søskende-konflikter-mobning

                                   Søskende konflikter og mistrivsel i familien

Har du søskende konflikter ?

Svære konflikter og brud mellem voksne søskende er ikke ualmindeligt.

Har du oplevet konflikter eller manglende nærvær og en stor sorg,

Kender du til det at ikke kunne nå ind til sine søskende?

Er I opdraget til at kere sig om hinanden?  f.eks. vokse op som den yngste af en søskendeflok og ind imellem føle sig udenfor.

Skrøbeligheden i søskenderelationerne kan blive særlig tydeliggjort i kriser.

Er det i din familie lavet en kultur, der hedder, at det virker taberagtig, hvis man beder om hjælp. I modgang skulle du bare selv se at komme op på hesten igen.

Konflikt i familien

 • Har I for mange konflikter i familien?
 • Taler I dårligt sammen?
 • Er der skuffede miner, råben eller taler I ikke sammen længere?

En familiekonflikt løses ikke ved at lægge låg på tingene. Den bliver som regel kun mere fastlåst, og familiesamværet bliver en prøvelse.

Måske kan du genkende følgende:

 • Måske kender du det med at være stærk og ikke vise svaghed over for hinanden gjorde sig gældende allerede i barndommen.
 • Måske har du oplevet at der ingen pårørende er at kontakte i en krise
 • Måske har du oplevet at der i familien ikke blev spurgt ind til den andens psykiske velbefindende
 • -Måske har du oplevet af man ikke var det privat i familien,- men havde en vis distance til hinanden
 • Har der været ubevidste handlesammenhænge i din søskendeflok,- alles kamp mod alle-
 • Har angsten for ikke at få forældrenes anerkendelse skabt splid mellem jer?

Kender du det at det bliver tydeligt, at I som søskende ikke har et rigtig etableret fællesskab. F.eks. har I har fulgt hinandens bryllupper, børn og skilsmisser, tider med harmoni og tider med voldsomme konflikter. Og i praksis fungerer fællesskabet slet ikke. Mennesker som du som udgangspunkt burde have allermest til fælles med.

Det kan være smertefuldt, men kan også være befriende at kigge nærmere på familieglansbilledet. Du kan med professionel hjælp gå en tur ned ad barndommens tilgroede stier, snakke om hvor besværlige søskendeforhold kan være og måske kaste lys over fortidens skyggebilleder.

 

trivsel-mobning-mistrivsel-eksklussion-vivi-hinrichs-aarhus

Tabuet ved brud mellem søskende

Du er ikke alene for i rigtig mange familier hersker der ikke rosenrød idyl i deres familie.

Få professionel hjælp til at tale med dine søskende om at skabe og genforhandle relationen. sammen at kigge bag barndommens røgslør og blive klogere på deres både givende og eksplosive store/lille søster/brorforhold. Så de uheldige mønstre fra barndommen minimeres, og adressere hvorfor de stadig i voksenlivet bærer rundt på stridsøkser og krampagtigt holder på hver sit verdensbillede.

Måske har du gennem tiden forsøgt at få kontakt til dine søskende, i håbet om at I sammen kunne undersøge, hvorfor I ikke er i stand til at fralægge jer de snærende og forældede barndomsroller og i stedet opdyrke en bedre, indbyrdes relation som voksne.

Måske har du gennem konstruktive tiltag til at forbedre relationen i håbet om at bringe jer nærmere hinanden. Hvor de forsøg har givet dig en ny skuffelse. Hvor de mislykkedes forsøg har afstedkommet en følelse af ensomhed forbundet med sorg og stor frustration.

 

 • Kender du til det at det både opleves skamfuldt og tabubelagt at sige højt: Jeg kan ikke med mine søskende.
 • Måske vil du ønske, at kunne give dine søskende noget mere end det, du kan give dem. Men måske vil de slet ikke have det, du har. Måske har du svært ved at ånde i yndigt glansbillede, uden ægte nærvær.
 • Det er ikke en betingelse for at blive et lykkeligt menneske, at du er tæt på dine søskende.

Konflikthåndteringsøvelser

Der, hvor der er mennesker, er der konflikter. Konflikter er et vilkår, hvor mennesker mødes – men uløste konflikter er belastende både for parterne og deres omgivelser.

Konflikthåndtering kan være nødvendigt såvel socialt som individuelt for at skabe trivsel

 

 • Individuelt hvis du ikke kan få de implicerede i konflikten med
 • Familien såfremt de implicerede vil deltage

Har du ærgelige konflikter?

Konflikter er uundgåelige, men vi kan lære at håndtere dem bedre. Konflikter binder energi, de er frustrerende, måske endda smertefulde, sommetider skadelige for karriere og vores relationer til omverdenen.

 

 • Hvordan kommer vi bedst videre med familien – søskende.
 • Hvad gør jeg med vreden, sorgen og alle de andre følelser?
 • Hvordan tackler jeg samværet med min søster og bror
 • Hvordan kommer jeg igen på talefod med min familie, søster eller bror

Trives du i relationerne?

Uanset om det er konflikter i familien, mellem voksne børn og deres forældre eller søskende imellem, er dialog mellem parterne en central del af processen.

Dialogen giver mulighed for, at føle sig hørt og forstået, men også at give sig selv lov til at høre og anerkende, at den andens perspektiv er anderledes.

Få støtte og læring til at skabe gode relationer

 • Lær at tackle uoverensstemmelser
 • Få støtte til at afklare uoverensstemmelserne
 • Lær positiv kommunikation
 • Få afstemt forventninger og samværsregler
 • Få samspils værktøjer til relationen
 • Lær at lytte, forstå den andens intention og perspektiv
 • Lær sprog der viser respekt, anerkendelse, grænser
konflikter-forskellighed-perspektiv-dysfunktionel-aarhus
søskende-konflikter-mobning

Mistrivsel i familien er sorgfuld

Kender du det? Du er ikke færdig med nogen, og din dør står stadig åben, men du har passeret et punkt, hvor det ikke fylder på samme måde, som det har gjort. Der er klart en sorg og et tab, men det er også et tab af illusioner eller forventninger til, hvad jeg engang troede, det ville sige at have en søster eller en bror.

Lidt ligesom når du som helt ung finder ud af, at prinsen på den hvide hest, han kommer altså heller ikke nødvendigvis uden problemer. Det er en illusion, idet dit forhold til dine søskende måske er en uforløst kærlighed.

Et tab bærer man jo rundt på, selvom man kommer videre. Det gør man også i en skilsmisse, hvor man bærer rundt på det, du har mistet eller aldrig fik.

At have bearbejdet de svære familiekonflikter er ikke ensbetydende med, at du i dag er ligeglad med dine søskende.

Ønsker I som en familie havde modet til at vise sårbarhed og længsel?

– Måske vil du ønske at du kunne mødes og lære at tolerere hinandens måde at være mennesker på. Mødes som venner uden magtkampe, hierarki og underlæggelse.

– Men der er grænser for, hvor mange knuder, du skal gøre på dig selv, og hvor mange afvisninger, man kan leve med. Måske vandt du /I ikke kampen for at komme dine/jeres søskende nærmere, men har vundet en kamp hvor du kommer nærmere dig selv / får kontrol over dit liv. Komme fri og komme videre.

 

Har du relationsproblemer og oplever du mistrivsel? Få hjælp og støtte gennem professionel psykoterapeutisk samtale

 

søskende-konflikt-mistrivsel-deprimeret-psykologi-psykiatri-vivihinrichs-århus

I Aarhus C eller online 

Gode priser og fleksible tider – tlf.: 28 94 71 00

Forbyggende – rettidigt genforhandling

Når børnene er blevet voksen skal relationen mellem de voksne børn genforhandles, fordi de ikke længere bor sammen. Det skal ikke komme dryssende men en bevidst samtale herom. De kan spørge sig selv, hvad de får ud af at være sammen, og om hvordan de vil være sammen, og om de overhovedet skal have noget med hinanden at gøre.

Generelt for vores relationer, handler det om at kunne sige fra på sine egne grænser, for at vi kan opnå en gensidig respektfuld relation.

 • Giv slip på vreden, og tilgive både dig selv og dine søskende
 • Vreden kan stå i vejen for det liv du ønsker – selvstraf holder dig fast i tristheden

Løs konflikterne med professionel psykoterapi og eller få vejledning i hvordan du selv kan handle anderledes for at afspænde konflikterne.

Følelsesmæssigt omsorgssvigt

I dysfunktionelle familier finder der ofte følelsesmæssig omsorgssvigt sted. Det kan have fatale konsekvenser for dig eller barnets udvikling, idet omsorgssvigten kan medføre et højt stresshormon, der hæmmer hjerne og nervesystem betydeligt og dermed hæmmer barnets udvikling udviklingen. Det medfører en række psykiske belastninger og somatiske ubehagstilstande og sygdomme.

Oplever du problemer med stress, angst, depression eller mistrivsel? Det kan være at du oplever:

 • Skyld og skam
 • Afmagt og at du mistrives
 • At du ikke slår til
 • Har selvbebrejdelser og tankemylder
 • Er du meget optaget af, hvad andre tænker

I terapien støttes din evne til både differentiering, relation og selvrespekt

– så du skaber en personlig udvikling, finder frem til dig selv og bliver fri

mobning-social-dysfunktionel.jpg

Når vi er opmærksomme på vores sprog og hvordan vi anvender det

– gør det en forskel

Er du blevet prygelknabe?

En prygelknabe er en, de andre tørrer deres ansvar af på. Mistrivsel kan også være voksen mobning, der kan komme til udslag på forskellige måder, også på indirekte måder.

 • Gøre kropslig nar af en
 • Fnise af en
 • Begrænse ens handlerum
 • Få alt for mange opgaver
 •  Blive holdt ude af det sociale
 •  Ofte få kritik
 •  Ikke få anerkendelse eller ros
 •  Stor kollegial forskelsbehandling

Gennem terapien finder vi sammen en vej,

– så du kan hele dine sår og skabe en personlig udvikling