adhd-add-funktionstab

Få psykoterapi til søskendekonflikter og mistrivsel i familien

BRYD TAVSHEDEN
Vi kender alle til elefanten i rummet!

tavshed - dårlig stemninger - en elefant i rummet

Børn længes efter, at voksne bryder tavsheden og taler ærligt og åbent om den virkelighed, vi er fælles om. Samtalen om det som gør ondt.

Er der en elefant i rummet, så der ikke bliver talt om det nødvendige, og undgår I at tale om, hvordan I har det hver især? Fortielser er ikke godt for børn, der søger at forstå sig selv og finde sammenhæng i tilværelsen.

Vi kan ikke redde verden i et hug/mundfuld. Derfor skal man tage små skridt/mundfulde for at få løst de svære ting, der kan være i familien. At undlade dette er at gøre alt meget værre.

Det børn ikke ved, har de ondt af – og overlades til fri fantasi!

Har I mønstre i familien, hvor I har svært ved at tale om de svære ting?

Hjælp til traume & angst med (online)
Terapi i Aarhus til gode priser.

Barnet er ikke problemet

De besværlige børn og unge kan opfattes som whistleblowers. Men det er ikke børnene der er problemet, de udviser derimod problemet. Derfor skal vi gentænke måden, hvorpå vi anvender diagnoser.

Vi skal forstå, hvorfor barnet reagerer som det gør i bestemte situationer, gå bagom adfærden og forstå barnets intentioner og se barnets følelsesmæssige tilstand og forhold sig der. Barnet viser kun en reaktion på mistrivsel. Det er de voksnes ansvar at sikre at barnet trives.

Diagnoser kan være udtryk for ændringer i samfundet, der gør børnene mere sårbare – de bliver til et symptom.

Diagnoser kan være med til at skabe en nærværende udvikling, men kan ofte spænde ben for børnene, fordi det kan betyde, at de bliver fasthold i det, der er svært og at de er anderledes!

Børn-unge-mistrivsel

Vi skal forstå børn og unges reaktioner

Diagnoser kan være med til at barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger og fastholder barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere på.

Derfor er det vigtigt, at fokusere på symptomerne i forbindelse med en udredning og få dem velskrevet. Når der er fokus på symptomerne frem for på selve diagnosen, bliver det tydeligt, hvad det er barnet har brug for.

Mobning som social mekanisme

Vi skal forstå, hvorfor barnet reagerer som det gør i bestemte situationer.

Afsæt i Dorte Marie Søndergaard in- og eksklusionsangst og mobbemønstre.

Mennesket som eksistentielt afhængig af social indlejring.

Social eksklusionsangst

Det er vigtigt, at det er et sæt af symptomer, der bliver udredt og velbeskrevet, fremfor en diagnose.

Fordi diagnoser kan være med til at barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger, og dermed fastholdes barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere på.

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Formålet med familiesamtalerne

Formålet er at hjælpe til, at barnet kan få et andet billede af sig selv end de negative selvopfattelser med skyld, skam og forkerthed.

Vi voksne mødes først til en grundig samtale.

Det bedste for barnet er, hvis du som forælder selv kan få talt med dit/dine barn/børn.

Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke. Det er her, vi finder næringen til at styrke barnets mentale sundhed.

Når psykisk sygdom, misbrug eller andre svære vilkår rammer familien, er det vigtigt, at vi er opmærksomme på den åbne kommunikation. Det er usundt, når voksne i familien er ramt, og vi holder os tilbage med at fortælle, og dermed lader børnene alene om at forstå og finde mening.

‘Tal med børn og unge’ er en samtale – en dialog med barnet om, hvad der er på spil. Dvs. en samtale i øjenhøjde med barnet og ikke en envejskommunikation.

Få hjælp til at tale med børn om de smertefulde ting i livet, såsom nedtrykt tilstand, psykisk lidelse, afhængighed, skilsmisse og andre belastende livsomstændigheder.

Tal om det… med alle børn

Få psykoterapeutisk sparring til overvejelser og hjælp til, at I kan få taget hul på en god samtale med barnet / den unge.

Få terapi i Aarhus, der kan give dig tryghed til at minimere din angst

Selvhjælpsstrategier til bedre velvære

Pas på dit helbred

Få terapi til at komme det til livs. En sund krop øger din evne til at håndtere stress fra et traume. Kom forkerthedsfølelser og beskyttelsesstrategier til livs. Styrk dit selvværd, punkter hæmmende overbevisninger og skab forløsninger mht. kropslige spændinger – fastlåste tanker og følelser.

Få masser af søvn

Efter en traumatisk oplevelse, kan bekymring eller frygt forstyrre din søvn. Mangel på søvn kan gøre dine traumesymptomer værre og gør det sværere at holde din følelsesmæssige balance. Gå i seng og stå op på samme tidspunkt hver dag, og prøv at få 7-9 timers søvn hver nat.

Undgå alkohol og narkotika

Det kan forværre dine traumesymptomer og forværre følelsen af depression, angst og isolation.

Med støtte fra familie og venner, kan du fremskynde din frigørelse fra følelsesmæssige og psykiske traumer. Uanset om den traumatiske hændelse skete for mår siden eller i går, kan du hjælpe med til at helbrede dig selv og komme videre.

Lav motion regelmæssigt

Regelmæssig motion øger serotonin, endorfiner og andre feel good-hjernekemikalier. Det øger også selvværd og hjælper til at forbedre søvnen. For at få det bedste resultat, skal du sørge for 30 til 60 minutters aktivitet de fleste dage.

Spis en velafbalanceret kost

Spis små, velafbalancerede måltider i løbet af dagen. Masser af plantemad. Det vil hjælpe dig med at holde din energi oppe og minimere humørsvingninger. Undgå sukkerholdige fødevarer – komplekse kulhydrater er bedre. Fødevarer med visse omega-3 fedtstoffer, såsom laks, valnødder, sojabønner og hørfrø kan give dit humør et løft.

Reducer stress

Sæt tid af til hvile og afslapning – det vil hjælpe dig med at bringe dit liv tilbage i balance.

boern-unge

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 2894710

Få en tid indenfor 24 timer
Fleksible tider – dag, aften eller weekend
Få terapi i Aarhus eller online – til gode priser

Bliv mødt med empati og rummelighed

Mange spørger, om de skal vælge en psykolog eller psykoterapeut, når der opstår behov for professionel støtte til at bearbejde et problem. Alle kan noget forskelligt, også psykologer og psykoterapeuter imellem.

Jeg tilbyder dig en systemisk, integrativ socialpsykologisk, kropsorienteret psykoterapi, metapsykologisk og kognitiv terapi. Læs mere om mig her.

Lidt om et forløb hos mig:

 • Jeg skaber et trygt rum så du kan udfolde din fortælling. Jeg er nysgerrig, undersøgende og spørgende.
 • Du er ekspert i dit liv – så du ved, hvad du har oplevet. Dine fortællinger er netop vigtig, for at VI kan skabe en god udvikling for dig.
 • Jeg udfordrer og understøtter dig, så du skaber en ny forståelse og dermed nye sammenhænge.

Jeg bevidstgør dig om hvilke vej vi kan tage på udviklingsrejsen, så du er medbestemmende i forhold til de tiltag vi arbejder med.

Psykoterapi kan også bookes online.
Læs mere herom og se også siden med priser.

Genkender du udfordringerne?

 • Sidder du fast i livet?
 • Er du udfordret i dine relationer?
 • Har du ærgelig konflikter?
 • Har du indre konflikter?
 • Bøvler du med tankemylder?
 • Er du bange for at være dig?
 • Er du ensom?
 • Har du svært ved at være nærværende?
 • Er du ofte meget ked af det?
 • Har du søvnbesvær?
 • Oplever du dig svigtet?
 • Er du ked af det og trist?
 • Er du i krise, chok eller i sorg?
 • Opleve du at din bevægelighed begrænset?
 • Ønsker du en god støtte til at skabe en forandring?

Tal med børn og unge – gratis telefonisk forsamtale Tlf. 28947100
Forældresamtale i Aarhus til en god pris. Kontakt – bestil tid >

Tal med børn og unge

Tal om det… med hele familien
Det, som i de fleste tilfælde er allerbedst for barnet, er, hvis du kan hjælpe forældrene selv, med at få snakket med deres barn/børn. Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke.

Jeg kan styrke dig som forælder til at få talt med dit/dine barn/børn om det, som er svært at få sat ord på og få talt om. Altså om hvordan du taler med dit barn, således at dit barn oplever sig mødt og forstået og får sat ord på – også på de svære ting. På den måde støttes barnet af dig til at have det eller få det godt. Det kan være om konkrete ting eller om mere udefinerbare ting eller dagligdagsproblematikker.

Få en forældresamtale i Aarhus til en god pris og få ideer til, hvordan det kan arrangeres.

Kontakt mig eller bestil tid > Tlf. 28947100

Få terapi til at bryde tavsheden

Vi vil gerne skærme vores børn for unødige bekymringer. Mange af os har derfor i den bedste mening undladt at fortælle vores børn om noget af det, som vi selv er berørte, bekymrede og måske belastede af. Når børn ikke ved, hvad der sker, men fornemmer en masse, kan forestillinger og fantasier være med til at forværre barnets frygt. De er tilbøjelige til at påtage sig al ansvar, skyld og skam.

Børn sanser alt, og de bliver lettede, når vi er ærlige. Vi voksne kan også føle os usikre. Generationers fortielser har medført, at mange af os savner både sprog og mod til at snakke med både hinanden og med børnene, om de følsomme emner.

Troværdige forældre skaber sund trivsel og sunde børn, så snak med børn og unge – også om de svære emner. Det kan godt være lidt svært at få taget hul på samtalen, når ens egne følelser er i spil. Hvornår er det rette tidspunkt? Hvad hvis børnene nu ikke vil tale?

Få en samtale om et supervisionsforløb

Kontakt tlf. 28947100
Email: info@psykologipsykiatri.dk

Bryd mønsteret gennem psykoterapi i Århus
– få en tid indenfor 24 timer. Tlf. 28947100

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet