Parterapi
Jeg har stor erfaring i parterapi. Jeg tilbyder individuelle og parterapeutiske samtaleforløb, der bibringer dig/jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed.

Parterapi, kan det handle om at få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige måder at kommunikere og være sammen på.

Sommetider kan parforhold sidde fast i låste roller, ikke indfriede håb og forventninger, eller bestemte måder at reagere på, som skaber konflikter, ked af det hed og vrede.

At opsøge parterapi kan også handle om at få hjælp til at afklare eller beslutte, hvorvidt parforholdet skal fortsætte eller afsluttes.

Ved Samtaleterapien søger jeg at ændre og gøre op med de mønstre der er hæmmende i samspillet, for både den enkelte og for parforholdets velbefindende.

Den gode energi og gnisten er væk.

Ofte er begge ulykkelige over magtkampene, man ved ikke hvad der skal til for at ændre det. Parterne er tilbøjelige til at placere skylden og årsagen til smerten hos den anden. Partnerne bliver så sårbare og tappet for energi, at det bliver svært at bryde den onde cirkel.

Udgangspunktet er, at vi har alle intentioner om at gøre det bedste vi kan, men at vi kan blive samspilsramte. Det er imidlertid ikke personerne, men derimod samspillet, -mønstre i samspillet, som skal ændres så balancen genskabes, så den gode energi kommer tilbage og får parforholdets samspil til at blomstre igen.

Taler i forbi hinanden?

Er det svært, fordi i kulturelt gør tingene forskelligt? Vi skal ikke lave om på den anden, men få talt gennem samtalen, så i får mulighed for at udtrykke jer og blive lyttet til. Så i samlet kan opleve hinandens følelser og bevæggrunde og herigennem få en opfattelse af hvordan eventuelle ændringer i relationen skal ske.

Ved samtaleterapien søger jeg at ændre og gøre op med de mønstre der er hæmmende i samspillet, for både den enkelte og for parforholdets velbefindende.

Når vi er opmærksomme på vores sprog, og hvordan vi anvender det, gør det en forskel.
Jeg kan tilbyde jer at få løst op i jeres sårede følelser, så i gennem nye måder kan få skabt alternative forståelser og en fornyet energi til jer selv og hinanden.

I forløbet bevidstgøres i og får håndgribelige værktøjer til at kommunikere og skabe fornyet energi til nærvær og samarbejde.

Parterapi handler om at skabe mulighed for at tale sammen på en ny måde. Det, at et tredje professionelt menneske er til stede, skaber rammer for, at I kan få talt sammen og lyttet på hinanden.

Jeg skaber nogle rammer for samtale, hvor vi dels får klargjort, hvad i hver især betragter som problemet, og dels hvilke ønsker hver især har til, hvad der skal komme ud af samtalerne.

Der er ofte forskel på, hvad der bliver opfattet som problemet, og hvilke ønsker der er til, hvad samtalernes formål er. Det ene er ikke mere rigtigt eller sandt end det andet. At få begge perspektiver frem og få klarhed over denne forskel, er første skridt på vejen.

I parforholdet er mentalisering af afgørende betydning for opretholdelse af følelsesmæssig balance og forbindelse. Ofte oplever par vanskeligheder og konflikter fordi, de ikke forstår hinanden.

Parterapi ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang giver anledning til forståelse for henholdsvis sig selv og hinanden ved at have mentalisering som sit primære fokus.

Jeg tilbyder jer muligheder for I kan genfinde jer selv og hinanden

Samtaleterapi giver hver især mulighed for at du kan udtrykke dine personlige følelser, ønsker og behov.

I tilegner jer nye indsigter og konkrete handlestrategier. Det giver jeres parforhold en fornyet energi og et konstruktivt samarbejde.