Det er svært at være i en dysfunktionel livsverden

På den måde vil man være særlig udsat ved at være i sådanne kontekster / sociale sammenhænge. da sådant implicere en dysfunktionel adfærd og relations mønstre.

Så lider du af at være i dysfunktionelle relationer? Er det forståeligt nok.

Psykoterapi kan skabe en personlig udvikling og minimere den smerte og tomhed som du kan være fyldt af.

Jeg vil her beskrive lidt om hvad betyder dysfunktionel? og hvordan kommer de indre relationer, samspil, mønstrer og konflikter til syne. Kunsten at overleve en dysfunktionel familie.

Dysfunktionel personlighedsforstyrrelse beskrives således:

som ikke fungere på en normal eller hensigtsmæssig måde og som følelsesmæssigt og socialt fungerer dårligt, med konflikter og problemer til følge.

Dysfunktionelle-relationer kan defineres med at nogle dysfunktionelle familier har hæmmende indre konflikter, så dette kan hæmme ens barns udvikling.

 

Dysfunktionelle relationer kan ses ved;

 • At der kommunikeres på en sådan måde at betydninger forstås som enten eller, altså sort / hvid.
 • Forskelligheder og nuancer tillægges ikke betydninger.
 • Det kan være at du ikke er god til at give plads til forskelligheder, og dermed oplever at andre skal være ligesom du er.
 • Der tages ikke hånd om dine behov eller grænser.

 

Dysfunktionel kommunikation kan vises ved:

 • Oplever du skyld og skam følelser?
 • Har du svært ved at skelne eget perspektiv fra andres meninger og holdninger?
 • Har du svært ved at se sig selv ude fra?
 • Har du svært ved at forstå andre inde fra?
 • Har du f.eks. måske svært ved at se, hvordan de andre har det følelsesmæssigt?
 • oplever du at dit handlerum underminimeres?
 • At du får et knæk på dit selvværd og selvtillid.
 • De oplevelser kommer til at få fatale konsekvenser på hele din levevis herunder også en tomhed og en følelse af uduelighed.

Nogle dysfunktionelle familiers samspil og dynamikker foregår, som nogle mønstrer der er uforudsigelighed eller skjulte. F.eks. at du har hemmeligheder i familien. at der er druk eller anden form for misbrug,

Det, der kendetegner alle former for en dysfunktionel familie er, at der er konfliktfyldte dramaer. Derved får du en forstyrrede emotionel kommunikation mellem (evt. dit barn/ eller selv var barn engang) barnet og dets familie. Det betyder, at du får ikke en følelsesmæssig omsorg eller anerkendelse i og fra familien. Eller en aldersmæssig støtte.

Roller i en dysfunktionel familie: 

I den dysfunktionelle familie får syndebukken skylden for alt. Det er typisk en, som er meget opmærksom på det syge miljø, og som føler sig afvist, isoleret og forkastet af de andre i familien. Rollen som syndebuk er et resultat af en eller flere narcissistiske forældre.

Alle de måder at være i samspil på og i verden på slører barnets evne,- til at se det på barnets egne betingelser!

Du bliver hermed et uundgåeligt offer i et intenst og skræmmende emotionelt drama. Dvs. at du (barnet) svigtes på det groveste. Hele tiden opleve at ikke bliv mødt som den man er, er følelsesmæssig omsorgsvigt.

Konsekvenserne ved en dysfunktionel relation.

Det kan have fatale konsekvenser for dig – eller barnets udvikling, idet et højt stresshormon hæmmer hjerne og nervesystemet betydeligt og dermed udvikling. der alt sammen medføre en række psykiske belastninger og somatiske ubehagstilstande og sygdomme hele livet. 

Få psykoterapi, støtte og hjælp til at bryde mønsteret. Sæt dig fri af den negative familie cirkel og skab en sund livsverden

 

Dysfunktionelle familier forhindre dig i at udvikle dig personligt.

Dysfunktionel kommunikation i de sociale relationer.

Bøvler du med de hæmmende barrier, konflikter og mistrives du i dit parforhold, i din familie eller i dit arbejde eller venner. så få hjælp gennem psykoterapi og konflikthåndtering.

Har du som voksen det dårligt, fordi du er opvokset i en dysfunktionel familie (dramacirkel) som du stadig kæmper med at finde en respektfuld plads i. Hvor du ikke finder at familien tager dig / hinanden alvorligt med og ved at være omsorgsfuldt.

Måske har du allerede distanceret dig fra familien og oplever dig nu ensom.

 

Oplever du problemer med stress, angst, depression eller mistrives du? 

Det kan være at du oplever; ;

 • Skyld og skam,
 • Afmagt og at du mistrives.
 • At du ikke slår til,
 • Har selvbebrejdelser og tankemylder
 • Er du meget optaget af hvad andre tænker.

Dysfunktionel personlig er de dysfunktionelle samspilsmønstre der optræder således;  

 • Forskellighed er lig med forkerthed       
 • Du bliver ikke mødt i dine subjektive behov.  Dvs. lærer ikke dig selv at kende.
 • Tabet af selvstændighed. Alle former for selvstændige jeg-udtryk forbudte.
 • Autentiske følelser og subjektive oplevelser er ikke velkomne.
 • Du oplever grænseoverskridelser, skam og skyld mv.
 • Du bliver handlingslammet og har svært ved at finde din eksistensberettigelse i familien.

Børn af dysfunktionelle forældre er mærket af en sådan spejling gennem opvæksten. De har en enorm skyldfølelse og følelse af en manglende eksistensberettigelse. Deres selvværd har lidt overlast og de er traumatiseret og svært ved at sætte sig selv over andre. De vil være disponeret (sandsynligvis) til selv at videre give en sådan adfærd – at være dysfunktionel.

En sund opvækst er ikke med dysfunktionelle mønstrer i samspillet og kommunikationen.

Få psykoterapeutisk hjælp til at skabe en sund livsverden for dig.

I en sund livsverden vil du der opleve en respektfuld dialog, der vil se således ud:

 • Du vil mærke grænser og accept
 • Du vil få en anderkendelse og følelsesmæssig omsorg
 • Du vil opnå en accept af forskelligheder og plads til nuancer
 • Du vil der opleve en sund humor men ikke hån, skyld og skam
 • Du vil opleve at kunne sige hvad du har behov for
 • Du vil kunne sige alt, der vil ikke være hemmeligheder i familien
 • Du vil opleve det vil være legitimt af være dig
 • Du vil opleve at få livsglæde og overskud til at give dig selv omsorg
 • Du vil opleve at du vil give andre anerkendelse og omsorg i passende doser.

Sunde forhold og ikke et dysfunktionelt forhold.

Vores forhold til os selv medvirker til hvordan vi agere og kommunikere;

 • Lever vi sundt,
 • Har vi kontakt til vores hjerte / følelser og krop.
 • Har vi lært at give og tage imod.
 • Have tillid og være kritisk ved også at kunne passe på sig selv.
 • Er der refleksion, selverkendelse, grænser og kærlighed.

Ser frem til at lave et godt samarbejde med dig. Få hjælp igennem psykoterapeutiske (online) samtaler i min praksis storetorv 9, 8000 Aarhus city. Tlf. 28949100

Min fornemste opgave er, at møde dig der hvor du er og har behov for. Jeg vil med en stor empati støtte dig igennem din personlige udviklingsrejse. Du vil få:

 • Du vil med støtte og udviklings strategier opnå;
 • en større bevidsthed
 • forbedre din kommunikation
 • indre ro
 • selvkærlighed
 • grænsesættende
 • en forbedret trivsel
 • forhøjet livskvalitet og livsglæde.

Der alt sammen kan være med til at heale traumer og til at forbedre dit sociale samspil, livsenergi og glæde i dit fremtidige liv. Så du herigennem opnår:

 • Leve sundt,
 • Kontakt til hjertet
 • Kontakt til følelser
 • Kontakt til kroppen.
 • Kontakt til fornuft /tanker
 • Lært at give og tage imod.
 • Have tillid
 • Være kritisk
 • Kan passe på sig selv
 • Der er refleksion
 • Selverkendelse
 • Grænser
 • Kærlighed

Den måde der kommunikeres på har en betydning for vores velbefindende, selvværd og trivsel. Er vi i dysfunktionelle relationer eller i sociale sammenhænge der styres af hæmmende overbevisninger, er det svært at være dig. Du vil mistrives eller måske blive til en prygelknabe i de sociale relationer.

Vores forhold til os selv medvirker til hvordan vi agere og kommunikere. Vores samvær påvirker hinandens selvoplevelse.

Når vi mødes med forståelse, nysgerrighed og anerkendelse, så giver vi hinanden mulighed for at etablere den gode relation.

Belastninger som dræner et menneske er. Uhensigtsmæssig kommunikation skaber dårligt selvværd, negativ selvfølelse og konflikter der belaster vores nervesystem, der sætter en ond cirkel i gang. Selvoplevelse påvirker os selv og de mennesker vi omgiver os med. Den kommunikation vi udsender får vi retur.

Det er aldrig for sent at heale dit indre barn, og til at skabe en fornyet udvikling og livsbane.

Få psykoterapeutisk hjælp hertil. 

Kontakt os eller bestil tid hos psykologipsykiatri

Følg mig på Facebook

 

%d bloggers like this: