31/05/2024

SORGENS REJSE,- NÅR DET VOKSNE BARN FLYTTER HJEMMEFRA

by Vivi Hinrichs,

Når voksne børn flytter hjemmefra

Når voksne børn flytter hjemmefra, åbner det op for en række psykologiske udfordringer og muligheder både for forældrene og deres barn. Her er nogle fordele, dilemmaer og måder, hvorpå forældrene bedst kan håndtere denne overgang:

Fordele:

Selvstændighed og Udvikling: Flytningen giver voksne børn mulighed for at udvikle deres selvstændighed og ansvar. De lærer at tage vare på sig selv og håndtere udfordringerne ved at bo alene.

Forbedret Forhold: Nogle gange kan afstanden bidrage til et forbedret forhold mellem forældre og voksne børn. Når man ikke længere bor sammen, kan det mindske konflikter og skabe plads til mere modne relationer.

Personlig Vækst: Både forældre og børn oplever ofte personlig vækst og udvikling i denne fase. Forældrene kan genopdage deres identitet uden forældrerollen, mens børnene finder sig selv som voksne.

Dilemmaer:

Tomhedssyndrom: Forældrene kan opleve tomhedssyndromet, hvor de føler sig tabt eller tomme uden deres børn hjemme. Det kan udfordre deres selvopfattelse og kræve tilpasning.

Økonomiske Overvejelser: For nogle forældre kan det medføre økonomiske udfordringer, især hvis de har tilpasset deres levestandard til at omfatte støtte til deres voksne børn.

Forældre-Identitet: Forældre kan opleve en forandring i deres identitet som forældre, når børnene flytter ud. Dette kan medføre en søgen efter nye formål og interesser.

Håndtering af Overgangen:

Støttende Kommunikation: Forældre bør opretholde åben og støttende kommunikation med deres voksne børn. Dette hjælper med at forhindre misforståelser og styrke forholdet.

Grænser og Respekt: Klare grænser er afgørende. Både forældre og børn bør udvise respekt for hinandens rum og autonomi.

Selvrefleksion: Forældrene kan drage fordel af selvrefleksion for at forstå deres egne følelser og håndtere eventuelle udfordringer, de står over for. Dette kan omfatte at finde nye interesser og skabe en positiv vision for deres fremtid.

Fleksibilitet og Tilpasning: At være åbne for forandringer og være fleksible er nøglen. Forældrene kan overveje at omstrukturere deres liv og forhold for at opfylde nye behov og ønsker.

At tackle det, når voksne børn flytter hjemmefra, kræver en kombination af forståelse, støtte og tilpasning fra både forældre og børn. Det er en livsændrende begivenhed, der kan bringe mange positive oplevelser, men også nogle udfordringer, som kan navigeres med empati og åbenhed.

Når Voksne Børn Flytter Ud

– En Dybere Rejse Gennem Sorg, Tomhed og Løsladelse

At navigere gennem overgangen, når de voksne børn flytter ud af reden, er en dybt følelsesladet rejse, hvor komplekse lag af sorg, tomhed og løsladelse udfolder sig. Dette indlæg søger at dykke endnu dybere ned i de nuancerede aspekter af denne transformative tid og tilbyde indsigt og støtte.

 

Sorgens Facetter

Sorgen ved at se børnene forlade reden er ofte en broget følelse. Det kan inkludere sorg over tabet af dagligdagens glæder, såsom delte måltider og samtaler, og samtidig være forbundet med stolthed og glæde over deres uafhængighed og succes. At give plads til og anerkende disse forskellige facetter af sorg er en vigtig del af helingsprocessen.

Give slip

At give slip på rollen som primær omsorgsperson kræver kunst af løsladelse. Dette indebærer ikke at miste kærlighed eller betydning i ens børns liv, men snarere at finde en ny måde at være støttende på. At opbygge sunde grænser og opmuntre til selvstændighed er en nøglefaktor i at mestre kunsten af løsladelse.

Det kræver også at finde noget andet at gå op istedet for. Finde interesser, nye relationer, blive optaget af andet, så man ikke kun sætter hele sit liv til at ens voksne børn skal være der for en. Fordi så kan det blive for meget og det er ikke godt for nogen af jer. jeg giver gerne inspiration til hvad så. 

Selvopdagelsens Rejse

For mange forældre åbner denne fase døren til en rejse af selvopdagelse. At genopdage passioner, interesser og relationer, der måske er blevet nedprioriteret i årene som forælder, kan tilføre en ny dimension til livet. Dette er en mulighed for at genforbinde med ens egne drømme og ønsker.

voksne-boern-flytter-hjemmefra-sorg-

Sorg proces

De fem stadier af sorg, også kendt som Kubler-Ross-modelen, blev først introduceret af Elisabeth Kubler-Ross i 1969. Disse stadier repræsenterer de følelsesmæssige reaktioner, som en person ofte går igennem efter en stor tabssituation, såsom døden af en elsket. Her er en uddybning af hvert stadie:

Benægtelse:

I dette stadium nægter individet virkeligheden af tabet. Det kan være svært at acceptere, at noget så smertefuldt som tabet af en elsket virkelig er sket. Benægtelsen fungerer som en midlertidig mekanisme, der hjælper med at beskytte personen mod den overvældende smerte.

Vrede:

Når benægtelsen gradvist svækkes, erstattes den ofte af vrede. Den sørgende kan føle sig vred over uretfærdigheden af tabet eller vende vreden indad mod sig selv eller udad mod omgivelserne. Dette stadie er en naturlig reaktion på smerte og tab.

Forhandling:

I dette stadium forsøger individet at forhandle med virkeligheden for at undgå eller mindske smerten. Det kan indebære bønner om at få tingene tilbage til det normale eller løfter om at ændre visse adfærdsmønstre for at undgå lignende tab i fremtiden. Forhandling er en forsøg på at genoprette en følelse af kontrol.

Depression (Nedtrykthed):

Når forhandlingsfasen ikke lykkes, kan personen falde ind i en tilstand af dyb tristhed eller depression. Dette er en naturlig reaktion på at erkende omfanget af tabet. Den sørgende kan føle sig overvældet, håbløs eller isoleret.

Accept:

Det endelige stadium er accept, hvor individet begynder at acceptere virkeligheden af tabet og genopbygger sit liv. Dette betyder ikke nødvendigvis, at sorgen forsvinder fuldstændigt, men at personen lærer at leve med det og finde måder at håndtere smerten på.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle mennesker går igennem disse stadier på samme måde eller i den samme rækkefølge. Sorg er en individuel oplevelse, og nogle gange kan folk opleve stadierne i en mere forvirret eller tilfældig rækkefølge. Terapi kan spille en afgørende rolle i at hjælpe en person med at navigere gennem disse stadier ved at tilbyde støtte, forståelse og redskaber til at håndtere sorgen.

Forstå dit barn

At distancere sig psykologisk fra ens forældre udgør en afgørende faktor for ens overordnede sundhed. Når et barn når en alder af omkring 2 år, begynder det at positionere sig som et individ og udtrykke behovet for selvstændighed, for eksempel fra sin mor. Denne normale udvikling fortsætter gennem barndommen, hvor barnet lærer at sige nej, og dets egen udvikling udfolder sig i takt med modningen, hvilket resulterer i dannelsen af egne ønsker og behov.

Barnet frigør sig gradvist fra forældrene for at opbygge en sund selvopfattelse og menneskelig identitet. Sunde forældre understøtter denne adskillelsesproces på en gradvis og naturlig måde.

Desværre kan denne selvstændighedsproces blive hindret af narcissistiske forældre, enten ved overdreven omklamring eller ved at ignorere barnet. Et barn, der bliver ignoreret, lider under manglende opfyldelse af sine følelsesmæssige behov og kæmper med at udvikle sin egen identitet, da det stadig forsøger at erstatte mors kærlighed som en indre støtte.

På den anden side mister et barn med en omklamrende mor modet til at opfatte sig selv som adskilt, da der ikke er plads til individuelle behov, ønsker, tanker og følelser, hverken for det barn, der omklamres, eller det, der ignoreres af sine forældre.

Adskillelse og individuering som en proces refererer til den fase, hvor individet definerer sin egen selvforståelse og adskiller sig fra forældrene. Alle mennesker har behov for at gennemgå denne individualiseringsproces og distancere sig fra familien for at opnå fuld voksentilstand.

Psykologisk adskillelse er en indre proces, hvor man gradvist bliver mindre følsom over for dynamikken i familien, observerer den mere “objektivt” med en vis afstand og bliver bevidst om de myter, forvridninger og trekanter, man måske har overset i løbet af opvæksten. Dette fremmer selvkontrol og personlig udvikling.

 

Når Voksne Børn Flytter Hjemmefra: Hvordan Forældre Kan Håndtere Sorg

At se ens børn flytte hjemmefra er en naturlig del af livets cyklus. Men selvom vi ved, det er en del af deres rejse mod selvstændighed, kan det efterlade os forældre med en følelse af tomhed og sorg. Det er vigtigt at anerkende og bearbejde disse følelser for at kunne navigere gennem denne overgangsperiode med ro i sindet. Her er nogle råd til, hvordan du som forælder kan håndtere sorgen og finde nye måder at fylde dit liv med mening, samtidig med at du respekterer dit voksnes barns selvstændighed og nye liv.

1. Anerkend Dine Følelser

Det første skridt i enhver sorgproces er at anerkende, at dine følelser er normale og gyldige. Det er helt naturligt at føle sorg, når et kapitel i livet slutter. Giv dig selv lov til at føle denne sorg uden skyld eller skam. Tal med venner, en partner, eller en terapeut om dine følelser – det kan være en stor lettelse at sætte ord på dem.

2. Oprethold Kommunikation

Selvom dit barn ikke længere bor hjemme, betyder det ikke, at de er væk. Sørg for at opretholde en sund kommunikation, men husk at respektere deres tid og privatliv. Moderne teknologi som videoopkald, beskeder og sociale medier gør det nemt at holde kontakten. Regelmæssige samtaler kan hjælpe med at mindske følelsen af tab og styrke båndet mellem jer, uden at overskride grænserne for deres nye selvstændige liv.

3. Skab Nye Rutiner

Når børn flytter ud, ændres den daglige rutine markant. Brug denne mulighed til at skabe nye vaner og rutiner for dig selv. Dette kan inkludere alt fra at tage op en ny hobby, begynde at motionere regelmæssigt, eller bruge mere tid med venner og familie. Nye rutiner kan give struktur og mening i hverdagen.

4. Fokuser på Selvpleje

Det er nu, du har tid til at prioritere din egen sundhed og velvære. Deltag i aktiviteter, der giver dig glæde og afslapning. Dette kan være alt fra yoga, meditation, eller læsning til mere aktive fritidsinteresser som vandreture eller dans. Selvpleje er en vigtig del af at genopbygge din identitet og finde balance i livet.

5. Søg Professionel Hjælp

Hvis sorgen føles overvældende og påvirker din daglige funktion, kan det være gavnligt at søge professionel hjælp. Terapi kan tilbyde en støttende ramme til at udforske dine følelser og udvikle strategier til at håndtere denne overgang. En terapeut kan hjælpe dig med at finde nye måder at opnå glæde og tilfredshed i dit liv.

6. Omfavn Forandringen

Husk, at denne nye fase i livet også kan være fyldt med positive oplevelser. Din relation til dit voksne barn vil udvikle sig, og du har mulighed for at genopdage dig selv og dine interesser. Se dette som en chance for personlig vækst og nye eventyr.

7. Respekter Dit Barns Nye Liv

Det er vigtigt at huske, at dit barn nu har sit eget liv med egne forpligtelser og interesser. Respekter deres tid og behov for privatliv. Giv dem plads til at udforske deres nye frihed og ansvar. Ved at støtte deres selvstændighed viser du tillid og respekt, hvilket kan styrke jeres relation på lang sigt.

Det er en stor ændring, når voksne børn flytter hjemmefra, men det er også en tid til at fejre deres selvstændighed og succeser. Ved at tage aktive skridt for at håndtere dine følelser og fylde dit liv med nye, meningsfulde aktiviteter, kan du navigere gennem denne overgangsperiode med styrke og håb.

