Angst-traume-ptsd-belastning

Få psykoterapi i Aarhus til at håndtere din angst og traumeoplevelser

Har du oplevet et traume?

Vi mennesker vil gennem livet opleve kriser, der vil optræde og blive oplevet forskelligt, for nogle traumatiserende. Dette alt efter den alder vi er i når det indtræffer, om du er psykisk robust eller efter hvor voldsom hændelsen er, og antal gange traumet indtræffer. Hvor nogle af de oplevelser kan være så voldsomme, at de er traumatiserende for personen og kan også sætte sig som en angst.

Angst vises også som følgende:

 • Agorafobi: Betegnes som frygten for at befinde sig på store pladser, i store menneskemængder eller lignende
 • Separationsangst
 • Andre typer specificeret angst eller frygtrelateret lidelser – uspecificeret.

Psykoterapi i Århus eller online
 til en god pris 

Angst symptomer

 

 • Undgår sociale arrangementer/ sammenhænge
 • Ryster ukontrollabelt
 • Koldsved
 • Hyperventilerer
 • Voldsom hjertebanken
 • Pludseligt svimmelhed
 • Tankemylder, forvirring eller manglende hukommelse
 • Følelse af flugttrang
 • Sugen eller ondt i maven
 • Tunnelsyn
 • Kvalme eller kvælningsfornemmelse

Hvad er traume?

Trauma er de indre ting som sker i kroppen og ikke i de ydre hændelser. Du er ude af stand til at overvinde angsten i oplevelsen. Hændelsen bliver ved med at overvælde dig, og forhindre dig i at genoptage livet, fordi du er spærret inde i din frygt. Man er også mere tilbøjelig til at blive traumatiseret af en ny situation, hvis man er blevet traumatiseret før – især hvis det tidligere traume opstod i barndommen.

Komplekse traumer er at man gentagende gange har været udsat for overbelastninger, chok og eller frygtlige hændelser. Hvis man er barn opleves dette mere fatal, fordi barnet har svære ved at forstå, genkende og håndtere sådanne belastninger. Læs mere herom Trivsel

Traumer fremkalder en biologisk reaktion som skal forblive flydende og tilpasningsdygtig, ikke fastlåst og tilpasningshæmmet.

Kropsfornemmelser og ikke voldsomme følelser er nøglen til at bearbejde trauma. Læs også om traume

Hvordan kan angst / traume optræde?

 • Du går ind i dig selv
 • Du skaber negative forestillinger i dine tanker
 • Ansvarsforskydning
 • Ansvarsfornægtelse
 • Du danner hæmmende overbevisninger, der bliver barriere i din hverdag
 • Du har fokus på, hvad andre tænker om dig
 • Du bliver bange for større forsamlinger
lever-du-med-et-traume-angst-terapi-aarhus-god-pris-psykologipsykiatri

Få behandling til at komme din angst til livs

(online) psykoterapi i Aarhus til en god pris

      Få terapeutisk hjælp til behandling af angst

         – dag, aften eller weekend

    Kontakt tlf. 28 94 71 00

      Psykoterapi i Århus eller online forløb

         Få en tid indenfor 24 timer 

    Fleksible tider og gode priser

Hvad er angst og traume?

Den neuropsykologiske tilgang er baseret på hjernens biologiske måde at fungere på. Gennem terapi kan de fleste psykiske lidelser reduceres. Behandling af angst sker ved at få ryddet op i traumer og negative mønstre, der har belastet dig, gjort hjernen stresset og dit alarmsystem overfølsomt.

Angsten sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og enten flygter eller forsvarer os, når vi føler os truede. Den naturlige angstreaktion er dermed ude af proportion med den reelle fare.

De psykiske symptomer kan være af forskellig karakter og sværhedsgrad. Symptomer på angst kan, for eksempel, være en konstant uro og bekymring, eller pludselige panikanfald. Traumatiske oplevelser, som vi ikke får bearbejdet, kan gøre det vanskeligere for os at håndtere nye chokerende oplevelser.

Psykoterapi i Århus eller online
– til en god pris

Traumatiske tilstande er belastende 

Angst og traume er stressrelaterede tilstande, der kan komme til udtryk på mange måder. Angsten viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og kan også have betydning for din adfærd. For nogle kommer angsten som intense re­ak­tio­ner på bestemte tids­punk­ter, og for andre er angsten til stede hele tiden.

