Få psykoterapi og kom din stress til livs
Stress

Få terapeutisk støtte til at sætte ord på det, der har stresset dig 

Det er en vigtig del af behandlingsforløbet, at du som stresset forsøger at sætte ord på de krav og stressfaktorer, som du har følt dig udsat for.

Vi kan blive belastede af stress, når vi oplever, at omgivelsernes (eller vore egne) krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed og dermed truer vores velbefindende.

Når du er ramt af stress, kan du få negative tanker om dig selv, og din realitetssans kan blive forstyrret. Jo længere tid belastningen står på, desto kraftigere vil symptomerne også være. Der kan ende med at blive kroniske. Derfor er det vigtigt at du kommer i behandling og får psykoterapeutisk støtte til at komme dette til livs.

Gennem en terapeutisk samtale får du hjælp til at håndtere de ting, der stresser

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer. Når du i længere tid er overbelastet og når du oplever for stor en afmagt og eller ikke har kontrol over din færden og liv.

 • Stress og mobning – sorg og stress følges ofte ad.
 • Du kan have fået stress på dit arbejde, i familien, vennerne, uddannelse m.m.
 • Dit handlerum kan være udhulet / undergravet
 • Privatlivets krav og relationskriser kan også udløse stress.
 • Har du svært ved at indfri egne eller andres forventninger?

 

Kender du symptomerne på stress?

 

Fysiske og psykiske stress symptomer er individuelt fra person til person i forhold til hvilke symptomer, som opstår først og du får ikke nødvendigvis alle tegn.

Stress kommer snigende og påvirker ikke kun den stressede, men både familie, arbejdskollegaer og kan få fysiske, psykiske og social følger for dig. Tag stress symptomerne alvorlige, da det kan få alvorlige konsekvenser, også for helbredet.

Èn tanke har det med at blive til mange og tankemylder, søvnløshed, håbløshed og desperation for at få det bedre, har det med at gøre os handlingslammede og fastlåste i situationen, fordi vi frygter konsekvenserne.

Har der været problemer med arbejdsopgaverne eller ledelsen?  Læs mere om social mistrivsel her > 

Det er selvfølgelig vigtigt, at du også fokuserer på privatlivet. Mange forskellige ting kan have forårsagtet at du fik stress og det kan også være flere årsager der er på spil på samme tid.

stress_terapi_aarhus_billig_psykolog

Få terapi indenfor 24 timer,

– dag, aften og weekend

Alarmberedskab

Alarmberedskabet er en naturlig og sund reaktion. Problemet er, at det er hårdt for kroppen at være i denne tilstand, og derfor kan den ikke holde til vedvarende stress. “Det er in at have tjek på det hele”

 • Frygten for at miste et eller andet f.eks. en partner, et job
 • Angsten for ikke at få et job
 • Må lærer og håndtere alle de nye strukturer (it og tlf. mv.)

Hvis du er et menneske der siger ja frem for nej, er du i risikogruppen for at gå stress.  ‘Ja-sigere’ er iniativrige og elsker udfordringer. ‘Ja-sigere’ åbner flere muligheder, oplever mere og tager derfor flere opgaver end ‘nej-sigere’. Det er begyndelsen på en negativ stress-cirkel.

Stress er en tilstand som flere og flere oplever. Stress behøver ikke altid være et problem. Når du er beskæftiget med noget du kan lide og når du skal yde noget ekstra i forhold til det, kan kroppen reagere ved at være ekstra på dupperne. 

Stress symptom

Vi reagerer forskelligt på stress, men ofte er de første symptomer fysiske. Det kan for eksempel være gentagne infektioner, hjertebanken og især søvnproblemer. Det kan vise sig som psykologiske symptomer som vrede eller at have let til gråd. Over tid kan man også opleve kognitive problemer som problemer med at huske og koncentrere sig.

Stress tilstanden kan have sit eget liv og influere negativt på både dig, din krop og på din opgave.

                     Du får nye indsigter, så du lære at tackle tanker / ting på alternative måder,                     – så du får minimeret din stress / mobning eller helt bliver fri af det.

  Speciale i at skabe en udvikling for en stressramt

  I mit psykoterapeutiske uddannelse afsluttede jeg med et speciale i en viden om dette. Psykoterapeutisk strategier der minimere stress og skaber en sund udvikling.

  • Hvordan får man stress?
  • hvordan indvirker stress hos personen såvel fysisk som psykisk. 

  Speciale i hvordan stress konstrueres i miljøet 

  Kandidat speciale i pædagogisk psykologi: Hvordan konstrueres stress / mobning gennem de sociale interaktioner.

  Vinklen på stress tager højde for, hvordan (mobning / prygelknabe) stress skabes i et arbejdsmiljø.

  Få hjælp til at finde indre ro og ressourcer

  Få terapeutisk støtte til at sætte ord på det, der har stresset dig

   

  Få terapeutisk støtte til at bryde mønsteret

  Da eksklusion ødelægger dit liv.  Er din stress blevet til via mobning? Tag dig selv alvorlig, find dig ikke i at blive mobbet. Mobning er andet end almindelige og harmløse drillerier, som ofte kommer til udtryk som bagtalelse, bagvaskelse og sladder læs mere her >

  Hvad sker der biologisk med hjernen i en krise? 

  • Akut stress reaktion: Kamp – flugt – frys – (kryb/løb med/please)
  • Stress – kortvarig og længerevarende

  Mennesket har behov for styring, struktur og forudsigelighed

  • Man kan have kortsigtede tanker
  • ”Være Udadreageren”
  • – tænke.. hvorfor? (skylds pålæggelser) Hvis og hvis!  Tanker om fortiden
  • Det uvisse: Frygten for fremtiden.
  • Spejlneuroner: Krisen smitter. Fx fastlåshed – kan ikke se sig ud af det, der ikke fungerer.
  • Mulighed for depression – bliver trist og tom og har svært ved at finde energi; aggression – retter egen vrede tilbage eller over på andre
  • (low arousal)
  • Forsvarsmekanismer er en ubevidst psykisk reaktionsmåde, som har til opgave at mindske oplevelsen af og bevidstheden om trusler og farer for jeget”
  • Regression (barnlig tænkning) –  Fornægtelse –  Isolation af følelser.
  stress_terapi_aarhus_billig_psykolog

  Hvorfor reagerer vi sådan? – Hjernen i krise 

  – Kamp – flugt – frys – flygt  – stress  – krisen smitter 

   

   

   

  Når du bliver ramt af stress, er det ikke altid at oplever dig som stresset. Der er tit forskel på kroppens og hjernens kapacitet og så vores egen opfattelse af, hvad vi er i stand til. 

  Stress kan være roden til ubalance i livet, ofte bliver man handlingslammet, fastlåst, indadvendt, angst, deprimeret, asocial eller unødigt bekymret. Alt sammen noget der i værste fald kan medvirke til, at vi får problemer som ringe i vandet. At vores familier går i opløsning eller være direkte årsag til at vi mister vores arbejde.  

  De første stress symptomer er oftest som fysiske.

  De tegn genkender du måske ikke som tegn på stress, og det kan hæmme dig i at stoppe op i tide. Ofte er det mennesker omkring os, der gør os opmærksomme på, at vi kan være er stressede.

  Mange forskellige ting kan have forårsagtet at du fik stress og det kan også være flere årsager der er på spil på samme tid.

  Hvilken social støtte har der været?

  Det er selvfølgelig vigtigt, at du også fokuserer på privatlivet.

  Bryd mønsteret gennem psykoterapi,- få en tid indenfor 24 timer 

  Depression

  Akut krise og sorg

  Stress