Terapeutiske samtaler med familien – snak om det med børn & unge

SNAK OM DET

– Hvad børn ikke ved, har de ondt af

Snak med børn og unge, hvis I er i en situation, hvor I oplever fysisk eller psykisk sygdom, misbrug, selvmord, skilsmisse, traumer eller andre svære livsomstændigheder. Det er vigtigt, at I taler med jeres barn om det. Barnet (små børn) fornemmer og ved, at der er noget galt.

“Enhver dialog af den art, som Karen Glistrup beskriver i sine bøger, bryder nyt land i en kultur, som for ikke så længe siden anså det for umuligt at have meningsfulde og gensidigt inspirerende samtaler med børn.” Jesper Juul, familieterapeut og forfatter.

Børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små, at forstå sig selv og skabe sammenhæng. At ’skåne’ børn med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Børn sanser også det, som vi gerne ville skåne dem for. Når vi selv har det svært indeni grundet sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder, fornemmer børn, at vi har det skidt.

Fra at børnene er små udvikler de strategier for mestring og for overlevelse i det meningsløse. Børns mestringsstrategier/mistrivsel bliver desværre ofte mistolket som noget, der er galt med barnet. Børnene bliver slet ikke set, fordi de kan skjule smerten – ligesom deres forældre gør det.

Tavshed gør børn usikre og skaber grobund for følelser af skam og forkerthed.

Børn længes efter, at de voksne bryder tavsheden og snakker ærligt og åbent om den virkelighed, som vi er fælles om.

Vi voksne kan også føle os usikre. Generationers fortielser har medført, at mange af os savner både sprog og mod til at snakke med både hinanden og med børnene, om de følsomme emner.

hvordan-skal-man-snakke-med-boern-god-kontakt-psykologi-psykiatri

Har du, dit barn eller andre i din familie brug for en terapeutisk samtale til at komme videre i hverdagen, så er der hjælp at hente.

 

Få professionel terapi og støtte i Aarhus til en god pris.

Så dit barn kan få sat ord på det

– som er svært.

Snak med børn og unge 

Snak om det… med hele familien.
Det, som i de fleste tilfælde er allerbedst for barnet, er, hvis du kan hjælpe forældrene selv, med at få snakket med deres barn/børn. Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke.

Jeg kan styrke dig som forældre til at få talt med dit barn / børn om det, som er svært at få sat ord på og få talt om. Altså om hvordan du taler med dit barn.

Således at dit barn oplever sig mødt og forstået og får sat ord på – også på de svære ting. På den måde støttes barnet af dig, til at have eller få det godt. Det kan være om konkrete ting eller om mere udefinerbare ting eller dagligdagsproblematikker.

Inspiration hertil kan findes i bogen ‘Snak om det’ eller ’Hvad børn ikke ved… har de ondt af’ af forfatter Karen Glistrup.

Få en forældresamtale i Aarhus til en god pris og få ideer til, hvordan det kan arrangeres.

Kontakt mig eller bestil tid > 

Få terapi til at bryde tavsheden

Vi vil gerne skærme vores børn for unødige bekymringer. Mange af os har derfor i den bedste mening undladt at fortælle vores børn om noget af det, som vi selv er berørte, bekymrede og måske belastede af. Når børn ikke ved, hvad der sker, men fornemmer en masse, kan forestillinger og fantasier, være med til at forværres barnets frygt. De er tilbøjelige til at påtage sig al ansvar, skyld og skam.

Børn sanser alt og det bliver lettede, når vi er ærlige.

Troværdige forældre skaber sund trivsel og sunde børn, så snak med børn og unge – også om de svære emner.
Bogen ’Snak om det… med alle børn’ er på én gang skabt til både børn, unge og voksne. Den almengør sårbarheden og tilbyder et enkelt sprog, så både børn og voksne forstår sig selv og hinanden bedre.

Det kan godt være lidt svært at få taget hul på snakken, når ens egne følelser er i spil. Hvornår er det rette tidspunkt? Hvad hvis børnene nu ikke vil snakke?

Se denne film, der vedrører forskellige problematikker omkring det at snakke om de svære ting med børn og unge > 

Terapeutisk støtte til at tale med dit barn

Børns trivsel afspejler deres liv. Hvis børn mistrives, er deres egen følelse ofte, at “Der er noget galt med mig”.

De voksne, der oplever barnet, har desværre ofte en tendens til at søge i samme retning: “Hvad er der mon galt med barnet?” For det meste er det muligt at finde sammenhæng mellem barnets mistrivsel og de omstændigheder, barnets liv udfolder sig under eller har udfoldet sig under.

Som forberedelse til samtaler med børn, der har problemer, vil jeg gerne tale med de nære voksne, der er omkring barnet forud for mødet med barnet selv. Da har jeg mulighed for at få et indtryk af, hvordan I voksne oplever barnet, og I har mulighed for at vurdere, om jeg er den rette til at hjælpe jeres barn.

Er der omstændigheder i jeres liv, som I ikke har ønsket at involvere barnet i, har I også mulighed for at fortælle om det. Herefter vil jeg oftest foreslå, at hele familien kommer til en samtale, som jeg vil bidrage til at gøre meningsfuld for hele familien. Hvis barnet selv ønsker at tale alene med mig, vil jeg bestemt imødekomme dette ønske.

Forstå dit barns reaktion

Barnets tavshed må ikke tolkes som en afvisning af ønsket om at blive set!

Børnene er ikke problemet, men viser at deres vilkår er problemet.

Vi skal forstå, hvorfor barnet reagerer som det gør i bestemte situationer.

Det er derfor vigtigt, at det er et sæt af symptomer der bliver udredt og velbeskrevet fremfor en diagnose.

Barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger og fastholdes barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere, kan de ‘besværlige’ opfattes som whistleblowers.

Det skal ses som et udtryk for en individualisering af psykiske vanskeligheder. Børn skal ikke isoleres med deres vanskeligheder men hjælpes fri af det og understøttes til en god og sund udvikling.

Tolk ikke dit barns handlinger ud fra dets adfærd, men gå bagom og se dets intentioner.

Formålet med familiesamtalerne

– at hjælpe til at barnet kan få et andet billede af dem selv end de negative selvopfattelser.

Vi voksne mødes først til en grundig samtale.

Snak om det… med hele familien

Det bedste for barnet er, hvis du som forældrene selv kan få snakket med dit barn / børn.

Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke. Det er her vi finder næringen til at styrke barnets mentale sundhed.

Når psykisk sygdom, misbrug eller andre svære vilkår rammer familien, er det vigtigt vi er opmærksomme på den åbne kommunikation. Det er usundt, når voksne i familien er ramt og vi holder vi os tilbage med at fortælle, og dermed lader børnene alene om at forstå og finde mening.

Snak med børn og unge er en samtale – en dialog med barnet om, hvad der er på spil. Dvs. en samtale i øjenhøjde med barnet og ikke envejs samtale.

Jeg møder familien, der hvor I er og støtter forældrene i at møde jeres barn ift. hvor og hvordan de har behov for at blive mødt.

Snak om det… med alle børn

Få psykoterapeutisk sparring til overvejelser og hjælp til at I kan få taget hul på en god samtale med børnene.