Få terapeutisk hjælp til at komme angsten til livs - til en god pris

Social angst

Angst i sociale sammenhænge

Jeg tilbyder terapi til de der blot oplever snerten af socialangst.  Ubehaget vil for de flestes vedkommende, forsvinde igen med tiden. De går, omend med en smule ubehag, ind i situationen igen, hvorefter de får vendt deres oplevelse til en okay oplevelse og udvikler derfor ikke en socialfobi.

For andre kan oplevelsen været så ubehagelig, at de oplever en stærk modvilje i at indgå i de samme sociale sammenhænge igen. Især hvis oplevelsen gentager sig, vil der kunne udvikles en socialfobi.

Socialangst er angst for at blive gjort til grin, set ned på eller kritiseret i samværet med andre mennesker. Har du socialangst undgår du kontakt og situationer, der fremprovokerer angst eller minder om en tidligere angstfuld oplevelse.

Selvom en har socialangst, og undgår kontakt med situationer og andre mennesker, er det sociale behov der stadig, og bliver derfor både underkendt og undertrykt. Derfor er der mange med socialfobi der oplever at føle sig isoleret og ensomme læs mere her >

Social angst 

Få psykoterapi hvis du oplever myldertanker, og et hav af tanker som fx: “Hvad nu hvis…” og ” – om lidt går det garanteret galt!”. Tanker, der kører i ring og som blot er med til at kickstarte angst og øge angsten.

Angst kan komme pludseligt. Ofte vil du opleve en ekstrem trang til at undgå sociale sammenhænge.

Har du Social angst?

For nogle er der overhovedet ingen tvivl om der er tale om angst. Angst i sociale sammenhænge kan være tydelig. Mens det for andre kan det være helt nyt og svært at tyde om det de føler er social angst.

 

 • Oplever du et tomrum?
 •  Har du en undgåelsesadfærd?
 •  Er du genert?
 •  Frygter du sociale sammmenhænge?
Social_angst_terapi_Aarhus_kort_ventetid_fleksibel
Social angst kan skjules, og du kan være social, selvom du har social angst

Social angst kan skjules, og du kan godt være social selvom du lider af social angst. Det kan også være et tydeligt tegn på at du lider af social angst, hvis du har et udpræget behov for at skjule din angst og nervøsitet. Det kan fx være at du benytter dig af det der kaldes for “sikkerhedssøgende adfærd” så andre ikke kan se, hvordan du har det og at du lider af social angst.

Få psykoterapi til at blive fri af den sociale angst bestil tid her >  

Tryghedssøgende adfærd for at skjule social angst kan fx være: beroligende medicin, en drink, undgå øjenkontakt, medbringe eller bruge genstande som kan abstrahere fra andres opmærksomhed som fx. vandflaske, ryge, læse i en bog, tygge tyggegummi, have walkman på, gøre sig ubemærkede, skjule rødmen med make-up eller sol, holde hårdt på glas og bestik, undgå at hælde vin op til sidemanden, kontrol over al egen adfærd, undgår folk man finder interessante, eller folk man ser op til.

Social Angst terapeut | terapi_i aarhus billig og fair priser

Hvorfor social angst?

Det er naturligt at vi mennesker kan føle ubehag i samværet med andre mennesker, uden at vi af den grund lider af social angst. Det er en del af vores overlevelsesinstinkter, som gør, at vi kan sortere situationer fra i vores liv, som kan have en skadelig indvirkning på vores eksistens.

Angst sørger for at vi formår at skille os fra personer, der fx har en voldelig eller destruktiv adfærd mod os, så vi i stedet søger nye konstruktive relationer og omgangsformer. Det samme sker når du mærker angst i sociale sammenhænge, her er realiteten slået ud af kurs, og du undgår situationen for at undgå angsten, og ikke nødvendigvis en destruktiv situation.

Den sociale angst kan udløses af stress, kriser, negative oplevelser og traumer, mobning m.m. Oplevelser af in print kan have været medvirkende til at du fået social angst. Effekterne heraf kan optræde som at du ofte er genert, konfliktsky og nervøs. Lavt selvværd er næsten altid til stede ved socialangst læs her>

Få terapi i Aarhus indenfor 24 timer
– Dag, aften og weekend

Angstens symptomer og udtryk

Kognitivt: Tanker og forestillinger om ubehagelige og/eller faretruende begivenheder – ofte urealistiske, forvrængede tanker. Hvor tankemylder bliver til bekymringstanker om, ”hvad mon andre tænker om mig”, er jeg god nok, har jeg gjort det godt nok osv. Lavt selvværd, Negative tanker – jeg kan ikke..
Præget af katastrofetanker om alt muligt.

Følelsesmæssigt: Angst, vrede – acting out, ked af det, overvældet, bekymret, ængstelig, usikker, nervøs, generet, flov, skamfuld, skyld. Alt efter persons psykiske struktur kan angsten akkumulere fra alm. Bekymring til panikangst. Følelse af at gå ved siden af sig selv – uvirkelighed, Store humørsvingninger. Dødsangst – optaget af døden.

Fysiske kendetegn ved voldsomme ubehag som du mærker i visse sociale sammenhænge ved at have social angst.

Det er følelseskvaliteten bag adfærden, som er vigtig. Kropslige fornemmelser, der indikerer, at angsten er på spil. Angstniveauet kan variere til lettere anspændthed, forsmået, uro, til ondt i maven, kvalme, nervøs blære, hjertebanken, kvælningsfornemmelser, svimmelhed, rødmen, rysten, sveden, slimhinder, der tørre ud til kognitiv forvirring, overbliksvanskeligheder, kaos og panik. Rysten, åndedrætsbesvær, sveder, anspændt, ondt i maven, rødmen, stammen, kvælningsfornemmelser, svimmelhed, uvirkelighedsfølelse, snurren i hænder, læber og hud, hedeture, kuldegysninger

Adfærdsmæssige symptomer

 • “kamp – flugt – fastfrysning/ligge død. Udpræget undgåelses og undvigelsesadfærd.”
 • Stiller mange spørgsmål, med en overdreven eller urealistisk bekymring.
 • Søger ustandselig beroligelse, beskæftigelse eller trøst.
 • Manglende selvtillid, Udpræget undgåelsesadfærd som skolefobi, social tilbagetrækning.
 • Præstationsangst – udpræget kontrol, tjekke lektier, bange for at lave fejl
 • Tilbagevendende tvangspræget adfærd – at den grønne madkasse skal være i tasken, vaske hænder..
 • Har svært ved at klare nye situationer.
 • Kan ikke være alene hjemme, sove alene, eller sove ude….
 • Bange for at få det dårligt – angst for angsten.
 • Helbredsangst – optaget af sygdom.
 • Ved generaliseret angst: svært ved at sove, rastløshed, har svært ved at slappe af, farer hurtigt sammen
 • koncentrationsbesvær
 • irritabilitet
 • psykisk anspændthed, spændinger i muskler – eller smerte

 

social-angst-terapi_aarhus_kort_ventetid

   Angst æder sjæle og gør dig ensom,         – få professionel terapi og kom fri af det.                 I hjertet af Aarhus city 

Få professionel hjælp og støtte

ACT er det man også kalder for den “tredje bølge” af kognitive adfærdsterapier som omfatter adfærdsterapi, mindfulness-baseret kognitiv terapi og den kognitive adfærdsterapi.

ACT terapi går ud på at i stedet for at forsøge at slippe af med svære og vanskelige følelser (som f.eks. angst) at lære disse følelser at kende og ikke at handle på dem eller vælge situationer i fremtiden, der udvikler dem.

Du træner bevidst nærvær i nuet og vælger handlinger ud fra de værdier, du har erkendt er vigtige og meningsfulde for dig.

Nøgleord for ACT er f.eks.:
Accept af dine reaktioner
At være til stede
Handle
Defusion
Dit observerende selv
Værdier
Forpligtet handlingpnår tryghed i forbindelse situationen.

Få psykoterapi i Aarhus eller online til en god pris læs mere her >

Social angst

Med NLP og Meta-kognitiv terapi til behandling af social angst, kan du med professionel hjælp justere forestillinger af den angstspiral du er hvirvlet ind i. Ved at arbejde med dine tanker, kan du påvirke de tankerækker, som ofte ligger forud for din angst eller angstanfald.

Du lærer at tilnærme dig de angstfyldte situationer med små, gradvise trin, så du langsomt lærer de følelser at kende.

‘Hvad tænker de andre om mig?’ har du konstant spørgsmål og tanker der mere handler om hvad de andre tænker om dig. Måske så meget, at du undgår situationer med mange mennesker?

Måske er du bange for at du ikke kan leve op til krav, andres forventninger, bange for at ikke slå til. Du bruger så megen energi på hvad de andre tænker at det tapper dig helt.

Jeg arbejder meget specifikt med, hvordan det er at være lige netop dig, og hvordan lige netop din angst manifesterer sig. – Og ikke mindst hvor den kommer fra. Helt konkret er der skarpt fokus på, hvad lige netop du har brug for, for at kunne slippe angsten.

Læs om Angst og trauma >

Angst terapi i Århus til en god pris

<< Om Angst

For nogle kommer angsten som intense re­ak­tio­ner på bestemte tids­punk­ter og for andre er angsten til stede hele tiden.

Læs mere

Århus angst terapeut terapi billig

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst –kan være; vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, mange kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Panikangst og fobi >>

Angst kan være en meget ubehagelig og overvældende oplevelse.

Læs mere

Panikangst terapi aarhus gode priser billig

Social angst >>

Frygt for andres meninger  kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere

Social angst terapi i Århus kort ventetid