traume-angst-psykoterapi

Traume terapi – bliv healet og kom styrket ud af det

Traume terapi

Bliv healet med traume terapi og kom styrket ud af det. Med traume terapi ser vi nærmere på, hvordan traumet viser sig og hvad den gør ved dig, og om hvordan der skabes en udvikling gennem traume terapien

I traume terapi tilbyder jeg at være med en pædagogisk psykologisk traume terapeutisk tilgang, og med en solid erfaring i traume terapi. Jeg skaber et trygt dum og lytter din fortælling om det som blev betydningsfulde fra dit liv og som medvirkede til at forme din identitet. Herfra skabe veje til nye fortællinger og som skaber forandringer for dig.  

barndomstraume-komplekstraume

      “Regnede” det på dig i barndommen?                         – eller i en tid i dit liv?                  Som et uvejr i en krigszone!

 Så man skal ikke spørge til “Hvad er der galt med dig?” men til..  “Hvad skete der med dig?”

                                                

Velbefindende

Er din velbefindende udsat? Alle familier har en særlig dynamik, symptomer og udfordringer, som har præget os – bevidst eller ubevidst – gennem opvæksten og i livet generelt. Læs mere om familiekonflikter voksne børn og forældre her

Det er vigtigt at have et mental velbefindende trivsel. Er der uhensigtsmæssige mønstre i dine nære sociale trivselsrum? Belastninger som dræner et menneske er uhensigtsmæssig kommunikation, der skaber dårligt selvværd, negativ selvfølelse og konflikter der belaster vores nervesystem. Det sætter en ond cirkel i gang. Læs om dysfunktionel familiemønster længere nede på siden

Kommunikation

Den kommunikation vi udsender får vi tilbage. Selvoplevelse påvirker os selv og de mennesker vi omgiver os med. Det er de dysfunktionelle mønstre, man som menneske har med sig ind i voksenlivet. Det er blevet den måde, man er i verden på, men den kan heldigvis forandres. Få derfor psykoterapeutisk hjælp til at ændre dette. At evne at  have en god kommunikation og mentalisere er en vigtig egenskab – som at se sig selv udefra og den anden indefra, læs mere her 

Terapeutisk behandling af traume – angst

Se også forskellige former for angst og læs mere ved at klikke på det.

Traume er roden til vores mest
smertefulde sår
OG samtidigt vejen til vores
dybeste healing

Mental sundhed

Er din mental sundhed intakt?. Eller er din psykiske bagage blevet hæmmende for dig og svært at må bærer? Når du oplever at du psykisk mistrives, og har det svært i dine relationer du færdes i, kan det skyldes forskellige vinkler. Det betyder ikke, at det er fordi at du er forkert, som mange tænker, og oplever måske en unfair oplevelse. Man kan bærer på en psykisk tung baggage op gennem livet som en tung ensom byrde at bærer på, og som tynger ens mental sundhed. 

Når ens mental sund er udsat kan det være at du færdes i et usundt miljø der f.eks. kan være i en familie, arbejde eller blandt venner der har tillært en dysfunktionel måde at være i verden på. Hvilket kan være ret så hæmmende for den psykiske mentale trivsel. Måske bliver du ofte overvældet af gamle oplevelser, og måske lige frem er fra barndommen.

Så hvis du ikke mistrives i de sociale relationer, så få hjælp og støtte til at forandre dette, så du kan få passet på dig og  sørge for at have en mental sundhed. I terapien bliver du bevidstgjort, får læring og støtte til hvordan du kan takle det, og få reformuleret din forståelse af dig. Læs mere om mentalisering her.

Trivsel

Problemet er skabt i systemet. Det er systemet der er med til at opretholde problemet. Det vil sige, at det pågældende system også rummer løsningen på problemet. Læs mere herom på siden familieopstilling her.

Eksempler på trivsel og mistrives er:

 • Du kan opleve at blive mistolket
 • Du udstilles eller får ikke opbakning
 • Andres oplevelser er mere væsentlige end dine
 • Der kommunikeres meget bredt og ikke konkret om forholdene
 • Der bliver meget generaliseret
 • Betydninger hives ud af en kontekst
 • Den anden har svært ved at se sig selv udefra
 • Dine micro oplevelser tillægges ikke betydninger
 • Ansvar bliver fralagt – ansvaret tørres af på dig
 • Ikke respekt /indlevelse for den andens perspektiv
 • Bliver ikke spejlet genkendeligt og anderkendende
 • Mentaliseringsbaseret tilgang er ikke tilstede, bliver ikke mødt på det psykiske – følelsesmæssige plan, bliver ikke set – læs mere her

     Gratis telefonisk forsamtale      Kontakt tlf. 28947100

Fleksibel tider 
– dag, aften eller weekend

Hvad er traume?

Hvad er traume? Det er en særlig form for angst, de indre ting som sker i dine tanker, følelser og krop, og ikke i de ydre hændelser. Du kan være ude af stand til at overvinde angsten i oplevelsen. Hvad er traume?  Er de sansebaserede oplevelser og tanker der bliver ved med at overvælde dig, og forhindre dig i at genoptage livet uden denne smerte, fordi du er spærret inde i din frygt, som giver dig flash back og sårethed. 

 

Hvordan kan traumet optræde?

 • Du går ind i dig selv
 • Du skaber tankemylder – negative forestillinger i dine tanker
 • Du skaber beskyttelsesstrategier, der på sigt er hæmmende
 • Du bliver angst i en eller anden form
 • Ansvarsforskydning
 • Ansvarsfornægtelse
 • Du danner hæmmende overbevisninger, der bliver barriere i din hverdag
 • Du har fokus på, hvad andre tænker om dig
 • Du bliver bange for fx større forsamlinger
 • Du tænker at du er forkert og føler skyld og skamfølelser. 

Traume sår kan heles. Din største smerte
er nøglen til din dybeste healing

     Gratis telefonisk forsamtale      Kontakt tlf. 28947100

traume-angst-psykoterapi

Terapeutisk hjælp til angst og traume
fleksible tider – dag, aften eller weekend

Traumeterapi 

Med traumeterapi indser man, at traumatiske reaktioner og aftryk ikke er os selv. Herefter kan man arbejde dem igennem og dermed blive sig selv.

Traumer er en overvældende trussel man ikke ved, hvordan man skal håndtere. Traumer er ikke,- bare hvad der sker inde i dig, men som et resultat af hvad der er sket dig. Få traumeterapi og kom det til livs. 

Når man har fået et traume er ikke lig med, at man er et dårligt menneske, men at man er et såret menneske.

Traumeterapi er f.eks. at sætte fokus på at stoppe den pagt man ubevidst indgik som barn med sine omsorgspersoner fx mor/far hvor de fik ”iltmasken på”, og hvor du til sidst snart ikke selv kan trække vejret.

I traumeterapi kræver det megen støttende samtaler at ændre de mønstre. De måder man tidligt i sit liv lærte at være i verden på ændres. Man skal afmontere de hæmmende overbevisninger og beskyttelsesstrategier, der er ødelæggende for én og ens relationer.

 Da du var et lille barn og havde et stort   behov for at blive forstået, og det blev du ikke og det sårede dig

traume-tillidsbrud

Et traume gør at man ser på verden gennem en traumefølsom linse, som et åbent sår

At de der skulle passe på dig, ikke var der for dig. Det er såret der bliver rørt ved, det er derfor det er så følsomt.  Så det er en karakter af traumer, følsomheden af det.

Smerterne handler om fortiden. Vores lidelse i nuet kommer fra fortiden. Hver gang du er ked af det er det fra fortiden – kommer dine traumer op.

Autencitet er at være i kontakt med sig selv

Vi har måske svært ved at være os selv i forhold, fordi vi som et barn har ladet behovet for tilknytning dominere behovet for autenticitet.

Sanser og krop

Nyere forskning om hjernen viser, at når mennesker udvikler sig, sker der forandringer i sanserne, som mærkes og integreres i kroppen; 

 • Traumer forstyrre den sunde hjernes udvikling.
 • Hjernen har brug for et nærende miljø.
 • Traumets energi kan omdannes til livsenergi og styrke.
 • Traumer påvirker din evne til at måle sikkerhed.
 • fx ved at der blev udviklet at være på hypervågen, og dermed på vagt. Hjernen ligefrem leder altid efter fare. Den er i beredskab.
 • Nervesystemet belastes af at være i et konstant beredskab.

Traumet anses for at være en psykologiske eller kemisk forstyrrelse i bevidstheden i det moderne samfund, men overser den sammenhæng mellem krop og bevidsthed og dermed den dybe helbredelse af traumer.

 

Traumer handler mindre om, hvad der skete med os, og meget mere om… 

Hvem der er der for at støtte os
– før, under og efter
den overvældende oplevelse

Traumer betyder adskillelse fra sig selv

Hvis du har traumer får du nok ofte sårende flashback følelser? –  Sanser som; lyde, billeder, tanker eller kropslige fornemmelser?

Vi bliver afbrudt/ afkoble følelser, fordi det er for smertefuldt at være os selv. Dette kan blive til en livslang dynamik.

 • Fx “Jeg ved ikke længere hvordan jeg skal håndtere de følelser”.
 • Fx nu havde angsten/frygten om at blive forladt eller ikke betroet kan forstærkes.

Traumer gør at man kan føle en stor indre tomhed. Og opleve at være forkert eller skamfuld! Der er beskyttelsesstrategier og effekter af et eller flere traumer.

Oplevelsen har været, at man ikke har haft nære relationer til at beskytte og eller udtrykke denne krænkelse på ens grænser/integritet. Og dermed er det dobbelt svigt /sårbart, fordi man var alene med det. For mange har de været alene og gået med dette ubearbejdet og ensomt gennem en stor del af livet.

Traumer involverer at undertrykke dette hele livet, der er et enormt energiforbrug, en overbelastning og herunder med hæmmende beskyttelsesstrategier.

Vigtigt at være i kontakt med sin mavefornemmelser

– for det er en del af din styringsmekanisme. Der medvirker til hvad du skal afgøre om du skal eller ikke skal.

Traumer påvirker måden vi er i livet på, måden vi elsker og måden vi ser verden. Og måden hvorpå vi sætter grænser eller ikke. Tager ejerskab /ansvar eller lader andre styre en og blive offer.

Traume terapi

Bliv healet med traume terapi og kom styrket ud af det. Med traume terapi ser vi nærmere på, hvordan traumet viser sig og hvad den gør ved dig, og om hvordan der skabes en udvikling gennem traume terapien.

 • Traumer forstyrre den sunde hjernes udvikling.
 • Hjernen har brug for et nærende miljø.
 • Traumets energi kan omdannes til livsenergi og styrke.

Er med en pædagogisk psykologisk og traume terapeutisk tilgang, og er med en solid erfaring i traume terapi herunder også angst.

 

 • Du lærer at blive opmærksom på dine tanker, og vi ser nærmere på, hvilke tanker du har, og hvilke værktøjer der kan hjælpe dig.
 • Du lærer at acceptere angsten ved at gå bagom angsten og se dens intentioner. Du lærer strategier til at håndtere din angst og dit liv.
 • Bevidstgjort om svigtet og om hvordan beskyttelsesstrategier fungerede og fungere i dag.

Gennem traume terapi opbygges dit selvværd. Vi afklarer værdier og skaber alternative forståelser og handlemuligheder. På den måde styrkes din integritet og du får strategier til at tøjle din angst, så den bliver i realistisk form. Læs mere her.

Traumebehandling 
Fleksibel tider  – dag, aften eller weekend
Tlf. 28947100

traume-angst-terapi

Få traumebehandling
– og kom dit traume – angst til livs      

Traumeterapi i Aarhus til gode priser
– dag, aften eller weekend
Tlf. 28947100

Hvad er traume?

Hvad er traume? Det er de indre ting som sker i kroppen og ikke i de ydre hændelser. Du er ude af stand til at overvinde angsten i oplevelsen. Hændelsen bliver ved med at overvælde dig, og forhindre dig i at genoptage livet, fordi du er spærret inde i din frygt. Man er også mere tilbøjelig til at blive traumatiseret af en ny situation, hvis man er blevet traumatiseret før – især hvis det tidligere traume opstod i barndommen.

 

Omsorgssvigt børn

Komplekse traumer er, at man f.eks. som omsorgssvigtet børn gentagende gange har været udsat for overbelastninger, chok og eller frygtlige hændelser. Hvis man er barn opleves dette mere fatal, fordi barnet har svært ved at forstå, genkende og håndtere sådanne belastninger. Hvor de traumer sætter sig som nogle belastende spor i voksenlivet.

Omsorgsvigtet børn: Traumer fremkalder en biologisk reaktion som skal forblive flydende og tilpasningsdygtig, ikke fastlåst og tilpasningshæmmet. Kropsfornemmelser og ikke voldsomme følelser er nøglen til at bearbejde traume.

 

Omsorgssvigt

Effekter af traumatiseret omsorgssvigt  kan optræde:

 • Du går ind i dig selv
 • Du skaber negative forestillinger i dine tanker
 • Ansvarsforskydning
 • Ansvarsfornægtelse
 • Du danner hæmmende overbevisninger, der bliver barriere i din hverdag
 • Du har fokus på, hvad andre tænker om dig
 • Du bliver bange for større forsamling

 

 

Traume fra barndommen

Hvis du har traume fra barndommen bliver din psykiske bagage for tung, til at du  ensomt kan slæbe på det gennem livet?  F.eks. oplevede du omsvigt – overgreb i barndommen?

I dysfunktionelle familier er der ikke plads til den enkeltes perspektiv, og der er mange hemmeligheder. 

Traume fra barndommen er netop der hvor de der skulle passe på dig svigtede. At de var der ikke for dig, troede ikke på dig, var ikke det omsorgsfuld. Du stod alene tilbage med alle de smerter og følelsen af svigt og ensomhed.

Du kan have senfølger af traume fra barndommen og som fylder, så du mistrives i din dagligdag. Du kan have en kronisk sorg. Skam er intimt forbundet med utryg tilknytning og barndomstraume. Få omsorg, støtte og hjælp til at komme videre uden hæmmende beskyttelsesmønster.

 

traume-angst-barndomsbagage

Psykoterapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Voksne med barndomstraumer

Voksne med barndomstraumer kan have en en alvorlig og langvarig åbent sår. Børn, der er blevet traumatiseret, ser verden som et skræmmende og farligt sted.

Voksne med barndomstraumer der  har ubearbejdet traumer har ofte en grundlæggende følelse af frygt og hjælpeløshed ind i voksenalderen, der øger risikoen for yderligere traumer.

For som barn er vi offer for hvordan vores nærmeste omsorgspersoner er og agere overfor os. Et barn er afhængige og frygter separation og udstødelse, som tvinger et barn til at underkaste sig og samarbejde med ens forældre, uanset hvordan de er, og hvad man udsættes for som barn.  Voksne med barndomstraumer er offer for hvordan vores nærmeste omsorgspersoner var/er og agere overfor os.

Voksne med barndomstraumer blev måske slet ikke spejlet sandfærdigt. Man fik et lag af uklarheder eller ligefrem afsky. Man kom alt for ofte til at opleve at du er forkert. Man oplevede sig måske krænget, nedgjort, misforstået, ignoreret, invaderet og lagt for had. Der kan have medført at man oplevede en gennemgående skamfølelses og at være skyldig. I dysfunktionelle relationer er frygt, skyld, skam og forkerthedsfølelser netop hyppige forekommende følelsesmæssige tilstande.

En metafor vedr. voksne med barndomstraumer;                                       

At stoppe den pagt man ubevidst indgik som barn med sine omsorgspersoner fx mor/far hvor de fik ”iltmasken på”, og hvor du til sidst snart ikke selv kan trække vejret. Det kræver megen støttende samtaler at ændre de mønstre. De måder man tidligt i sit liv lærte at være i verden på ændres. Man skal afmontere de hæmmende overbevisninger, da de er ødelæggende for én og ens relationer.

Tankerne kan blive til en ond cirkel
Du bliver ensom og mere angstfuld

Få traumeterapi til at komme traumet til livs. Genvind styrken til at leve et liv med fri bevægelighed og livsglæde

Heale det traumatiske sår 

Når vi healer det traumatiske sår indser man, at vores traumatiske reaktioner og aftryk ikke er os selv, og at vi kan arbejde dem igennem og heale det traumatiske sår og bliv hele os selv. 

Det som ikke blev mødt, set og forstået og taget hånd om, af de personer man havde den største tillid til og skulle passe på en, opleves som det største svigt. Når man heale det traumatiske sår ses der nærmere på de sårende, krænkende, svigtende oplevelser og følelser der fylder. Der kan være som et blødende sår der overskygger selvværdret, så det får et knæk. Det efterlader en følelse af at være forkert, ikke værdsat, anerkendt og efterlader skam og skyldfølelser.

Vi healer det traumatiske sår der var en overvældende trussel. Traumer er ikke ,- bare hvad der sker inden i dig, som et resultat af hvad der sker med dig. Traumer betyder grundlæggende en adskillelse fra sig selv. 

Autencitet er at være i kontakt med os selv

Vigtigt at være i kontakt med sine mavefornemmelser

Du kan gennem dit traumatiske smertefulde sår, skabe en sund udvikling, gennem en bevidst healingsproces. Få hjælp til at bliv fri af de traumatiserende lænker, og kom hæmmende beskyttelsesstrategier til livs.

 

Traumebehandling

Fleksible tider – dag, aften eller weekend  Tlf. 28947100

Traumer er ikke, hvad der sker med dig
Det er hvad der sker inde i dig
Det sår, du har pådraget dig

 
Psykisk traume 

Psykisk traume er, at vi reagerer ikke på det nuværende øjeblik
– Man reagere på fortiden.