Hvis du føler, at du har brug for ekstra støtte gennem denne proces, er terapi en værdifuld ressource. Som terapeut er jeg her for at hjælpe dig med at finde balancen og glæden i dit nye kapitel af livet. Kontakt mig i dag for at høre mere om, hvordan jeg kan støtte dig på din rejse.

sorg-tomrum-voksne-boern-flytter

Naviger gennem “Empty Nest”: En Rejse fra Sorg til Ny Mening

“Empty Nest Syndrome”: Forstå Overgangen fra Daglig Omsorg til Frihed

Empty Nest Syndrome, eller det tomme rede-syndrom, beskriver den følelsesmæssige tilstand af sorg, tab og ensomhed, som forældre kan opleve, når deres børn flytter hjemmefra. Selvom det ikke er en klinisk diagnose, refererer det til overgangen i livet, hvor forældre skal tilpasse sig en hverdag uden børn og genopdage sig selv.

At tage sig selv alvorligt:

At Anerkende Empty Nest: En Invitation til Selvrefleksion

Første skridt til at finde på plads i din nye livsfase er at tage dig selv og din tilstand alvorligt. Med det mener jeg ikke, at du synker ned i din sorg og tager den så alvorligt, at den får hele pladsen og overvælder dig. Men jeg vil gerne invitere dig til at stoppe med at tænke om dig selv og dine følelsesmæssige reaktioner lige nu, at de er noget pjat, og at du bare skal tage dig sammen.

Forståelse af Empty Nest:

Når Børnene Flyver: Udforskning af Det Tomme Rede-Syndrom

Empty nest, eller tom rede syndromet som det hedder på dansk, er en betegnelse for den sorg, forvirring, ensomhed og meningstab der kan opstå i kølvandet af at ens børn flyver fra reden, og man pludselig finder sig selv efterladt ”helt alene”. Skiftet fra at være forælder og omsorgsperson på den aktive daglige basis, til helt at stå uden de forpligtelser, kan opleves meget pludseligt, selvom vi på sin vis har vidst, at den dag vil komme, siden vi fik vores børn.

 Varsel om afslutning

Afslutningen af en Æra: Empty Nest som Et Naturligt Skift

Empty Nest varsler at noget er slut. I lang tid har (en af) dine fornemste opgaver været at være til rådighed for et andet menneske og dets behov. Måske flere små mennesker, hvis du har flere børn. Du har været nødt til at tilsidesætte dine egne behov i større eller mindre grad undervejs, for at kunne være til rådighed for og opfylde dine børns behov – fordi de var så afhængige af, at du gjorde det.

Sorg, forvirring og overvejelser:

Empty Nest Reflections: Tidens Tydelighed og Parforholdets Udfordringer

Og nu står du der. Det bliver tydeligt at tiden som mor med stort M er gået. Og det bliver pludselig også meget tydeligt, at den ikke kommer igen. Samtidig bliver bevidstheden om nu at være ca halvvejs gennem livet meget tydelig, og det giver anledning til at reflektere over om tiden er brugt rigtigt.

Hvad giver mening nu?:

At Finde Ny Mening: Overgangen fra Forældre til Selvudfoldelse

Du står lige nu i en transitionsproces, hvor du savner mening. En del af empty nest syndromet er oplevelsen af meningsløshed og modløsheden i at skulle finde ny mening. For hvad kan nogensinde komme på højde med den mening, der er i at hjælpe et lille væsen med at vokse op og blive et helt menneske?

Inviter (nye) relationer ind:

Styrk Trivslen: Åbn Op for Nye Forbindelser i Empty Nest

Noget der altid hæver trivslen for os mennesker er at indgå i relationer. Det er simpelthen både benzin til hele maskineriet og balsam på sjælen for os. Så jeg vil opfordre dig til både at opsøge og være til rådighed for relationer. Også selvom det kan føles nemmest at takke nej til invitationer fra gamle venner, eller som et stort arbejde at skulle opsøge nye relationer.

Hav tillid til, at du har gjort det godt:

Selvrefleksion efter Empty Nest: Tillid til en Veludført Opdragelse

Når sidste barn flytter og der bliver helt stille, bliver der tid til tankerne. En del af dem kan kredse om, om det hele nu var godt nok. Gjorde vi det godt nok? Har vi sendt et helt menneske ud i verden, eller er der ting, det ikke kan finde ud af, eller som vil blive bøvlet og indviklet for det?

