boern-unge-terapi-aarhus-familie-snak-om-det--psykologi-psykiatri

Børn og unge psykoterapeutiske samtaler i Aarhus

Børn og unge samtaleterapi i Århus

Børn og unge kan i høj grad profilere af et samtaleforløb – det kan give dem øget trivsel samt bedre selvværd. Har du, dit barn eller flere i din familie brug for en terapeutisk samtale til at komme videre i hverdagen? Så er der hjælp at hente i Aarhus for børn og unge.

Mange mennesker kan fortælle om en barndom, hvor ingen så dem, selvom de levede under svære og måske endda helt uacceptable forhold i familien. Børn og unge kan, selvom de længes efter at blive set, skjule smerten og ensomheden, ligesom deres forældre kan det. Derfor er det vigtigt at snakke med barnet om det.

Forældreterapi eller familieterapi er et samtaleforløb, som skaber muligheder for at ændre de vante mønstre i familiens samspil. I familieterapi får alle familiemedlemmer mulighed for at udtrykke deres personlige følelser, ønsker og behov.

barn-unge-mistrives-omsorgs-svigt-snak-om-det-psykoterapi-vivi-hinrichs-aarhus

Få professionel støtte i Aarhusså dit barn kan sætte ord på det, der er svært

Børn og unge skal tale om problemerne

Jeg møder barnet i øjenhøjde og skaber en tryghed og hjælper med at bringe de svære emner på banen. Læs om ‘snak med børn og unge’

Samtalen kan foregå hos jer eller i min praksis, alt efter hvor dit barn er tryg.

I mange år har jeg arbejdet med børn og unge og familier og har derigennem en solid erfaring i at tale med børn og unge og familier.

Emnerne kan være såvel konkrete ting som mere udefinerbare eller sågar dagligdagsproblematikker.

Samtaler med unge I Århus

Unge kan have mange forskellige problemer, de har behov for at snakke om. Det kan være konflikter med forældre, problematikker omkring venskaber, skole, udseende, kærester, seksualitet, spiseforstyrrelser, angst, sorg etc.

Unge, der igennem længere tid har oplevet problemer, begynder ofte at se på sig selv som anderledes og er bange for, at der er noget galt med dem. Det bliver ofte problemerne, som kommer til at definere, hvordan den unge ser på sig selv og ikke alt det andet, der også er til stede i den unges liv.

Barnet er ikke problemet

De besværlige børn og unge kan opfattes som whistleblowers. Men det er ikke børnene der er problemet, de udviser derimod problemet. Derfor skal vi gentænke måden, hvorpå vi anvender diagnoser.

Vi skal forstå, hvorfor barnet reagerer som det gør i bestemte situationer. 

Diagnoser kan være udtryk for ændringer i samfundet, der gør børnene mere sårbare – de bliver til et symptom.

Diagnoser kan være med til at skabe en nærværende udvikling, men kan ofte spænde ben for børnene, fordi det kan betyde, at de bliver fasthold i det, der er svært og at de er anderledes!

Det skal ses som et udtryk for en individualisering af psykiske vanskeligheder.

Vi skal forstå børn og unges reaktioner

Diagnoser kan være med til at barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger og fastholder barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere på.

Derfor er det vigtigt, at fokusere på symptomerne i forbindelse med en udredning og få dem velskrevet. Når der er fokus på symptomerne frem for på selve diagnosen, bliver det tydeligt, hvad det er barnet har brug for.

Få en tid i Aarhus indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend

boern-unge-samtaler-psykoterapi-aarhus-pige-vivi-hinrichs

Mobning som social mekanisme

Vi skal forstå, hvorfor barnet reagerer som det gør i bestemte situationer.

Afsæt i Dorte Marie Søndergaard in- og eksklusionsangst og mobbemønstre.

Mennesket som eksistentielt afhængig af social indlejring.

 

Social eksklusionsangst

Det er vigtigt, at det er et sæt af symptomer, der bliver udredt og velbeskrevet, fremfor en diagnose.

Fordi diagnoser kan være med til at barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger, og dermed fastholdes barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere på.

Få en tid online eller i Århus indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend

Terapi i Århus

Formålet med psykoterapien er at hjælpe børn og unge til at få et andet billede af sig selv, end deres negative selvopfattelser.

I terapien, vil vi undersøge problemernes indflydelse på barnet eller den unges liv, og hvordan barnet og den unge kan udvikle strategier til at mindske problemernes indflydelse på deres liv.

Ungesamtaler kan både være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der f.eks. deltager en forælder, en anden voksen eller andre vigtige personer i den unges liv. Se også gruppeterapi for unge vedrørende opbygning af selvværd.

Jeg møder dig i øjenhøjde og tilbyder en solid erfaring i tillidsopbyggende og motiverende samtaler

med børn og unge