ældre-midaldrende-livstil-ændres-ensomhed

           Ældre – midaldrende – få psykoterapi i Aarhus eller et onlineforløb

Er den gode energi og gnist væk?

Ældre /midaldrendes liv ændres ofte, som kan gøre det svært for én. Midaldrende alder kan være en sårbar alder især hvis man har oplevet flere svære ting i sit liv Måske du kan genkende nogle af nedenstående problematikker:

 

 • Kroppen forandres af aldring og evt. sygdomme
 • Sorg over at børnene er flyttet hjemmefra og har deres eget liv
 • Skilsmisse – enke/enkemand eller dårlig trivsel i parforholdet
 • Ensomhed – det sociale liv
 • Arbejdslivet og muligheden for at høre til i fællesskabet – det grå guld
 • Udbrændthed eller stress
 • Sorg over at have svært ved at bevare en god relation til sit voksne barn
 • Hvordan løse det?
 • Hvad har vi sammen?
 • Hvordan kommunikeres der?
 • Sorg over belastende relation til sine forældre
 • Sorg over tab af egne forældre og andre/samlever – skilt/syge/døde
 • Problemer med at sætte dig i den andens sted. Vi tror, vi ved, hvad den anden synes og mener
 • Relationer, samspil og konflikter er multiple og derfor må man forholde sig til det ud fra den enkelte fortællings perspektiv.

I terapien ser vi på, hvilke behov og særlige udfordringer du/I står med.

Få terapi i Århus og bliv mødt hvor du er

Du støttes og guides til at kigge ind i, hvad der kan have bragt dig hertil. Sammen finder vi frem til dine forståelser, erkendelser og løsninger, så du får øje på dine egne indre ressourcer og kompetencer og lærer dig selv at kende på et dybere plan. Så du er bedre rustet til at komme videre i dit liv og får styrke og vilje til at tage de beslutninger, der skal til.

Svære følelser: Når livet opleves svært, kan vi komme til at gå rundt med en følelse af skamfuldhed eller manglende selvværd. Og selvom vi ser, at vi gentager mønstre, der ikke er gode for os, så har vi ikke nødvendigvis løsningen på, hvordan vi kommer ud af dem.

Dårlige stemninger i familien

Du har en fornemmelse af, at glæden siver ud af dig og dit liv ved, at du f.eks. bærer rundt på en skuffelse, vrede, sorg eller længsel, som du ikke får indfriet. Læs mere på siden om ældre – voksne børn,

Når bedsteforældre ikke ser deres børn eller børnebørn. Når følelser er blevet voldsomt krænkede, og en konflikt er spidset til, kan bedsteforældre f.eks. miste muligheden for at se deres børnebørn som en desperat løsning på en fastlåst situation. Hvilket er ulykkeligt for alle parter. Børn har også ret til at have og kende sine bedsteforældre. Konfliktmægling i familien er en god mulighed for at få belyst og løst op for de krænkede, fastlåste følelser.

 

                      Ingen ventetid                       Få en tid indenfor 24 timer 

Oplever du dig sårbar og udfordret?

Fra de midaldrende år og frem sker der en betydelig psykologisk udvikling gennem den egentlige alderdom, bl.a. med hensyn til ændringer i personligheden, motiver, interesser, sansning, indlæring, hukommelse, tilpasning til nye sociale roller samt aldring i familien og på institution.

Mere end hver tredje ældre oplever sig ensom                                  55.000 ældre i Danmark over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed kan være stigende i takt med at alderen stiger. Ensomheden kan komme, når vi bliver singler/enker/enkemænd, når børnene flytter hjemmefra, eller når vi forlader arbejdsmarkedet. Ensomhed tærer på livskvaliteten for den enkelte, såvel psykisk som mentalt. Især mange ældre/ midelaldrende mænd oplever sig isoleret.

Nogle ældre kan  have svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet, som ‘det grå guld’. Måske oplever du dig udbrændt og/eller har stress – enten i et job eller ved ikke at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

At mistrives kan skyldes mange forskellige årsager                                Vi er tilbøjelige til at vende det indad og give os selv skylden for alt. Især kvinder er samvittighedsfulde, som også kan medvirke til, at vi får et knæk på selvværdet. Mange ældre giver udtryk for at jeg har “utaknemmelige voksne børn” eller “mine voksne børn gider mig ikke”. Få støtte til at komme dette til livs og ændre dette.

Du er få klik fra et onlineforløb. Få tilsendt et link som du bare skal klikke i, og så er vi på sammen.

parterapi-aarhus-psykolog-familieterapi-tilbud-billig-fleksibelonlineterapi1
I psykoterapien i Århus møder jeg dig hvor du er

Det kræver tillid at lette sit hjerte til en anden. Jeg tilbyder et rum fyldt med forståelse, fortrolighed, rummelighed, empati og tavshedspligt. Jeg lytter uden fordømmelse eller færdige løsninger.

          Få professionel psykoterapi                              i Århus eller online                    – gode priser og fleksible tider

I terapien ser vi på, hvilke behov og særlige udfordringer du/I står med.

ældre-midelaldrende-ændret-liv

Især mødre er ofte en prygelknabe       

Mange har et kompliceret forhold til deres forældre, især til deres mor. Det er helt almindeligt, at mødre og døtre kan have det svært. Mødre har som regel gjort det så godt, de kunne, alligevel gør de det altid forkert. Mange oplever at ulykker starter med at mor ikke så barnet. For i livet som mor er det uundgåeligt at fejle.

Mor spiller altid en afgørende rolle. En god mor kan sætte sig selv til side. Hun går lige bagved eller lige foran på de rigtige tidspunkter. Enten har mødrene været for omklamrende, eller også har de været der for lidt. Den omklamrende mor går altid forrest. Værst står det til med den narcissistiske mor, der altid tager udgangspunkt i sig selv.

Som børn knytter vi os til vores forældre for at få kærlighed og omsorg, og mor er typisk mere til stede, mere synlig og mere omsorgsgivende. Det er også derfor, hun får mere skyld, når den voksne kvinde skal bearbejde problemer, der bunder i opvæksten. Årsagen er hovedsagelig, at oftest har mor fyldt mere. Faderen har som regel ikke været der lige så meget.

Nogle kan være uegnede til at være mødre. De formår ikke at spørge ind til den andens psykiske velbefindende. Det resulterer i at nærværet bliver afskåret, afstumpet og uvedkommende, og på sigt bliver man fremmedgjort overfor hinanden.

 

Få terapi i Aarhus eller online til gode priser og fleksible tider.

En god forældre er…

Det er, når f.eks. en mor viser os, hvordan vi skal være i verden. Vi gør, som hun gør, og når vi kommer galt af sted, så kigger vi op på hende og søger anvisning og råd. Hun bekræfter os i, at vi oplever verden på den rigtige måde, og hun hjælper os med at håndtere forskellige situationer hensigtsmæssigt. Vi spejler os også i vores mors måde at være kvinde på og lærer af det.

Mange forældre/mødre gentager ubearbejdede mønstre i relationen til deres eget barn, og på den måde bliver de ikke nær så gode forældre/mødre, som de ellers har potentiale til. Formår en forældre/ eller voksne barn, at have fokus på den andens psykiske mentale sind? Evner en forældre eller det voksne barn at se sig selv ude fra?, så der er mulighed for refleksive udviklinger?

Når vi ikke har arbejdet med os selv, så gentager vi meget let vores mødres/forældres fejl. Skaden kan blive en styrke, hvis man går i terapi.

Hvis de voksne børn/døtre er igennem en proces, hvor de f.eks. trækker sig eller konfronterer deres mor med fortiden, kan mødre sige: “Jeg er ked af, at jeg ikke har været god nok.” De skal lytte uden at forsvare sig, indtil de ikke kan lytte mere. Så skal de sige: “Jeg har gjort mit bedste, og nu kan jeg ikke gøre mere.” Kvinden skal både styre at være mor, mange praktiske gøremål, karriere, sport og det sociale liv.

Få hjælp til at gøre op med mønstre, der hæmmer dig og dine nærmeste.

Ældre-midelaldrende-liv-ændres-psykoterapi

Fortidens oplevelser kan spøge i nuet

Kommer du til at blande mennesker fra din fortid og din nutid sammen (og dermed får holdt liv i vreden)? F.eks. en chef eller et familiemedlem der opleves som meget nedladende, fordi han ligner og taler, som din far gjorde engang? Hver gang du ser den film – tanker, lyde eller billeder for dit indre øje, der kan spænde hele kroppen op. Glæden forsvinder – og ikke mindst energien til at være til stede i livet her og nu.

Når vi bliver ældre og godt op i alderen, ca. over de 50 år, er sindet endnu mere tilbøjelig til at kaste mange forskellige og ofte tidligere oplevelser og erfaringer op. De sanser og tanker fra fortiden popper op her og der, og fylder dig i få øjeblikke med forskellige følelser, der spiller ind i din væren i nuet. lad ikke tankerne tage magten. Du er ikke dine tanker. De tanker efterlader følelser, der ikke er nutidige, og derfor skal du ikke lade dig overvælde følelsesmæssigt i nuet. Hvis det sker, så vær opmærksom på, at toppen af de følelser varer få sekunder.

I terapien, får du/I håndgribelige værktøjer til at kommunikere, og skabe et fornyet nærvær, samarbejde og genfinder gnisten og fællesskabet igen

Tag kontrol over dine tanker

Med andre ord: Du lærer ikke at “dyrke” de tanker. I stedet lærer du at skyde de tanker væk. Lade dem passere som en sky, der flyver forbi. Du skal derfor i stedet lære at se på det med lidt mere afstand og gå mere bagom nogle af de oplevelser og følelser. Lær, hvordan du kan forholde dig til alle de tidligere erfaringer og sanseindtryk uden at lade dig blive for berørt i nuet.

Ældre-middelalderende-fritid-arbejde-krop-livsstil

             Psykoterapi i Aarhus  – få hjælp til at møde hinanden på en konstruktiv og kærlig måde