AKUT KRISE OG SORG 

Få terapeutisk hjælp til at sætte ord på sorgen…

Sorg kan opleves ubærlig, når vi mister vore kære eller andet dyrebart i livet. Der kan være store individuelle forskelle på hvordan en sorg gennemleves. Man sørger over at have mistet noget, der også var en del af sig selv. Hvad sker der biologisk i hjernen i en krisetid,- læs mere herom på siden stress.

En krise er et tab – af drømme, af håb, af noget konkret eller et elsket menneske. 

En krise er en reaktion på manglende kontrol eller mestring (en  hverdag der ikke hænger sammen eller en ændret fremtid).

En krise er når noget, oplevelsen af noget – der før var, ikke er.

En Psykisk krisetilstand er, når man er kommet i en sådan livssituation, at ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation.”

Kriser indeholder et tab: Enten konkret eller en forestilling om, hvordan tingene ”bør være” eller ”kunne have været” (tab af identitet, tab af en forestillet fremtid, tab af ægteskab, tab af andre sociale kontakter, tab af liv, tab af noget materielt)

 

aarhus_depression_psykolog_godpris_fleksible_tider

          Få terapi indenfor 24 timer,

– dag, aften og weekend. Tlf. 28947100

Har du akut brug for at tale om din situation?

Krise/chok opleves når vi i en periode af vores liv mister fodfæstet, og vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå, for en selv og måske ens nærmeste. Vi har svært ved at overskue hvordan det hele skal gå. Måske skal du finde helt nye veje i dit liv.

Kriser udvikler sig individuelt!

Hvert enkelte menneskes sorg er unikt. Som ved sorg, kan krise og traume give en fornemmelse af at være isoleret fra omverden og fra sig selv. Følelser som tomhed, fortvivlelse, lammelse, ensomhed og angst er hyppige reaktioner, når man har været udsat for en krise eller et traume.

Det afhænger også meget af, hvilken krise der er tale om. For eksempel kan familier, der har et barn, der har vist vanskeligheder i flere år inden diagnosen, ikke altid siges at ramme en ”chokfase”.

Det er almindeligt at reagere både fysisk og psykisk på en voldsom hændelse. Pludselig kan vi ikke problemløse som vi plejer. Den analytiske tænkning hjælper os ikke. Vores opfattelse af tilværelsen ændres med ét.

Få psykoterapi i en svær tid. 

Effektiv støtte og udvikling i din krise sitaution

Få terapi og støtte i en vanskelig periode

Krise er ofte forbundet med belastninger som f.eks. sorg, stress, sygdom, tab af en nærtstående, arbejdsevne, vold, ulykke og katastrofe mv. eller som en psykisk reaktion på noget belastende, som man har svært ved at forlige sig med.

  • Symptomer kan være desorientering, svimmelhed, glemsomhed og en sårbarhed, hvor du måske bliver ked af det og har let til tårer.
  • Det kan være, at du har nogle tanker, du har svært ved at tale åbent om.
  • Du har måske nogle følelsesmæssige reaktioner.
  • Du har svært ved at forholde dig til og bekymre dig om dine omgivelser.

Mange fortæller, at de ender med at tro, at der overhovedet ikke er noget, der kan gør livet godt igen. Det er som mister man alt håb. Men der er håb, da selve reaktionerne er et tegn på, at der er noget i livet, der er så værdifuldt, at da det blev trådt på eller underkendt, så udløste det en krise eller et traume. Ved at finde tilbage til det værdifulde, det som man står for og ved at arbejde med dine repræsentationer og hvad du finder vigtigt, kan det traumatiske få mindre plads i dit liv.

Hver enkeltes sorg ses som særlig og unik, og det vil samtalen respektere. Det at fx miste et menneske, der har en betydning for en, kan være noget af det sværeste og den største sorg, man kan komme ud for i livet. Det kan være svært at komme videre, og det kan være svært at tænke på den, man har mistet, uden at det gør ondt.

Det er ikke altid, at andre forstår, hvordan man har det. Som resultat heraf kan man føle sig mere og mere fremmedgjort overfor omgivelserne og endda også over for en selv, da man heller ikke selv kan forstå, hvorfor man ikke bare kan komme videre og give slip på sorgen.

          Få terapi indenfor 24 timer,

– d weekend. Tlf. 28947100

Metafor – “reaktioner som et hav”…

Reaktioner “følelser” ved at have et barn  (samlever) med en diagnose

Ethvert skridt på barnets ”udviklingsvej” og forældrenes deltagelse heri, fremkalder en særlig kombination af følelser.

Fortællingen om havet er en metaforer for krise og sorg. At man kan opleve forskellige intensiteter af sindsstemninger og følelser – afmagt, jorden forsvinder, utryghed OG/ELLER lettelse, forståelse og ro.

Vejen er snarere som et ocean, der alt efter klimaet og vejrliget arter sig, kan være roligt, omskifteligt eller frådende – et fuldt register af sindsstemninger. Kriser og glæder. 

Forskellige følelser kommer og går. Denne emotionelle vej mod at erkende og acceptere barnets handicap er ikke en lige landevej – og der er heller ingen vej tilbage til udgangspunktet. Læs mere på siden Børn og unge med diagnose

Et netværk, der skal/bliver indblandet. Andres forventningers betydninger. 

Få psykoterapi til krise og sorg bearbejdning

          Få terapi indenfor 24 timer,

– dag, aften og weekend. Tlf. 28947100

Metaforisk digt: Rejsen til Holland

“Rejsen til Holland” handler om det at være forældre til et handicappet barn, og kan også sige noget generelt om det at miste noget.

– om det at være forældre til et handicappet barn.

At vente et barn er som at planlægge en drømmerejse til Italien.
Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer.
Colosseum, Michelangelos David, gondolerne i Venedig.
Du lærer italiensk. Alt er meget spændende…

Få professionel nærvær, lydhør og omsorg i en støttende samtale, om den smerte der volder – og er en svær tid.

Effektiv støtte og udvikling i din krise sitaution

Få terapi og støtte i en vanskelig periode

Efter måneders spændt forventning kommer endelig dagen…
Du pakker dine kufferter og tager af sted. Flere timer senere lander maskinen.
Stewardessen kommer ind og siger: “Velkommen til Holland”

“HOLLAND?” råber du. “Hvad mener du med Holland? Jeg har bestilt en rejse til Italien! Jeg skulle til Italien! ”Hele mit liv har jeg drømt om at komme til Italien!” Der er lavet om på fartplanen. Maskinen er landet i Holland, og der må du blive… ”

Det er vigtigt, at de ikke har ført dig til et rædsomt sted. Det er bare et sted, som er anderledes, så må du ud at købe nye rejsehåndbøger, og du må til at lære et helt nyt sprog. Du møder en helt ny type af mennesker, du ellers ikke havde mødt. Det er som sagt et sted, som bare er anderledes.

Tempoet er langsommere end i Italien; Der er ikke så pragtfuldt. Men når du har været der et stykke tid og har fået vejret, ser du dig omkring og opdager efterhånden, at der er vindmøller i Holland…Holland har tulipaner. Holland har endda Rembrandter…

Men alle du kender har travlt med at rejse til og fra Italien. De fortæller, hvor vidunderligt de havde det der. Og resten af dine dage vil du sige:
“Ja, det var der, jeg skulle have været – det var det, som jeg havde planlagt”.

Og smerten ved det vil aldrig nogensinde foretage sig, for tabet af drømme har stor betydning. Men… hvis du bruger dit liv til at sørge over den kendsgerning, at du aldrig kom til Italien, bliver du aldrig fri til at værdsætte og nyde det helt specielle, det virkeligt vidunderlige ved… Holland.

Skrevet af Emily Pearl Kingsley

Få en terapi indenfor 24 timer, – dag, aften og weekend – i hjertet af Aarhus C

Depression

Akut krise og sorg

Stress