boern_unge_terapi_aarhus_familie

Terapeutiske samtaler med familien,- børn og unge

Har du, dit barn eller flere i din familie brug for en terapeutisk samtale til at komme videre i hverdagen, så er der hjælp at hente i Aarhus.

Mange mennesker kan fortælle om en barndom, hvor ingen så dem, selvom de levede under svære og måske endda helt uacceptable forhold i familien. Børn kan, selvom de længes efter at blive set, skjule smerten og ensomheden, ligesom deres forældre kan det. Derfor snak med barnet om det.

Forældreterapi eller familieterapi er et samtaleforløb, som skaber muligheder for at ændre med de vante mønstre i familiens samspil. I familieterapi får alle familiemedlemmer mulighed for at udtrykke deres personlige følelser, ønsker og behov. Er det svært at få fortalt dit barn, at..

Har dit barn problemer med…

Få professionel støtte i Aarhus, så dit barn kan få sat ord på det, som er svært.

aarhus_terapi_boern_unge_familieterapi

Hjælp dig selv og dit barn med at få talt om problemerne.

Jeg er god til at møde barnet i øjenhøjde og skabe tryghed og hjælp med at bringe de svære emner på bane. Læs om snak om det her> 

Samtalen kan foregå hos jer eller i min praksis, alt efter hvor dit barn er tryg.

I mange år har jeg  arbejdet med børn, unge, og familier og har derigennem en solid erfaring i at tale med børn, unge og familier.

Det kan være konkrete ting eller om andet mere udefinerbare eller dagligdagsproblematikker.

Samtaler med unge

Unge kan komme af mange forskellige årsager. Det kan være konflikter med forældre, problematikker omkring venskaber, skole, udseende, kærester, seksualitet, spiseforstyrrelser, angst, sorg etc.

Unge, der igennem længere tid har oplevet problemer, begynder ofte at se på sig selv som anderledes og som nogle, der er noget galt med. Det bliver ofte problemerne, som kommer til at definere, hvordan den unge ser på sig selv og ikke alt det andet, der også er til stede i den unges liv.

De besværlige børn kan forstås som whistleblower

Børnene er IKKE problemet men VISER problemet. Derfor skal vi gentænke måden vi bruger diagnoser på.

Vi skal forstå hvorfor barnet reagere som det gør i bestemte situationer. 

Diagnoser kan være udtryk for ændringer i samfundet, der gør børnene mere sårbare altså som et symptom.

Diagnoser kan være med til at skabe en nærværende udvikling, men kan ofte spænde ben for børnene, fordi det kan betyde at de bliver fasthold i, at det der er svært!

Det skal ses som et udtryk for en individualisering af psykiske vanskeligheder.

 

Vi skal forstå børnenes reaktioner som svar på det de bliver udsat for.

Det er vigtigt at det er et sæt af symptomer der bliver udredt og velbeskrevet fremfor en diagnose.

Fordi diagnoser kan være med til at barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger og fastholdes barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere på.

Få en tid indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend

boern_unge_terapi_arhus_psykolog_kort_ventetid

Formålet med terapien er at hjælpe børn og unge til at få et andet billede af sig selv end de negative selvopfattelser.

I terapien vil vi undersøge problemernes indflydelse på barnet eller den unges liv, og hvordan barnet og den unge kan udvikle strategier til at mindske problemernes indflydelse på deres liv.

Ungesamtaler kan både være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der f.eks. deltager en forælder, en anden voksen eller andre vigtige personer i den unges liv. Se også gruppeterapi for unge vedr. opbygge selvværd.

Jeg møder dig – børn og unge i øjenhøjde…
Er med en solid erfaring i
tillidsopbyggende og
motiverende samtaler med børn og unge.