27/04/2021

STÅR DU I EN KRISE?

by Vivi Hinrichs,

Står du i en krise?

Har du mistet en nærtstående? Har du svært ved at finde meningen med livet? Er du en fastklemt position, du ikke kan finde ud fra?

Alle mennesker oplever personlige krise samt sorg. Men det er måden hvorpå vi håndterer sorgen, der hjælper os gennem krisen.

En krise kan være mange ting. En livskrise kan betyde, at du har svært ved at finde meningen med dit liv. En eksistentiel krise kan være opstået, fordi der er sket noget uventet. Uanset hvordan krisen ser ud og tager form, kan det være traumatisk for dig at være i. Er du blevet skilt, har du oplevet døden tæt på, har du mistet dit arbejde? Kriser og sorg er forskellig fra person til person og man kan ikke sammenligne kriser. Den enes krise er ikke større eller værre end den andens. Alt efter hvordan man reagerer, oplever man formentlig nedtrykthed, ængstelse, frygt, sorg og savn og det kan være forskelligt, hvordan vi oplever de forskellige krise faser.

”En psykisk krisetilstand er, når man er kommet i en sådan livssituation, at ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation.”

 

Et lyn fra en klar himmel – står du i en krise?

Som mennesker lærer vi ikke, hvordan vi skal håndtere en krise. Man får ikke udstukket en manual over, hvordan man skal forholde sig, når man bliver skilt fra sit livs kærlighed eller hvordan man skal reagere, når ens partner, ven, barn eller forældre dør. Pludselig er krisen og sorgen bare tilstede i ens liv. Så skal du formå at håndtere de svære psykiske belastninger herunder tanker og følelser. Ofte helt alene fordi pårørende ikke forstår eller tør vise deres omsorg i en sådan situation. Står du midt i en krise, kan du læse mere om krise og sorg her.

Håndteringen af krise og sorgperiode får betydning for dit fremtidige liv. For nogle fører det til fatale konsekvenser eller til angst og depression. Det vil sige, at det er en krise, som er knyttet til det faktum, at vi lever livet med alle dets op- og nedture.

 

Lær at håndtere kriser

Som mennesker kan vi aldrig forberede os på kriser. Vi kan ikke vide, hvordan vi reagerer, når vi mister en forælder eller en ven, vender en ryggen. Men vi kan lære os selv bedre at kende, lære vores reaktionsmønstre at kende og vi kan på den måde, forsøge at forberede os på, hvordan vi skal håndtere de kriser, vi kommer ud for i livet.

Står du i en krise? Med psykoterapi kan du netop komme dybere ind i dig selv, og lære hvordan, du fremover skal håndtere de følelser der følger med krisen og sorgen. Ved at få talt om, hvad der skete i de kriser du har stået i, får du sat ord på det. Du bliver dermed bevidstgjort om, hvad der psykisk sker når du er i krise. Det handler både om, hvordan du tanker, føler og hvordan du kropsligt reagerer. Og om hvordan du kan berolige og heale dig i en sorg og krisesituation.

Min fornemmeste opgave er, at møde dig der hvor du er og med dine behov for øje. At støtte dig igennem din sorg og krise, så du opnår en større bevidsthed, en indre ro og et fokus på det, som kan være godt for dig. Få støtte til at kunne bære krise og sorg. Få støtte til, hvad du kan gøre for at finde indre ro, strategier til at håndtere det og over tid sætte små mål, der kan give dig omsorg og en mening.

Formålet med psykoterapi er at støtte dig i at håndtere de udfordringer, som du oplever, samt forstå de bagvedliggende årsager, og give dig redskaber til, hvordan du kan håndtere din krise og sorg, således at du finder en indre ro og mening med dit liv.

Forståelse af krise:

En krise kan indtræffe på forskellige tidspunkter i vores liv og kan være udløst af forskellige begivenheder som tab af en nærtstående, skilsmisse eller jobtab. Det er vigtigt at erkende, at alle oplever kriser på forskellige måder, og der er ingen hierarki i, hvor svære de er. Uanset årsagen kan krisen føre til en overvældende cocktail af følelser såsom nedtrykthed, ængstelse, frygt, sorg og savn.

Mangel på forberedelse til krise:

Vi bliver ikke forberedt på, hvordan man håndterer kriser i livet. Der findes ingen manual til at guide os gennem perioder af sorg eller uforudsete livsændringer. Pludselig står man midt i en krise og skal forsøge at navigere gennem de komplekse følelser og tanker alene. Mennesker mangler ofte de nødvendige redskaber og viden til at tackle de psykiske belastninger, der følger med krisen.

Betydningen af håndtering af krise og sorg:

Måden, hvorpå man håndterer en krise, kan have afgørende betydning for ens fremtidige liv. For nogle kan det føre til alvorlige konsekvenser eller endda udvikle sig til angst og depression. Krisen bliver en integreret del af livets op- og nedture, og hvordan man tackler den, kan forme ens mentale og følelsesmæssige velbefindende.

Lær at håndtere kriser:

Selvom vi ikke kan forberede os fuldt ud på kriser, har vi mulighed for at lære os selv bedre at kende og forstå vores reaktionsmønstre. Gennem selvindsigt og forståelse af, hvordan vi håndterer kriser, kan vi arbejde på at styrke vores evner til at tackle udfordringer. Dette indebærer også at være bevidst om, hvordan tanker, følelser og kropslige reaktioner påvirker os under en krise.

Psykoanalyse som redskab:

Psykoanalyse, specifikt psykoterapi, kan være en måde at dykke dybere ned i ens eget sind og lære at håndtere følelserne og tankerne, der følger med krisen. Ved at tale om de oplevede kriser og sorg får man mulighed for at sætte ord på følelser og blive bevidst om, hvordan man reagerer psykisk og fysisk. Terapeuten hjælper med at skabe en forståelse af, hvordan man kan berolige sig selv og finde heling i en sorg- og krisesituation.

Mål med psykoterapi:

Formålet med psykoterapi er at støtte en person i at håndtere de udfordringer, de står over for, og forstå de underliggende årsager til deres reaktioner. Terapeuten giver også redskaber til at håndtere krisen og sorgen, hvilket kan føre til en indre ro og en dybere mening med livet. Gennem støtte, forståelse og gradvise mål, kan man arbejde hen imod at bære sin krise og sorg på en mere bæredygtig måde.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Blogs..

 læs om oplever du stress

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.  F.eks. læs om sorg og krise

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale.Kontakt

Står-du-i-en-krise
Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale