Akut krise og sorg

Få terapeutisk hjælp til at sætte ord på sorgen…

Sorg kan opleves ubærlig, når vi mister vore kære eller andet dyrebart i livet. Der kan være store individuelle forskelle på hvordan en sorg gennemleves. Man sørger over at have mistet noget, der også var en del af sig selv.

Hvert enkelte menneskes sorg er unikt. Som ved sorg, kan krise og traume give en fornemmelse af at være isoleret fra omverden og fra sig selv. Følelser som tomhed, fortvivlelse, lammelse, ensomhed og angst er hyppige reaktioner, når man har været udsat for en krise eller et traume.

          Få terapi indenfor 24 timer,

– dag, aften og weekend. Tlf. 28947100

Få psykoterapi til krise og sorg bearbejdning

Har du akut brug for at tale om din situation?

Krise/chok opleves når vi i en periode af vores liv mister fodfæstet, og vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå, for en selv og måske ens nærmeste. Vi har svært ved at overskue hvordan det hele skal gå. Måske skal du finde helt nye veje i dit liv.

Det er almindeligt at reagere både fysisk og psykisk på en voldsom hændelse. Pludselig kan vi ikke problemløse som vi plejer. Den analytiske tænkning hjælper os ikke. Vores opfattelse af tilværelsen ændres med ét.

Få nærvær, lydhør og omsorg i en støttende samtale, om den smerte der volder – og er en svær tid. 

Effektiv støtte og udvikling i din krise sitaution

Få terapi og støtte i en vanskelig periode

Krise er ofte forbundet med belastninger som f.eks. sorg, stress, sygdom, tab af en nærtstående, arbejdsevne, vold, ulykke og katastrofe mv. eller som en psykisk reaktion på noget belastende, som man har svært ved at forlige sig med.

  • Symptomer kan være desorientering, svimmelhed, glemsomhed og en sårbarhed, hvor du måske bliver ked af det og har let til tårer.
  • Det kan være, at du har nogle tanker, du har svært ved at tale åbent om.
  • Du har måske nogle følelsesmæssige reaktioner.
  • Du har svært ved at forholde dig til og bekymre dig om dine omgivelser.

Mange fortæller, at de ender med at tro, at der overhovedet ikke er noget, der kan gør livet godt igen. Det er som mister man alt håb. Men der er håb, da selve reaktionerne er et tegn på, at der er noget i livet, der er så værdifuldt, at da det blev trådt på eller underkendt, så udløste det en krise eller et traume. Ved at finde tilbage til det værdifulde, det som man står for og ved at arbejde med dine repræsentationer og hvad du finder vigtigt, kan det traumatiske få mindre plads i dit liv.

Hver enkeltes sorg ses som særlig og unik, og det vil samtalen respektere. Det at fx miste et menneske, der har en betydning for en, kan være noget af det sværeste og den største sorg, man kan komme ud for i livet. Det kan være svært at komme videre, og det kan være svært at tænke på den, man har mistet, uden at det gør ondt.

Det er ikke altid, at andre forstår, hvordan man har det. Som resultat heraf kan man føle sig mere og mere fremmedgjort overfor omgivelserne og endda også over for en selv, da man heller ikke selv kan forstå, hvorfor man ikke bare kan komme videre og give slip på sorgen.

Få en terapi indenfor 24 timer, – dag, aften og weekend – i hjertet af Aarhus C

Depression

Akut krise og sorg

Stress