angst_terapi_aarhus_gode_priser

Angst og Traume

Angst og Traume kan optræde i dig som;

 

 • Vender blikket ind ad ved at gå ind i sig selv
 • Skaber negative forestillinger i dine tanker
 • Ansvarsforskydning
 • Ansvarsfornægtelse
 • Danner nogle hæmmende overbevisninger der bliver barriere for dig i din hverdag
 • Har fokus på hvad andre tænker om en
 • Bange for mange mennesker og kigger i stedet på andre, fremfor gå ind i sig selv og mærke følelsen angst

 

Få terapi i Aarhus eller online til en god pris – og kom din angst til livs. Kontakt her > 

angst_terapi_aarhus_god_pris

Angst og Traume

Angst og Traume er stres­s­re­la­te­re­de tilstande, der kan komme til udtryk på mange måder. For nogle kommer angsten som intense re­ak­tio­ner på bestemte tids­punk­ter og for andre er angsten til stede hele tiden.

Angst er en naturlig reaktion på oplevet fare. Angsten sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og fx flygter eller forsvarer os, når vi føler os truede. Nogle mennesker reagerer i situationer, der ikke burde være angst udløsende. Den naturlige angstreaktion er ude af proportion med den reelle fare. De psykiske symptomer kan være af forskellig karakter og sværhedsgrad. Det kan fx være som en konstant uro og bekymring, eller som pludselige panikanfald.

Angst og traume viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og kan også have betydning for ens adfærd. De kropslige symptomer på angst kan fx være hjertebanken, sveden, trykken for brystet, rysten og søvnproblemer. De fysiske symptomer formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder at de er uden for viljens kontrol.

Angst og traume kan optræde som; Nervøse tilstande er almindelige angstlidelser som; socialfobi, agorafobi, enkeltfobi, panikangst, generaliseret angst og OCD. Angsten er typisk vedvarende, det føles som om den altid har været der, og har nødvendigvis ikke én bestemt årsag.

OCD – Obsessiv kompulsiv tilstand – er tvangstanker og tvangshandlinger der ikke kan kontrolleres selv om man ved de er urealistiske. Personer med OCD vil opleve tvangstanker og/eller udføre tvangshandlinger, sædvanligvis af frygt for at noget frygteligt ellers vil ske. De plages af flashbacks, hvor de oplever at være tilbage i traumatiske situationer.

Mennesker med angsttilstande kan ofte godt rationelt forstå, at deres frygt er overdrevet, men alligevel være ude af stand til at bekæmpe den.

Selv om det føles som Panikangst nogle gange opstår helt af sig selv og uden nogen som helst grund, så er angsten i langt de fleste tilfælde blot et symptom på noget helt andet. Andre angstlidelser som Sygdomsangst, Dødsangst, Social Angst, PTSD og Generaliseret angst er symptomer som i næsten alle tilfælde også opstår på grund af en eller flere konkrete oplevelser tidligere i livet.

Angst og traume kan være oplevelsen af en helt anden karakter end det angsten nu er rettet imod. Oftest er det oplevelser med uløste konflikter, som du aldrig har accepteret eller erkendt – og måske nu helt fortrængt. Eller tidligere oplevelser med smertefulde følelser, som du ikke har været klar til at gennemleve og istedet ubevidst har glemt og fortrængt. F.eks. frygt, skyld, skam, flovhed, ydmygelse, overgreb, afvisning, nedværdigelse, omsorgssvigt etc.

aarhus_angst_terapi_kort_ventetid

Angst er ligesom at befinde sig i et glashus – isoleret for omverden

Angst æder sjæle og nedbryder dig indefra

Få psykoterapi til at blive fri af din angst

Metoder: jeg anvender en ny retning indenfor angstbehandlingen som hedder ACT (Acceptance and Commitment Therapy). en strategi der giver plads til angsten – uden at angsten får lov til at styre dine handlinger.

Accepter angsten ved at gå bagom angsten og se dens intentioner og  lær strategier til at håndtere din angst og dit liv.

Opbyg dit selvværd, afklare værdier og skabe alternative handlemuligheder.  Så din integritet styrkes og giver dig strategier til at tøjle din angst, så den bliver i realistisk form, så du kommer fri af din angst og genvinde din styrke til at leve eget liv uden angst.

Hvis du er angst, vil du være tilbøjelig     til at isolere dig. Angsten kan blive til en  ond cirkel, hvor du bliver ensom og mere  angst. Få psykoterapi til at blive fri af det.

Få terapeutisk støtte, der kan give dig tryghed til at minimere din angst

En oplevelse kan føre til følelsesmæssige eller psykologiske traumer:

 

 • Det skete uventet.
 • Du var uforberedt på det.
 • Du følte dig magtesløs og kunne ikke forhindre det.
 • Det skete flere gange.
 • Nogen var med vilje grusom.
 • Det skete i barndommen.

Følelsesmæssige og psykiske traumer kan være forårsaget af enkeltstående begivenheder, såsom en forfærdelig ulykke, en naturkatastrofe eller et voldeligt overgreb.

Traumer kan også stamme fra igangværende, ubarmhjertig stress, som f.eks. at bo i et voldeligt kvarter eller kæmpe med kræft.

Oversete årsager til følelsesmæssige
– psykiske traumer:
 

 

 • Fald eller sportsskader
 • Kirurgi (især i de første 3 leveår)
 • Pludselig død af en person tæt på
 • En bilulykke
 • Tab af et betydningsfuldt forhold
 • En ydmygende eller dybt skuffende oplevelse
 • En livstruende sygdom eller invaliderende tilstand

Få terapi /online i Aarhus
– til en god pris. 

Risikofaktorer, der øger risikoen for at få angst 

Ikke alle potentielt traumatiske begivenheder fører til varig følelsesmæssige og psykiske skader. Nogle mennesker kommer sig hurtigt fra selv de mest tragiske og chokerende oplevelser. Andre er hærget af oplevelser, der på overfladen synes at være mindre foruroligende.

En række risikofaktorer gør folk modtagelige for følelsesmæssige og psykiske traumer. Du er mere tilbøjelig til at blive traumatiseret af en stressende oplevelse, hvis man allerede er under voldsomt stress eller pres eller for nylig har haft en serie af tab.

Man er også mere tilbøjelig til at blive traumatiseret af en ny situation, hvis man er blevet traumatiseret før – især hvis det tidligere traume opstod i barndommen.

Hvis du har været igennem en traumatisk oplevelse eller lidt under gentagne traumer, kan du komme til at kæmpe med overvældende følelser, skræmmende minder, eller en følelse af konstant fare, som du bare ikke kan slippe. Få terapi til at blive ven og blive fri af dette.

Få terapi i Aarhus eller online en til god pris. Læs mere her > 

Med den rigtige psykoterapeutisk behandling lærer du selvhjælps-strategier.

Med støtte fra familie og venner, kan du fremskynde din frigørelse fra følelsesmæssige og psykiske traumer. Uanset om den traumatiske hændelse skete for mange år siden eller i går, kan du hjælpe med til at helbrede dig selv og komme videre.

Traumet kan have efterladt dig med en oplevelse af at være følelsesløs, uden for verden / uvirkelig og ude af stand til at stole på andre mennesker.

Du kan endda have fået PTSD – “PostTraumatic Stress Disorder” – voldsomme senfølger. Når dårlige ting sker, kan det tage tid at komme over smerten og føle sig tryg igen.

Hvad er følelsesmæssige og psykiske traumer?

Følelsesmæssige og psykiske traumer er resultatet af overordentligt stressende begivenheder, der knuser din følelse af sikkerhed, giver dig en følelse af hjælpeløshed og sårbarhed i en farlig verden.

Traumatiske oplevelser indebærer ofte en trussel mod ens liv eller sikkerhed, men enhver situation, der efterlader dig med en følelse af at være overvældet og alene kan være traumatisk, også selv om det ikke indebærer fysisk skade på dig.

 

angst_terapi_aarhus_gode_priser_kort_ventetid

Barndomstraumer øger risikoen for fremtidige traumer

Traumer i barndommen kan have en alvorlig og langvarig effekt. Børn, der er blevet traumatiseret ser verden som et skræmmende og farligt sted. Når barndomstraumet ikke bliver løst, fortsætter denne grundlæggende følelse af frygt og hjælpeløshed ind i voksenalderen og øger risikoen for yderligere traumer.

Barndomstraumer opstår af situationer, der forstyrrer barnets følelse af tryghed og sikkerhed, herunder:

 • Et ustabilt eller usikkert miljø
 • Adskillelse fra en forælder
 • Alvorlig sygdom
 • Alvorlige medicinske procedurer
 • Seksuelt, fysisk eller verbalt misbrug
 • Vold
 • Omsorgssvigt
 • Mobning

Følelsesmæssige og psykiske symptomer på traumer:

 • Chok, benægtelse eller vantro
 • Vrede, irritabilitet, humørsvingninger
 • Skyld, skam, selvbebrejdelser
 • Sorg eller håbløshed
 • Forvirring, koncentrationsbesvær
 • Angst og frygt
 • Tilbagetrækning fra andre
 • Følelse afbrudt eller følelsesløse

Få psykoterapi indenfor 24 timer 

– dag, aften eller weekend 

Symptomer på følelsesmæssige og psykologiske traumer

Efter en traumatisk begivenhed, eller gentagne traumer, reagerer folk på forskellige måder, og kan opleve en bred vifte af fysiske og følelsesmæssige reaktioner. Der er ingen “rigtig” eller “forkert” måde at tænke, føle, eller reagere på traumer, så du skal ikke bedømme dine egne reaktioner ud fra andre menneskers opfattelser. Dine reaktioner er normale reaktioner på unormale hændelser.  

Få terapi indenfor 24 timer

– dag, aften eller weekend, 

i hjertet af Aarhus city

Kontakt Tlf. 28947100

Fysiske symptomer på traumer:

 • Søvnløshed eller mareridt
 • Bliver nemt forskrækket
 • Hjertebanken
 • Ømhed og smerter
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Kort lunte og opfarende adfærd
 • Muskelspændinger

Disse symptomer og følelser kan vare fra et par dage til et par måneder eller flere år, men forsvinder gradvist, når du får behandlet traumerne. Men selv når du får det bedre, kan du blive generet fra tid til anden af smertefulde erindringer og følelser – især som reaktion på f.eks. årsdagen for begivenheden eller et billede, lyd eller en situation, der minder dig om den traumatiske oplevelse.

Terapi angst og traume i aarhus billig, gode priser

Traume selvhjælpestrategier

 

– Undgå at isolere dig

– Efter et traume, kan du ønske at trække dig tilbage fra andre, men isolation gør tingene værre. Samvær med andre vil hjælpe dig med at komme over traumet, så gør en indsats for at vedligeholde dine relationer og undgå at bruge for meget tid alene.

Bed om støtte. Det er vigtigt at tale om dine følelser og bede om den hjælp du har brug for. Tal med et nært familiemedlem eller en ven. 

 Få terapeut understøtte dig så du får brudt isolationen, tilføre ressourcer der kan ændre dit liv. 

Deltag i sociale aktiviteter, selvom du ikke har lyst til det. Lav “normale” ting sammen med andre mennesker – ting, der intet har at gøre med den traumatiske oplevelse. Hvis du er gledet ud af forhold, der engang var vigtigt for dig, så gør en indsats for at genetablere forholdet.

Deltag i en støttegruppe for traume overlevende. Samvær med andre, der står over for de samme problemer, kan medvirke til at reducere din følelse af isolation. At høre hvordan andre klarer sig, kan hjælpe til at inspirere dig.

