psykolog_aarhus_parterapi_familieterapi_psykoterapeutrekompetencer

Systemisk familieopstilling hvor dynamikker optræder

Slip dig fri af hæmmende mønstre

Psykoterapi til at finde frem til hvem og hvor mønstrer kommer fra.             Kender du til, at føle dig fastlåst i nogle bestemte måder at reagere på i bestemte sammenhænge – et automatisk mønster styrer dem.                   

Måske oplever du, at trods årelang terapi, tager “automatikken” stadig over. Uanset om du har arbejdet kort eller lang tid med dit mønster, er familieopstilling meget anvendelig til at bryde det.

Vi har både mønstre, der støtter os og mønstre, der er ødelæggende for os. Altså de der er negative for dig. Mønstre der forhindrer dig i at være den, du er. Mønstre der ødelægger nogle muligheder for dig. Mønstre, der gør, at du opfører dig på måder, som du fortryder eller ikke kan agere anderledes i.

 Inspireret af Liv Dhanyo Thommesen Systemisk familieopstilling ved ISFO.dk  

Familieterapi

Hvad er Familieopstilling?

Familieopstilling betyder, at man “Opstiller” sin familie, og har mulighed for at se familiedynamikken udefra.

Familieopstilling laves oftest i grupper, men man skal ikke have sin familie med for at lave en Familieopstilling. Man kan også arbejde med metoden i en individuel konsultation. Når man laver Familieopstilling i grupper bruges de øvrige deltagere som “repræsentanter” for familiens medlemmer. Det betyder, at man vælger repræsentanter for eksempelvis sin mor, far, sig selv og sine søskende.

En Familieopstilling ledes af en Facilitator, som starter med at skabe klarhed omkring tre helt centrale emner:

• Hvad er vanskeligt i livet?
• Hvilken forandring ønsker man?
• Hvis en Familieopstilling skal gøre en forskel, hvad vil så være anderledes?
• Hvad er der konkret sket i slægtens historie?

 

Få en tid i Aarhus indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend

Hvordan foregår en Familieopstilling?

Når problemstillingen er tydelig, vælger man repræsentanter for centrale familiemedlemmer, som er relevante i forhold til problemstillingen. Herefter skal repræsentanterne “opstilles”. Det betyder, at man placerer repræsentanterne i forhold til hinanden, så det viser den dynamik, som man oplever hersker i familien eller afspejler problemstillingen, der skal arbejdes med.

Når repræsentanterne er stillet på de rigtige pladser i forhold til hinanden, tager Facilitatoren over. Klienten sætter sig ned og kan betragte processen som den folder sig ud. Facilitator skal helt overordnet gå igennem følgende trin igen og igen:
1. Spørge ind til repræsentanterne.
2. Se hvordan repræsentanterne påvirkes igennem processen.
3. Tilføje yderligere repræsentanter, hvis nødvendigt.
4. Flytte og ændre repræsentanternes positioner.
5. Bruge sætningsarbejde, så repræsentanterne taler til hinanden.
6. Skabe forudsætninger for at processen bevæger sig ned til de dybere følelseslag.

Imod afslutningen vil du ofte komme ind i sin egen Familieopstilling, hvilket betyder, at de bytter plads med repræsentanten for dem selv.                     Processen afrundes når alle i Familieopstillingen har fundet deres rette plads og har det godt i Opstillingen.
Det er ofte en meget intens proces, da det opleves virkeligt for dig og som om Familiemedlemmerne vitterligt er til stede i egen person.

 

familieterapi_aarhus_psykolog_parterapi_psykoterapeut

Systemisk Familieopstilling – vejen til fredfyldt relationer og en indre fred

 I hjertet af Aarhus city   kontakt: 28947100        Email: info@psykologipsykiatri.dk

Under en familieopstilling får du øje på..

Hvor du på et ubevidst plan har ”overtaget” noget fra dit familiesystem. Hvor nogle følelser og reaktionsmønstre er gået i arv.

Du opdager, hvor der er opstået forviklinger i relationerne – og hvordan disse forviklinger “lever” inde i dig. Du får øje på at stive normer og væremåder i en familie forhindrer de enkelte familiemedlemmer i at udvikle sig naturligt og forhindrer kærligheden i at strømme frit.

Når du frigør dig fra disse prægninger fra familiesystemet – de prægninger, der ikke gør noget godt for dig – vil det blive langt lettere for dig at være i ordentlig kontakt med dig selv, din essentielle natur og andre mennesker.

