Individuel terapi, parterapi og gruppeforløb

Mit navn er Vivi Hinrichs

 

Uddannelser;

 • Kandidat i pædagogisk psykologi
 • NLP Neurolingvistisk Psykoterapeutisk certificeret uddannelse
 • Kemplers familieterapeutiske systemisk uddannelse
 • Socialpædagog og har diplom i pædagogisk ledelse

Få en tid indenfor 24 timer – se også siden om onlie terapi 

 

Mit udgangspunkt er at møde dig i øjenhøjde…

Som TERAPEUT skaber jeg en udvikling for mennesker med problematikker som f.eks. parforholdsproblemer og særligt med angst relaterede problematikker. 

Siden 1985 har jeg tilegnet mig en professionel pædagogisk erfaring med mangfoldige problematikker med børn, unge og voksne inden for krise og personlig udvikling. Jeg har arbejdet som socialpædagog  (familiekonsulent og leder i daginstitution)  indenfor specialområdet med udsatte mennesker f.eks. på behandlingshjem og døgninstitutioner med udsatte børn og unge eller voksne. Dvs. alle slags målgrupper af menneskers særlige vilkår.

Det har været indenfor en række problematikker; spiseforstyrrelse, omsorgssvigtet, tvangsfjernede, lavt selvværd, kriminelle , misbrug, handicappede, udviklingshæmmede og eller anden etniske herunder også flygtninge. I det hele taget med udsatte med omsorgssvigtet, traumatiseret med forskellige diagnoser eller personlighedsforstyrelse.

Familiekonsulent                                               

Som familiekonsulent har jeg arbejdet med familien (tvangsfjernede børn), hvor jeg understøttede forældre i at udvikle deres forældreevne og personlige udvikling.

Mentor ved Aarhus kommunes Jobcenter        

Jeg arbejder som mentor for voksne på kontanthjælp og rehabilitering. Der understøtter jeg borger i at skabe en konstruktiv udvikling, så de får en forbedret selvværd, selvtillid, sundhed og trivsel.  Jeg tilbyder redskaber til at håndtere stress, social angst og at komme hæmmende barrierer til livs. Jeg afklarer  ressourcer og motivere borger til en konstruktiv udvikling, der kan føre til forhøjet livskvalitet, uddannelse eller arbejde.

Diplomuddannelse i pædagogisk ledelse         

Er med en ledelsesuddannelse og og ledelseserfaring fra offentlige institutioner. Jeg er med et human ressource speciale omhandlende; Hvordan bliver stress i et arbejdsmiljø bliver til gennem de sociale interaktioner.

Direktør og idemager til LetusTogether            

Som iværeksætter har jeg arbejdet på at lave  et socialt networking site, hvor mennesker har mulighed for at lave en effektiv søgning, i forhold til at dele sine interesser med ligesindede. læs mere www.letustogether.dk

Familieterapi kan også foregå i jeres eget hjem

Samarbejdsparter Claus Refshammer

Er uddannet speciallæge i psykiatri og  varetager udredning/behandling og erklæringsopgaver, f.eks. for kommuner og forsikringsselskaber.

Patienter med privatforsikringsordning eller sundhedsforsikring kan modtages.

Alternativt egen betaling kontant.

YDER:

 • Almen psykiatrisk speciallægebehandling
 • Udredning og generel rådgivning – herunder psykofarmakologisk behandling og samt rådgivning om yderligere relevante henvisnings og behandlingsmuligheder i offentligt eller privat regi. Grundet tidsressourcemæssige begrænsninger kan behandlingen i speciallægepraksis som udgangspunkt ikke forventes at udelukke behovet for supplerende behandling ved psykolog v behov for længerevarende psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi. Godkendt vejleder og supervisor i kognitiv-adfærdsterapi i Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske  børne/ungdomspsykiateres Organisation
 • Specialistbehandling af bl.a. angst, depression, fobi- og OCD-lidelser
 • Neuropsykiatrisk udredning for organiske psykiske lidelser, herunder ADHD/Tourettes Syndrom – evt i samarbejde med  neuropsykolog, ved behov for dette
 • Konsulentydelser såsom undervisning, rådgivning og erklæringsopgaver
 • Psykiatriske speciallægeerklæringer. Udarbejdes med kort ventetid

Nyhedsmail

Modtag de nyeste tilbud og tiltag fra Psykologipsykiatri

Tak for din tilmelding