Få hjælp til at komme fri af din ensomhed

Ensomhed

kender du til det at opleve dig ensom?

Ensomhed kan optræde forskelligt og ud fra forskellige bevæggrunde.

Ensomhed kan være en smertelig følelse, og det kan føles umuligt at komme ud af.  Du er ikke alene, men ensomhed er til dels stadig tabubelagt.               Det gør, at mange føler sig forkerte eller flove over at opleve ensomhed.     

Ensomhed er en helt naturlig følelse, der fortæller om et savn, vi alle kan komme til at opleve. Man er ikke forkert, fordi man oplever ensomhed. Man er et almindeligt menneske, der oplever noget, som kan være svært at handle på. Læs mere herom på www.Letustogether.dk >

Når det er sagt er det også et samfundsmæssigt problem at vores kultur og levevis medvirker til at isolere os og til at leve individualiseret. Alt for mange at vende den problematik indad og bebrejder sig selv for sin situation.       Sammen udforsker vi hvad der ligger til grund herfor og hvad vi kan sætte ind for at minimere dette.

Med en støtte fra mig giver du plads til ensomhedsfølelsen og blot være med følelsen. Lad følelsen vær uden at skulle ændre på den eller at skulle af med den.

Læg alene mærke til, at den er der, og lad den så være, præcis som den er. Gennem processen bliver du i din personlige udvikling styrket til at få støtte og strategier til hvordan du kan skabe dig et socialt liv.

Personlig udvikling optimere en social trivsel

Få professionel psykoterapi til at tage det første skridt og støtte til at anerkende følelsen og vide at der er noget at gøre.

Depression

Akut krise og sorg

Stress