Står du i en krise? Har du mistet en nærtstående? Har du svært ved at finde meningen med livet? Er du en fastklemt position, du ikke kan finde ud fra?

Alle mennesker oplever personlige krise samt sorg. Men det er måden hvorpå vi håndterer sorgen, der hjælper os gennem krisen.

En krise kan være mange ting. En livskrise kan betyde, at du har svært ved at finde meningen med dit liv. En eksistentiel krise kan være opstået, fordi der er sket noget uventet. Uanset hvordan krisen ser ud og tager form, kan det være traumatisk for dig at være i. Er du blevet skilt, har du oplevet døden tæt på, har du mistet dit arbejde? Kriser og sorg er forskellig fra person til person og man kan ikke sammenligne kriser. Den enes krise er ikke større eller værre end den andens. Alt efter hvordan man reagerer, oplever man formentlig nedtrykthed, ængstelse, frygt, sorg og savn og det kan være forskelligt, hvordan vi oplever de forskellige krise faser.

”En psykisk krisetilstand er, når man er kommet i en sådan livssituation, at ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation.”

 

Et lyn fra en klar himmel – står du i en krise?

Som mennesker lærer vi ikke, hvordan vi skal håndtere en krise. Man får ikke udstukket en manual over, hvordan man skal forholde sig, når man bliver skilt fra sit livs kærlighed eller hvordan man skal reagere, når ens partner, ven, barn eller forældre dør. Pludselig er krisen og sorgen bare tilstede i ens liv. Så skal du formå at håndtere de svære psykiske belastninger herunder tanker og følelser. Ofte helt alene fordi pårørende ikke forstår eller tør vise deres omsorg i en sådan situation. Står du midt i en krise, kan du læse mere om krise og sorg her.

Håndteringen af krise og sorgperiode får betydning for dit fremtidige liv. For nogle fører det til fatale konsekvenser eller til angst og depression. Det vil sige, at det er en krise, som er knyttet til det faktum, at vi lever livet med alle dets op- og nedture.

 

Lær at håndtere kriser

Som mennesker kan vi aldrig forberede os på kriser. Vi kan ikke vide, hvordan vi reagerer, når vi mister en forælder eller en ven, vender en ryggen. Men vi kan lære os selv bedre at kende, lære vores reaktionsmønstre at kende og vi kan på den måde, forsøge at forberede os på, hvordan vi skal håndtere de kriser, vi kommer ud for i livet.

Står du i en krise? Med psykoterapi kan du netop komme dybere ind i dig selv, og lære hvordan, du fremover skal håndtere de følelser der følger med krisen og sorgen. Ved at få talt om, hvad der skete i de kriser du har stået i, får du sat ord på det. Du bliver dermed bevidstgjort om, hvad der psykisk sker når du er i krise. Det handler både om, hvordan du tanker, føler og hvordan du kropsligt reagerer. Og om hvordan du kan berolige og heale dig i en sorg og krisesituation.

Min fornemmeste opgave er, at møde dig der hvor du er og med dine behov for øje. At støtte dig igennem din sorg og krise, så du opnår en større bevidsthed, en indre ro og et fokus på det, som kan være godt for dig. Få støtte til at kunne bære krise og sorg. Få støtte til, hvad du kan gøre for at finde indre ro, strategier til at håndtere det og over tid sætte små mål, der kan give dig omsorg og en mening.

Formålet med psykoterapi er at støtte dig i at håndtere de udfordringer, som du oplever, samt forstå de bagvedliggende årsager, og give dig redskaber til, hvordan du kan håndtere din krise og sorg, således at du finder en indre ro og mening med dit liv.