Oplever du, at du ikke slå til, har skamfølelse, selvbebrejdelser, føler afmagt eller er overdrevet optaget af, hvad andre tænker? Kommer du i sociale relationer, som gang på gang frustrerer dig og giver dig følelsen af utilstrækkelighed? Mistrives du i dit parforhold eller i din familie eller har konflikter på dit arbejde?

Uanset om det er en kæreste, ven, familie, kollega eller et andet bekendtskab, er en god relation vigtig for dit velbefindende. Har du fået en krise, oplever du stress, angst, depression, sorg eller oplever du dig ikke mødt og genkendt, som den du er?

Det er tegn på at du mistrives i de sociale relationer.

Kommunikationen i relationer foregår som systemer, der enten kan være sunde og fremmende eller usunde og hæmmende. Konflikter kan opstå, når der sker svigt. Når der kommunikeres og man overfortolkning samt fører monologer frem for dialoger, er det tegn på, at man tilsidesætter nysgerrigheden og anerkendelsen.

Vores samvær påvirker vores selvoplevelse. Den måde der kommunikeres på, har en betydning for vores velbefindende, selvværd og trivsel. Er vi i dysfunktionelle relationer eller i sociale sammenhænge, der styres af hæmmende overbevisninger, er det svært at være dig og du vil mistrives eller måske blive til en prygelknabe i de sociale relationer. At andre behandler dig uværdigt og tørrer deres ansvar af på dig.

 

Empati er afgørende i sociale relationer

”Empati er ikke bare at sætte sig i modpartens sted. Empati er at sætte sig i modpartens sted ud fra vedkommendes verdensbillede”.

Hvis man skal kunne sætte sig ind i modpartens verdensbillede, er det nødvendigt at kunne mentalisere. En mentaliseret baseret tilgang går dybere end empati. Det er dybden til at skabe en god relation. Ikke alle mennesker formår at metalliserer. Det vil sige, at de ikke kan se den anden indefra – den psykiske tilstand samt forholde sig. Således at man ikke ser vedkommende med ens eget verdensbillede, men med den andens oplevelse. Samtidigt må man dog også have opmærksomhed på sin egen ageren, da sociale relationer påvirkes af denne dobbelthed.

Når vi mødes med forståelse, nysgerrighed og anerkendelse, så giver vi hinanden mulighed for at etablere den gode relation. Uhensigtsmæssig kommunikation skaber dårligt selvværd, negativ selvfølelse og konflikter, der belaster vores nervesystem. Det er med til at sætte en ond cirkel i gang. Selvoplevelsen påvirker os selv og de mennesker vi omgiver os med. Den kommunikation vi udsender får vi retur og er afgørende i de sociale relationer.

 

Det starter ved os selv

Vores forhold til os selv medvirker også dynamisk til, hvordan vi agerer og kommunikerer. Lever vi sundt, har sunde overbevisninger, har vi kontakt til vores hjerte, følelser og krop? Har vi lært at give og tage imod? Har vi tillid til andre mennesker og kan vi være kritiske og dermed også passe på os selv? Reflektere vi, har vi selverkendelse, kan vi sætte grænser og kan vi modtage og give kærlighed?

Det er essentielt for, at vi som mennesker kan indgå i empatiske og velfungerende sociale relationer. Når vi mistrives i relationerne, kan det være svært at se sig ud af, hvordan man skal arbejde med, at skabe trivsel i disse relationer. Det kan være svært at komme ud af en ond cirkel og sætte fokus på den positive kommunikation og gode relation. I denne sammenhæng kan det give mening, at få vejledning, hjælp og redskaber gennem psykoterapeutiske samtaler.

I disse samtaler vil vi sammen undersøge, hvad der ligger til grund for dine følelser og reaktioner, så du bedre kan være dig selv i relationen.

 

Forstå dig selv

For at forstå dine følelser og reaktioner i relationen, skal der undersøgelses, hvem du er, hvordan du oplever og lidt om din psykogenetiske arv. Hvad du er en del af i forhold til kontekster og sociale relationer.

  • Hvilke overbevisninger er du styret af, er der skyld og skam følelser?
  • Hvilke traumer har du med i bagagen?
  • Hvilke følelser har du?
  • Har du indre kritiske stemmer, som dominerer og kommenterer negativt?
  • Oplever du følelsesmæssig omsorgsvigt?
  • Hvordan agerede de andre?
  • Hvad var du en del af og hvordan var dit handlerum der?

På den måde vil du få bearbejdet oplevelserne og komme ud på den anden side med et bedre selvværd og mindre bagage at bære på til daglig. Hvis du ønsker at sætte perspektiv på, hvordan du interagere og hvordan du opnår en positiv tilgang til sociale relationer, er du velkommen til at kontakte mig til en forpligtigende for-samtale.

Vivi Hinrichs, psykoterapeut i Aarhus C, Kandidat i pædagogisk psykologi og psykoterapeut. Læs mere om trivsel og mistrivsel i sociale relationer her.