aeldre-voksne-børn-dynamikker

Ældre – voksne børn – få konflikthåndterings psykoterapi i Aarhus

Ulykkelige afviste forældre søger hjælp

– Ofte fordi de voksne børn bryder relationen til deres forældre.

Den enkeltes liv er gennem samfundets normer et livsprojekt med livslanglæring. Dvs. at der stilles kontinuerligt mange forventninger til én/den enkelte. Og dette gør, at familien er blevet mindre central for den enkeltes identitet. Læs mere om ældre her 

Sammenbrud i relationer mellem voksne børn og deres forældre er en moderne tendens. Familierelationer har igennem det meste af historien været baseret på gensidige forpligtelser, hvor de nu i stigende grad er baseret på en ide om gensidig forståelse og kærlighed. Fx kan det være problematisk for relationen hvis man flytter, så der kommer en for stor geografisk afstand. Men også hvis unge fx får en akademisk uddannelse hvor sproget og forståelser ændres markant. Særligt hvis  dette er gældende i forhold til hvad ens forældre er med af vilkår, og forstår sig selv og andre med.

aeldre-voksneboern-dynamikker

I terapien ser vi på, hvilke behov og særlige udfordringer I står med.

aeldre-voksnebørn-dynamikker

Det ulykkelige kan være, at den ældre oplever sig i den grad svigtet af sit voksne barn. Det kan også være omvendt at det voksne barn, det mest i sit liv oplever sig overset og svigtet. Dette kan I søge professionel hjælp til at løse op for. På forskellige måder kan der let ske en fremmedgørelse og afstand, der kan være svært at bryde.

Få professionel støtte og hjælp til at finde hinanden igen på ny i alt dette.  Mange finder ind til hinanden i en ny måde at mødes på.

Familier der bryder forbindelsen.

Det er tragisk når voksne børn og forældre bryder kontakten. Men kan ikke være i relationen hvis den er for belastende for den enkelte. Især dette hvis der ikke findes en refleksiv læring og fornyet tilgang til hinanden.

Det kan også være så svært at løse fordi:

 • Der er utaknemmelige børn tænker forældrene fremfor at søge hjælp
 • de er voksne børn af psykisk syge forældre
 • voksne børn af alkoholikere
 • Voksne børn af dysfunktionelle familier.
familie-ældre-koflikter-voksnebørn-psykologi-psykiatri-vivihinrichs-århus

Få terapi i Århus og bliv mødt hvor du er

Du støttes og guides til at kigge ind i, hvad der kan have bragt dig hertil. Sammen finder vi frem til dine forståelser, erkendelser og løsninger, så du får øje på dine egne indre ressourcer og kompetencer og lærer dig selv at kende på et dybere plan. Så du er bedre rustet til at komme videre i dit liv og får styrke og vilje til at tage de beslutninger, der skal til.

Få en dygtig terapeut i Aarhus eller få et familie onlineforløb
– fleksible tider og til en god pris

Dårlige stemninger i familien

Nogle forældre er ikke vokset med opgaven og set at deres barn nu i dag er voksen. At de ikke skal tale til dem som et barn eller med skyld og skam. “voksne børn” orker ikke voksenskældud. Eller hele tiden være nærværende overfor sine forældre. De har i dag deres eget liv og kan kun ses af og til osv. Voksne børn og forældre må genforhandle nye måder at være sammen på.

Du har en fornemmelse af, at glæden siver ud af dig og dit liv ved, at du f.eks. bærer rundt på en skuffelse, vrede, sorg eller længsel, som du ikke får indfriet.

Konflikt i familien stikker dybt og sårer på et dybt plan. Familiekonflikter kan opleves uoverskuelige at løse, fordi de er bærere af så meget fortid og så fastlåste roller. Det er værd at forsøge at få professionel hjælp og støtte til at komme de konflikter til livs. Oftest løsner tingene sig nemmere, end man tror, og I vil være lettet for mange ærgelser og frustrationer fremover.

parforhold-parforholdsterapi-tale-forbi-kommunikation-parforholdsregler-strategier-psykologi-psykiatri-aarhus

Oplever du mistrivsel? Er det svært at være dig?

Når man har voksne børn, så skal man opføre sig ordentligt, ellers risikerer man, at de ikke gider være sammen med en. Det gælder begge veje. Fx Når voksne børn fravælger forældre. Eller når nogle forældre udøver voksenskældud og glemmer almindelig pli og ligeværdighed, når det kommer til de børn, som nu er blevet voksne. Forældrene tror, at fordi børnene er deres, så kan de behandle dem, som de vil, også selvom de for længst er flyttet hjemmefra.

Ofte handler det om at den enkelte ikke oplever sig at blive mødt der hvor de er og i forhold til hvem de er. Når det bliver svært kan det være at man lukker af, så der komme en stor afstand imellem dem, som kun er med til at over tid er de blevet fremmedgjorte overfor hinanden.

Vi går gensidigt glip af så meget kærlighed, hvis ikke vi sørger for at opføre os ordentligt og pleje den relation, som engang var den vigtigste, og som stadig kan være et rigtig godt og givende bidrag i vores liv. Vores forældre er dem, som har kendt os længst, og børns kærlighed kan være lige så stærk, som da de var børn, men det kræver, at vi gør os umage og behandler dem ligeværdigt. Men formår de enkelte at have fokus på den andens psykiske mentale sind. Dette er gensidigt både fra forælderens side men også fra det voksne barn.

En familiekonflikt løses ikke ved at lægge låg på tingene. Den bliver mere fastlåst, og familiesamværet bliver en svær prøvelse.

ER DER KONLFIKTER I FAMILIEN?

Med helt konkrete strategier, hjælper jeg dig/jer tilbage på sporet.

Alt for mange mennesker har familiekonflikter.  

Familiedynamikker kan være en svær ting. I dag får ældre mennesker generelt mindre respekt. Mange af de ældre der kommer hos mig udtrykker “mine voksne børn gider mig ikke.” Børnenes tarv og deres behov er i stedet kommet i fokus, og en ny måde at være forældre på er blevet almindelig.

Familiestridigheder:Måske har du gået længe med problemer i familien og med en følelse af fastlåshed eller en indre uro, hvor du har en oplevelse af, at dit liv lige nu føles tungt, konfliktfyldt og svært at håndtere. Måske ved du slet ikke, hvorfor tingene bare sker, som de gør for dig, men du kan klart fornemme, at det tynger dig.

Alt for mange voksne børn slår hånanden af deres forældre, og alt for mange ældre tænker utaknemmelige voksne børn. Få hjælp til at komme de hæmmende familiedynamikker til livs.

Forældrekonflikter contra søskendekonflikter                    Det er særligt de ældre, som lader stridighederne få betydning for forholdet til søskende.  44 procent af danskere over 50 år har oplevet konflikter med deres søskende, og knap en tredjedel af disse ser mindre til deres søskende.

De færreste af os kommer uden om tilbagevendende konflikter mellem mor og datter eller far og søn gennem livet, der kan bunde dybt.  Gennem professionel psykoterapi tager vi udgangspunkt i de konkrete situationer, der fylder i dig, og kan få bålet til at blusse op. Igennem konkrete fortællinger vil en mor eller datter/far eller søn kunne pege på det, der ligger nedenunder, hvor dette kan få nye ukendte vinkler til at blive synlige for den anden.

Få en dygtig terapeut i Aarhus eller få et familie onlineforløb
– fleksible tider og til en god pris

En god forældre er…

Det er, når f.eks. en mor viser os, hvordan vi skal være i verden. Vi gør, som hun gør, og når vi kommer galt af sted, så kigger vi op på hende og søger anvisning og råd. Hun bekræfter os i, at vi oplever verden på den rigtige måde, og hun hjælper os med at håndtere forskellige situationer hensigtsmæssigt. Vi spejler os også i vores mors måde at være kvinde på og lærer af det.

Få hjælp til at gøre op med mønstre, der hæmmer dig og dine nærmeste.

Mange forældre/mødre gentager ubearbejdede mønstre i relationen til deres eget barn, og på den måde bliver de ikke nær så gode forældre/mødre, som de ellers har potentiale til. Formår en forældre/ eller voksne barn, at have fokus på den andens psykiske mentale sind? Evner en forældre eller det voksne barn at se sig selv ude fra?, så der er mulighed for refleksive udviklinger?

Når vi ikke har arbejdet med os selv, så gentager vi meget let vores mødres/forældres fejl. Skaden kan blive en styrke, hvis man går i terapi.

Hvis de voksne børn/døtre er igennem en proces, hvor de f.eks. trækker sig eller konfronterer deres mor med fortiden, kan mødre sige: “Jeg er ked af, at jeg ikke har været god nok.” De skal lytte uden at forsvare sig, indtil de ikke kan lytte mere. Så skal de sige: “Jeg har gjort mit bedste, og nu kan jeg ikke gøre mere.” Kvinden skal både styre at være mor, mange praktiske gøremål, karriere, sport og det sociale liv.

Timing, omsorg og grænser

Voksne børn er lige så ansvarlige for forholdet som deres forældre. 

Det kan både være de voksne børn, som tager skeen i den anden hånd og får modnet relationen, i stedet for at gå i barndom i det øjeblik de træder ind ad døren i deres barndomshjem.

Det handler i allerhøjeste grad også om, at mange voksne børn har så svært ved at sætte grænser for de forældre, som engang var altoverskyggende autoriteter. De vælger den nemme løsning og holder sig væk, fremfor at bidrage til at udvikle og redefinere det forhold, de har til far og mor. De lader det hænge i stedet for at styrke forholdet, så det passer til en voksen-voksen relation.

Forbyggende – rettidig genforhandling

Når børnene er blevet voksne, skal relationen mellem de voksne børn og forældrene genforhandles, fordi de ikke længere bor sammen. Det skal ikke komme dryssende, men være en bevidst samtale herom. De kan spørge sig selv, hvad de får ud af at være sammen, og hvordan de vil være sammen, og om de overhovedet skal have noget med hinanden at gøre. Generelt for vores relationer handler det om at kunne sige fra på sine egne grænser, for at vi kan opnå en gensidig respektfuld relation.

 • Giv slip på vreden, og tilgiv både dig selv og dit barn
 • Vreden kan stå i vejen for det liv du ønsker – selvstraf holder dig fast i tristheden.

Slip af med problemerne i familien. Løs konflikterne med professionel psykoterapi og eller få vejledning i, hvordan du selv kan handle anderledes for at afspænde konflikterne.

Få terapeutisk hjælp til at få en bedre kontakt med dine voksne børn

 

 • Har du oplevet brud eller større konflikter i din familie?
 • Er det rart at ses? Og hvis ikke, skal vi så gøre det?
 • Hvordan føles det?
 • Hvad kan du gøre som afvist mor eller far?
 • Hvordan heler du dig selv?
 • I skal lære nye måder at være sammen på
 • Mange voksne børn har så svært ved at sætte grænser overfor deres forældre, som engang var altoverskyggende autoriteter. Det gælder begge veje, altså også modsat.
 • Er brud den eneste måde at løse konflikter?
 • Find fred med dig selv.
Parforhold-forkaele-moenster-tillid-parterapi-vivi-hinrichs-aarhus

Få støtte til at finde muligheder,
så I kan genfinde jer selv og hinanden

I terapien lærer du/I at kommunikere, lytte og tage ejerskab over din/jeres kommunikation. Du/I tilegner dig/jer nye indsigter og konkrete handlingsstrategier.

 • Hvilke følelser findes der?
 • Hvilken følelsesmæssig næring har I hver især behov for – er der undertrykte følelser?
 • Er det svært at vise følelser?
 • Er der ambivalente følelser, og hvad handler de om?
 • Forventningsafstemning og at finde en vej derfra
 • Være mere til stede i nuet og fremtiden fremfor i fortiden.

Få fleksible tider, og læs om priser

Udtryk dine følelser, ønsker og behov

Udviklingspotentialet består i det personlige ansvar, at være nysgerrig på den anden og en villighed til at undersøge effekterne af ens egen adfærd. En interesse i at se på, hvad man selv kan gøre anderledes for at styrke den andens trivsel.

I terapien ser vi nærmere på kommunikationen. Som terapeut skaber jeg nogle rammer for samtalen. Der får vi klargjort, hvad I hver især betragter som problemet. Jeg får samlet op på, hvilke ønsker I har til, hvad der skal komme ud af samtalerne.

 I terapien, støttes du / I til at se nærmere på, hvad der er på spil.  Hvilke følelser og behov er der?

Hold ud, giv og tag konstruktive initiativer

Bliv ved med at sende lykønskningskort eller send positive skrevet mails dog doseret hensigtsmæssigt. Få professionel hjælp til at lære hvordan du kan forholde dig og så du bliver på din banehalvdel, fremfor at afgive skyld og skam.

De fleste finder efter en pause ud af, at de godt kan have en sund relation, hvor mor og datter ikke er jævnbyrdige. Mødre skal altid være der, h vis børnene kommer, så der er forskel på spillereglerne mor er roden til alt ondt og det er hun også, men også kilde til al muligt godt. Ofte er der en tendens til at huske det negative og glemme det positive. Der er flere der ikke har kontakt med deres børn, fordi børnene har bedt dem om at holde sig på afstand. Og de er også ulykkelige over det.

Uanset hvem i familien, der er konflikternes omdrejningspunkt, er det værd at opsøge hjælp til at få løst de konflikter ved at finde en effektiv og resultatorienteret måde at bearbejde problemerne og løsne op.

      Få en erfarende terapeut i Aarhus       eller bliv hjemme og få et onlineforløb
– fleksible tider og til en god pris

Når bruddet må være det nødvendige onde som en udvej

Familier der bryder forbindelsen, sker når der ikke længere er håb om en forsoning. Det er altid OK at bryde med en relation, hvis det er nødvendigt for at passe på sin egen psykiske tilstand. Alle har ret til at stå op for sig selv, og passe på sig selv.

Den psykiske belastning kan være for stor. Alle mennesker er forskellige, og nogle relationer er uhåndterlige. Men når man slår hånden af den anden, så lider alle partner. Derfor er tilgivelse at foretrække og søge at skabe den gode relation. Dog kan en relation være så belastende at der ikke kan være en anden udvej. hvor de voksne børn slår hånden af forældrene.

Hvis en part først har trukket sig, og I ikke længere taler sammen, kan vejen tilbage være svær. Men i mange tilfælde kan dialogen genetableres og relationen forbedres med hjælp fra en terapeut.

Selv om mange kan have det svært med generationskløften, er børn og forældre generelt set trods alt kommet hinanden nærmere end nogensinde gennem de seneste årtier. Såvel velfærdsstaten og den økonomiske uafhængighed af hinanden bidrager til, at det derfor i stedet er følelser, der holder familien sammen. Og det er forsat bekostningsfuldt at fravælge hinanden. Når konflikten bliver svær at løse, bruddet bliver permanent, og du er nødt til at finde fred med situationen, som den er. Det kan du få professionel hjælp og redskaber til at leve med.

familie-ældre-koflikter-voksnebørn-psykologi-psykiatri-vivihinrichs-århus

 

             Psykoterapi i Aarhus  – få hjælp til at møde hinanden på en konstruktiv og kærlig måde