27/04/2021

LEVER DU MED ET TRAUME?

by Vivi Hinrichs,

Hvordan skabes et traume?

En fugl forveksler et vindue med det åbne luftrum og flyver ind i det. Den vil se ud, som om den er lammet eller endda død. Hvis et barn har set fuglen ramme glasset, kan det have svært ved at holde sig væk fra det tilskadekomne dyr. Barnet vil samle det op.

Varmen fra barnets hænder kan gøre at fuglen hurtigere kommer tilbage til sin normale funktion. Når fuglen begynder at ryste, vil den vise tegn på at den re-orienterer sig i forhold til sine omgivelser. Den vakler måske en smule, prøver at genvinde sin balance og ser sig omkring.

Hvis fuglen ikke er kommet til skade og får lov til at gennemryste og gennemgå re-orienteringsprocessen uden afbrydelse, kan den komme gennem sin ubevægelighed og flyve væk uden at være traumatiseret. Men afbrydes rystelsen kan det få alvorlige konsekvenser for dyret hver gang frigørelsesprocessen forstyrres.

Ovenstående er en metafor for et traume og man kan se fuglens traume, som hvis du er blevet ramt af en voldsom oplevelse og efterfølgende ikke får bearbejdet denne. Lever du med et traume? Det er væsentligt, at få traumet bearbejdet, så det ikke bliver en hæmmende faktor i dit liv.

Traumer skal bearbejdes

Et traume anses for at være en psykologisk eller medicinsk forstyrrelse i bevidstheden i det moderne samfund. Men man overser den dybere sammenhæng mellem krop og bevidsthed og dermed den dybe helbredelse af traumer. Der er en tovejskommunikation mellem krop og bevidsthed. Så lever du med et traume? Vær opmærksom på, hvordan du bearbejder det og læs mere om angst og traume her.

Medicin kan modvirke skælven hvis man skal hjælpe den traumatiserende person med at blive mere stabil. Hvis medicinen derimod bruges over længere perioder til at understrykke kroppens egen afbalancerede reaktion på stress, så modvirker medicinen helbredsprocessen. For at fuldføre sit biologiske og formålstjenlige reaktionsmønster har organismen brug for den spontane rysten og skælven. Den naturlige evne til selvregulering vil blive afsporet.

Et hvert organ i kroppen, også hjernen, har sine egne tanker, følelser og tilskyndelser. Traumer kan ikke helbredes medmindre man også forholder sig til den afgørende rolle, som kroppen spiller. Et traume indtræffer, når en situation påvirker en organisme uden at blive løst.

Trauma - krise

Giv kroppen hvad der tilkommer den

Kropsfornemmelser og ikke voldsomme følelser er nøglen til helbredelse af traumer. Kroppen reagerer dybt ved traumer. Den spændes i kampberedskab, strammes op i frygt og fryser fast og kollapser i hjælpeløs rædsel. Når den beskyttede reaktion i bevidstheden mod det overvældende derefter bliver normal, skulle kroppen efterfølgende også normaliseres.

En utilpasset reaktion er ikke nødvendigvis en sygdom, men en spændingstilstand – et ubehag, som rækker fra en lettere følelses af uro til fuldkommen lammelse. Hvis energier ikke får lov til at bevæge sig og traumet bliver kronisk, kan det tage lang tid og kræve en stor indsats at hjælpe personen tilbage til ligevægt og sundhed.

Traumer er blevet så almindelige at de fleste mennesker ikke engang opdager, at de er der. Vi har alle sammen haft et trauma i livet. Men lever du med et traume? Uforløste traumer kan gøre os overdrevet forsigtige og ufri eller trække os rundt i stadig mere snævre cirkler, farlige gentagelser, hvor vi igen udsætter os selv for fare. Kan du genkende dette?

Hvis du ikke bearbejder de traumer du har liggende, bliver de kroniske og de kan hæmme dig resten af dit liv. Du har formentlig været udsat for flere traumatiske oplevelser. Nogle bearbejder vi mere eller mindre ubevist mens andre ikke bearbejdes og får lov til at blive liggende i os. Det er sidstnævnte traumer, vi skal være opmærksomme på, så de ikke får lov til at undertrykke vores liv.

Lever du med et traume?

Har du været ude i en krise som du oplevede traumatisk, så få psykoterapeutisk hjælp til at få bearbejdet det. Ved at komme godt igennem det, får du nye udviklende indsigter med i behandlingen. Min tilgang som psykoterapeut er både at arbejde med din bevidsthed, dine tanker, følelser og kroppen. Hvor der også benyttes healing til at arbejde i energisystemet, som er broen mellem psyke og krop. Lever du med et traume? Og er du interesseret i at få dybdegående professionel hjælp? Du er velkommen til at kontakte mig, for at høre mere her.

Neuropsykologisk tilgang er baseret på hjernens biologiske måde at fungere på. Gennem terapien kan de fleste psykiske lidelser reduceres. Ved at få ryddet op i traumer og negative mønstre, der har belastet dig og gjort hjernen stresset så dit alarmsystem er overfølsom.

Gabor Maté, en kendt canadisk læge og forfatter, der har specialiseret sig i emner som afhængighed, mental sundhed og traumer.

En kort oversigt over, hvordan Gabor Maté mener, at traumer kan skabes:

1. Tidlige barndomsoplevelser:
Maté mener, at traumer ofte har sine rødder i tidlige barndomsoplevelser. Dette kan omfatte misbrug, forsømmelse eller andre former for belastning, der påvirker barnets udvikling og evne til at håndtere stress senere i livet.

2. Biologiske og psykologiske faktorer:
Han undersøger også forholdet mellem biologiske og psykologiske faktorer i dannelsen af traumer. Genetik og tidlig hjerneudvikling spiller en rolle, men også den måde, hvorpå miljømæssige faktorer interagerer med disse biologiske aspekter.

3. Mangel på støtte og tilknytning:
Ifølge Maté kan traumer opstå, når der mangler støtte og kærlig tilknytning i barndommen. Børn, der ikke oplever en tryg base og støtte fra omsorgspersoner, kan være mere tilbøjelige til at udvikle traumatiske reaktioner senere i livet.

4. Sociale faktorer:
Sociale strukturer og samfundsforhold kan også bidrage til skabelsen af traumer. Faktorer som fattigdom, diskrimination og social ulighed kan påvirke en persons liv og øge risikoen for traumatiske oplevelser.

5. Forbindelse til afhængighed:
Maté fokuserer også på forholdet mellem traumer og afhængighed. Han mener, at mange afhængigheder og destruktive adfærdsmønstre kan være forsøg på at håndtere eller dulme smerten fra tidligere traumatiske oplevelser.

Det er vigtigt at bemærke, at Gabor Matés synspunkter er en del af en bredere diskussion om traumers komplekse karakter. Behandling og heling af traumer involverer ofte en holistisk tilgang, der adresserer både psykologiske og biologiske aspekter af en persons liv.

 

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Blogs…

Læs om traumespor

Læs om traumesymptomer

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.  F.eks. om Traumebehandling

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale