parterapi_aarhus_familieterapi_tilbud_billig_psykolog_fleksibel Få parterapi til en overkommelig pris

Parterapi i Aarhus med en dygtig Parterapeut 

Parterapi i Aarhus med dygtig Parterapeut til en god pris

Jeg tilbyder individuelle og parterapeutiske samtaleforløb i Aarhus eller online til gode priser, der bibringer dig/jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed.

Med speciale i parterapi tilbyder jeg mange års solid erfaring. Parterapi, kan handle om at få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige måder at kommunikere og være sammen på.

Sommetider kan parforhold sidde fast i låste roller, ikke indfriede håb og forventninger, eller bestemte måder at reagere på, som skaber konflikter, ked af det eller bliv vred. Kom de mønstrer til livs gennem terapien.

At opsøge parterapi kan også handle om at få hjælp til at afklare eller beslutte, hvorvidt parforholdet skal fortsætte eller afsluttes.

parterapi_aarhus_psykolog_familieterapi_tilbud_billig_fleksibel_onlineterapi Gennem parterapi genfinder i glæden

Den gode energi og gnisten er væk

Ofte er begge ulykkelige over magtkampene, man ved ikke hvad der skal til for at ændre det.

Parterne er tilbøjelige til at placere skylden og årsagen til smerten hos den anden. Partnerne bliver så sårbare og tappet for energi, at det bliver svært at bryde den onde cirkel.

Udgangspunktet er, at vi har alle intentioner om at gøre det bedste vi kan, men at vi kan blive samspilsramte.

Det er imidlertid ikke personerne, men derimod samspillet, mønstre i samspillet, som skal ændres så balancen genskabes, så den gode energi kommer tilbage og får parforholdets samspil til at blomstre igen.

SPECIALE I PARTERAPI

– Mulighed for at udfylde et kort skema inden

–  Afklarende samtale

Den første samtale kan være er en afklarende samtale, hvor I får mulighed for at finde ud af, om jeg er den rette for jer. Samtalen bruges også til at sætte ord på, hvad I ønsker og forventer jer af parterapien – og om I har et fælles mål. Derfor gives der første gang 90 min til en session.

.

Kommunikation & konflikthåndtering

Taler i forbi hinanden?

 Er det svært, fordi i kulturelt gør tingene forskelligt?

Vi skal ikke lave om på den anden, men få talt gennem samtalen, så i får mulighed for at udtrykke jer og blive lyttet til.

Så i samlet kan opleve hinandens følelser og bevæggrunde og herigennem få en opfattelse af hvordan eventuelle ændringer i relationen skal ske.

 

I parterapien gøres der op med mønstrer der er hæmmende for både    dig og parforholdets velbefindende.               Jeg sikre jer en tryg ramme

læs om den faglige tilgang her >

Når vi er opmærksomme på vores sprog og om hvordan vi anvender det,- gør det en forskel  

 I hjertet af Aarhus city    Kontakt: Tlf. 28947100     Email: info@psykologipsykiatri.dk

I parterapi lærer i nye måder at tale sammen på…

Med speciale i parterapi hvor jeg som professionelt er til stede og skaber rammer for, at I kan få talt sammen og lyttet på hinanden.

Jeg skaber nogle rammer for samtale, hvor vi dels får klargjort, hvad i hver især betragter som problemet, og dels hvilke ønsker hver især har til, hvad der skal komme ud af samtalerne.

Jeg kan tilbyde jer, at få løst op i jeres sårede følelser, så i gennem nye måder kan få skabt alternative forståelser og en fornyet energi til jer selv og hinanden.

I forløbet parterapien bevidstgøres i og får håndgribelige værktøjer til at kommunikere og skabe fornyet energi til nærvær og samarbejde.

Parterapi med en mentaliseringsbaseret tilgang…

Mentalisering giver anledning til forståelse for henholdsvis sig selv og hinanden ved at have mentalisering som sit primære fokus.

I parforholdet er mentalisering af afgørende betydning for opretholdelse af følelsesmæssig balance og forbindelse. Ofte oplever par vanskeligheder og konflikter fordi, de ikke forstår hinanden.

Der er ofte forskel på, hvad der bliver opfattet som problemet, og hvilke ønsker der er til, hvad samtalernes formål er. Det ene er ikke mere rigtigt eller sandt end det andet.

Med et speciale i parterapi sikre jeg at få begge perspektiver frem og få klarhed, behov, værdier og ønsker frem i lyset.

parterapi_aarhus_tilbud_billig_psykolog_fleksibel_aften_weekend - genfind nærværet, tilliden  og samarbejdet i

 

Få parterapi til en overkommelig pris med fleksible tider.  I hjertet af Aarhus city  Tlf.: 28947100

 

Få støtte til at finde muligheder,
så i kan genfinde jer selv og hinanden

Lær´at kommunikere, – lytte og tage ejerskab af din kommunikation
I tilegner jer nye indsigter og konkrete handlestrategier. Det giver jeres parforhold en fornyet energi og et konstruktivt samarbejde.

Parterapi giver dig mulighed for at du kan udtrykke dine personlige følelser, ønsker og behov. Være mere til stede i nuet og fremtiden fremfor fortiden.