Psykisk traume er en usynlig kraft der styrer og former vores liv. psykisk traume som et åbent blødende sår. Bærer du på erindringer, som plager, nager, smerter som frosne erindringer. Ofte har det rod i en tidligere virkelighed, uanset om de er flygtige eller konstante. Fortidsminder lever sit eget liv i dit indre, som et blødende sår. psykisk traume er reaktionen ude af trit med den aktuelle virkelighed og konkrete situationer, der ellers har aktiveret følelser og reaktioner på disse.

psykoterapi-terapi-forandring

 

Traumer

Traumer er et åbent følsomt sår. Traumer er en krænkelse af de beskyttende grænser, som forhindre at personen bliver overvældet. Da du var et lille barn og havde et stort behov for at blive forstået, og det blev du ikke og det sårede dig, er traumer. At de der skulle passe på dig, ikke var der for dig. Det er såret der bliver rørt ved, det er derfor det er så følsomt. Så det er en karakter af traumer, følsomheden af det.

 

Omsorgssvigt børn

Omsorgsvigt børn har svært ved at være sig selv i forhold, fordi man har ladet behovet for tilknytning dominere behovet for autenticitet. Dette skete som spædbørn, men mange årtier senere oplever vi stadig angst, hver gang vi har autentiske følelser i et forhold.

Som omsorgsvigt børn udviklede man sig i et stammemiljø, og nu skal vi leve i en kultur, der benægter denne evolutionære arv. Moderens, men også faderens belastninger, har konsekvenser for barnets genetiske udvikling.For at være i et godt forhold skal man først lære at være komfortable alene.

Personligheden ønsker at slippe af med smerten som omsorgsvigtede børn, men essensen tager det som lærer. Smerte fokuserer vores opmærksomhed på de steder, der har brug for omsorg og medfølelse, som er unikke for hver enkelt af os. Alle børn har oplevet afbrydelse af forældrenes opdragelse, det er et sår, vi alle kan bærer på.

Mentalisering

Mentalisering skaber gode relationer. Når vi mødes med forståelse, nysgerrighed og anerkendelse, giver vi hinanden mulighed for at etablere den gode relation. Det kan være med til at heale traumer og til at forbedre dit sociale samspil, livsenergi og glæde i dit fremtidige liv. Trivselsmønster har det med at fortsætte gennem generationer. Læs mere herom med systemisk familieopstilling her.

Hvis man er traumatiseret har forældrene sikkert ikke evnet at mentalisere. De har svært ved at se sig selv udefra og barnet indefra – barnets psykiske mentale tilstand og dermed ikke fået tilstrækkeligt nærvær, været spejlet og genkendt tilstrækkeligt. Ofte når der er problemer i relationerne skyldes det mentaliserings svigt. Læs mere om mentalisering her

Traume symptomer

Traume symptomer er en usynlig kraft der styrer og former vores liv. Traume symptomer påvirker måden vi er i livet på, måden vi elsker på og måden vi ser verden på.

Udviklingen af barnets hjerne er bestemmende for kvaliteten af forældrenes interaktioner med barnet. Essens: kærlighed – traumer – når der sker brud

Traumebehandling

 I traumebehandling heales og frigøres den samme energi for livet og for at være i nuet. Da traumer undertrykker store energier til ikke at mærke smerten.

I traumebehandling ser vi nærmere på skyldfølelsen der er en kraftfuld mekanisme designet til at holde den lille “på linje”, for at få handlinger til at stemme overens med en forælders forventning, for at bevare tilknytningsforholdet. Som alle mekanismer gør, varer skyldfølelse længere. Hos den voksne ledsager skyldfølelse forsøg på at udtrykke grænser. Det er således en sund følelse, der skal mærkes fuldt ud og ikke undgås.

I traumebehandling ser vi nærmere på den skam som et barn fortolker og  lever med. Når ens behov ikke bliver opfyldt, at der er noget grundlæggende galt med personen. Skam har intet at gøre med rigtigt eller forkert, men med tab af forbindelse. En baby, en hund kan skammes. Tab af forbindelse med et barn skal altid repareres.

Under den traumatiserende person findes det sunde. Lær at ikke undertrykke de traumatiserede oplevelser, men lær at udvide så der er plads til alle følelser

Psykoterapi i Århus eller online
– til en god pris

Traume symptomer

Traume symptomer viser sig som nogle beskyttelsesstrategier som hjalp en som barn,  men som senere i livet, hæmmer ens sunde psykiske mentale trivsel. Det betyder f.eks. i de sociale relationer, for eksempel at man gennemgående trækker sig eller når man føler sig såret, så trækker man sig straks tilbage, med en beskyttelses forsvarsmekanisme.

Traume symptomer viser sig ved, at så behøver jeg ikke føle disse følelser, som jeg ikke ved hvad jeg skal stille op med. Så der er en afbrydelse. Det betyder også, at når man har mavefornemmelser, så følger jeg dem ikke. dvs. at så skabes der risikosituationer for en selv.

Terapeutisk behandling

Har du konflikter i relationerne? Få terapeutisk behandling og kom den indre uro til livs. Hver kontakt og relation berører os. Kender du det, at du forsøger at etablere et venskab med en der forbliver flygtig? På den måde, at du giver meget af dig selv og vupti, så smuttede den relation ud mellem hænderne på dig, som var det et vådt stykke sæbe.

I terapeutisk behandling gives der i dialogen mulighed for, at føle sig hørt og forstået, men også at give sig selv lov til at høre og anerkende, at den andens perspektiv er anderledes, og at det er ok at være uenige.

Ofte kommer mennesker til mig for at få terapeutisk behandling på grund af symptomer på stress, angst, indre uro, søvnbesvær, depression, følelser af meningsløshed, usynlighed, tomhed og energiforladthed, tab af spontanitet og livsglæde, kronisk sorg eller manglende motivation, der alt for ofte bunder i relationelle konflikter og gør at man ikke oplever trivsel.

Relationer gør noget ved os på godt og ondt. Derfor er det vigtigt, at vi behandler os selv og den anden med dyb respekt. I terapeutisk behandling ser vi nærmere på alt det som gør det svært at være dig.

 

 

mistrivsel-traume-barndomstraumer

Blev din psykiske mentale baggage for tung en byrde?

                                Du er ikke forkert, men såret

Traumeterapi 
Gratis telefonisk forsamtale

 Terapi  Aarhus

Er det svært at være dig?

Få hjælp og støtte gennem terapi Århus,  til at opnå en forbedret psykisk følelsesmæssig balance – velbefindende og opnå en forbedret psykisk velbefindende og sund trivsel.

 

Traume – angst

Vi mennesker vil gennem livet opleve kriser som traume – angst, der vil optræde og blive oplevet forskelligt, for nogle angste og eller traumatiserende. Smerten vil ramme alt efter den alder vi er i når der indtræffer en angstfyldt /traumatiserende oplevelse. Intensiteten af denne hændelse kommer an på om du er psykisk robust. Eller om du har været udsat for en meget voldsom hændelse, og antal gange traumet indtræffer.

Hvor nogle af de traume – angstfyldte/grænseoverskridende oplevelser kan være så voldsomme, at de er traumatiserende for personen og kan også sætte sig som en angst. Se forskellige former for angst og traume. Læs mere ved at klikke på det.

 

Angst symptomer

Angst symptomer kan vise sig som følgende nedenstående:

 • Undgår sociale arrangementer/ sammenhænge
 • Ryster ukontrollabelt
 • Koldsved
 • Hyperventilerer
 • Voldsom hjertebanken
 • Pludseligt svimmelhed
 • Tankemylder, forvirring eller manglende hukommelse
 • Følelse af flugttrang
 • Sugen eller ondt i maven
 • Tunnelsyn
 • Kvalme eller kvælningsfornemmelse

Psykoterapi i Århus eller online
– til en god pris

Angst former

Angst former vises også som følgende:

 • Agorafobi: Betegnes som frygten for at befinde sig på store pladser, i store menneskemængder eller lignende
 • Separationsangst
 • Andre typer specificeret angst eller frygtrelateret lidelser – uspecificeret

Angst symptomer

Angst symptomer viser sig ofte som bekymringsangst er tegn på angst, når personen har tankemylder og mange ængstelige bekymringer. Angst symptomer sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og enten flygter eller forsvarer os, når vi føler os truede. Nogle mennesker reagerer i situationer, der ikke burde være angst udløsende. Den naturlige angstreaktion er dermed ude af proportion med den reelle fare.

Angst symptomer viser sig ofte som nogle psykiske symptomer der kan være af forskellig karakter og sværhedsgrad. Symptomer på angst kan for eksempel være en konstant uro og bekymring, eller pludselige panikanfald. Traumatiske oplevelser, som vi ikke får bearbejdet, kan gøre det vanskeligere for os at håndtere nye chokerende oplevelser.

Din største smerte kan være nøglen
til din dybeste healing

Bliv fri af angsten ved kognitiv behandling

Bliv fri af angsten ved kognitiv behandling.  Der ser vi nærmere på angst og traume som nogle stressrelaterede tilstande, der kan komme til udtryk på mange måder.

Angsten viser sig både som psykiske og kropslige symptomer, og kan også have betydning for din adfærd. For nogle kommer angsten som intense re­ak­tio­ner på bestemte tids­punk­ter, og for andre er angsten til stede hele tiden.

Traume – angstbehandling

Traume – angstbehandling ser vi nærmere hvordan angste  kan optræde som angstanfald. Nervøse tilstande er endvidere almindelige angstlidelser: socialfobi, agorafobi, enkeltfobi, panikangst, generaliseret angst og OCD. Angsten er typisk vedvarende, det føles som om den altid har været der og har nødvendigvis ikke én bestemt årsag.

Ved traume- angstbehandling ser vi også på hvorvidt der er OCD  tvangstanker og tvangshandlinger er til stede. Der ikke kan kontrolleres, selv om man ved, at de er urealistiske. Personer med OCD vil opleve tvangstanker og/eller udføre tvangshandlinger, sædvanligvis af frygt for at noget frygteligt ellers vil ske. De plages af flashbacks, hvor de oplever at være tilbage i traumatiske situationer.

 

Traumeterapi

Få traumeterapi hvis der er massive konflikter/stridigheder i familien, mellem venner eller mellem naboer, er dialog mellem parterne en central del af processen. Læs mere om familiekonflikter – voksne børn og forældre her

Få traumeterapi i Aarhus til at skabe gode relationer:

 • Se nærmere på beskyttelsesstragier
 • Få styrket din integritet – selvværd
 • Lær at tackle uoverensstemmelser
 • Få støtte til at afklare uoverensstemmelserne
 • Lær positiv kommunikation
 • Få afstemt forventninger og samværsregler
 • Få samspils værktøjer til relationen
 • Lær at lytte, forstå den andens intention og perspektiv
 • Lær sprog der viser respekt, anerkendelse, grænser

 

 

Hvorfor opleve angst?

Hvorfor opleve angst? Oftest er angst opstået på baggrund af oplevelser med uløste konflikter, som du aldrig har accepteret eller erkendt – og måske nu helt fortrængt.

Foreksempel, kan en fortrængt oplevelse med en smertefuld følelse være en oplevelse, som du ikke tidligere har været klar til at gennemleve og i stedet ubevidst har glemt og fortrængt. Herunder for eksempel frygt, skyld, skam, flovhed, ydmygelse, overgreb, afvisning, nedværdigelse, omsorgssvigt etc.

traume-angst-terapi

Traumeterapi i Aarhus til gode priser Fleksible tider – dag, aften eller weekend
Kontakt tlf. 28947100

Årsager til følelsesmæssige traumer

Situationer der kan forårsage psykiske traumer, men som tit bliver overset:

 • Tillidsbrud i barndommen af de nærmeste omsorgsgiver
 • Fald eller sportsskader
 • Kirurgi (især i de første 3 leveår)
 • Pludselig død af en person tæt på
 • En bilulykke
 • Tab af et betydningsfuldt forhold
 • En ydmygende eller dybt skuffende oplevelse
 • En livstruende sygdom eller invaliderende tilstand

Kroppen husker 

Traume viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og kan også have betydning for ens adfærd. De kropslige symptomer på angst kan, for eksempel, være hjertebanken, svedture, trykken for brystet, rysten og søvnproblemer. Kroppen husker traumer der viser sig som fysiske symptomer og formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder, at de er uden for viljens kontrol.

 

Fysiske symptomer på traumer

Hvis du har været igennem en traumatisk oplevelse eller lidt under gentagne traumer, kan du komme til at kæmpe med overvældende følelser, skræmmende minder eller en følelse af konstant fare, som du ikke kan slippe og kan vise sig kropsligt som nedenstående:

 • Søvnløshed eller mareridt
 • Bliver nemt forskrækket
 • Hjertebanken
 • Ømhed og smerter
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Kort lunte og opfarende adfærd
 • Muskelspændinger

De symptomer og følelser kan vare fra et par dage til et par måneder eller flere år, men forsvinder gradvist, når du får behandlet traumerne. Men selv når du får det bedre, kan du blive generet fra tid til anden af smertefulde erindringer og følelser – især som reaktion på f.eks. årsdagen for begivenheden eller et billede, lyd eller en situation, der minder dig om den traumatiske oplevelse.

Trivsel og mistrivsel 

Trivsel og mistrivsel er ude af balance stort set hver gang du er ked af det i nuet – handler det ikke altid om nuet. Det handler ikke om fortiden det handler om dit traume inde i dig. Men al vores lidelse, gennemgår vi i nuet. Sår fra fortiden er vi bærer af disse traumatiske sår. Det ser ugunstig ud et sår danner arvæv. Arvvævet beskytter såret.

Arvæv erstatter det oprindelige problem. Du mærker det næsten ikke, fordi der er ingen nerver i arret. Det er ikke fleksibelt det er stift. Traumer er snærende åbne sår og arret. Overdrevet følsom og hård og ufølsom.

Tilknytning – tilpasninger

Psykiske sygdomme kan ske pågrund af for store tilpasninger, som bliver en barndomserfaring former faktisk hjernen. Man har svært ved at være sig selv i forhold, fordi man har ladet behovet for tilknytning dominere behovet for autenticitet. 

Balancen mellem tilknytning – tilpasninger vil få betydning for hvorvidt et kredsløb vil udvikle sig eller ikke. Hvor meget serotonin du vil have – hvor meget dopamin og hvor mange dopaminrecptiorer der vil være, hvilke kredsløb der er forbundet overudviklede eller underudviklede. Det er baseret på tidligere erfaringer. Fællesnævneren for nærmest alle lidelser – mentale eller fysiske – er i bund og grund traumer. Fællesnævneren for nærmest alle lidelser – mentale eller fysiske – er i bund og grund traumer.

trivsel-mistrivsel-dysfunktionel

Sygdomme

Traumernes indvirkning på sygdomme ignoreres stort set af det medicinske etablissement. Alligevel påvirker multipel sklerose, kronisk træthed, fibromyalgi, colitis, Crohns sygdom, kronisk psoriasis, kroniske hudsygdomme, kronisk eksem alle mennesker med lignende personlighedskarakteristika: at sætte andres behov foran ens egne; rigid og kompulsiv identifikation med pligtrolle og ansvar; undertrykkelse af vrede; overbevisninger om, at man aldrig må skuffe nogen, og at man er ansvarlig for, hvordan andre mennesker har det.

Dette ifølge Gabor Maté CM der er en canadisk læge og forfatter, og som jeg er inspireret af. Han har en baggrund i familiepraksis og en særlig interesse i barndomsudvikling, traumer og potentielle livslange indvirkninger på fysisk og mental .

DIN STØRSTE SMERTE KAN VÆRE

NØGLEN TIL DIN DYBESTE HEALING!

Traumets energi kan omdannes til livsenergi

Psykoterapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Hvad er angst og traume?

Den neuropsykologiske tilgang er baseret på hjernens biologiske måde at fungere på. Gennem terapi kan de fleste psykiske lidelser reduceres. Behandling af angst sker ved at få ryddet op i traumer og negative mønstre, der har belastet dig, gjort hjernen stresset og dit alarmsystem overfølsomt.

Angsten sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og enten flygter eller forsvarer os, når vi føler os truede. Den naturlige angstreaktion er dermed ude af proportion med den reelle fare.

traumebehandling-terapi

Psykisk belastning

Angst og traume er en psykisk belastning som stressrelaterede tilstande, der kan komme til udtryk på mange måder som en psykisk belastning. Den psykiske belastning viser sig både som psykiske og kropslige symptomer, og har som regel betydning for din adfærd. For nogle kommer angsten som en psykisk belastning som intense re­ak­tio­ner på bestemte tids­punk­ter, og for andre er angsten til stede hele tiden.

Traume & angst behandling  
Terapi i Aarhus – online til gode priser

Følelsesmæssige psykologiske traumer

Efter en traumatisk begivenhed eller gentagne traumer, reagerer folk på forskellige måder, på de følelsesmæssige psykologiske traumer. De kan opleve en bred vifte af fysiske og følelsesmæssige reaktioner. Der er ingen “rigtig” eller “forkert” måde at tænke, føle eller reagere på, så du skal ikke bedømme dine egne reaktioner ud fra andre menneskers opfattelser. Dine reaktioner er normale reaktioner på unormale hændelser.

En oplevelse kan føre til følelsesmæssige psykologiske traumer, hvilket for eksempel kan ske i forbindelse med nedenstående situationer:

 • Situationen skete
 • Du var uforberedt på det der skete
 • Du følte dig magtesløs og kunne ikke forhindre det
 • Det skete flere gange
 • Nogen var med vilje grusom
 • Det skete i barndommen
 • Dem du havde allermest tillid til var der ikke for dig

Følelsesmæssige og psykiske traumer kan være forårsaget af enkeltstående begivenheder, såsom en forfærdelig ulykke, en naturkatastrofe eller et voldeligt overgreb, hvilket kan medbringe angst og depression.

Traumer kan også stamme fra igangværende, ubarmhjertig stress, som f.eks. at bo i et voldeligt kvarter eller kæmpe med kræft.

 

Symptomer på stress, angst og traume

Symptomer på stress, angst og traumer er blevet så almindeligt at de fleste mennesker ikke engang opdager, at de er der. Vi har alle sammen haft et trauma i livet. De traumatiserede symptomer skyldes ikke selve den udløsende begivenhed, men den stivnede rest af energi som ikke er blevet forløst og frigjort.

Ikke alle potentielt traumatiske begivenheder fører til varig følelsesmæssige og psykiske skader. Nogle mennesker kommer sig hurtigt fra selv de mest tragiske og chokerende oplevelser. Andre er hærget af oplevelser, der på overfladen synes at være mindre foruroligende.

En række risikofaktorer gør folk modtagelige for følelsesmæssige og psykiske traumer. Du er mere tilbøjelig til at blive traumatiseret af en stressende oplevelse, hvis man allerede er under voldsomt stress eller pres eller for nylig har oplevet et tab.

 

 

Traumeterapeut

Effekter af et voldsom traume kan belaste dig på mange måder. Derfor vil det være gavn for dig og sundt at få behandlet ved en traumeterapeut.

Traumet kan have efterladt dig med en oplevelse af at være følelsesløs, uden for verden og ude af stand til at stole på andre mennesker. Du kan endda have fået PTSD, der er en post traumatisk belastnings-reaktion. PTSD er en psykisk lidelse. Når dårlige ting sker, kan det tage tid at komme over. Det er givende for dig at få hjælp ved en traumeterapeut til at blive healet og finde en sund livsvej.

Alle mennesker render ind i følelsesmæssige problemer i løbet af livet. Mange kommer netop til mig for at få hjælp til at løse de problemer. Ikke alle ens problemer har rod i barndommens tilknytningsmønstre, men mange mistrives netop pga. disse. negative og hæmmende relationer kan være alle steder, også på ens arbejdsplads eller venskabelige relationer. Hvis du har været ude i dette, kan du ikke selv reparere dette, da er det vigtigt at du får professionel støtte ved en traumeterapeut.

 

Kompleks PTSD

Hvad er kompleks PTSD?  Diagnosen PTSD står for Post-traumatic Stress Disorder og er en lidelse, som traditionelt udløses af det, vi kalder choktraumer. Choktraumer er afgrænsede traumatiske hændelser, så som voldsomme krigsoplevelser, alvorlige ulykker og vold. C-PTSD (Kompleks PTSD). En ny betydningsfuld diagnose der er på vej.

Mennesker, der har oplevet komplekse traumer, har ikke umiddelbart oplevet choktraumer. Komplekse traumer er f.eks. eksempel udviklingstraumer, tilknytningstraumer, relationelle traumer, kulturelle traumer eller transgenerationelle traumer.

Komplekse traumer, skal ”traume” forstås i en bredere forstand. Et af de mest almindelige er udviklingstraumer ofte med fejlafstemning. Man er ikke blevet set, mødt og forstået som dem, vi er, og på den måde, vi har haft brug for, under vores opvækst, særligt som barn.

Komplekse traumer er relationelle og emotionelle traumer, der afspejler symptomerne netop at personer med C-PTSD er udfordrede i relationen til sig selv og til andre særligt i deres følelsesliv. Mange kommer netop i min praksis idet de er beelastet af dette, såvel psykisk som måske fortsat er i sådanne relationelle sammenhænge særligt i forhold til familien. 

Man oplever, flashbacks hvor minder trænger sig på og fylder igen og igen. Hvor de oplevelser der trænger sig på, har sit eget indre liv i form af tidligere hændelser der afspilles som en indre film, eller form af mareridt som meget levende minder, der trænger sig på. 

Minderne udløses ofte ved genoplevelsen af overvældende følelser, så som angst eller hjælpeløshed. Der kan også være tale om emotionelle flashbacks når genoplevelser af overvældende, smertefulde følelsesmæssige tilstande forekommer, som kan være overvældende i form af frygt, raseri, skam, fremmedgørelse sorg og depression, der kan være uden et konkret minde. De emotionelle flashbacks kan variere i intensitet og vare alt fra et kort øjeblik til flere uger. 

 

Traumeterapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Anvend traume oplevelsen  til at se dig selv i et nyt lys. Traume terapi bevidstgør dine tanker der regulere dine følelser, så du oplever dig ressource fyldt        

Kompleks PTDS – barndomstraumer

Kompleks PTDS  – barndomstraumer sker eksempelvis især hvis man som et lille barn har været henstillet til at lære at være til i en verden med dysfunktionelle – ugenkendelige vilkår. Det kan det få fatal indre uro og kronisk stress tilstand i ens indre psykiske følelsesliv, og som jeg forsøger her at folde ud for at tydeliggøre hvad der sker.

Kompleks PTDS – barndomstraumer opstår af situationer, der forstyrrer barnets følelse af tryghed og sikkerhed, herunder:

 • Et ustabilt eller usikkert miljø
 • Adskillelse fra en forælder/nær omsorgsgivende person
 • Alvorlig sygdom
 • Alvorlige medicinske procedurer
 • Seksuelt, fysisk eller verbalt misbrug
 • Vold
 • Omsorgssvigt
 • Mobning

Hvad er psykiske traumer?

Følelsesmæssige og psykiske traumer er resultatet af overordentligt stressende begivenheder. De oplevelser knuser din følelse af sikkerhed, giver dig en følelse af hjælpeløshed og sårbarhed i en farlig verden.

Traumatiske oplevelser indebærer ofte en trussel mod ens liv eller sikkerhed. Men enhver situation, der efterlader dig med en følelse af at være overvældet og alene kan være traumatisk, også selv om det ikke indebærer fysisk skade på dig.

 

Traumer i kroppen

Traumer i kroppen viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og kan også have betydning for ens adfærd. De kropslige symptomer på angst kan, for eksempel, være hjertebanken, svedture, trykken for brystet, rysten og søvnproblemer.

Traumer i kroppen viser sig som de fysiske symptomer der formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder, at de er uden for viljens kontrol.

 

Psykiske symptomer

Psykiske symptomer ses som:

 

 • Chok eller benægtelse
 • Vrede, irritabilitet, humørsvingninger
 • Skyld, skam, selvbebrejdelser
 • Sorg eller håbløshed
 • Forvirring, koncentrationsbesvær
 • Angst og frygt
 • Tilbagetrækning fra andre
 • Følelse afbrudt eller følelsesløs

Angsten for at være forkert

Oftest er angsten for at være forkert opstået på baggrund af oplevelser med uløste konflikter, som du aldrig har accepteret eller erkendt – og måske nu helt fortrængt.

For eksempel, kan en fortrængt oplevelse med en smertefuld følelse være en oplevelse, som du ikke tidligere har været klar til at gennemleve og i stedet ubevidst har glemt og fortrængt. Herunder for eksempel angst for at være forkert, frygt, skyld, skam, flovhed, ydmygelse, overgreb, afvisning, nedværdigelse, omsorgssvigt etc.

Hjælp til traume & angst med (online)
Terapi i Aarhus til gode priser.

 Traume behandling

Skab en sund udvikling gennem traume behandling. Oftest er traume opstået på baggrund af oplevelser med uløste konflikter, som du aldrig har accepteret eller erkendt – og måske nu helt fortrængt.

For eksempel, kan en fortrængt traumeoplevelse med en smertefuld følelse være en oplevelse, som du ikke tidligere har været klar til at gennemleve og i stedet ubevidst har glemt og fortrængt.

I traume behandling ser vi nærmere på de ubevidste fortrængninger som for eksempel frygt, skyld, skam, flovhed, ydmygelse, overgreb, afvisning, nedværdigelse, omsorgssvigt etc. Traume behandling forløser traumet der giver dig fornyet energi, selvforståelse og glæde.

Hjælp til angst med (online) terapi i Aarhus til gode priser.

Få støtte og strategier,
til at komme tæt på dig selv
Få healet dine sår, 
styrket dit selvværd og integritet

angst-traume-behandling

Traumer – når det omformuleres    kommer helingen

Dysfunktionel

Det beskrives som, at man ikke fungerer på en normal eller hensigtsmæssig måde og som at man følelsesmæssigt og socialt fungerer dårligt, med konflikter og problemer til følge. Kan man mentalisere formår man også at skabe gode relationer. Læs mere om mentalisering her

Dysfunktionelle relationer kan betegnes som, at dysfunktionelle familier har hæmmende indre konflikter, således at det kan hæmme barnets udvikling.

Dysfunktionelle relationer kan ses ved;

 • At der kommunikeres på en sådan måde at betydninger forstås som enten eller, altså sort / hvid
 • Forskelligheder og nuancer tillægges ikke betydninger
 • Det kan være at du ikke er god til at give plads til forskelligheder, og dermed oplever at andre skal være ligesom du er
 • Der tages ikke hånd om dine behov eller grænser

Traume terapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

“Der er aldrig nogen, som skal fortælle dig, at dine oplevelser ikke er rigtige,      for det er et nyt overgreb”

Dysfunktionel adfærd

Hvis du færdes i et dysfunktionel adfærd/miljø, kan du opleve nedenstående: 

 

 • Oplever du skyld- og skamfølelser?
 • Har du svært ved at skelne eget perspektiv fra andres meninger og holdninger?
 • Har du svært ved at se dig selv ude fra?
 • Har du svært ved at forstå andre indefra/ den andens psykiske mentale sind?
 • Har du f.eks. svært ved at se, hvordan de andre har det følelsesmæssigt?
 • Oplever du at dit handlerum underminimeres?
 • At du får et knæk på dit selvværd og selvtillid?
 • Ovenstående oplevelser kommer til at få fatale konsekvenser på hele din levevis herunder også en tomhed og en følelse af uduelighed. Kender du til nedenstående?

Konflikthåndtering

Der, hvor der er mennesker, er der konflikter. Konflikter er et vilkår, hvor mennesker mødes – men uløste konflikter er belastende både for parterne og deres omgivelser.

Konflikthåndtering kan være nødvendigt såvel socialt som individuelt for at skabe trivsel

 • Individuelt hvis du ikke kan få de implicerede i konflikten med
 • Familien såfremt de implicerede vil deltage
 • Vennerne såfremt det er muligt, at de kan deltage
 • Arbejdet – læs mere herom nederst på siden eller under konsulent ydelserne

Konfliktmægling

Har du ærgelige konflikter? Konflikter er uundgåelige, men vi kan lære at håndtere dem bedre. Konflikter binder energi, de er frustrerende, måske endda smertefulde, sommetider skadelige for karriere og vores relationer til omverdenen.

 

 • Hvordan kommer vi bedst videre med samarbejdet efter skilsmissen? Hvordan gør vi det bedste for børnene?
 • Hvad gør jeg med vreden, sorgen og alle de andre følelser?
 • Hvordan tackler jeg samværet med min søster, bror, mor, far, søn, datter eller svigerbørn mv.
 • Hvordan kommer jeg igen på talefod med min familie, min veninde eller min nabo.
konflikter-forskellighed-perspektiv-dysfunktionel-aarhus

                     Traumeterapi                                    Gratis telefonisk forsamtale           Kontakt tlf. 28947100

    Traume –  indser man kilden går det,     fra offer til det magtfulde

trekantsdrama-dysfunktionel

Dramatrekanten

Roller

 • Offerrollen
 • Krænkerrollen
 • Redderrollen

 

konflikt-dysfunktionel

Dramatrekanten

 Hvordan dysfunktionel samspil skaber et psykologisk drama og vedligeholdes i familien.

 • Fra generation til generation
 • Det inkompetente selv
 • Tabet af selvstændighed
 • Forskellighed er lig med forkerthed
 • Grænseoverskridelser, skam og skyld
 • Vejen ud af symbiosen
 • Mitch match – ikke genkendeligt handlerum

Det psykiske drama

I det psykiske drama har hver rolle sin egen “fordel” og sin egen ulempe. Så længe rollerne spilles af begge parter virker konflikten – det psykiske drama. Måske endda uden at producere den store støj eller røg. Men det er stadig en konflikt; altså en ubevidst og uhensigtsmæssigt udveksling af energi, der aldrig for alvor løser de underliggende, grundlæggende behov.

Traumer

I den dysfunktionelle familie skabes der traumer, fordi der er rigide grænser, der betyder, at den enkelte i familien ikke har egne grænserne. Hermed menes, at ‘du’ og ‘jeg’ flyder sammen internt i familien, der er kun ‘vi’ og ‘os’.

Når traumer skabes er det fordi familiens medlemmer skal føle, tænke, tro og mene det samme, hvis de vil undgå udelukkelse, udskamning og skyldfølelser. De udskamninger efterlader forkerthedsfølelser, skyld, skam og nedbryder selvværdret. Sker den udskamning intens over tid efterlader det traumespor.

Traume fra barndommen 

Traume fra barndommen kan være at du har oplevet massivt nedenstående: 

 • Forskellighed er lig med forkerthed
 • Du bliver ikke mødt i dine behov. Du lærer ikke dig selv at kende
 • Tabet af selvstændighed. Alle former for selvstændige jeg-udtryk er forbudte
 • Autentiske følelser og subjektive oplevelser er ikke velkomne
 • Du oplever grænseoverskridelser, skam og skyld mv.
 • Du bliver handlingslammet og har svært ved at finde din eksistensberettigelse i familien. Læs mere om at vokse ud af familien.

Omsorgssvigt

I dysfunktionelle familier finder der ofte følelsesmæssig omsorgssvigt sted. Det kan have fatale konsekvenser for dig eller barnets udvikling, idet omsorgssvigten kan medføre et højt stresshormon, der hæmmer hjerne og nervesystem betydeligt og dermed hæmmer barnets udvikling udviklingen. Omsorgsvigt medfører en række psykiske belastninger og somatiske ubehagstilstande og sygdomme. Oplever du problemer med stress, angst, depression eller mistrivsel?

Det kan være at du oplever:

 • Skyld og skam
 • Afmagt og at du mistrives
 • At du ikke slår til
 • Har selvbebrejdelser og tankemylder
 • Er du meget optaget af, hvad andre tænker

Traume terapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Få terapi i Aarhus, der kan give dig tryghed til at heale og til at skabe en udvikling

Roller i dysfunktionelle familier

I den dysfunktionelle familie skabes/spejles der en til at blive en syndebuk, der får skylden for alt. Det er typisk en, som er meget opmærksom på det syge miljø, og som føler sig afvist, isoleret og forkastet af de andre i familien. Rollen som syndebuk er et resultat af en eller flere narcissistiske forældre.

Når man vokser op i en dysfunktionel familie, bliver barnets evne til at se egne betingelser sløret. Hermed menes, at barnet fastholdes i en dysfunktionel struktur af familien og er dermed ude af stand til at se, at der er noget galt med denne struktur.

For et barn er familien den eneste rigtige familie. Barnet former sig efter den stemning, de normer og erfaringer, der hersker i familien. Barnet indordner sig efter familiens normer og barnet vil være loyal mod sine forældre.

Børn af dysfunktionelle forældre

Børn af dysfunktionelle forældre, er mærket af en sådan spejling gennem opvæksten. De har en enorm skyldfølelse og følelse af en manglende eksistensberettigelse. Deres selvværd har lidt overlast, og de er traumatiseret. Barnet vil i sit liv have svært ved at sætte sig selv over andre og vil have svært ved at opleve trivsel. De vil være disponeret til selv at videregive en sådan dysfunktionel adfærd. Læs også at vokse op i en dysfunktionel familie her

En sund opvækst, er ikke med dysfunktionelle mønstrer i samspillet og kommunikationen. I dysfunktionelle mønstrer optræder psykisk vold. Læs også dysfunktionel mønster og dets grænseproblemer her.

Der er en visdom i traumer når vi indser,
at vores traumatiske reaktioner
og aftryk ikke er  os selv!     
             Og at vi kan arbejde dem igennem og dermed blive os selv                        og dermed blive os selv og dermed

Har du relations problemer og oplever du mistrives
Få hjælp gennem professionel
psykoterapeutisk samtale

forældre-dysfunktionel-foraleldre-barn-af-en-dysfunktionel-relationer

Essens – forvandling

Skyld, skam og forkerthedsfølelser. De følelser skaber megen indre uro som en skjult sårbarhed,som  et udskammet /traumatiseret menneske må leve med.  Der lavet beskyttelsesstrategier som engang tjente en men som voksen er hæmmende for en.

Derfor kan psykoterapi være frit sættende og stærkt forløsende. Det gælder ikke om at fjerne det man føler, men om at blive bevidstgjort, se sig selv i et nyt lys og forlige sig med sig selv og at mestre sit liv og sine følelser fra et nyt sted. Når et menneske kommer i kontakt med sin essens, rene væren.  ”Møder man sig selv” og har der skabt ”opskriften” / blive helet og fundet modgiften til forkerthedsfølelsen.

Mobning på arbejdspladsen

Har du været i et arbejdsmiljø præget af mobning?                            Årsager til mobning kan være uklar organisering af arbejdet, uklare roller og rollekonflikter, øget arbejdsbyrde, stress og utilfredshed med ledelsen.

En åben kultur gør det lettere at undgå og kan medvirke til at stoppe mobning. Mobning kan føre til social angst – læs mere her.                       Vores relationer og personlige kontakter og kemi med kollegerne er afgørende for, om vi trives på en arbejdsplads. Når vi mister glæden ved arbejdet og ikke oplever trivsel på arbejdspladsen, skyldes det ofte vores relationer på arbejdspladsen eller manglende resultater.

Få professionel psykoterapi til at komme fri af de uhensigtsmæssige mønstrer og til at skabe udvikling og trivsel.

Prygelknabe

En prygelknabe er en, de andre tørrer deres ansvar af på. Mistrivsel kan også være voksen mobning, der kan komme til udslag på forskellige måder, også på indirekte måder.

 • Gøre kropslig nar af en
 • Fnise af en
 • Begrænse ens handlerum
 • Få alt for mange opgaver
 • Blive holdt ude af det sociale
 • Ofte få kritik
 • Ikke få anerkendelse eller ros
 • Stor kollegial forskelsbehandling
prudelknabe-ekskluderet-mistrivsel

Hvad kan man gøre for at stoppe mobning?

”Støj” skaber dårligt arbejdsmiljø. Der kan være megen tolkning eller forudfattede meninger på en arbejdsplads. Hvad kan man gøre for at stoppe mobning? En god kommunikation og afklarede retningslinjer kan gøre meget. Men det kan være svært at tøjle, at nogle tillægger dig intentioner, du ikke har. Det sker især, hvis der i arbejdet ikke er gjort plads til at favne og tolererer forskelligheder. Der kan være mangel på tid eller social kultur til at tale mere dybt med hinanden om tingene.

Det kræver også at personalet kender til hinanden. Det vil sige at der er skabt en personaleudvikling, der har inviteret medarbejdere til at lære hinanden bedre at kende.

Lederen har her en afgørende plads som rollemodel overfor personalet. Man skal tale dialogisk med hinanden og være interesseret i, hvordan man har det og tænker og handler. Man behøves ikke have personlig interesse i hinanden, men man skal have professionel interesse i hinanden. Det vil være med til at kunne skabe en harmonisk arbejdsplads i trivsel, hvor der ikke fordømmes med forudfattede meninger.

Psykoterapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

mistrivsel-mobning-konflikter

Mobning

Få kontakt til dine ubevidste tanker og få kontakt hvor du har været mobbeoffer og eller er blevet udskammet gennem mobning.  Vi ser nærmere på hvad der er hændt dig gennem din historik og får adgang til de ubevidste mekanismer – tankemylder med negative tanker og beskyttelsesstrategier.

Mobning kan have medført angsttilstande der kan have sat igang i en frygt der kan være overdrevet, men alligevel kan man være ude af stand til at bekæmpe den.

Nogle angstanfald kan føles som panikangst, mens andre anfald opstår af sig selv og uden nogen grund. Angsten er i langt de fleste tilfælde blot et symptom på noget helt andet f.eks. ubearbejdet sorg og traumer, hvor man var udsat for mobning.

Andre angstlidelser som; sygdomsangst, dødsangst, social angst, PTSD og generaliseret angst, kompleks traumer er symptomer, som i næsten alle tilfælde opstår, på grund af en eller flere konkrete oplevelser tidligere i livet. Særligt hvis man var barn og oplevede sine grænser overskredet, eller ikke fik den omsorg man havde brug for og eller var udsat for mobning af en eller anden art og grad.

Monologer fremfor dialoger?

Monolog betyder, at der mest er envejs kommunikation fremfor tovejs kommunikation. At der ikke er etableret muligheder for dialog medarbejderne imellem. Dette kan være med til at give medarbejdere stress og knække den enkeltes selvværd.

Definition: Dialog er en særlig form for kommunikation, hvor deltagerne aktivt søger at skabe større gensidig forståelse og dybere indsigt.

Dialog er en bevægelse, hvor samtaleparterne sammen afsøger nye muligheder. Målet er ikke at nå frem til et bestemt resultat så som at overbevise, få ret eller blive enige. Man er åben, lytter og stille spørgsmål. Man giver sig tid til at smage en ekstra gang på den andens synspunkt. Sammen prøver man at undersøge, hvad der giver mening for én selv og hvad der giver mening for den anden.

I et terapeutisk forløb kan du få hjælp til at håndtere den stress og knæk på dit selvværd, som du har oplevet efter de særlige hændelser.

Mobning med PTSD følgevirkninger

Mobning af mennesker i det sociale, har mange ansigter og ekskluderings tiltag, der mærker et menneske for livet. Når der sker mobning kan det blive med PTSD som følgevirkninger.

Alle ønsker at høre til, venskaber, at være fælles om. Når følelserne fra det ar du fik ved at blive mobbet ikke forsvinder, er det fordi, den, der blev mobbet, mistede noget, som kunne have været.

Det kan være følelsen af at ikke være god nok, og dermed få et knæk på selvværdret og dermed konstruere negative overbevisninger om en selv. PTSD-lignende følgevirkninger er desværre ikke ualmindelige.

Har du været udsat for mobning, så få hjælp til at få healet dit selvværd, og komme til at se det fra en ude fra vinkel, og dermed få en fornyet selvforståelse.

Arbejde med traume, lære os så megen visdom og afsløre skønheden i vores eksistens som pga. traumer har mistet syne

Få terapi i Aarhus, der kan give dig tryghed til at heale dig og skabe en udvikling

Terapeutisk behandling

Er du udsat så få terapeutisk behandling. Dysfunktionelle relationer og mobning har mange ansigter som kan være uforsigelige og ikke nødvendigvis genkendeligt i forhold til retfærdig og fair respons i relationen. Det kan minde mere om gasligthing.

Psykisk vold 

Vold er mere end fysisk vold, og psykisk vold efterlader ikke synlige spor på kroppen. Selvom psykisk vold ikke kan ses, kan den dog være lige så skadelig som den fysiske vold for den person, der er offer for volden.

Dysfunktionel relation – samvær og trekantsdramet kan være så intens og destruktivt for ens velbefindende at det relativt betegnes som værende psykisk vold. Hvis man har været i sådanne relationer, alt efter hvor længe og ntensitiet af det, sætter sine spor og kan være kompleks trauma. 

 

mistrivsel-dysfunktionel

Terapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Når vi healer frigøres den samme energi for livet og for at være i nuet

konflikter-relationer-dysfunktionel-aarhus.jpg

Vold

Vold har mange ansigter. Har man en dyssocial personlighedsstruktur, føler man ikke skyld og bliver ikke ramt på samvittigheden. Man udsættes derfor meget let for såvel psykisk som fysisk vold i relationen til en person med den diagnose.

En med en dyssocial personlighedsstruktur er ligeglad med regler og handler ofte impulsivt og kortsigtet, der i en eller anden form afgiver vold. Man mangler medfølelse og samvittighed og går som regel efter at opfylde egne behov og gør det gerne på bekostning af andres. Og man manipulerer og udnytter ofte andre og kasserer dem, når man ikke længere kan bruge dem til noget. Mennesker med dyssociale træk søger sjældent behandling.

Symptomer ved dyssocial personlighedsstruktur?

Dyssocial personlighedsforstyrrelse findes i mange grader. Og man kan sagtens have nogle af personlighedstrækkene, uden der er tale om en diagnose.

Få psykoterapi hvis du oplever dig
rørt, ramt, svigtet eller oplever
afmagt i relationerne

Når du bliver udsat for gasligthing?

Overgrebspersonerne er dygtige, dem som udøver gaslighting og man skal ikke bebrejde sig selv for at ikke kunne se det i første færd. Når du bliver udsat for gasligthing så opsøg hjælp; 

 1. trin– Opsøg viden, læs artikler, hør podcasts og læs om andres beretninger.
 2. trin– Vær opmærksom på din mavefornemmelse. Når du bliver bevidst om disse, så kig på de ydre kendetegn hos de nære
 3. trin – Tal med dine veninder om det. Det er først, når du siger det højt og mærker dine veninders reaktion, at du kan blive bekræftet i, at det, der sker, er forkert.
 4. trin – Tag kontakt til psykologisk rådgivning

Den familie er ikke værd at bruge tid på, og fortjener ikke dit selskab. Lad ikke din familie/partner eller andre kritisere og kue dig med deres giftige ord.

Hos personer med dyssocial personlighedsforstyrrelse har opvæksten ofte været præget af ustabile og belastende forhold og en negativ familie atmosfære og mangel på omsorg og varme.

Traumer er at undertrykke store energier til ikke at mærke smerten. Når vi healer frigøres den samme energi for livet og for at være i nuet

Dyssociale personlighedsforstyrrelse

Dyssociale personlighedsforstyrrelse er i udpræget grad med nogle af de nedenstående karaktertræk:   

 • Er selvcentreret, opmærksomhedssøgende og selvhævdende
 • Bliver let frustreret og aggressiv. Har ringe kontrol over sin adfærd og er tit impulsiv uden at tænke over konsekvenserne
 • Mangler evnen til at have stabile relationer
 • Er mere optaget af egne behov end af andres
 • Er ligeglad med andres følelser
 • Mangel på samvittighed
 • Føler ikke ansvar eller skyld og udnytter gerne andre
 • Har ingen respekt for sociale normer eller lovgivning
 • Bortforklarer ting og giver andre skylden og har tendens til at lyve
 • Keder sig hurtigt og har behov for spænding

Tilknytningen mellem barnet og de vigtigste omsorgspersoner er afgørende for barnets udvikling og evnen til at have en tæt relation til andre. Og en sund tilknytning er afgørende for, om man udvikler en sund eller en forstyrret personlighed. Læs mere om barndommens spor blander sig i nutidige relationer, læs her 

Psykoterapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Få terapi i Aarhus, der kan give dig tryghed til at heale dig og skabe en udvikling

Hvad er gaslighting?

 • Det er din egen skyld, at jeg gør det mod dig
 • Du er overfølsom og sensitiv
 • Du er paranoid
 • Der er noget helt galt med dig
 • Du ser syner. Det er noget, du selv finder på.
 • Du har en forskruet virkelighedsopfattelse
 • De benægter alt. Det er aldrig sket
 • Ord og handlinger hænger ikke sammen

Det er helt klassisk og efter bogen på dys sociale familier / en dysfunktionel familie, hvor der er et barn, der bliver kanøflet, nedgjort og holdt nede, så volden kan fortsætte i det uendelige, og andre, der bliver ophøjet og medløbere, som narcissisten har overbevist om, at du skal behandles sådan her med en nedbrydende narcissistisk adfærd.

Det er IKKE normalt, at en familie behandler det ene medlem på den måde gennem hele livet. Det er gentagne, strategiske handlinger uden empati, med formål at holde dig fanget i psykisk vold. Ren manipulation for egen vindingsskyld.

Dysfunktionel

Hvis mennesker i dit liv – taler sådan til dig, er du sandsynligvis udsat for ’gaslighting’.

Har man en dyssocial personlighedsstruktur, føler man ikke skyld og bliver ikke ramt på samvittigheden. Man er ligeglad med regler og handler ofte impulsivt og kortsigtet. Man mangler medfølelse og samvittighed og går som regel efter at opfylde egne behov og gør det gerne på bekostning af andres.

Man manipulerer og udnytter ofte andre og kasserer dem, når man ikke længere kan bruge dem til noget. Mennesker med dyssociale træk søger sjældent behandling.

 

 1. Du får at vide, at noget er normalt, selv om du med hele din krop kan mærke, at det ikke er normalt.
 2. Du får at vide, at du forvrænger det skete, for nærtagende, paranoid eller stresset.
 3. Da du ikke kan genkende det skete med det sagte.
 4. Du tvivler på dine egne sanser. Du får konstant at vide at det, du ser, hører og føler ikke er det, du ser, hører og føler. Du begynder måske at tvivle på dig selv og spekulerer over alle mulige detaljer, som du tidligere ikke ville tillægge betydning.
 5. Måske begynder du at acceptere den andens beskrivelse af verden, også selv om du inderst inde godt ved, at den andens verdenssyn ikke holder vand. Måske bliver du vred (sundhedstegn), men lider afmagt i det.
 6. Du oplever, at den anden har en dårlig hukommelse. Du kan ikke trænge igennem med dit budskab. Du oplever at der ikke er plads til din stemme eller perspektiv i denne relation.
 7. Du begynder at betvivle på om det er dig eller den anden / andre er ude på dybt vand.
 8. Hvis du længe har levet med ’gaslighting’ risikerer du i sidste ende at føle dig deprimeret, angst, usikker og håbløs.

Trivsel og mistrivsel

I forhold til trivsel og mistrivsel vil konsekvenserne ved gaslighting være mere alvorlige, alt efter hvor længe du bliver i det.

 

 • Du bliver nedbrudt
 • Du begynder at bekymre dig mere
 • Du får søvnproblemer
 • Du græder oftere og lettere
 • Du får mindsket selvværd
 • Du kan få en depression
gasligthing-mistrivsel

Gaslighting

Gaslighting er psykisk vold. Bliver du manipuleret og mister dig selv?
Det er stærk manipulation af din virkelighedssans i en sådan grad, at du ender med at tro på det, den anden siger, selvom det står i modsætning til det, du selv tror på. Gaslighting er hjernevask, som nedbryder selvværdet og troen på dig selv.

Når du bliver udsat for gaslighting, efterlader det dig med en følelse af skyld og skam. så du sætter spørgsmålstegn ved sin egen virkelighed, sit liv og sin per

Gaslighting kan foregå i nære relationer

Det er en, du har en følelsesmæssig forbindelse til, som du ser ofte, og som du derfor er interesseret i at løse en konflikt med. Der er et magt- eller afhængighedsforhold, der gør, at du er investeret i forholdet og derfor ikke bare kan sige fra.

Ved gaslighting vil din partner tage episoder fra fortiden og bruge dem som ammunition mod dig, også selvom episoden slet ikke har noget at gøre med det, I skændes om. Din partner kan også helt ændre på, hvad der rent faktisk skete. Hensigten med gasligthing er, at du skal gå derfra med dårlig samvittighed.

sonlighed, og ens dagligdag bliver mere og mere usikker. Læs mere om skyld, skam og forkerthedsfølelser

Gennem terapien finder vi sammen en vej,
så du kan hele dine sår & skabe en personlig udvikling

Ubearbejdet traume

Har man ubearbejdet traume f.eks. i form af komplekse traumer  fra barndommen, hvor man ikke fik den tilstrækkelige tryghed og omsorg af forældrene. Når der kommer brud på dette, er dette et traume – omsorgssvigt. Så opbygger man nogle beskyttelsesstrategierne, som på sigt ikke er hæmmende for en. Og for nogle reagere man lettere med vrede. Dette fordi ens grænser i den grad er blevet overskredet. Ubearbejdet traume er roden til al usund levevis. Derfor er det vigtigt for ens psykiske velvære og trivsels sfære at få bearbejdet traumet. 

boern-unge

Personlighedsændring efter traume

Undgå personlighedsændring efter traume gennem traumebehandling og selvhjælpestrategier:

 

 • Undgå at isolere dig
 • Efter et traume, kan du ønske at trække dig tilbage fra andre, men isolation gør tingene værre. Samvær med andre vil hjælpe dig med at komme over traumet. Gør derfor en indsats for at vedligeholde dine relationer og undgå at bruge for meget tid alene
 • Bed om professionel støtte så der ikke sker en hæmmende personlighedsændring efter traume. Det er vigtigt at tale om dine følelser og bede om den hjælp du har brug for. Tal også med et nært familiemedlem eller en ven
 • Få terapeutisk støtte så du får brudt isolationen og få tilføjet ressourcer, der kan ændre dit liv
 • Deltag i sociale aktiviteter, selvom du ikke har lyst til det. Lav “normale” ting sammen med andre mennesker – ting, der intet har at gøre med den traumatiske oplevelse. Hvis du er gledet ud af et forhold, der engang var vigtigt for dig, så gør en indsats for at genetablere forholdet
 • Deltag i en støttegruppe for traume overlevende. Samvær med andre, der står over for de samme problemer, kan medvirke til at reducere din følelse af isolation. At høre hvordan andre klarer sig, kan hjælpe til at inspirere dig
 • Lav frivilligt arbejde. Udover at hjælpe andre, kan frivilligt arbejde være en god måde at udfordre den følelse af hjælpeløshed, der ofte ledsager traumer. Mind dig selv om dine styrker og genvind din følelse af styrke ved at trøste eller hjælpe andre

Psykoterapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Få terapi i Aarhus, der kan give dig tryghed til at heale dig og skabe en udvikling

Behandling traume

En del af behandling traume er selvhjælpsstrategier til at opnå bedre velvære, er følgende:

Lav motion regelmæssigt

Regelmæssig motion øger serotonin, endorfiner og andre feel good-hjernekemikalier. Det øger også selvværd og hjælper til at forbedre søvnen. For at få det bedste resultat af behandlings traume, skal du sørge for 30 til 60 minutters aktivitet de fleste dage.

Spis en velafbalanceret kost

Spis små, velafbalancerede måltider i løbet af dagen. Masser af plantemad. Det vil hjælpe dig med at holde din energi oppe og minimere humørsvingninger. Undgå sukkerholdige fødevarer – komplekse kulhydrater er bedre. Fødevarer med visse omega-3 fedtstoffer, såsom laks, valnødder, sojabønner og hørfrø kan give dit humør et løft. Er supplementer til behandling traume for at sikre at du har en sund livsstil.

Reducer stress

Sæt tid af til hvile og afslapning – det vil hjælpe dig med at bringe dit liv tilbage i balance. ved behandling traume er det vigtigt at du ikke bliver stresset – belastet i dit nervesystem.

       

Pas på dit helbred

Behandle traume er det vigtigt at også have en sund krop der øger din evne til at håndtere stress fra et traume. Kom vreden, sorgen, forkerthedsfølelser og beskyttelsesstrategier til livs. Styrk dit selvværd, punkter hæmmende overbevisninger og skab forløsninger mht. kropslige spændinger – fastlåste tanker og følelser.

Få masser af søvn

Efter en traumatisk oplevelse, kan bekymring eller frygt forstyrre din søvn. Mangel på søvn kan gøre dine traumesymptomer værre og gør det sværere at holde din følelsesmæssige balance.  Ved at behandle traume er det også godt at få  en god struktureret nattesøvn. Gå i seng og stå op på samme tidspunkt hver dag, og prøv at få 7-9 timers søvn hver nat.

Undgå alkohol og narkotika

Det kan forværre dine traumesymptomer og forværre følelsen af depression, angst og isolation.

Med støtte fra familie og venner, kan du også behandle traume der fremskynder din frigørelse fra følelsesmæssige og psykiske traumer. Uanset om den traumatiske hændelse skete for mår siden eller i går, kan du hjælpe med til at helbrede dig selv og komme videre.

Professionel traumebehandling kan ikke bare erstattes af ovenstående, men er et supplement , fordi der ligger mange flere psykologiske lag der spiller ind i et behandling traume forløb.

 

Få angst og traumebehandling Århus
– Præstationsangst kan være i forhold til såvel eksamener, elitedansker, sport eller meget andet

<< Præstationsangst

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-angst-traume-panikangst-fobi-psykologi-psykiatri-aarhus

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst kan være: vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri
Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

<< Panikangst & fobi

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-aarhus-generaliseretangst-terapeut-terapi

<< Social angst

Frygt for andres meninger kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet