27/04/2021

Lever du med et traume?

by Vivi Hinrichs,

Hvordan skabes et traume?

En fugl forveksler et vindue med det åbne luftrum og flyver ind i det. Den vil se ud, som om den er lammet eller endda død. Hvis et barn har set fuglen ramme glasset, kan det have svært ved at holde sig væk fra det tilskadekomne dyr. Barnet vil samle det op.

Varmen fra barnets hænder kan gøre at fuglen hurtigere kommer tilbage til sin normale funktion. Når fuglen begynder at ryste, vil den vise tegn på at den re-orienterer sig i forhold til sine omgivelser. Den vakler måske en smule, prøver at genvinde sin balance og ser sig omkring.

Hvis fuglen ikke er kommet til skade og får lov til at gennemryste og gennemgå re-orienteringsprocessen uden afbrydelse, kan den komme gennem sin ubevægelighed og flyve væk uden at være traumatiseret. Men afbrydes rystelsen kan det få alvorlige konsekvenser for dyret hver gang frigørelsesprocessen forstyrres.

Ovenstående er en metafor for et traume og man kan se fuglens traume, som hvis du er blevet ramt af en voldsom oplevelse og efterfølgende ikke får bearbejdet denne. Lever du med et traume? Det er væsentligt, at få traumet bearbejdet, så det ikke bliver en hæmmende faktor i dit liv.

Traumer skal bearbejdes

Et traume anses for at være en psykologisk eller medicinsk forstyrrelse i bevidstheden i det moderne samfund. Men man overser den dybere sammenhæng mellem krop og bevidsthed og dermed den dybe helbredelse af traumer. Der er en tovejskommunikation mellem krop og bevidsthed. Så lever du med et traume? Vær opmærksom på, hvordan du bearbejder det og læs mere om angst og traume her.

Medicin kan modvirke skælven hvis man skal hjælpe den traumatiserende person med at blive mere stabil. Hvis medicinen derimod bruges over længere perioder til at understrykke kroppens egen afbalancerede reaktion på stress, så modvirker medicinen helbredsprocessen. For at fuldføre sit biologiske og formålstjenlige reaktionsmønster har organismen brug for den spontane rysten og skælven. Den naturlige evne til selvregulering vil blive afsporet.

Et hvert organ i kroppen, også hjernen, har sine egne tanker, følelser og tilskyndelser. Traumer kan ikke helbredes medmindre man også forholder sig til den afgørende rolle, som kroppen spiller. Et traume indtræffer, når en situation påvirker en organisme uden at blive løst.

Trauma - krise

Giv kroppen hvad der tilkommer den

Kropsfornemmelser og ikke voldsomme følelser er nøglen til helbredelse af traumer. Kroppen reagerer dybt ved traumer. Den spændes i kampberedskab, strammes op i frygt og fryser fast og kollapser i hjælpeløs rædsel. Når den beskyttede reaktion i bevidstheden mod det overvældende derefter bliver normal, skulle kroppen efterfølgende også normaliseres.

En utilpasset reaktion er ikke nødvendigvis en sygdom, men en spændingstilstand – et ubehag, som rækker fra en lettere følelses af uro til fuldkommen lammelse. Hvis energier ikke får lov til at bevæge sig og traumet bliver kronisk, kan det tage lang tid og kræve en stor indsats at hjælpe personen tilbage til ligevægt og sundhed.

Traumer er blevet så almindelige at de fleste mennesker ikke engang opdager, at de er der. Vi har alle sammen haft et trauma i livet. Men lever du med et traume? Uforløste traumer kan gøre os overdrevet forsigtige og ufri eller trække os rundt i stadig mere snævre cirkler, farlige gentagelser, hvor vi igen udsætter os selv for fare. Kan du genkende dette?

Hvis du ikke bearbejder de traumer du har liggende, bliver de kroniske og de kan hæmme dig resten af dit liv. Du har formentlig været udsat for flere traumatiske oplevelser. Nogle bearbejder vi mere eller mindre ubevist mens andre ikke bearbejdes og får lov til at blive liggende i os. Det er sidstnævnte traumer, vi skal være opmærksomme på, så de ikke får lov til at undertrykke vores liv.

Lever du med et traume?

Har du været ude i en krise som du oplevede traumatisk, så få psykoterapeutisk hjælp til at få bearbejdet det. Ved at komme godt igennem det, får du nye udviklende indsigter med i behandlingen. Min tilgang som psykoterapeut er både at arbejde med din bevidsthed, dine tanker, følelser og kroppen. Hvor der også benyttes healing til at arbejde i energisystemet, som er broen mellem psyke og krop. Lever du med et traume? Og er du interesseret i at få dybdegående professionel hjælp? Du er velkommen til at kontakte mig, for at høre mere her.

Neuropsykologisk tilgang er baseret på hjernens biologiske måde at fungere på. Gennem terapien kan de fleste psykiske lidelser reduceres. Ved at få ryddet op i traumer og negative mønstre, der har belastet dig og gjort hjernen stresset så dit alarmsystem er overfølsom.

Søg i blogindlægget

Sociale medier

Kontakt mig

Se andre indlæg

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Forældre-Voksen Barn Relationer
Forældreskab begynder ikke og slutter ikke ved barndommen. Det er en livslang proces, der udvikler sig, når børnene bliver voksne og træder ind i deres eget selvstændige liv. Den følelsesmæssige forbindelse, der blev opbygget gennem opvæksten, får nu brug for en ny form for nærvær, der tillader voksen børn at udforske deres egne stier.

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet