Pædagogiske tiltage skaber trivsel

Pædagogisk udvikling

Det fordrer en særlig refleksion over egen pædagogiske praksis

De besværlige børn kan forstås som whistleblower. Børnene er ikke problemet men VISER problemet, og at vi derfor skal gentænke måden vi bruger diagnoser på. Man skal forstå hvorfor barnet reagere som det gør i bestemte situationer.

 Tilbyder råd og vejledning, terapi eller undervisning i hvordan man kan understøtte den pædagogiske kontekst i arbejdet med børn og unge.      Er med en solid erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge.

Diagnoser kan være udtryk for ændringer i samfundet der gør børnene mere sårbare altså som et symptom. Diagnoser kan være med til at skabe en nærværende udvikling, men kan ofte spænde ben for børnene, fordi det kan betyde at de bliver fasthold i det der er svært! Ses som et udtryk for en individualisering af psykiske vanskeligheder.

Vi skal forstå børnenes reaktioner som svar på det de bliver udsat for. Det er mere vigtigt at det er et sæt af symptomer der bliver udredt og velbeskrevet fremfor en diagnose. Fordi diagnoser kan være med til at barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger og fastholdes barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere på.

pædagogisk indsatser forbedre livskvaliteten