Samtaler med familien,- børn og unge

Har du, dit barn eller flere i din familie brug for råd og vejledning for at komme videre i hverdagen, så er der hjælp at hente.

Forældreterapi eller familieterapi er et samtaleforløb, som skaber muligheder for at ændre med de vante mønstre i familiens samspil. I familieterapi får alle familiemedlemmer mulighed for at udtrykke sine personlige følelser, ønsker og behov.

Er det svært at få fortalt dit barn, at..

Har dit barn problemer med…

 Få en tid inden for 24 timer
Hjælp dig selv og dit barn ved at få talt om problemerne.

Jeg kan skabe tryghed og hjælp med at bringe de svære emner på bane.

Samtalen kan foregå hos jer eller i mine lokaler, alt efter hvor dit barn er trygt

Du kan altid få min hjælp til at tage en samtale med dit barn.

I mange år har jeg  arbejdet med børn, unge, og familier og har derigennem fået en solid erfaring med at tale med børn og unge.

Det kan være konkrete ting eller samtaleforløb om andre mere udefinerbare eller dagligdagsproblematikker.

Samtaler med unge

Unge kan komme af mange forskellige årsager. Det kan være konflikter med forældre, problematikker omkring venskaber, skole, udseende, kærester, seksualitet, spiseforstyrrelser, angst, sorg etc.

Unge, der igennem længere tid har oplevet problemer, begynder ofte at se på sig selv som anderledes og som nogle, der er noget galt med. Det bliver ofte problemerne, som kommer til at definere, hvordan den unge ser på sig selv og ikke alt det andet, der også er til stede i den unges liv.

De besværlige børn kan forstås som whistleblower

Børnene er IKKE problemet men VISER problemet, og at vi derfor skal gentænke måden vi bruger diagnoser på. Man skal forstå hvorfor barnet reagere som det gør i bestemte situationer. Diagnoser kan være udtryk for ændringer i samfundet der gør børnene mere sårbare altså som et symptom. Diagnoser kan være med til at skabe en nærværende udvikling, men kan ofte spænde ben for børnene, fordi det kan betyde at de bliver fasthold i det der er svært! Ses som et udtryk for en individualisering af psykiske vanskeligheder. Vi skal forstå børnenes reaktioner som svar på det de bliver udsat for. Det er mere vigtigt at det er et sæt af symptomer der bliver udredt og velbeskrevet fremfor en diagnose. Fordi diagnoser kan være med til at barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger og fastholdes barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere på.

Formålet med terapien er at hjælpe den unge til at få et andet billede af sig selv end de negative selvopfattelser.

I terapien vil vi undersøge problemernes indflydelse på den unges liv, og hvordan den unge kan udvikle strategier til at mindske problemernes indflydelse på deres liv.

Ungesamtaler kan både være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der f.eks. deltager en forælder, en anden voksen eller andre vigtige personer i den unges liv. Se også gruppeterapi for unge vedr. opbygge selvværd.

Jeg møder den unge i øjenhøjde…
Har en solid erfaring i
tillidsopbyggende og
motiverende samtaler med unge.

Nyhedsmail

Modtag de nyeste tilbud og tiltag fra Psykologipsykiatri

Tak for din tilmelding