Terapeutiske samtaler i Århus med familien –  Tal med børn og unge

TAL MED BØRN OG UNGE 

Hvad børn ikke ved, har de ondt af

Tal med børn og unge, hvis I er i en situation, hvor I oplever fysisk eller psykisk sygdom, misbrug, selvmord, skilsmisse, traumer eller andre svære livsomstændigheder. Det er vigtigt, at I taler med jeres barn om det. Barnet (små børn) fornemmer og ved, at der er noget galt. At have barnets sind på sinde er at spørge ind til barnets psykiske trivsel.

At have meningsfulde og gensidigt inspirerende samtaler med børn.                – Jesper Juul, familieterapeut og forfatter.

Vi har alle været et barn, hvor familien var den eneste rigtige familie – og barnet former sig efter den stemning,  normer og erfaringer, der hersker i familien. Barnet vil være loyal mod sine forældre – også hvis forældrene er for ramte til at varetage barnets tarv. Barnet påtager sig ofte ansvaret for at ‘redde’ forældrene ved at tage for meget ansvar.

Børn fornemmer og sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng. At ‘skåne’ børn med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Det er at gøre dem en bjørnetjeneste, for børn sanser også det, som vi gerne vil skåne dem for.

Når vi selv har det svært indeni grundet sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder, fornemmer børn, at vi har det skidt. Tavshed er roden til fri ængstelig fantasi.

Børn er loyale, og de vil tage over og forsøge at ‘redde’ forældrene. Børn kommet let til at opleve, at det er deres skyld og ansvar og oplever sig derfor let forkert. Vi voksne kan også føle os usikre. Flere generationers fortielser har medført, at vi mangler et sprog og mod til at tale med hinanden – herunder også børnene – om de svære følsomme emner.

Børn længes efter, at de voksne bryder tavsheden og snakker ærligt og åbent om den virkelighed, som vi er fælles om.

Fra børnene er små, udvikler de strategier for mestring og for overlevelse i det meningsløse. Børns mestringsstrategier/mistrivsel bliver desværre ofte mistolket som noget, der er galt med barnet. Børnene bliver slet ikke set, fordi de kan skjule smerten – ligesom deres forældre gør det. Tavshed gør børn usikre og skaber grobund for følelser af skam og forkerthed.

angst-tstress-fobi-tanlemoenster-panikangst-vivi-hinrichs

Få professionel hjælp og støtte til at udtrykke, hvordan du har det, og til at tage de svære, men vigtige samtaler med dine børn, så de også kan få sat ord på det, som er svært.

BRYD TAVSHEDEN

Vi kender alle til elefanten i rummet!

angst-tstress-fobi-tanlemoenster-panikangst-vivi-hinrichs

Børn længes efter, at voksne bryder tavsheden og taler ærligt og åbent om den virkelighed, vi er fælles om. Samtalen om det som gør ondt. 

Er der en elefant i rummet, så der ikke bliver talt om det nødvendige, og undgår I at tale om, hvordan I har det hver især? Fortielser er ikke godt for børn, der søger at forstå sig selv og finde sammenhæng i tilværelsen.

Vi kan ikke redde verden i et hug/mundfuld. Derfor skal man tage små skridt/mundfulde for at få løst de svære ting, der kan være i familien. At undlade dette er at gøre alt meget værre.

Det børn ikke ved, har de ondt af – og overlades til fri fantasi!

Har I mønstre i familien, hvor I har svært ved at tale om de svære ting?

Få støtte og hjælp til at tale med dit barn og få sat ord på det, som er svært

Tal med børn og unge 

Tal om det… med hele familien
Det, som i de fleste tilfælde er allerbedst for barnet, er, hvis du kan hjælpe forældrene selv, med at få snakket med deres barn/børn. Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke.

Jeg kan styrke dig som forælder til at få talt med dit/dine barn/børn om det, som er svært at få sat ord på og få talt om. Altså om hvordan du taler med dit barn, således at dit barn oplever sig mødt og forstået og får sat ord på – også på de svære ting. På den måde støttes barnet af dig til at have det eller få det godt. Det kan være om konkrete ting eller om mere udefinerbare ting eller dagligdagsproblematikker.

Få en forældresamtale i Aarhus til en god pris og få ideer til, hvordan det kan arrangeres.

Kontakt mig eller bestil tid > 

Få terapi til at bryde tavsheden

Vi vil gerne skærme vores børn for unødige bekymringer. Mange af os har derfor i den bedste mening undladt at fortælle vores børn om noget af det, som vi selv er berørte, bekymrede og måske belastede af. Når børn ikke ved, hvad der sker, men fornemmer en masse, kan forestillinger og fantasier være med til at forværre barnets frygt. De er tilbøjelige til at påtage sig al ansvar, skyld og skam.

Børn sanser alt, og de bliver lettede, når vi er ærlige. Vi voksne kan også føle os usikre. Generationers fortielser har medført, at mange af os savner både sprog og mod til at snakke med både hinanden og med børnene, om de følsomme emner.

Troværdige forældre skaber sund trivsel og sunde børn, så snak med børn og unge – også om de svære emner. Det kan godt være lidt svært at få taget hul på samtalen, når ens egne følelser er i spil. Hvornår er det rette tidspunkt? Hvad hvis børnene nu ikke vil tale?

Terapeutisk støtte til at tale med dit barn

Børns trivsel afspejler deres liv. Hvis børn mistrives, er deres egen følelse ofte: “Der er noget galt med mig.”

De voksne, der oplever barnet, har desværre ofte en tendens til at søge i samme retning: “Hvad er der mon galt med barnet?” For det meste er det muligt at finde sammenhæng mellem barnets mistrivsel og de omstændigheder, barnets liv udfolder sig eller har udfoldet sig under.

Som forberedelse til samtaler med børn, der har problemer, vil jeg gerne tale med de nære voksne, der er omkring barnet, forud for mødet med barnet selv. Da har jeg mulighed for at få et indtryk af, hvordan I voksne oplever barnet, og I har mulighed for at vurdere, om jeg er den rette til at hjælpe jeres barn.

Er der omstændigheder i jeres liv, som I ikke har ønsket at involvere barnet i, har I også mulighed for at fortælle om det. Herefter vil jeg oftest foreslå, at hele familien kommer til en samtale, som jeg vil bidrage til at gøre meningsfuld for hele familien. Hvis barnet selv ønsker at tale alene med mig, vil jeg bestemt imødekomme dette ønske.

Forstå dit barns reaktion

Barnets tavshed må ikke tolkes som en afvisning af ønsket om at blive set!

Børnene er ikke problemet, men viser at deres vilkår er problemet.

Vi skal forstå, hvorfor barnet reagerer som det gør i bestemte situationer.

Det er derfor vigtigt, at det er et sæt af symptomer, der bliver udredt og velbeskrevet fremfor en diagnose.

Barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger, og fastholdes barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere på, kan de ‘besværlige’ opfattes som whistleblowers.

Det skal ses som et udtryk for en individualisering af psykiske vanskeligheder. Børn skal ikke isoleres med deres vanskeligheder, men hjælpes fri af dem og understøttes til en god og sund udvikling.

Tolk ikke dit barns handlinger ud fra dets adfærd, men gå bagom og se dets intentioner.

Formålet med familiesamtalerne

Formålet er at hjælpe til, at barnet kan få et andet billede af sig selv end de negative selvopfattelser med skyld, skam og forkerthed.

Vi voksne mødes først til en grundig samtale.

Det bedste for barnet er, hvis du som forælder selv kan få talt med dit/dine barn/børn.

Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke. Det er her, vi finder næringen til at styrke barnets mentale sundhed.

Når psykisk sygdom, misbrug eller andre svære vilkår rammer familien, er det vigtigt, at vi er opmærksomme på den åbne kommunikation. Det er usundt, når voksne i familien er ramt, og vi holder os tilbage med at fortælle, og dermed lader børnene alene om at forstå og finde mening.

‘Tal med børn og unge’ er en samtale – en dialog med barnet om, hvad der er på spil. Dvs. en samtale i øjenhøjde med barnet og ikke en envejskommunikation.

Få hjælp til at tale med børn om de smertefulde ting i livet, såsom nedtrykt tilstand, psykisk lidelse, afhængighed, skilsmisse og andre belastende livsomstændigheder.

Tal om det… med alle børn

Få psykoterapeutisk sparring til overvejelser og hjælp til, at I kan få taget hul på en god samtale med barnet / den unge.