Få tryghed og hjælp til at ændre tanker
Cool Kids – chilled

Bekymrede – angste børn og unge kan hjælpes…

Viden om angst                                                      Angst er i dag en udbredt lidelse i vores samfund. Angst rammer ikke kun dit barn – det rammer hele familien. Mere end hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag.

Problemerne viser sig fx ved at barnet eller den unge stiller mange spørgsmål og ustandselig skal beroliges, i form af lavt selvværd og præstationsangst, ved tvangspræget adfærd, eller ved at barnet har svært ved at blive afleveret i skolen, være alene hjemme eller sove ude.

Hos mange børn og unge kommer problemerne også til udtryk i form af fysiske symptomer; svimmelhed, hovedpine og ondt i maven eller i form af tristhed, adfærdsproblemer og store humørsvingninger.

Få læring til at tackle angsten

Hvorfor skal du tage angst alvorligt?

Mere end hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag.

Problemerne viser sig fx ved at barnet eller den unge stiller mange spørgsmål og ustandselig skal beroliges, i form af lavt selvværd og præstationsangst, ved tvangspræget adfærd, eller ved at barnet har svært ved at blive afleveret i skolen, være alene hjemme eller sove ude.

Hos mange børn og unge kommer problemerne også til udtryk i form af fysiske symptomer; svimmelhed, hovedpine og ondt i maven eller i form af tristhed, adfærdsproblemer og store humørsvingninger.

.Mange af de vigtigste faktorer er dannet i 0-6-årsalderen, hvor du skaber de “briller”, som du ser dig selv og din omverden igennem resten af livet. Og i denne sårbare periode kan selv småting give misforståelser i hjernen, der gør dit alarmsystem overfølsomt resten af livet.

Kender du til fænomenet for musen og løven: Musen ved, at den er godt langt nede i fødekæden, at den er lille, og at verden er farlig. Så den er hele tiden stresset og på vagt – og har et kort liv.

I modsætning til musen har vi løven, der ved, at den er øverst i den naturlige fødekæde, at verden er tryg – og at den derfor kan slappe meget mere af – og leve meget længere. Så hvad har du fortalt amygdala om dig.

Få psykoterapi i Aarhus city til en god pris. læs her >

                               De metoder og mestringsstategier som jeg arbejder med i Cool kids og Chilled                                     – forløbet er relateret til barnets hverdag og deres læringsmæssige forudsætninger.

ANGSTPROBLEMER HOS BØRN OG UNGE

Separationsangst Barnet har svært ved at være alene hjemme eller væk fra forældrene, for eksempel svært ved at blive afleveret i skolen, svært ved at forældrene går ud og handler, måske endda bare går ud med skraldespanden, svært ved at falde i søvn om aftenen eller sove i egen seng.

Generaliseret angst Barnets bekymrer sig om mange forskellige ting, stiller mange spørgsmål, kan ikke berolige sig selv, har brug for at høre de samme svar igen og igen, ringer måske mange gange til forældrene i løbet af dagen og forestiller sig ofte det værste der kan ske.

Social angst Barnet følere sig utryg og usikker, svarer nødigt på spørgsmål i klassen, kan ikke lide at være i centrum, undgår sociale situationer og steder med mange mennesker, bekymrer sig om hvad andre tænker og har mange negative og kritiske tanker om sig selv.

Præstationsangst Barnet har tendens til perfektionisme og er bange for at lave fejl, bruger lang tid på at lave eller rette sine opgaver – er i tvivl om det nu også er godt nok, har det svært til prøver og eksamen, er måske god til sport, men er helt ødelagt til stævner og konkurrencer.

Panikangst Barnet oplever stærke fysiske reaktioner; hjertebanken, åndenød og svimmelhed, føler sig syg og dårlig, græder og er ulykkelig eller bliver voldsomt vred. Panikangst kan opstå pludselig uden forudgående varsel eller hvis barnet presset ud i situationer, barnet ikke kan overskue.

Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) Barnet føler sig tvunget til at gøre bestemte ting mange gange, for eksempel vaske hænder. Barnet kan også have påtrængende tanker, som det skammer sig over eller bestemte regler og systemer, som barnet føler sig nødsaget til at følge, for at sikre, at der ikke sker noget dårligt.

Blandede symptomer Børn har ofte symptomer på flere forskellige angstlidelser på samme tid. Angsten medfører tristhed, skyldfølelse, lavt selvværd, humørsvingninger, konflikter og adfærdsproblemer.

Fysiske symptomer Hos børn og unge kommer følelsesmæssige problemer også til udtryk i form af fysiske symptomer, for eksempel ondt i maven, hovedpine og svimmelhed. Barnet føler sig dårlig og utilpas. Ofte har barnet været igennem mange lægeundersøgelser, uden at lægerne har fundet nogen somatisk forklaring på barnets symptomer.

Om Angst og trauma.  Læs her >