Lav frivilligt arbejde. Udover at hjælpe andre, kan frivilligt arbejde være en god måde at udfordre den følelse af hjælpeløshed, der ofte ledsager traumer. Mind dig selv om dine styrker og genvind din følelse af styrke ved at trøste eller hjælpe andre.

For at bevare jordforbindelsen efter et traume, hjælper det at have en struktureret plan for hverdagen.

 • Hav en daglig rutine, med regelmæssige tidspunkter til at vågne, sove, spise, arbejde, og motionere. Sørg for også at planlægge tid til at slappe af, samt sociale aktiviteter.
 • Bryd store opgaver ned i mindre, overskuelige opgaver. Find glæden i at opnå noget selvom det er en lille ting.
 • Find aktiviteter, der gør at du føler dig bedre tilpas og holder din hjerne beskæftiget. Læsning, kurser, madlavning, leg med børn eller kæledyr, er aktiviteter der hjælper dig, så du ikke bruger al din energi og opmærksomhed på at fokusere på den traumatiske oplevelse.
 • Tillad dig selv at føle, hvad du føler, når du føler det. Anerkend dine følelser omkring det traume, som de opstår og accepter dem. At acceptere dine følelser er en del af sorgprocessen og er nødvendige for helbredelse.
  Hvis du på et tidspunkt føler dig desorienteret, forvirret, eller ophidset, kan du lave følgende øvelse, som giver dig jordforbindelse og støtter dig i at finde ro:
 • Sid på en stol. Mærk dine fødder på jorden. Tryk på lårene. Mærk din bagdel på sædet og ryggen mod stolen.
 • Se dig omkring og vælg en genstand, der er rar at se på. Lyt til dit åndedræt, mens du kigger på genstanden. Læg mærke til hvordan dit åndedræt bliver dybere og roligere. Øvelsen kan også laves udendørs.

 

Traume selvhjælpsstrategi:

Pas på dit helbred. Få terapi til at komme det til livs.                                                En sund krop øger din evne til at håndtere stress fra et traume.

Få masser af søvn. Efter en traumatisk oplevelse, kan bekymring eller frygt forstyrre din søvn. Mangel på søvn kan gøre dine traumesymptomer værre og gør det sværere at holde din følelsesmæssige balance. Gå i seng og stå op på samme tidspunkt hver dag, og prøv at få 7-9 timers søvn hver nat.

Undgå alkohol og narkotika. De kan forværre dine traumesymptomer og forværre følelsen af depression, angst og isolation.

Lav motion regelmæssigt. Regelmæssig motion øger serotonin, endorfiner og andre feel good-hjernekemikalier. Det øger også selvværd og hjælper til at forbedre søvnen. For at få det bedste resultat, skal du sørge for 30 til 60 minutters aktivitet de fleste dage.

Spis en velafbalanceret kost. Spis små, velafbalancerede måltider i løbet af dagen. Masser af plantemad. Det vil hjælpe dig med at holde din energi oppe og minimere humørsvingninger. Undgå sukkerholdige fødevarer, komplekse kulhydrater er et bedre. Fødevarer med visse omega-3 fedtstoffer, såsom laks, valnødder, sojabønner og hørfrø kan give dit humør et løft.

Reducer stress. Sæt tid af til hvile og afslapning – det vil hjælpe dig med at bringe dit liv tilbage i balance.

Få psykoterapi i Aarhus eller online til en god pris. 

Tilbyder erfaring i terapi med børn og unge med at minimere præstationsangsten.

– Det kan være ift. eksamener, elitedansker eller sport mv.

Angst terapi i Århus til en god pris

<< Om Angst

For nogle kommer angsten som intense re­ak­tio­ner på bestemte tids­punk­ter og for andre er angsten til stede hele tiden.

Læs mere

Århus angst terapeut terapi billig

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst –kan være; vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, mange kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Panikangst og fobi >>

Angst kan være en meget ubehagelig og overvældende oplevelse.

Læs mere

Panikangst terapi aarhus gode priser billig

Social angst >>

Frygt for andres meninger  kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere

Social angst terapi i Århus kort ventetid