psykolog_aarhus_snakomdet_parterapi_familieterapi_boern_ungeFamilie og børnesamtaler

Terapeutiske samtaler med familien, SNAK OM DET med børn & unge

Har du, dit barn eller flere i din familie brug for en terapeutisk samtale til at komme videre i hverdagen, så er der hjælp at hente.

SNAK OM DET….Hvad børn IKKE ved, har de ondt af.

Hvis I er i en situation, hvor I oplever fysisk eller psykisk sygdom, misbrug, selvmord, skilsmisse, traumer eller andre svære livsomstændigh3eder, er det ret vigtigt at I taler med jeres barn om det. Barnet (små børn) fornemmer og ved at der er noget galt.

‘Enhver dialog af den art, som Karen Glistrup beskriver i sine bøger, bryder nyt land i en kultur, som for ikke så længe siden anså det for umuligt at have meningsfulde og gensidigt inspirerende samtaler med børn.´ Jesper Juul, familieterapeut og forfatter.

Børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng. At ’skåne’ børn med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Børn sanser også det, som vi gerne ville skåne dem for, når vi selv har det svært indeni p.gr. af sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder.

Fra at børnene er små udvikler de strategier for mestring og for overlevelse i det meningsløse. Børns mestringsstrategier/mistrivsel bliver desværre ofte mistolket som noget, der er galt med barnet. Børnene bliver slet ikke set, fordi de kan skjule smerten … ligesom deres forældre gør det.

Tavshed gør børn usikre og skaber grobund for følelser af skam og forkerthed.

Børn længes efter at de voksne bryder tavsheden og snakker ærligt og åbent om den virkelighed, som vi er fælles om.

Vi voksne kan også føle os usikre. Generationers fortielser har medført, at mange af os savner både sprog og mod til at snakke med både hinanden og med børnene, om de følsomme emner.

Psykoterapeutiske samtaler i trygge rammer

  Få professionel terapi og støtte i                      Aarhus til en god pris.                     Så dit barn kan få sat ord på det,                          – som er svært.

Hjælp dig selv og dit barn med at få talt om problemerne.

Snak om det… med hele familien
Det, som i de fleste tilfælde er allerbedst for barnet er, hvis du kan hjælpe forældrene selv med at få snakket med deres barn/børn. Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke.

Jeg kan styrke dig som forældre til at få talt med dit barn / børn om det som er svært at få sat ord på og få talt om. Altså om hvordan tale med dit barn.

Således at dit barn oplever sig mødt og forstået og får sat ord  på. Så barnet får støtte af dig til at have eller få det godt. Det kan være konkrete ting eller om andet mere udefinerbare eller dagligdagsproblematikker.

Inspiration hertil kan findes i bogen `snak om det´ eller  ’Hvad børn ikke ved… har de ondt af’ af forfatter Karen Glistrup. Bogen vises her >

Få en forældresamtale i Aarhus til en god pris og få ideer til, hvordan det kan arrangeres. Kontakt mig her > 

Få terapi .. til at bryde fortielserne

Vi vil gerne skærme vores børn for unødige bekymringer. Mange af os har derfor i den bedste mening undladt at fortælle vores børn om noget af det, som vi selv er berørte, bekymrede og måske belastede af. Når børn ikke ved hvad der sker men fornemmer en masse kan dette forværres i barnet i det de er overladt til deres fantasi og de er så over loyale mod deres forældre. De er tilbøjelige til at påtage sig al ansvar, skyld og skam.

Men børn sanser alt og de bliver lettede, når vi er ærlige.

TROVÆRDIGE  forældre skaber sund trivsel og sunde børn.
Bogen ’Snak om det… med alle børn’ er på én gang skabt til både børn, unge og voksne. Den almengør sårbarheden og tilbyder et enkelt sprog så både børn og voksne forstår sig selv og hinanden bedre.

Det kan godt være lidt svært at få taget hul på snakken, når ens egne følelser er i spil. Hvornår er det rette tidspunkt? Hvad hvis børnene nu ikke vil snakke?

Her kan film ses der vedr. forskellige problematikker som bare er udsat i se film her > 

De voksne får terapeutisk støtte til at tale med deres børn 

Børns trivsel afspejler deres liv. Hvis børn mistrives, er deres egen følelse ofte, at “Der er noget galt med mig”.

De voksne, der oplever barnet, har desværre ofte en tendens til at søge i samme retning: “Hvad er der mon galt med barnet? For det meste er det muligt at finde sammenhæng mellem barnets mistrivsel og de omstændigheder, barnets liv udfolder sig eller har udfoldet sig under.

Som forberedelse til samtaler med børn, der har problemer, vil jeg gerne tale med de nære voksne, der er omkring barnet forud for mødet med barnet selv. Da har jeg mulighed for at få et indtryk af, hvordan I voksne oplever barnet, og I har mulighed for at vurdere, om jeg er den rette til at hjælpe jeres barn.

Er der omstændigheder i jeres liv, som I ikke har ønsket at involvere barnet i, har I også mulighed for at fortælle om det. Herefter vil jeg oftest foreslå, at hele familien kommer til en samtale, som jeg vil bidrage til at gøre meningsfuld for hele familien. Hvis barnet selv ønsker at tale alene med mig, vil jeg bestemt imødekomme dette ønske.

Vi skal forstå børnenes reaktioner som svar på det de bliver udsat for.

Det er vigtigt at det er et sæt af symptomer der bliver udredt og velbeskrevet fremfor en diagnose eller med tavshed.

Barnets tavshed må ikke tolkes som en afvisning af ønsket om at blive set!

Barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger og fastholdes barnet i en uhensigtsmæssig måde at reager. De besværlige børn kan forstås som whistleblower

Børnene er ikke problemet, men viser at deres vilkår er problemet.

Vi skal forstå hvorfor barnet reagere som det gør i bestemte situationer.

Det skal ses som et udtryk for en individualisering af psykiske vanskeligheder. Børn skal ikke isoleres med deres vanskeligheder men hjælpes fri af det og understøttes til en god og sund udvikling.

Tolk ikke dit barns handlinger ud fra dets adfærd, men gå bagom og se dets intentioner. 

psykolog_aarhus_snakomdet_parterapi_familieterapi_boern_unge Få professionelt nærværende psykoterapi

Formålet med familiesamtalerne er at hjælpe børn og unge til at få et andet billede af sig selv end de negative selvopfattelser.

Vi voksne mødes først til en grundig samtale.

Snak om det... med hele familien

Det, bedst for barnet er, hvis du som forældrene selv kan få snakket med dit – jeres barn / børn.

Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke. Det er her vi finder næringen til at styrke barnets mentale sundhed.

Når psykisk sygdom, misbrug eller andre svære vilkår rammer familien. Når voksne i familien er ramt, holder vi os tilbage med at fortælle, og børnene lades alene om at forstå og finde mening.

Snak om det er en samtale – en dialog med barnet om hvad der er på spil. Dvs. en samtale i øjenhøjde med barnet og ikke envejs samtale.

Jeg møder familien der hvor i er.. og støtter jer forældre i at møde jeres barn ift. hvor og hvordan de har behov for at blive mødt.

Snak om det… med alle børn                  Få psykoterapeutisk sparring til overvejelser og hjælp til at I kan få taget hul på en god samtale med børnene.