behov

Udviklingspotentialet består i det personlige ansvar, at være nysgerrig på den anden og en villighed til at undersøge effekterne af ens egen adfærd. En interesse i at se på, hvad man selv kan gøre anderledes for at styrke den andens trivsel.

I terapien nærmere på kommunikationen. Som terapeut skaber jeg nogle rammer for samtalen. Der får vi klargjort, hvad I hver især betragter som problemet. Vi får samlet op på, hvilke ønsker I har til, hvad der skal komme ud af samtalerne.

I terapien, støttes du / I til at se nærmere på, hvad der er på spil.  Hvilke følelser og behov er der?

Hold ud, giv og tag konstruktive initiativer

Bliv ved med at sende lykønskningskort eller send positive skrevet mails dog doseret hensigtsmæssigt.  Få professionel hjælp til at lære hvordan du kan forholde dig og så du bliver på din banehalvdel, fremfor at afgive skyld og skam.

De fleste finder efter en pause ud af, at de godt kan have en sund relation, hvor mor og datter ikke er jævnbyrdige. Mødre skal altid være der, h vis børnene kommer, så der er forskel på spillereglerne mor er roden til alt ondt og det er hun også, men også kilde til al muligt godt. Ofte er der en tendens til at huske det negative og glemme det positive. Der r flere der ikke har kontakt med deres børn, fordi børnene har bedt dem om at holde sig på afstand. Og de er også ulykkelige over det.

Uanset hvem i familien, der er konflikternes omdrejningspunkt, er det værd at opsøge hjælp til at få løst de konflikter ved at finde en effektiv og resultatorienteret måde at bearbejde problemerne og løsne op.

Få en dygtig terapeut i Aarhus
– fleksible tider og til en god pris

Når bruddet må være det nødvendige onde som en udvej

Når der ikke længere er håb om en forsoning. Det er altid ok at bryde med en relation, hvis det er nødvendigt for at passe på sin egen psykiske tilstand. Alle har ret til at til at stå op for sig selv og passe på sig. Den psykiske belastning kan være for stor. Alle mennesker er forskellige og nogle relationer at uhåndterlige.

Hvis en part først har trukket sig og I ikke længere taler sammen, kan vejen tilbage være svær. Men i mange tilfælde kan dialogen genetableres og relationen forbedres med hjælp fra en terapeut.

Selv om mange kan have det s vært med generationskløften, er børn og forældre generelt set, trods alt kommet hinanden nærmere end nogensinde igennem de seneste årtier. Såvel velfærdsstaten og den økonomisk uafhængige af hinanden bidrager til at det derfor i stedet er følelser, der holder familien sammen. Og det er forsat bekostningsfuldt at fravælge hinanden. Når konflikten bliver svær at løse. Bruddet bliver permanent, og du er nødt til at finde fred med situationen som den er. Det kan du få professionel hjælp og redskaber til at leve med.

Fortidens oplevelser kan spøge i nuet

Kommer du til at blande mennesker fra din fortid og din nutid sammen (og dermed får holdt liv i vreden)? Fx en chef eller et familiemedlem der opleves som meget nedladende, fordi han ligner og taler som din far gjorde engang? Hver gang du ser den film – tanker, lyde eller billeder for dit indre øje, der kan spænde hele kroppen op. Glæden forsvinder – og ikke mindst energien til at være til stede i livet her og nu.

Når vi bliver ældre og godt op i alderen ca. over de 50 er sindet endnu mere tilbøjelig til at kaste mange forskellige ofte tidligere oplevelser og erfaring op. De sanser og tanker fra fortiden popper op her og der, og fylder dig i få øjeblikke med forskellige følelser,- der spiler ind i din væren i nuet. De tanker efterlader følelser der ikke er nutidige, og derfor skal du ikke lade dig overvælde følelsesmæssigt i nuet. Hvis det sker, så hver opmærksom på at toppen af de følelser varer få sekunder.

Tag kontrol over dine tanker

Med andre ord: du lærer ikke at “dyrke” de tanker. I stedet lærer du, at skyde de tanker væk. Lade dem passere som en sky, der flyver forbi. Du skal derfor i stedet lære at se på det med lidt mere afstand,- og gå mere bagom nogle af de oplevelser og følelser. Lær hvordan du kan forholde dig til alle de tidligere erfaringer og sanseindtryk uden at lade dig blive for berørt i nuet.

I terapien, får du/I håndgribelige værktøjer til at kommunikere, skabe et fornyet nærvær og samarbejde samt finde gnisten igen

 Kommunikation & konflikthåndtering

Få konkrete værktøjer der udvikler jeres samspil i parforholdet

Jeg tilbyder mange års solid terapeutisk erfaring. Terapi kan handle om at få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige måder at kommunikere og være sammen på.

Vi skal ikke lave om på den anden, men få talt gennem dialogen, så du / I får mulighed for at udtrykke jer, blive lyttet til og forstået.

Gennem en tryg støtte/styring og en læring om kommunikation, kan du /  I opleve hinandens følelser og bevæggrunde. Bliv på din bane halvdel, tag ejerskab af din kommunikation og tal ud fra dig, hvad det gør ved dig, og ikke hvad andre gør eller bør være.  Dosere ikke med skyld og skam efter hinanden, idet sådant aldrig føre til noget godt, tværtimod.

Du / I vil få en opfattelse af, hvordan eventuelle ændringer i relationen skal ske – og sammen finde hinanden igen.

Jeg tilbyder terapi i Aarhus eller online til gode priser, der giver dig/jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed. Læs om priser på parterapi pris her.

Få en dygtig terapeut i Aarhus
– fleksible tider og til en god pris

 

             Psykoterapi i Aarhus  – få hjælp til at møde hinanden på en konstruktiv og kærlig måde