Individuel terapi, parterapi og gruppeforløb

Vivi Hinrichs

 

Mit udgangspunkt er at møde dig i øjenhøjde og møde dig der hvor du er og har behov for…

 

 

Uddannelser:

 • Kandidat i pædagogisk psykologi
 • NLP Neurolingvistisk Psykoterapeutisk certificeret uddannelse
 • Psykoterapeut uddannelse Essentielt Institut
 • Kemplers familieterapeutiske systemisk uddannelse
 • Diplom i pædagogisk ledelse
 • Socialpædagog

INTEGRATIV TERAPI

Metakognitiv, neuro-,systemiske og narrative referenceramme. Er med en viden om, hvordan vi mennesker sanser, og filtrerer neurologisk og kommunikere. Dette krydret med en social psykologisk vinkel og en systemisk tilgang.

Psykoterapi er lige fra angst relaterede problematikker som f.eks. panik angst eller generaliseret angst. Men også selvværd, sorg, depression, krise, sorg, samspils mønstre og problematikker og personlig udvikling i det hele taget. Har en del erfaring i parforholds-problematikker og udvikling.

Jeg afholder også pædagogiske tema, kursus eller supervisionsforløb. Har et fokus på den enkeltes stemme, mønstre og samspillet i de sociale relationer. Kunderne er med forskellige baggrunde, behov og ønsker at få hjælp til. Jeg er uddannet proceskonsulent og arbejder proces- og oplevelsesorienteret, hvor jeg sætter fokus på læringsprocessen til deltagernes fællespraksis som muligt

Få professionel støtte til at skabe en personlig udvikling og kast lys på dine skygger & fordomme

Psykologisk pædagogisk faglighed

Min faglighed bunder i mange års teoretiske uddannelser og professionel praktisk erfaring med mennesker, såvel gennem et pædagogisk psykologisk behandlingsarbejde på institution som via min terapeutiske praksis, som du finder her>

Integrativ terapi

Integrativ terapi kombinerer forskellige psykologiske vinkler og kaldes også for holistisk terapi. En terapi, hvor min tilgang er, at jeg ser og taler til dig, som det hele menneske, du er. Du lever i en samtid, hvor samfundet, familie og øvrige sociale samspilsmønstre, påvirker dig og andre. Jeg tager udgangspunkt i at alle mennesker er forskellige og har de bedste intentioner.

Narrativ

Grundtanken i det narrative perspektiv er, vores identitet skabes gennem de fortællinger, (relationelle mønstre) som vi selv og andre fortæller om os, relateret til de kulturelle normer og forventninger, der viser sig i disse fortællinger.

Systemisk

Den systemiske tilgang – Familieterapeutisk – Kempler. Det systemiske handler om aktuelle relationer og mønstrer – systemer der indgår til mennesker, som er betydningsfulde i ens liv.

Kognitiv

Kognition betyder kort fortalt tænkning og beskriver alle de mentale processer, der foregår. Tænkning og følelser hænger sammen.

NLP neuro

NLP byder på koncepter, modeller og teknikker, du kan bruge til at forbedre og forandre dig selv – og andre. Vi har overbevisninger (ens udsyn til verden = metaantagelser) om, hvordan tanker, følelser og kognitive processer (fx hukommelse, opmærksomhed, koncentrationsevne osv.) fungerer, eller hvor stor betydning bestemte tanker eller følelser skal have. Det er netop de overordnede overbevisninger om tanker, følelser og andre psykiske fænomener, metakognitiv terapi beskæftiger sig med. Det er vigtigt, HVAD du stiller op med tanken, når den kommer.

Mentalisering

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande.                                                                                                                                            Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde.Og at se sig selv ude fra og den anden inde fra.

Miljøterapeutisk

Miljøterapi er en behandlingsform, som betegner en planlagt brug af det, som sker i samspillet mellem patienter og miljøpersonalet døgnet rundt. For mennesker med psykisk sygdom indebærer miljøterapi at være og handle i og uden for afsnittet (det miljø, man lever i til daglig) over en periode. John Gunderson har opstillet fem søjler – fem processer eller fem stadier – i arbejdet med miljøterapi: Beskyttelse – Støtte – Struktur – Engagement – Anerkendelse.

Metakognitiv

Den metakognitive tilgang er en transdiagnostisk psykoterapeutisk metode, hvilket betyder, at den kan anvendes på de fleste psykiske problematikker. Bl.a. angst, stress og depression.  Metakognitiv fokusere på selve den eller de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt tanker.  Og HVAD man stiller op med tankerne eller følelserne. Og derfor vigtigt at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og dårlig trivsel.

 

CV i store træk

 

Terapeutisk praksis i hjertet af Aarhus city fra 2004

Tilbyder samtaleterapi såvel individuel, parterapi, familie og gruppeforløb.

Psykoterapeutisk  erfaring  i ANGST relaterede problematikker og f.eks. krise, chok,  stress, sorg, selvværd, depression, mistrivsel. parterapi eller familie, børn og unge teraputiskesamtaler mv.

Er med en solid erfaring  med at yde støtte og udvikling med multiple personlige problematikker, hæmmende overbevisninger og komplicerede samspilsmønstre.

Tilbyder psykoterapi til emner som; mistrivsel i de sociale relationer; parforholdsproblematikker, venner, arbejdsliv, familieliv og udvikling

Bag enhver psykologisk smerte er der en essentiel løsning

Dvs. At i vores smerte er der en længsel efter en bestemt følelses, f.eks. accept, fred, nærvær, kærlighed, frihed osv. …

Fra et psykisk til et fysisk symptom, kan dette have rod i et chok (drama og mønstre) der af-installerer det relevante program. Med ubalancen i ens psyke-krop, sker der en kropslig smerte eller ubalance som der altid vil være en bagvedliggende psykologisk komponent som en selvbeskyttende adfærd. Altså en essentiel løsning.

Få en tid indenfor 24 timer,
– dag, aften og weekend

Mulighed for online terapi

– så du trygt kan sidde der hjemme.

KONTAKT FOR EN GRATIS FORSAMTALE

 

Se fordelagtige tilbuds- og hensynspriser mv.

Familiekonsulent

Som familiekonsulent har jeg arbejdet med familien herunder børn og unge (tvangsfjernede børn), hvor jeg understøttede forældre i at udvikle deres forældreevne gennem samspilsprocesser, forældrestile og kommunikation. Som familiekonsulent har jeg haft samtaler med børn og rådgivet og vejledt forældre til sårbare børn i særlig udsatte positioner med funktionstab /diagnoser. 

Pædagogisk Ledelse

Jeg har en diplomuddannelse i pædagogisk ledelse og har ledelseserfaring fra offentlige institutioner herunder daginstitution.

Socialpædagog

Siden 1985 har jeg tilegnet mig en professionel erfaring med mangfoldige problematikker med børn, unge og voksne inden for krise og personlig udvikling.

Jeg har arbejdet som socialpædagog (familiekonsulent og leder) indenfor socialpædagogiske institutioner. Specialområdet døgn, – som behandlingsinstitutioner med mennesker i udsatte og sårbare positioner.

I det hele taget med udsatte omsorgssvigtet og traumatiseret mennesker med mangfoldige problematikker, vilkår, behov og udviklingspotentialer

Det har været udsatte med forskellige vilkår og problematikker; spiseforstyrrelse, omsorgssvigtet, tvangsfjernede, lavt selvværd, kriminelle, PTSD, misbrug, cutter, udad-reagerende eller indad-reagerende, handicappede, udviklings-hæmmede, indenfor psykiatri med forskelige diagnoser. Mennesker med en anden etnisk oprindelse herunder flygtninge.

Mentor

Ekstern mentor ved Aarhus kommunes Jobcenter for voksne på kontanthjælp og rehabilitering. Der understøttede jeg udsatte og sårbare borger i at skabe en konstruktiv udvikling, så de får en forbedret selvværd, selvtillid, sundhed og trivsel. Jeg tilbyder redskaber til at håndtere stress, angst og at komme hæmmende barrierer til livs. Jeg afklarer ressourcer og motivere borger til en konstruktiv udvikling, der kan føre til en forhøjet livskvalitet, uddannelse eller arbejde.

Human Ressource

Jeg er med et human ressource tilgang med speciale i ; Hvordan bliver mobning og stress til i et arbejdsmiljø til gennem de sociale interaktioner.

Direktør og idémager

Direktør og idemager til LetusTogether, er et socialt networking site, hvor mennesker har mulighed for at lave en effektiv søgning, i forhold til at dele sine interesser med ligesindede. Har hermed en solid iværksætter erfaring.

Samarbejdsparter Claus Refshammer

Er uddannet speciallæge i psykiatri og  varetager udredning/behandling og erklæringsopgaver, f.eks. for kommuner og forsikringsselskaber.

Patienter med privatforsikringsordning eller sundhedsforsikring kan modtages.

Alternativt egen betaling kontant.

YDER:

 • Almen psykiatrisk speciallægebehandling
 • Udredning og generel rådgivning – herunder psykofarmakologisk behandling og samt rådgivning om yderligere relevante henvisnings og behandlingsmuligheder i offentligt eller privat regi. Grundet tidsressourcemæssige begrænsninger kan behandlingen i speciallægepraksis som udgangspunkt ikke forventes at udelukke behovet for supplerende behandling ved psykolog v behov for længerevarende psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi. Godkendt vejleder og supervisor i kognitiv-adfærdsterapi i Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske  børne/ungdomspsykiateres Organisation
 • Specialistbehandling af bl.a. angst, depression, fobi- og OCD-lidelser
 • Neuropsykiatrisk udredning for organiske psykiske lidelser, herunder ADHD/Tourettes Syndrom – evt i samarbejde med  neuropsykolog, ved behov for dette
 • Konsulentydelser såsom undervisning, rådgivning og erklæringsopgaver
 • Psykiatriske speciallægeerklæringer. Udarbejdes med kort ventetid