14/09/2023

Barnets ret

by Vivi Hinrichs,

Barnets Ret og Tarv: Navigering gennem Samværskonflikter og Forældreretten

Velkommen til min praksis, hvor vi har barnets tarv og ret som vores kompas i processen med at håndtere uenigheder om samvær og forældreretten. Mange enlige forældre søger hjælp hos mig, da de står over for udfordringer med at etablere eller opretholde samvær med deres barn efter en skilsmisse eller i situationer, hvor forældrene aldrig har boet sammen.

Hvis du, som forælder, føler dig overvældet af konflikter om samvær og forældreretten, er jeg her for at støtte og vejlede dig gennem denne udfordrende rejse. Sammen kan vi arbejde hen imod at finde løsninger, der fremmer dit barns trivsel og skaber en positiv fremtid for hele familien.

 

Er Samvær en Udfordring for Dig?

Oplever du magtesløshed i mødet med den anden forælder?

Føler du dig frustreret over systemets indvirkning på samværssituationen?

Ønsker du støtte og vejledning i at etablere eller opretholde samvær med dit barn?

Vil du være den bedste forælder for dit barn og have hjælp til at navigere gennem udfordringerne?

Med en solid baggrund inden for barnets tarv og en kandidatgrad i pædagogisk psykologi og psykoterapi, forstår jeg vigtigheden af at skabe et trygt og støttende miljø, hvor dit barns behov og trivsel er i fokus. Jeg er her for at hjælpe dig med at håndtere de udfordringer, du står overfor, og guide dig mod en bedre forståelse og håndtering af situationen.

barnets-ret-samværssag-forældre-samvær

Samarbejde og Kommunikation: Skaber Harmoni for Dit Barn

Når forældre er uenige om samvær og forældreretten, kan det skabe stress og belastning, der også påvirker barnet negativt. Min dedikation ligger i at arbejde sammen med jer som forældre for at finde løsninger, der tjener barnets fysiske og mentale velvære bedst muligt.

Gennem terapeutiske samtaler vil jeg guide jer i at kommunikere og samarbejde konstruktivt. Målet er at skabe et harmonisk miljø, hvor barnet kan trives og udvikle sig optimalt, uanset samværssituationen.

Barnets Ret og Tarv: Vejen Frem

Barnets tarv og ret er vores kompas i denne proces. Jeg vil guide jer i at træffe beslutninger baseret på barnets behov og ønsker. Sammen arbejder vi hen imod at skabe en stabil og tryg ramme, hvor barnet kan blomstre.

Hvis du føler dig fastlåst i en konflikt om samvær og forældreretten, er du velkommen til at tage kontakt. Jeg er her for at hjælpe dig med at finde løsninger, der fremmer dit barns trivsel og muliggør konstruktivt samarbejde om jeres barns udvikling.

Uenigheder om samvær og forældreretten kan skabe frustration og magtesløshed. Mit mål som terapeut er at hjælpe forældre med at finde vejen mod konstruktivt samarbejde, der fremmer barnets trivsel og udvikling. Med min ekspertise inden for pædagogisk psykologi og psykoterapi, samt min omfattende erfaring med børn og familier, er jeg her for at støtte og vejlede dig gennem denne udfordrende tid. Lad os sammen skabe en positiv og stabil fremtid for dig, dit barn og hele familien.

barnets-ret-to-forældre-mentalisering

Styrk Forældre-Barn Forbindelsen gennem Mentalisering

I min praksis er jeg dedikeret til at støtte forældre i deres rejse med at forstå og styrke forbindelsen til deres børn. En vigtig faktor i dette arbejde er konceptet om mentalisering. Mentalisering handler om at kunne forstå og resonere omkring ens eget og andres indre mentale tilstande – følelser, tanker, ønsker og intentioner.

Når det kommer til børn, er mentalisering af afgørende betydning for forældre-barn forbindelsen. At kunne indfange og tolke et barns følelsesmæssige behov og oplevelser er afgørende for at skabe en sund og kærlig relation. Når forældre er i stand til at mentalisere, kan de bedre forstå, hvorfor et barn reagerer på en bestemt måde, og hvordan de bedst kan støtte barnet i at håndtere sine følelser.

Gennem terapeutiske sessioner arbejder vi sammen på at forbedre din evne til at mentalisere i forhold til dit barn. Vi udforsker, hvordan du kan skabe et rum, hvor dit barn føler sig set, hørt og forstået. Vi arbejder på at opbygge kommunikationsværktøjer, der fremmer en åben dialog og respektfuld interaktion mellem dig og dit barn.

Mentalisering handler også om at kunne reflektere over egne handlinger og reaktioner som forælder. Ved at øge din bevidsthed om dine egne følelser og tanker i relation til dit barn kan du styrke din evne til at træffe velovervejede beslutninger og navigere i udfordrende situationer.

Hvis du ønsker at skabe en dybere forståelse og stærkere forbindelse med dit barn gennem mentalisering, er jeg her for at støtte dig. Sammen kan vi arbejde på at forbedre din evne til at indgå i empatisk og meningsfuld kontakt med dit barn, hvilket kan skabe en varig positiv indvirkning på jeres relation og familieliv.

Læs mere om barnets ret og forældresamvær her

Søg i blogindlægget

Sociale medier

Kontakt mig

Se andre indlæg

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Forældre-Voksen Barn Relationer
Forældreskab begynder ikke og slutter ikke ved barndommen. Det er en livslang proces, der udvikler sig, når børnene bliver voksne og træder ind i deres eget selvstændige liv. Den følelsesmæssige forbindelse, der blev opbygget gennem opvæksten, får nu brug for en ny form for nærvær, der tillader voksen børn at udforske deres egne stier.

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet