INTEGRATIV TERAPI

Metakognitiv, neuro-,systemiske og narrative referenceramme. Er med en viden om, hvordan vi mennesker sanser, og filtrerer neurologisk og kommunikere. Dette krydret med en social psykologisk vinkel og en systemisk tilgang.

Psykoterapi er lige fra angst relaterede problematikker som f.eks. panik angst eller generaliseret angst. Men også selvværd, sorg, depression, krise, sorg, samspils mønstre og problematikker og personlig udvikling i det hele taget. Har en del erfaring i parforholds-problematikker og udvikling.
Jeg afholder også pædagogiske tema, kursus eller supervisionsforløb. Har et fokus på den enkeltes stemme, mønstre og samspillet i de sociale relationer. Kunderne er med forskellige baggrunde, behov og ønsker at få hjælp til. Jeg er uddannet proceskonsulent og arbejder proces- og oplevelsesorienteret, hvor jeg sætter fokus på læringsprocessen til deltagernes fællespraksis som muligt
Få professionel støtte til at skabe en personlig udvikling og kast lys på dine skygger & fordomme

Samtaleterapi kan også foregå i dit hjem eller via online – skype  

                  Få en tid inden for 24 timer

Få hjælp til…

 

 • Skab flere ressourcer gennem udvikling (f.eks. og bliv fri af angst og hæmmende overbevisninger)
 • Få mærkbar udvikling med helt konkrete redskaber
 • Manglende plads til dine behov og grænser
 • Usikkerhed om din identitet og livsretning
 • Ensomhed, svigt eller lavt selvværd
 • Konfliktskyhed, konflikter eller vrede
 • Stress, udbrændthed eller præstationspres
 • Depression, bekymringer eller lav selvtillid
 • Parforholds- og kærlighedsproblemer
 • Dine følelser, sindstilstand og humør
 • Dine tanker, overvejelser og indre liv
 • Dine handlinger, vaner og hverdag
 • Din partner, børn og forældre
 • Dine ambitioner, dit arbejde og samarbejdet med leder og kollegaer

Psykoterapi

 

 • Psykoterapi er en professionel metode i form af samtaleterapi.
 • Samtaleterapien handler om at skabe en analyse af tanker, adfærd og en øget selvindsigt, opbygning af selvtillid og selvværd.
Målet er at opnå en bedre hverdag med  livsglæde og positive tanker… – der fremmer et godt forhold til dine relationer

Din personlige udviklingsrejse…

 

 • At du bliver mere fleksibel i dine strukturer og får styrket dit selvværd til at bedre kunne stå fast i stormvejr.
 • Personlig udvikling, herunder bearbejdelse af tab og traumer
 • Udvikle hæmmende overbevisninger, negative tanker, mønstre og adfærd til en konstruktiv udvikling.
 • Behandling af stress, angst, frygt og depression
 • Forbedring af lavt selvværd og selvtillid, tro mod sig selv og sætte sine grænser.
 • Samspilsproblematikker og optimering af sociale kompetencer
 • Kommunikation
“Når det skal lykkedes én at understøtte et menneske til udvikling, – først og fremmest må passe på at møde personen der, hvor personen er og begynde der.”
Terapi fremmer positive tanker og skaber alternative muligheder
Med terapi  arbejdes der med dine personlige udfordringer f.eks. bearbejdning af lavt selvværd, tab og traumer.  For i sidste ende at opnå øget livskvalitet og indsigt i dig selv og et forbedret socialt liv.I gennem vores opvækst og i vores liv, har vi fået forskellige in print på godt og ondt og som indlejres i os og præger os i dag. Livet er en lang række af nye oplevelser og det er ikke alle vi er rustet til at klare alene. Men det som vi kan lære af det giver os indsigt, udvikler os og herfra udspringer livsglæde og selvforståelse. Psykoterapi går bagom de følelser der spænder ben for dig, bag om de handlingsmønstre der blokerer dig og finder frem til årsagen. Ofte eksisterer det på et ubevidst plan eller gennem kropslig lejring. Ved at få indsigt i det skabes der en udvikling.

Psykoterapi kan afhjælpe følgende:

 

 • Angst
 • Generaliseret angst
 • Panik angst
 • Fobi
 • Præstationsangst
 • Jalousi
 • Stress
 • Samspils problematikker
 • Traume
 • Sorg
 • Depression
 • lavts selvværd
 • lavt selvtillid
 • Ensomhed
 • Mindreværdsfølelse
 • Manglende glæde ved livet
 • Vrede
 • Manglende sexlyst
 • Identitetskrise
 • Frustrationer
 • Indre uro
 • Følelse af tomhed/meningsløshed
Psykologisk pædagogisk faglighed
Min faglighed bunder i mange års teoretiske uddannelser og professionel praktisk erfaring med mennesker såvel gennem et pædagogisk psykologisk behandlingsarbejde på institution som via min terapeutiske praksis.

Integrativ terapi

Integrativ terapi kombinerer forskellige psykologiske vinkler og kaldes også for holistisk terapi. En terapi, hvor min tilgang er, at jeg ser og taler til dig, som det hele menneske, du er. Du lever i en samtid, hvor samfundet, familie og øvrige sociale samspilsmønstre, påvirker dig og andre. Jeg tager udgangspunkt i at alle mennesker er forskellige og har de bedste intentioner.

Narrativ

Grundtanken i det narrative perspektiv er, vores identitet skabes gennem de fortællinger, (relationelle mønstre) som vi selv og andre fortæller om os, relateret til de kulturelle normer og forventninger, der viser sig i disse fortællinger.

Systemisk

Den systemiske tilgang – Familieterapeutisk – Kempler. Det systemiske handler om aktuelle relationer og mønstrer – systemer der indgår til mennesker, som er betydningsfulde i ens liv.

Kognitiv

Kognition betyder kort fortalt tænkning og beskriver alle de mentale processer, der foregår. Tænkning og følelser hænger sammen.

NLP neuro

NLP byder på koncepter, modeller og teknikker, du kan bruge til at forbedre og forandre dig selv – og andre. Vi har overbevisninger (ens udsyn til verden = metaantagelser) om, hvordan tanker, følelser og kognitive processer (fx hukommelse, opmærksomhed, koncentrationsevne osv.) fungerer, eller hvor stor betydning bestemte tanker eller følelser skal have. Det er netop de overordnede overbevisninger om tanker, følelser og andre psykiske fænomener, metakognitiv terapi beskæftiger sig med. Det er vigtigt, HVAD du stiller op med tanken, når den kommer.

Mentalisering

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde.Og at se sig selv ude fra og den anden inde fra.

Miljøterapeutisk

Miljøterapi er en behandlingsform, som betegner en planlagt brug af det, som sker i samspillet mellem patienter og miljøpersonalet døgnet rundt. For mennesker med psykisk sygdom indebærer miljøterapi at være og handle i og uden for afsnittet (det miljø, man lever i til daglig) over en periode. John Gunderson har opstillet fem søjler – fem processer eller fem stadier – i arbejdet med miljøterapi: Beskyttelse – Støtte – Struktur – Engagement – Anerkendelse.

Metakognitiv

Den metakognitive tilgang er en transdiagnostisk psykoterapeutisk metode, hvilket betyder, at den kan anvendes på de fleste psykiske problematikker. Bl.a. angst, stress og depression.  Metakognitiv fokusere på selve den eller de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt tanker.  Og HVAD man stiller op med tankerne eller følelserne. Og derfor vigtigt at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og dårlig trivsel.

CV i store træk

Terapeutisk praksis i hjertet af Aarhus city fra 2004

Fra 1985 har jeg tilegnet mig en professionel erfaring med mangfoldige problematikker med børn, unge og voksne inden for krise og personlig udvikling. Jeg har arbejdet som socialpædagog (familiekonsulent og leder) indenfor specialområdet med mennesker i udsatte positioner. Har arbejdet som socialpædagog og leder af  en daginstitution. Socialpædagogisk på behandlingshjem og døgninstitutioner med børn og unge eller voksne. Det har været udsatte med forskellige problematikker; spiseforstyrrelse, omsorgssvigtet, tvangsfjernede, lavt selvværd, kriminelle, misbrug, cutter, udad-reagerende eller indad-reagerende, handicappede, udviklingshæmmede, indenfor psykiatri med forskelige diagnoser. Og med mennesker med en anden etnisk oprindelse herunder også flygtninge. I det hele taget med udsatte omsorgssvigtet og traumatiseret mennesker med mangfoldige problematikker, vilkår, behov og udviklingspotentialer.

Mentor

Som ekstern mentor ved Aarhus kommunes Jobcenter for voksne på kontanthjælp og rehabilitering, understøtter jeg borger i at skabe en konstruktiv udvikling, så de får en forbedret selvværd, selvtillid, sundhed og trivsel. Jeg tilbyder redskaber til at håndtere stress, angst og at komme hæmmende barrierer til livs. Jeg afklarer ressourcer og motivere borger til en konstruktiv udvikling, der kan føre til en forhøjet livskvalitet, uddannelse eller arbejde.

Terapeut

Tilbyder samtaleterapi såvel individuel, par som gruppeforløb. Det er lige fra angst relaterede problematikker som f.eks. selvværd, sorg, depression, krise, sorg, samspils mønstre og problematikker og personlig udvikling i det hele taget. Har en del erfaring i parforholdsproblematikker og udvikling.

Familiekonsulent

Som familiekonsulent har jeg arbejdet med familien (tvangsfjernede børn), hvor jeg understøttede forældre i at udvikle deres forældreevne gennem en personlige udvikling.

Pædagogisk Ledelse

Jeg har en diplomuddannelse i pædagogisk ledelse og har ledelseserfaring fra offentlige institutioner.

Socialpædagog

På døgninstitutioner med udsatte børn, unge og voksne.

Human Ressource

Jeg er med et human ressource tilgang hvor mig speciale omhandlende; Hvordan bliver stress i et arbejdsmiljø til gennem de sociale interaktioner.

Direktør og idémager

Direktør og idemager til LetusTogether, er et socialt networking site, hvor mennesker har mulighed for at lave en effektiv søgning, i forhold til at dele sine interesser med ligesindede. Har hermed en solid iværksætter erfaring.

Jeg tilbyder individuel- og parterapi, konsulentydelser og foredrag

Mit navn er Vivi Hinrichs

 

Samtaleterapi og konsulent ydelser tilbydes…

I hjertet af Aarhus, Storetorv 9,2

 

Uddannelser:
 • Kandidat i pædagogisk psykologi
 • Psykoterapeutisk certificeret uddannelse. NLP neurolingvistisk.
 • Kemplers familieterapeutiske systemisk uddannelse
 • Diplom i pædagogisk ledelse
 • Socialpædagog
 

Nyhedsmail

Modtag de nyeste tilbud og tiltag fra Psykologipsykiatri

Tak for din tilmelding