Gennem en personlig udvikling styrkes dit selvværd

SELVVÆRD 

Gennem en personlig udvikling styrkes selvværdet 

Ved hjælp af den kognitive adfærdsterapi vil du få indsigt i, hvordan det lave selvværd er blevet dannet og udviklet og hvordan du kan arbejde på, at få et bedre selvværd.

Mennesker, som har fået meget kærlighed, opbakning og meget positiv bekræftelse gennem barndom og ungdom, har i højere grad udviklet selvværd i forhold til mennesker, og har hermed en højere integritet.

Lavt selvværd er forbundet med tanken ”Jeg er ikke god nok”. Du oplever et lavt selvværd gennem egne nedvurderende tanker og negative følelser, hvilket følges af en oplevelse af, at andre mennesker har samme negative oplevelse af en.

Måske har du en overbevisning der hedder: “Jeg er forkert” eller “Jeg er ikke noget værd”. Det er tidligere inprint der har givet dig nogle overbevisninger som begrænser og spænder ben for, hvordan du ønsker i dit liv.

Lavt selvværd er imidlertid ikke en konstant ”størrelse” men kan forandres, styrkes og genopbygges gennem hele livet.

Du kan være styret af nogle bestemte overbevisninger, der hæmmer dig i at udfolde og styrke dit selvværd. Du kan have oplevet en hændelse der har givet dig et knæk på selvværdet, og du har brug for at få healet dit sår.

 

En del af det psykoterapeutiske arbejdet vil ligge i, at identificere og udfordre de negative forestillinger og antagelser personen har om sig selv og sit værd. Herunder diskuteres også rimelig krav og regler i forhold til, hvad klienten skal leve op til socialt og fagligt.

 

Få støtte til en personlig udviklin og få selvværd

Gennem samtaleterapi kan du få udviklet                   og styrket dit selvværd                 – så du står bedre fast i stormvejr

Selvværd er sådan som du ser dig selv.

Psykologisk set defineres selvværd som den måde, du tænker og bedømmer dig selv på og har det med dig selv.

De tanker og følelser, som du har om dig selv, bygger på personlige erfaringer, som du har fået gennem livet, samt dit samspil med andre og deres opfattelse af en.

Hvad kan vi gøre?

Du kan få terapeutisk støtte til at opbygge dit selvværd, så du finder dine styrker og kompetencer her og nu orienteret, men det kan også være nødvendigt at gå tilbage og bearbejde de negative oplevelser eventuelt traumatiske ting, der har bevirket det lave selvværd.

Selvværdet vokser, når du oplever du er  glad, stolt af og som føles rigtigt.

At arbejde med dette er at fremme din personlige udvikling. Det handler bl.a. om at blive opmærksom på, hvad der føles rigtigt for dig og turde gå efter det. Spørgsmål som; Hvem er jeg? De overbevisninger man er styret af.

 

I dagligdagen italesættes det f.eks. som at tro på os selv:

 

  • Bliv bevidst om egne tanker og grænser
  • Afklare dine værdier og bliv mere klar på hvem du er.
  • Tro på dit eget værd.
  • Få styrket dine værdier.

Få psykoterapi til at få et større selvværd..

 

Lavt selvværd. Vi har alle tidspunkter, hvor vi mangler troen på eller tilliden til os selv og ikke har det godt med os selv. Men når lavt selvværd bliver et langsigtet problem, kan det have en skadelig virkning på vores velbefindende og mentale helbred.

Selvværd er den opfattelse, vi har af os selv. Når vi har et sundt selvværd, er vi tilbøjelige til at være positivt stemte overfor os selv og overfor livet i almindelighed. Det gør os i stand til at håndtere livets op – og nedture bedre.

Når vores selvværd er lavt, er vi tilbøjelige til at have en øget opmærksomhed på egne fejl og mangler og til at se os selv og vores liv i et mere negativt – og kritisk lys. Dette gør, at vi føler os mindre i stand til at håndtere de udfordringer livet bringer os.

Lavt selvværd kan vise sig ved en grundlæggende antagelse om ”ikke at være god nok” og personer med lavt selvværd har en tendens til at dømme sig selv meget negativt og være meget selvkritiske. Ofte vil personen med det lave selvværd have en forventning om, at andre har det samme negative syn på dem.

Det vil være forskelligt hvad de negative tanker omhandler. Det kan bl.a. være tanker om at være dum, kedelig, uinteressant, grim, værdiløs og andre temaer.

 

 

 

Få støtte til en personlig udviklin og få selvværd

Gennem psykoterapi kan du få udviklet      og styrket dit selvværd og integritet.             – Få en tid indenfor 24 timer

Selvværd er sådan som du ser dig selv.

Psykologisk set defineres selvværd som den måde, du tænker og bedømmer dig selv på og har det med dig selv. De tanker og følelser, som du har om dig selv, bygger på personlige erfaringer, som du har fået gennem livet, samt dit samspil med andre og deres opfattelse af en.

Hvad kan vi gøre?

Du kan få terapeutisk støtte til at bryde en ond cirkel og begynde at handle i overensstemmelse med, hvad der vil tjene en bedst på lidt længere sigt, kan ofte opleves som meget vanskeligt eller direkte angstprovokerende. Læs mere her >

 

Selvværdet vokser, når du oplever du er  glad, stolt af og som føles rigtigt.

 

Få nye indsigter og psykoterapeutisk støtte til at få styrket din integritet og bliv mere grounded. Få opbygget grænser og blive klar på hvor de går. Hvad er min sårbarhed og mine styrker vil ofte dukke op.

Det er også vigtigt at lære at skelne mellem, hvornår ens selvopfattelse er noget, man lidt urealistisk forestiller sig, og som derfor ikke stemmer overens med virkeligheden.

Bliv spejlet – få støtte til at finde dine ressourcer, og få styrket dit selvværd. Selvværd handler om den holdning eller det syn, man har på sig selv.

Få professionel terapeutisk støtte til at opbygge dit selvværd

Depression

Akut krise og sorg

Stress