Familieopstilling bryder uforståelige mønstre og skaber dybe, vedvarende forandringer i menneskers liv.
Når man arbejder med opstillingsmetoden, er det nogle meget tankevækkende sammenhænge, der viser sig i forhold til, hvordan børn påvirkes og skades af ubalancer i familien, samt hvordan familiehistorien kan have indflydelse på vores personlige udfordringer.

Hvem kan få noget ud af familieopstilling?

 Familieopstilling har vist sig egnet til mange forskellige problemstillinger, som eksempelvis:

– Slås du med angst?
– Døjer du med lavt selvværd?
– Har du udfordringer i parforholdet?
– Kan du ikke finde vej i livet?
– Er du ensom?
– Tager du for meget ansvar?
– Vil du gerne have mere gennemslagskraft?
– Er du bange for at lukke kærligheden ind?
– Er du frustrer på din x-partner?
– Mistrives børnene?
– og meget meget mere.

Familieopstilling er en procesmetode, som kan bruges til næsten alle former for problematikker.

Vi har både mønstre der støtter os og mønstre der er ødelæggende for os

 Få en tid indenfor 24 timer,- dag, aften og weekend. I hjertet af Aarhus city   Tlf. 28947100

Hvad er baggrund og teori om Familieopstilling?
Når man taler om familieopstilling er det helt nødvendigt at anerkende og bringe Bert Hellinger på banen, som er grundlægger af metoden. Hellinger har inkluderet både sine egne livserfaringer med et omfattende psykologisk og filosofisk viden. Herudfra er Familieopstilling vokset, har formet og videreudviklet sig

Hvem er Bert Hellingers – familieopstillingens grundlægger?
Bert Hellinger blev født i en katolsk familie i Tyskland år 1925 og allerede som 10-årig kom han i en katolsk klosterskole. Hans barndom var præget af den spirende National Socialismen, som herskede i Tyskland og i1933 var Hitler-Jugend den eneste lovlige ungdomsorganisation, og det blev lovpligtigt for unge at være medlem. Da Hellinger udeblev, blev han mistænk for at være fjende af staten. Under krigen blev han indskrevet i den tyske hær og sendt i kamp på vestfronten. Da krigen sluttede blev han taget til fange af de allieredes i en lejr i Belgien.

Da Hellinger kom tilbage til Tyskland, søgte han tilflugt i en katolsk orden, hvor han sidenhen studerede filosofi og teologi ved universitetet i Würzburg. Sidenhen blev han præst. I begyndelsen af 1950’erne tog han til Sydafrika, hvor han blev i 16 år. Han fungerede som præst, lærer og sidenhen rektor for de afrikanske studerende. Han lærte at tale zulu-sproget flydende, deltog i ritualer og lærte at forstå deres verdensbillede.

Få en terapi til en god pris
– dag, aften eller weekend

Hvilke teorier er Familieopstilling inspireret af?
Familieopstilling som metode er en videreudvikling og syntese af flere forskellige filosofiske og psykologiske retninger. Nedenstående er en ikke-prioriteret oversigt.

• Systemteorierne og deres måde at se sammenhænge på.
• Fænomenologien og den åbne ikke-vidende indstilling.
• Familieterapien og forståelsen for loyalitet.
• Transpersonlig psykologi og spirituelle traditioner.
• Psykoanalysen og forbindelsen mellem det indre og oprindelsesfamilien.
• Primalterapi, kropsterapi og de oprindelige følelser.
• Gestaltterapien og den her og nu baserede tilgang.
• Transaktionsanalyse og at vi i barndommen udvikler nogle basale      forestillinger.
• Milton Ericsson og NLP med opmærksomhed på nonverbal kommunikation.

Systemisk Opstilling har sine rødder i den komplekse systemiske tænkning, som er optaget af, hvordan udvikling, interaktioner, inter-relationer og intra-relationer er i en konstant gensidig påvirkning af hinanden.
En del i et system kan derfor kun begribes, hvis man er opmærksom på, hvilken helhed det indgår i. Samtidig er den nuværende oplevelse under indflydelse af en myriade af forskellige faktorer, som igen er under en konstant og selvorganiserende forandring.
Når vi skal se det i forbindelse med familier, er vi selvfølgelig påvirket af begivenheder og omstændigheder fra vores eget liv. Ikke desto mindre er vi ’regulerede’ og formet efter de øvrige medlemmer i familien, hvor især vores forældre eller omsorgspersoner har en særlig betydning.  Vores forældre var selv børn engang og er på samme måde født ind i en familie, med normer, regler, traumer, glæder, tab, etc. Ganske som deres forældre var engang. Vi er derfor opmærksomme på et langt større felt af den påvirkning, vi er under indflydelse af.