Psykiske og kropslige symptomer

Angst og traume viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og kan også have betydning for ens adfærd. De kropslige symptomer på angst kan for eksempel være hjertebanken, svedture, trykken for brystet, rysten og søvnproblemer. De fysiske symptomer formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder, at de er uden for viljens kontrol.

Hvad-er-et-traume-Angst-traume-krop-tanker-bevidsthed-psykologi-psykiatri

Traumeterapi

Oftest er angst og traume opstået på baggrund af oplevelser med uløste konflikter, som du aldrig har accepteret eller erkendt – og måske nu helt fortrængt. For eksempel, kan en fortrængt traumeoplevelse med en smertefuld følelse være en oplevelse, som du ikke tidligere har været klar til at gennemleve og i stedet ubevidst har glemt og fortrængt. Herunder for eksempel frygt, skyld, skam, flovhed, ydmygelse, overgreb, afvisning, nedværdigelse, omsorgssvigt etc.

Symptomer på stress, angst og traume

Traumer er blevet så almindeligt at de fleste mennesker ikke engang opdager, at de er der. Vi har alle sammen haft et trauma i livet. De traumatiserede symptomer skyldes ikke selve den udløsende begivenhed, men den stivnede rest af energi som ikke er blevet forløst og frigjort.

Ikke alle potentielt traumatiske begivenheder fører til varig følelsesmæssige og psykiske skader. Nogle mennesker kommer sig hurtigt fra selv de mest tragiske og chokerende oplevelser. Andre er hærget af oplevelser, der på overfladen synes at være mindre foruroligende.

En række risikofaktorer gør folk modtagelige for følelsesmæssige og psykiske traumer. Du er mere tilbøjelig til at blive traumatiseret af en stressende oplevelse, hvis man allerede er under voldsomt stress eller pres eller for nylig har oplevet et tab.

Hjælp til angst med (online) terapi i Aarhus til gode priser.

Følelsesmæssige psykologiske traumer

Efter en traumatisk begivenhed eller gentagne traumer, reagerer folk på forskellige måder, og kan opleve en bred vifte af fysiske og følelsesmæssige reaktioner. Der er ingen “rigtig” eller “forkert” måde at tænke, føle eller reagere på, så du skal ikke bedømme dine egne reaktioner ud fra andre menneskers opfattelser. Dine reaktioner er normale reaktioner på unormale hændelser. Få hjælp til at slip angsten.

En oplevelse kan føre til følelsesmæssige traumer, hvilket for eksempel kan ske i forbindelse med nedenstående situationer:

 • Situationen skete uventet
 • Du var uforberedt på det der skete
 • Du følte dig magtesløs og kunne ikke forhindre det
 • Det skete flere gange
 • Nogen var med vilje grusom
 • Det skete i barndommen

Følelsesmæssige og psykiske traumer kan være forårsaget af enkeltstående begivenheder, såsom en forfærdelig ulykke, en naturkatastrofe eller et voldeligt overgreb, hvilket kan medbringe angst og depression.

Traumer kan også stamme fra igangværende, ubarmhjertig stress, som f.eks. at bo i et voldeligt kvarter eller kæmpe med kræft.

Årsager til følelsesmæssige traumer

Situationer der kan forårsage psykiske traumer, men som tit bliver overset:

 • Fald eller sportsskader
 • Kirurgi (især i de første 3 leveår)
 • Pludselig død af en person tæt på
 • En bilulykke
 • Tab af et betydningsfuldt forhold
 • En ydmygende eller dybt skuffende oplevelse
 • En livstruende sygdom eller invaliderende tilstand

 

Få behandling til at komme din angst til livs

Psykoterapi i Århus eller online
– til en god pris 

angst-vivi-hinrichs-bange

Hvad er psykiske traumer?

Følelsesmæssige og psykiske traumer er resultatet af overordentligt stressende begivenheder, der knuser din følelse af sikkerhed, giver dig en følelse af hjælpeløshed og sårbarhed i en farlig verden.

Traumatiske oplevelser indebærer ofte en trussel mod ens liv eller sikkerhed. Men enhver situation, der efterlader dig med en følelse af at være overvældet og alene kan være traumatisk, også selv om det ikke indebærer fysisk skade på dig.

Følelsesmæssige og psykiske symptomer

 • Chok, benægtelse eller vantro
 • Vrede, irritabilitet, humørsvingninger
 • Skyld, skam, selvbebrejdelser
 • Sorg eller håbløshed
 • Forvirring, koncentrationsbesvær
 • Angst og frygt
 • Tilbagetrækning fra andre
 • Følelse afbrudt eller følelsesløs

 

Få terapi mod angst og traume, så du lærer at tøjle dine tanker og får angststrategier til, at du på sigt kan slippe af med angsten.

Fysiske symptomer på traumer

Hvis du har været igennem en traumatisk oplevelse eller lidt under gentagne traumer, kan du komme til at kæmpe med overvældende følelser, skræmmende minder eller en følelse af konstant fare, som du ikke kan slippe og kan vise sig kropsligt som nedenstående:

 • Søvnløshed eller mareridt
 • Bliver nemt forskrækket
 • Hjertebanken
 • Ømhed og smerter
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Kort lunte og opfarende adfærd
 • Muskelspændinger

Disse symptomer og følelser kan vare fra et par dage til et par måneder eller flere år, men forsvinder gradvist, når du får behandlet traumerne. Men selv når du får det bedre, kan du blive generet fra tid til anden af smertefulde erindringer og følelser – især som reaktion på f.eks. årsdagen for begivenheden eller et billede, lyd eller en situation, der minder dig om den traumatiske oplevelse.

Hjælp til angst med (online) terapi i Aarhus til gode priser.

Barndomstraumer øger risikoen

Traumer i barndommen kan have en alvorlig og langvarig effekt. Børn, der er blevet traumatiseret, ser verden som et skræmmende og farligt sted. Når barndomstraumet ikke bliver løst, fortsætter denne grundlæggende følelse af frygt og hjælpeløshed ind i voksenalderen og øger risikoen for yderligere traumer.

For som barn er vi offer for hvordan vores nærmeste omsorgspersoner er og agere overfor os.  Et barn er afhængige og frygter separation og udstødelse, som tvinger et barn til at underkaste sig og samarbejde med ens forældre, uanset hvordan de er og hvad man udsættes For som barn er vi offer for hvordan vores nærmeste omsorgspersoner er og agere overfor os.  Et barn er afhængige og frygter separation og udstødelse, som tvinger et barn til at underkaste sig og samarbejde med ens forældre, uanset hvordan de er og hvad man udsættes for.

Det som skete var, at du måske slet ikke blev spejlet sandfærdigt. Du fik et lag af uklarheder eller ligefrem afsky. Du kom alt for ofte til at opleve at du er forkert. Man oplevede sig måske krænget, nedgjort, misforstået, ignoreret, invaderet og lagt for had. Så du oplevede en gennemgående skamfølelses og at være skyldig.  I dysfunktionelle relationer er frygt, skyld og skam netop hyppige forekommende følelsesmæssige tilstande. Læs mere om…

– traumespor

– dysfunktionelle mønster 

– skyld og skam 

– vokse op i en dysfunktionel familie 

Er du vokset ud af familien 

  Effekter af et voldsom traume

  Traumet kan have efterladt dig med en oplevelse af at være følelsesløs, uden for verden og ude af stand til at stole på andre mennesker. Du kan endda have fået PTSD, der er en post traumatisk belastnings-reaktion. PTSD er en psykisk lidelse. Når dårlige ting sker, kan det tage tid at komme over.

  Alle mennesker render ind i følelsesmæssige problemer i løbet af livet. Mange kommer netop til mig for at få hjælp til at løse de problemer. Ikke alle ens problemer har rod i barndommens tilknytningsmønstre, men mange mistrives netop pga. disse. negative og hæmmende relationer kan være alle steder, også på ens arbejdsplads eller venskabelige relationer. Men hvis man som et lille barn har været henstillet til at lære at være til i en verden med de vilkår, kan det få fatal indre uro og kronisk stress tilstand i ens indre psykiske følelsesliv, og som jeg forsøger her at folde ud for at tydeliggøre hvad der sker. 

  Barndomstraumer opstår af situationer, der forstyrrer barnets følelse af tryghed og sikkerhed, herunder:

  • Et ustabilt eller usikkert miljø
  • Adskillelse fra en forælder
  • Alvorlig sygdom
  • Alvorlige medicinske procedurer
  • Seksuelt, fysisk eller verbalt misbrug
  • Vold
  • Omsorgssvigt
  • Mobning

  Få terapeutisk hjælp til angst

  Psykoterapeut Aarhus

  aarhus-angst-terapi-kort-ventetid

  Angst er ligesom at befinde sig i et glashus
  – isoleret fra omverdenen

  Angst æder sjælen og nedbryder dig indefra

  Traumebehandling 

  For at bevare jordforbindelsen efter et traume, hjælper det at have en struktureret plan for hverdagen.

  • Hav en daglig rutine, med regelmæssige tidspunkter til at vågne, sove, spise, arbejde, og motionere. Sørg for også at planlægge tid til at slappe af samt sociale aktiviteter
  • Bryd store opgaver ned i mindre overskuelige opgaver. Find glæden i at opnå noget, selvom det er en lille ting
  • Find aktiviteter, der gør at du føler dig bedre tilpas og holder din hjerne beskæftiget: læsning, kurser, madlavning, leg med børn eller kæledyr. Det er alle aktiviteter, der hjælper dig, så du ikke bruger al din energi og opmærksomhed på at fokusere på den traumatiske oplevelse
  • Tillad dig selv at føle, hvad du føler, når du føler det. Anerkend dine følelser omkring det traumet. At acceptere dine følelser er en del af sorgprocessen og er nødvendig for helbredelse

  Hvis du på et tidspunkt føler dig desorienteret, forvirret, eller ophidset, kan du lave følgende øvelse, som giver dig jordforbindelse og støtter dig i at finde ro:

  • Sid på en stol. Mærk dine fødder på jorden. Tryk på lårene. Mærk din bagdel på sædet og ryggen mod stolen
  • Se dig omkring og vælg en genstand, der er rar at se på. Lyt til dit åndedræt, mens du kigger på genstanden. Læg mærke til hvordan dit åndedræt bliver dybere og roligere. Øvelsen kan også laves udendørs.

  Selvhjælpestrategier
  – angst og traume

  • Undgå at isolere dig
  • Efter et traume, kan du ønske at trække dig tilbage fra andre, men isolation gør tingene værre. Samvær med andre vil hjælpe dig med at komme over traumet. Gør derfor en indsats for at vedligeholde dine relationer og undgå at bruge for meget tid alene
  • Bed om støtte. Det er vigtigt at tale om dine følelser og bede om den hjælp du har brug for. Tal med et nært familiemedlem eller en ven
  • Få terapeutisk støtte så du får brudt isolationen og få tilføjet ressourcer, der kan ændre dit liv
  • Deltag i sociale aktiviteter, selvom du ikke har lyst til det. Lav “normale” ting sammen med andre mennesker – ting, der intet har at gøre med den traumatiske oplevelse. Hvis du er gledet ud af et forhold, der engang var vigtigt for dig, så gør en indsats for at genetablere forholdet
  • Deltag i en støttegruppe for traume overlevende. Samvær med andre, der står over for de samme problemer, kan medvirke til at reducere din følelse af isolation. At høre hvordan andre klarer sig, kan hjælpe til at inspirere dig
  • Lav frivilligt arbejde. Udover at hjælpe andre, kan frivilligt arbejde være en god måde at udfordre den følelse af hjælpeløshed, der ofte ledsager traumer. Mind dig selv om dine styrker og genvind din følelse af styrke ved at trøste eller hjælpe andre

  Psykoterapi i Århus eller online
  – til en god pris

  Få angst og traumebehandling Aarhus

  – Præstationsangst kan være i forhold til såvel eksamener, elitedansker, sport eller meget andet

  << Præstationsangst

  Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

  Læs mere

  Misbrugsbehandling-angst-traume-panikangst-fobi-psykologi-psykiatri-aarhus

  << Generaliseret angst

  Generaliseret angst kan være: vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

  Læs mere

  Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri
  Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

  << Panikangst & fobi

  Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

  Læs mere

  Misbrugsbehandling-aarhus-generaliseretangst-terapeut-terapi

  << Social angst

  Frygt for andres meninger kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

  Læs mere