Dysfunktionelle sociale relationer

Mistrives du i de sociale relationer, så er der professionel hjælp at hente

Oplever du dårlig trivsel i de sociale relationer

Har du problemer i de sociale relationer?

Er du deprimeret eller stresset over at opleve, at du mistrives i de sociale sammenhænge,så læs mere om depression her

Sommetider er der en person, der tydeligere viser problemet end andre. Det vil sige at  det systemiske ses som, at man er blevet bærer af problemerne der er skabt i det sociale,- dette kaldes en prygelknabe. Det er en person hvor de andre indskrænker/udhuler personens handlerum. Mistolker dig. Udstiller dig. Hvor de fralægger deres ansvar og tørrer ansvaret af på dig. 

Er der uhensigtsmæssige trivselsmønstrer  i det nære sociale trivselsrum?

Er det svært at være dig der?   Så er der professionel hjælp at hente.

Problemet er skabt i systemet. Det er systemet der er med til at opretholde problemet. Dvs. at det pågældende system også rummer løsningen på problemet. På den måde fortæller det pågældende problem, som det kommer til udtryk, noget om det system, det er en del af.

systemisk forståelse af sociale mønstrer

Dramatrekanten

Psykologisk drama

 • Fra generation til generation
 • Det inkompetente selv
 • Tabet af selvstændighed
 • Forskellighed er lig med forkerthed
 • Grænseoverskridelser, skam og skyld
 • Vejen ud af symbiosen
 • Mitch match – ikke genkendeligt handlerum

 

Roller

 • Offerrollen
 • Krænkerrollen
 • Redderrollen

 

I terapien støttes evnen til både differentiering, relatere og selvrespekt.

– til en udvikling der sætter sig selv fri, for nu ved du, hvem du er.

Trekantsdrama i det sociale

Når vi er opmærksomme på vores sprog.

– hvordan vi anvender det, gør det en forskel

Et arbejdsmiljø med mobning…

Uklar organisering af arbejdet, uklare roller og rollekonflikter, øget arbejdsbyrde, stress og utilfredshed med ledelsen kan være årsager til mobning på arbejdspladsen.

En åben kultur gør det lettere at undgå og kan medvirke til at stoppe mobning. Mobning kan føre til social angst,- læs mere her >

Vores relationer og personlige kontakter og kemi med kollegerne er afgørende for, om vi trives på en arbejdsplads.

Når vi mister glæden ved arbejdet, skyldes det ofte vores relationer på arbejdspladsen eller manglende resultater.

Få professionel psykoterapi til at komme fri af de mønstrer og til at skabe en udvikling.

Er  du blevet til en prygelknabe på dit arbejde?

Voksen mobning kan komme til udslag på forskellige måder, også ofte også på indirekte måder.

 

 • Gøre kropslig nar af en
 • Fnise af en
 • begrænse ens handlerum
 • Få alt for mange opgaver
 •  Blive holdt ude af det sociale
 •  ofte får kritik
 •  ikke få anerkendelse eller ros
 •  stor kollegial forskelsbehandling

                       Få terapeutisk støtte til at finde dine værdier og få sunde relationer                        Psykoterapi i hjertet af Aarhus city   Kontakt: Tlf. 28947100    E-mail: Info@psykologipsykiatri.dk 

”Støj” der skaber et dårligt arbejdsmiljø

F.eks. kan der være megen tolkning eller forudfattede meninger, hvor nogle vil gøre dig til noget du ikke kan genkende dig selv i. Det sker især, hvis der i arbejdet ikke er gjort plads til at favne og tolererer forskelligheder.

Der er monologer fremfor dialoger!

At der ikke er etableret muligheder til en dialog medarbejderne imellem. I et terapeutisk forløb kan du få hjælp til at håndtere den stress og knæk på dit selvværd, som du fik efter de særlige hændelser.

Mistrivsel i de sociale relationer 

Hver kontakt og relation berører os.

Kender du til det at du forsøger at etablere et venskab med en der forbliver flygtig? På den måde, at du giver meget af dig selv og vupti, så smuttede den relation ud mellem hænderne på dig, som var det et vådt stykke sæbe.

Ofte kommer mennesker til mig for at få hjælp pga. symptomer på stress, angst, indre uro, søvnbesvær, depression, følelser af meningsløshed, usynlighed, tomhed og energiforladthed, tab af spontanitet og livsglæde, kronisk sorg eller manglende motivation, der alt for ofte bunder i relationelle konflikter.

Relationer gør noget ved os på godt og ondt. Derfor er det vigtigt, at vi behandler os selv og den anden med dyb respekt.

Få psykoterapi hvis du oplever dig rørt, ramt, svigtet eller oplever afmagt i relationerne.  

Sammen finder vi en vej gennem terapien,

– så du kan hele dine sår og skabe en personlig udvikling.