Skab Meningsfulde Kapitler Sammen

Hav tillid til at du har udført din opgave fint. Vores fineste opgave som forældre er jo helt overordnet at gøre os overflødige på det daglige praktiske plan. Og det er du i mål med nu. Det er en stor og flot præstation. Hav ro i maven med det, og vær så til rådighed for, at I sammen kan finde ud af, hvordan jeres relation fremover skal se ud.

<br />
voksne-boern-sorg-lys-i-moerket-

Terapeutisk Støtte Gennem Forandring

Som terapeut er jeg her for at tilbyde en tryg og støttende ramme til at udforske disse komplekse følelser. Vi kan sammen afdække lagene af sorg og tomhed, udforske måder at give slip på en sund måde og arbejde på at etablere nye former for forbindelse med de voksne børn.

At erkende, acceptere og udforske disse dybe følelser er en vigtig del af den helingsproces, der ledsager denne overgang. Du er ikke alene i denne rejse, og der er ressourcer til rådighed for at støtte dig gennem denne transformative periode.

At etablere og opretholde en sund og givende forælder-voksenbarn-relation, når barnet er flyttet hjemmefra, kræver opmærksomhed, kommunikation og respekt. Her er nogle tip til at styrke den voksne forælder-barn-relation:

Fleksibilitet og Accept:

Vær åben for, at jeres forhold vil ændre sig. Acceptér, at jeres roller måske skal omdefineres, og at dit voksne barn nu har sit eget liv og ansvar.

Respekt Grænser:

Respekter barnets grænser og personlige rum. Give plads til, at de har deres eget liv, og undgå at overskride deres privatliv.

 Åben Kommunikation:

Skab en atmosfære af åben kommunikation. Lad dem vide, at de altid kan dele deres tanker og følelser med dig. Lyt aktivt og forstå deres perspektiver.

Interesse for Deres Liv

Vis interesse for deres liv uden at være for indgribende. Spørg om deres dag, interesser og mål, men respekter, hvis de foretrækker at holde visse dele af deres liv private.

Planlæg Kvalitetstid Sammen

Planlæg regelmæssig kvalitetstid sammen. Dette kan omfatte familiemiddage, udflugter eller endda enkle aktiviteter, der giver mulighed for samtale og forbindelse.

Del Erfaringer og Råd

Del dine egne erfaringer og råd, men gør det med varsomhed. Undgå at være for styrkende eller dikterende. Lad dem føle, at de stadig er voksne, selvom de er dine børn.

Respekt for Deres Uafhængighed

Anerkend og respekter deres uafhængighed. Selvom de er dine børn, er de også selvstændige voksne med deres egne liv og beslutninger.

Støtte i Udfordringer

Tilbyd støtte i udfordrende situationer, men undlad at overtage. Hjælp dem med at finde løsninger snarere end at løse problemerne for dem.

 Vær Tålmodig

Vær tålmodig i processen med at etablere denne nye form for forhold. Det kan tage tid at finde den rette balance og dynamik.

Selvpleje for Forældre

Sørg for at praktisere selvpleje som forælder. Ved at tage vare på dit eget velbefindende kan du være mere støttende og positiv i forholdet.

At bygge en sund forælder-voksenbarn-relation efter, at børn er flyttet hjemmefra, handler i høj grad om respekt, åbenhed og at navigere i forandringen med en positiv og forstående tilgang.

Minimere sorg i forbindelse med børns uafhængighed og fraflytning kan være en udfordrende, men vigtig proces.

 

Håndtere og mindske sorg

Anerkend Følelserne

Anerkend og accepter dine følelser. Det er okay at føle sorg, tomhed eller usikkerhed. At give plads til disse følelser er en vigtig del af at håndtere dem.

Åben Kommunikation

Åben kommunikation med dine børn om dine følelser og bekymringer kan hjælpe med at skabe forståelse. De kan også have deres egne bekymringer, og en åben samtale kan lette processen for alle.

