vivi-hinrichs-flerkulturel-psykoterapi-krise-sorg

Er du flerkultur og er det svært at være dig? Få terapeutisk hjælp i Århus

Få terapeutisk hjælp til det, der er svært

At være flerkulturel og forsøge at balancere mellem det, der kan føles som to verdener, er ikke altid en let opgave. At have en anden etnisk baggrund end dansk og leve i Danmark, er som at leve i to forskellige kulturer på én gang, og det kan være en udfordrende balancegang.

Du kan have svært ved at efterleve alle de forskellige og til tider modsatrettede forventninger samt den eventuelle sociale kontrol, der udøves. Det kan på forskelige måder være uoverkommelige barrierer, der begrænser dig i at udfolde de drømme, du har for dit liv, såvel i hverdagen som i fremtiden.

Har du en anden etnisk bagrund, kan du trygt henvende dig til mig, da jeg har en solid kulturforståelse og erfaring i at arbejde med de problematikker.

Få terapi til at få sat ord på det, der er svært og få støtte til at håndtere det, for at få skabt en balance. Vi taler f.eks. også om, hvad kultur og  kulturarv betyder og hvilke kulturelle forskelle der er. Hvad er svært, og hvordan kan du handle i det?

Alle oplever kriser – få støtte og vejledning i Aarhus el. online

”En psykisk krisetilstand er, når man er kommet i en sådan livssituation, at ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå dem og ikke psykisk kan beherske den aktuelle situation.”

Alle kan have behov for hjælp, støtte og vejledning, når de står overfor svære valg, befinder sig i en krise eller oplever sorg.

Sorg kan opleves ubærlig, når vi mister vores kære eller andet dyrebart i livet. Der kan være store individuelle forskelle på, hvordan en sorg gennemleves. Man sørger over at have mistet noget, der også var en del af sig selv. Hvad sker der biologisk i hjernen i en krisetid? Læs mere herom på siden stress.

to-kulturel-anden-etnisk-deprimeret-psykoterapi-århus-etnisk-terapi-aarhus

                  Få professionel psykoterapi i Århus

Kriser indeholder et tab. Enten konkret eller en forestilling om, hvordan tingene ”bør være” eller ”kunne have været” (tab af identitet, tab af en forestillet fremtid, tab af ægteskab, tab af andre sociale kontakter, tab af liv, tab af noget materielt).

En krise er et tab – af drømme, af håb eller af noget konkret. En krise er en reaktion på manglende kontrol eller mestring (en hverdag, der ikke hænger sammen eller en ændret fremtid. Dvs. at ens forventninger/drømme er bristede).

Læs mere om, hvordan du kan forene flere kulturer her.

 

Få terapi i Aarhus indenfor 24 timer

– dag, aften og weekend

Tlf. 28 94 71 00

to-kulturel-anden-etnisk-vivi-hinrichs-aarhus

Er du i en livskrise?

En krise kan opleves, når vi i en periode af vores liv mister fodfæstet, og vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå for en selv og måske ens nærmeste. Vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå. Måske skal du finde helt nye veje i dit liv.

Hvert enkelte menneskes krise er unik. En krise og traume kan give en fornemmelse af at være isoleret fra omverdenen og fra sig selv. Følelser som tomhed, fortvivlelse, lammelse, ensomhed og angst er hyppige reaktioner, når man har været udsat for en krise eller et traume. Er du flerkulturel, kan du have dybdegående traumatiske oplevelser, som du har behov for hjælp til at bearbejde. Læs mere om angst og traume her.

Det afhænger også meget af, hvilken krise, der er tale om. Det er almindeligt at reagere både fysisk og psykisk på en voldsom hændelse. Pludselig kan vi ikke problemløse, som vi plejer. Den analytiske tænkning hjælper os ikke. Vores opfattelse af tilværelsen ændres med ét.

Få psykoterapeutisk hjælp i den kritiske tid

Jeg har mange års professionel erfaring med arbejde med mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg har en del praktisk og faglig erfaring i de dilemmaer, du kan have ved at må balancere mellem flerkulturel levevis i Danmark.

Flerkulturel – få støtte til at balancere

Hvilke normer og livsværdier har du lært fra dine forældres generation? Hvilke værdier og vilkår lever og balancerer du i mht. nye vilkår og ideologier i det danske samfund?

 • Måske er du splittet mellem to kulturer?
 • Har du haft en hård, barsk barndom?
 • Har du manglet at få følelsesmæssig omsorg og blive set, som den du er?
 • Kommer familien før dig? Så du oplever at være i klemme og have en identitetskrise?
 • Er det sådan at lige fra det øjeblik du blev født, kommer familien først. Før alle egobehov?
 • Er du under dine forældres bemyndigelse, selvom du nu er teenager eller voksen?
 • Skal du have dine forældres accept før du kan handle?
 • Sætter du andres behov over dig?
 • Oplever du social kontrol?
 • Har du været udsat for vold?
 • Er det svært at finde den rette balance mellem sine kulturer?
 • Har du et identitetsdilemma?
 • Er det svært for dig at gennemføre en løsrivelse?
 • Vil dine forældre bestemme over dig?

Kultur og traditioner er menneskeskabte, og de må konstant være genstand for revidering. Er du flerkulturel, kan du have brug for støtte til at balancere mellem krav fra flere sider.

unge-to-kulturel-anden-etnisk-psykoterapi-vivi-hinrichs-aarhus

Få psykoterapi i Aarhus

indenfor 24 timer

 dag, aften og weekend

Tlf. 28 94 71 00

Få professionel nærvær, lydhørhed og  omsorg i en støttende samtale i Århus,    – om den smerte som I har i en svær tid

etnisk-integration-psykoterapi-århus-vivi-hinrichs

Professionel erfaring med flerkulturelle livsvilkår

Mit erfaringsgrundlag er fra det psykologiske pædagogiske arbejde: leder af daginstitution i Aarhus.  Som familiekonsulent har jeg integreret flygtning, haft vejledende samtaler gennem jobcentret og skabt ressourcer for mennesker, med en anden etnisk baggrund end dansk f.eks. i Gjellerup.

Dernæst, har jeg en del erfaring i at give psykoterapi til mennesker med en anden etnisk baggrund, der har fået en identitetskrise, da de må balancere mellem forskellige kulturer.

Udvikle jeres samspil i parforholdet

Jeg tilbyder individuelle og parterapeutiske samtaleforløb i Aarhus eller online til gode priser, der bibringer dig/jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed.

 • Er I udfordret i at mødes og forstå hinanden?
 • Tab af glæden –  nærhed – tavshed – følelsesmæssig næring?
 • Har I svært ved at kommunikere og finde den gode relation?
 • Smuldrede tilliden, fortroligheden, respekten og accepten?
 • Har I svært ved at finde fælles værdier og interesser?
 • Mangler I tid til jer selv, eller er forholdet for praktisk anlagt?
 • Er intimiteten/samhørigheden (utroskab) eller det gode sexliv gledet ud?
 • Kom I til at opbygge et mønster, hvor de negative og fortolkede ting fylder?
 • Er dit handlerum begrænset?
 • Er det manden, der styrer økonomien eller systemer, der er relateret til samfundskrav  f.eks. e-boks, bank, regninger?
 • Er rolle og opgavefordelingen den traditionelle/stereotypisk?

Depression

depression-terapi-aarhus-god- pris-fleksible-tider

Akut krise og sorg

akut-krise-foto

Stress

stress-terapi-aarhus-billig-psykolog-fleksible-tider.jpg