Gennem en personlig udvikling styrkes dit selvværd

Selvværd

Gennem en personlig udvikling styrkes selvværdet 

Mennesker, som har fået meget kærlighed, opbakning og meget positiv bekræftelse gennem barndom og ungdom, har i højere grad udviklet selvværd i forhold til mennesker, og har hermed en højere integritet.

Lavt selvværd er forbundet med tanken ”Jeg er ikke god nok”. Du oplever et lavt selvværd gennem egne nedvurderende tanker og negative følelser, hvilket følges af en oplevelse af, at andre mennesker har samme negative oplevelse af en. Måske har du en overbevisning der hedder: “Jeg er forkert” eller “Jeg er ikke noget værd”. Det er tidligere inprint der har givet dig nogle overbevisninger som begrænser og spænder ben for, hvordan du ønsker i dit liv.

Lavt selvværd er imidlertid ikke en konstant ”størrelse” men kan forandres, styrkes og genopbygges gennem hele livet. Du kan være styret af nogle bestemte overbevisninger, der hæmmer dig i at udfolde og styrke dit selvværd. Du kan have oplevet en hændelse der har givet dig et knæk på selvværdet, og du har brug for at få healet dit sår.

De som har oplevet kritik, ligegyldighed eller fjendtlighed kan have fået et lavt selvværd, selvkritik og skamfuldhed, som begrænser ens glæde og udfoldelsesmuligheder.

De kan være ensomme, og savner meningsfyldte relationer? Det handler netop om den værdi, man tillægger sig selv som menneske. Hvilket kan gøre dig usikker. Det bliver derved en ond cirkel, hvor ens følelser, tanker og adfærd netop fører til, at andre opfatter en, som man mindst ønsker det.

Få støtte til en personlig udviklin og få selvværd

 Gennem samtaleterapi kan du få udviklet      og styrket dit selvværd og integritet,      – så du står bedre fast i stormvejr

Selvværd er sådan som du ser dig selv.

Psykologisk set defineres selvværd som den måde, du tænker og bedømmer dig selv på og har det med dig selv. De tanker og følelser, som du har om dig selv, bygger på personlige erfaringer, som du har fået gennem livet, samt dit samspil med andre og deres opfattelse af en.

Hvad kan vi gøre?

Du kan få terapeutisk støtte til at opbygge dit selvværd, så du finder dine styrker og kompetencer her og nu orienteret, men det kan også være nødvendigt at gå tilbage og bearbejde de negativ e oplevelser eventuelt traumatiske ting, der har bevirket det lave selvværd. Du kan få støtte til at bryde en ond cirkel og begynde at handle i overensstemmelse med, hvad der vil tjene en bedst på lidt længere sigt, kan ofte opleves som meget vanskeligt eller direkte angstprovokerende. Læs mere her >

Bliv spejlet – få støtte til at finde dine ressourcer, og få styrket dit selvværd. Selvværd handler om den holdning eller det syn, man har på sig selv.

Selvværdet vokser, når du oplever du er  glad, stolt af og som føles rigtigt.

At arbejde med dette er at fremme din personlige udvikling. Det handler bl.a. om at blive opmærksom på, hvad der føles rigtigt for dig og turde gå efter det. Spørgsmål som; Hvem er jeg? De overbevisninger man er styret af.

Få nye indsigter og psykoterapeutisk støtte til at få styrket din integritet og bliv mere grounded. Få opbygget grænser og blive klar på hvor de går. Hvad er min sårbarhed og mine styrker vil ofte dukke op. Det er også vigtigt at lære at skelne mellem, hvornår ens selvopfattelse er noget, man lidt urealistisk forestiller sig, og som derfor ikke stemmer overens med virkeligheden.

I dagligdagen italesættes det f.eks. som at tro på os selv:

  • Bliv bevidst om egne tanker og grænser
  • Afklare dine værdier og bliv mere klar på hvem du er.
  • Tro på dit eget værd.
  • Få styrket dine værdier.

Få professionel terapeutisk støtte til at opbygge dit selvværd

Depression

Akut krise og sorg

Stress