Fokus på Forbindelse

Selvom børnene flytter ud, kan du opretholde forbindelsen på andre måder. Planlæg regelmæssige besøg, telefonsamtaler eller videoopkald for at holde kontakten. Skab nye måder at være en del af hinandens liv.

Dyrk Selvopdagelsen

Brug denne fase som en mulighed for selvopdagelse. Genopdag dine egne interesser og passioner, som måske er blevet overset. Skab et rum for personlig vækst og udforskning.

 Søg Støtte

Søg støtte fra venner, familiemedlemmer eller en professionel terapeut. Del dine følelser med nogen, der kan lytte og forstå. Terapeutisk støtte kan være især nyttig under denne overgangsperiode.

 Skab Nye Rutiner

Skab nye rutiner og aktiviteter for at fylde det tomme rum. Dette kan hjælpe med at skifte fokus og skabe positive oplevelser i den nye fase af livet.

Sund Selvpleje

Prioriter sund selvpleje. Motion, god ernæring, nok søvn og at tage sig tid til at gøre ting, der bringer glæde, kan alle bidrage til at mindske sorgen.

Sorg er en naturlig del af livet, at børnene flytter ud. Det betyder ikke tab af forbindelse; det markerer en ny form for forhold. Husk, at sorg er en individuel oplevelse, og det er vigtigt at finde de metoder, der passer bedst til dig. At tage små skridt og give dig selv tid til at tilpasse dig den nye virkelighed kan hjælpe med at minimere sorgen over tid.

 

Når de voksne børn flytter hjemmefra

Tomhed og Tab:

Når voksne børn flytter hjemmefra, kan forældre opleve en følelse af tomhed og tab. Det liv, de har kendt i mange år, ændrer sig, og det kan udløse sorg og følelser af tab.

Identitetsforandring:

Forældre har ofte haft en central rolle som forældre, og når børnene flytter, kan forældrenes identitet ændre sig. Dette kan udfordre ens selvopfattelse og skabe usikkerhed.

Ændringer i Forholdet:

Forholdet mellem forældre og børn ændrer sig, når børnene bliver uafhængige. Dette kan føre til følelsesmæssige udfordringer og kræve tilpasning i forholdet.

Ensomhed:

Forældre kan føle sig ensomme og isolerede, især hvis de har været vant til at have børnene som en central del af deres daglige liv.

Usikkerhed om Næste Skridt:

Når børnene flytter ud, kan forældre opleve usikkerhed om, hvad de nu skal fokusere på. Dette kan udløse følelser af formålsløshed eller forvirring.

Overbeskyttelse og Grænser:

Forældre kan opleve fristelsen til at være overbeskyttende eller have svært ved at etablere nye grænser, når børnene bliver voksne. Dette kan påvirke både forældre og børn negativt.

 

Hvordan psykoterapi kan hjælpe:

Sorgbearbejdning:

En psykoterapeut kan hjælpe med at bearbejde sorg og tab, der kan opstå ved børns fraflytning, og hjælpe med at finde nye måder at forstå og håndtere disse følelser på.

Identitetsarbejde:

Terapi kan facilitere en proces med at udforske og genopfinde ens identitet som individ og som forælder efter børns fraflytning.

Forholdsdynamik:

En psykoterapeut kan hjælpe med at navigere i ændringer i forholdet mellem forældre og børn og tilbyde redskaber til at opretholde et sundt og tilpasset forhold.

Livsretning:

Terapi kan støtte i at udforske nye interesser, mål og retninger for forældre, og hjælpe dem med at finde et meningsfuldt formål efter børns fraflytning

Grænsearbejde:

Psykoterapi kan bistå med at etablere sunde grænser og hjælpe med at undgå overbeskyttelse eller konflikter, der kan opstå i forbindelse med ændringer i familiestrukturen. Genforhandle samværet. Finde nye måder at samarbejde på og have relationen, så gamle destruktive mønster brydes og nye og mere sunde samværsformer kommer til at fylde. 

Samlet set kan psykoterapi fungere som en støttende ramme for forældre, der står over for udfordringer i forbindelse med deres voksne børns fraflytning, og det kan hjælpe med at lette overgangen til en ny fase af livet.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt 

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale