boern-unge-terapi-aarhus-familie-snak-om-det-psykologi-psykiatri

              Børn og unge med ADHD/ADD – få professionel støtte i Århus til dit barn

Forældre til børn med ADHD/ADD

Kender du børn og unge med ADHD/ADD eller har dit barn ADHD/ADD, så få terapeutiske samtaler til forstå dit barns særlige behov.

Jeg tilbyder en solid specialviden indenfor diagnoserne ADD og ADHD. Du får fyldestgørende viden og indsigter om, hvad det vil sige at have ADHD/ADD. Og om, hvordan du bedst muligt kan understøtte at tilgå dit barn. Hvordan dit barn kan blive stabiliseret og mestre, at have nedsat funktionsniveau.

Få terapeutiske samtaler til dit barn, så barnet kan udtrykke sig og få støtte til at mestre de særlige udfordringer.

 

adhd-sanse-opmaerksomhedsforstyrret-psykoterapi-vivi-hinrichs
Få professionel støtte i Aarhus, så dit barn kan mestre tilværelsen 

Hvad er ADHD og hvad er ADD?

 • ADD og ADHD er funktionsforstyrrelser i visse dele af hjernen
 • ADD og ADHD forekommer i alle sværhedsgrader og med en glidende overgang til det normale
 • ADD og ADHD optræder i betydende grad hos 3-6 procent af alle børn. Drenge rammes hyppigere end piger

 

Forskellige former for ADHD

 • Den hyperaktive form, hvor børnene ofte er meget urolige og aktive
 • Den stille form, hvor børnene er rolige, men har store opmærksomhedsproblemer (ADD)
 • Den kombinerede form, hvor barnet både er hyperaktivt og har opmærksomhedsproblemer

Hvad er ADD?

ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADD står således for Attention Deficit Disorder, dvs. forstyrrelse af opmærksomheden, hvor det hyperaktive er udeladt. ADD bruges således, når der overvejende eller udelukkende er tale om forstyrrelse af opmærksomheden.

Der diagnosticeres klart flest drenge og mænd med ADHD, men der er en mere ligelig fordeling mellem de to køn, når det handler om ADD – med et lille flertal af piger og kvinder.

Mennesker med ADD har primært vanskeligheder med at være opmærksomme og koncentrere sig og dermed også med at opretholde et passende tempo og energiniveau i dagligdagen. ADD-behandling er at få vejledning i, hvordan du kan understøtte dit barn.

Mennesker med ADD er mere stille og rolige end mennesker med ADHD og hyperaktivitet/impulsivitet. De skaber ikke så mange konflikter, derfor er det sværere for andre at få øje på deres vanskeligheder. Derfor får mange ikke stillet diagnosen ADD, før de er unge.

Få terapeutisk og vejledende viden

Få den rette hjælp til at understøtte børn og unge med ADHD/ADD.

At have en diagnose kan give udfordringer på mange måde, både i forhold til dig selv eller andre. Mange unge går også rundt med en masse svære tanker og følelser omkring det at være ung med en diagnose.

Jeg er god til at møde barnet i øjenhøjde og skaber tryghed og hjælp med at bringe de svære emner på banen.

Samtalen kan foregå hos jer eller i min praksis, alt efter hvor dit barn er tryg.

Jeg har en specialviden der vedrører ADHD symptomer og ADD symptomer. Det vil sige, at jeg kan vejlede jer i, hvordan I kan understøtte, skærme og stabilisere jeres barn, der har de særlige udfordringer der vedrører funktionsniveauet ADHD og ADD.

Jeg har mange års professionel erfaring i  arbejdet med børn, unge, og familier herunder en solid erfaring i at tale med børn, unge og familier. Problematikker kan være konkrete ting eller andet mere udefinerbare eller sågar dagligdagsproblematikker.

Børn og unge med ADHD/ ADD

Har du ADHD /ADD og vil forstå dig selv bedre og de udfordringer du i særlig grad må mestre?

Hjælp til forældre med ADHD børn. Gennem et  terapeutisk samtaleforløb får du viden og indsigter om, hvad det vil sige, at  understøtte børn med ADHD-symptomer. Men også om hvilke udfordringer du har. Hjælp til hvordan du kan håndtere dette. Børn og særlig unge kan på sigt opleve nederlag og udvikle depression, hvis de ikke får den rette hjælp, til at arbejde med og håndtere deres ADHD.

Hjælp til forældre med ADD børn. Du får råd og vejledning i, hvordan du med de særlige strategier bedre kan understøtte børn med ADD-symptomer. På den måde vil de bedre kunne mestre tilværelsen og få passet på sig selv. Du lærer om, hvordan de kan finde muligheder, ressourcer, selvværd, livskvalitet og livsglæde.

Få en tid indenfor 24 timer – med fleksible tider og priser.

Få vejledende psykoedukation

Gennem en samtale får barnet en selvforståelse til bedre at kunne forstå sig selv, og være i stand til at håndtere de udfordringer der er med ADHD/ADD.

Alle mennesker er forskellige, det gælder også børn og unge med ADHD/ADD.

Få en afklarende samtale om præcis dine særlige udfordringer, hvilke kan være følgende:

 • Impulsivitet
 • Opmærksomhedsforstyrret
 • Svært ved at strukturer
 • Udfordret i at overføre erfaringer og konsekvensberegne
 • Oversanser og nedsmelter let

 

Lær hvordan du kan få kontrol over dit liv og mestre de særlige udfordringer.

At være barn med ADHD/ADD

Få viden til at forstå dit barn bedre og få hjælp til at støtte dit barn i de særlige udfordringer barnet må mestre.

Gennem et samtaleforløb får du/I viden og indsigter om, hvad det vil sige at have vilkår med ADHD / ADD og om hvilke udfordringer dit barn har og kan få hjælp til at håndtere.

Hvordan du/I kan mestre at understøtte dit barn, så det lærer at mestre dette og kommer til at trives. Hvordan du / I kan finde muligheder, ressourcer, livskvalitet og livsglæde.

Få en tid indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend

boern-unge-århus-psykolog-kort-ventetid-psykologi-psykiatri

Få vejledning til at understøtte barnet

Hyperaktivitet viser sig ved:

 • Uro i hænder eller fødder – sidder uroligt
 • Forlader plads i klassen eller ved bordet
 • Løber, klatrer, farer omkring på utilpassende måder
 • Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille
 • Excessiv (voldsom) motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre

Støt dit barns mestring

Impulsivitet ved sig ved:

 • Svarer før spørgsmål er afsluttet
 • Kan ikke vente på, at det bliver deres tur
 • Afbryder eller maser sig på
 • Taler for meget, uden situationsfornemmelse

Psykoterapien skal understøtte dig

Formålet med terapien er at hjælpe børn og unge til at få et andet billede af sig selv end de negative selvopfattelser, de i forvejen ofte har.

I terapien vil vi undersøge problemernes indflydelse på barnet eller den unges liv, og hvordan barnet og den unge kan udvikle strategier til at mindske problemernes indflydelse på deres liv.

Ungesamtaler med børn og unge med ADHD/ADD kan både være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der f.eks. deltager en forælder, en anden voksen eller andre vigtige personer i den unges liv.

Jeg tilbyder en solid erfaring i diagnoserne ADHD/ADD funktionsniveau

– du får vejledning i, hvordan du kan understøtte dit barn og mestre udfordringerne

Vejledning i ADHD hjernen

Hvordan er det at have ADHD/ADD?

Hyperactive impulsive ADHD. Det er forandringerne i hjernen, der giver symptomer på ADHD. Der er forstyrrelser i flere områder af hjernen og meget tyder på, at symptomerne hænger sammen med en nedsat evne til at transportere signalstofferne dopamin og noradrenalin.

Hjernen hos mennesker med ADHD fungerer ligesom en ”træt hjerne”, da kommunikationen mellem hjernecellerne er hæmmet.

Mange med ADHD har vanskeligheder med at få struktur på tilværelsen. Hvis der samtidig også er andre psykiske lidelser, kan det gøre behandlingen vanskelig.

Forældre til børn og unge med ADHD/ADD har gavn af terapeutiske samtaler til forstå deres barns særlige behov bedre. Så du kan understøtte og skærme dit barn.

Du får viden og vejledende indsigter om:

 • Hjælp til forældre med ADHD børn – Hvad  er ADHD? – Symptomer på ADHD?
 • Hjælp til forældre med ADD børn – Hvad er ADD? – Symptomer på ADD?

Hvordan kan du bedst muligt understøtte dit barn?

Få terapeutiske samtaler om og med dit barn, så barnet kan udtrykke sig og få støtte til at mestre de særlige udfordringer. Lær at skabe bedre trivselsvilkår for dit barn. Alle børn er unikke og ikke ens, så vi skal samtale om, hvad det er bedst for jer.

hvoran-påvirkes-din-hjerne-adhd-add-aarhus-vivi-hinrichs

Få professionel støtte til at stabilisere dit barns funktionsniveau, så livskvaliteten og selvværdet optimeres. 

adhd-add-autisme-personlighedsforstyrret-vivi-hinrichs

Få professionel støtte i Aarhus, så dit barn kan få sat ord på det, som er svært.

Hvordan skærmer du dit barn?

Hvis barnet / den unge mødes med krav / massive sansninger, der er for store i forhold til dets funktionsniveau / udviklingszone, så reagere barnet med forvirring, aggressivitet, uro eller tilbagetrækning. Dette kan udvikle sig til stress, angst og nedsmeltning. Så få råd og vejledning til at understøtte dit barn.

 • Selvstændig organisering
 • Vedholdenhed
 • Planlægning
 • Valg
 • Overblik

                         Lær´ hvordan du kan understøtte dit barn, så det kan mestre de særlige udfordringer