Jeg understøtter støtter dig,- med at finde ind til dine ressourcer og potentialer

Mit navn er Vivi Hinrichs

Uddannelsesmæssige baggrund er følgende;

 • Kandidat i pædagogisk psykologi
 • Psykoterapeutisk certificeret uddannelse. NLP neurolingvistisk.
 • Kemplers familieterapeutiske systemisk uddannelse
 • Socialpædagog
 • Diplom i pædagogisk ledelse
Siden 2003 har jeg haft terapeutisk praksis i hjertet i Aarhus city

Kunderne er med vidt forskellige baggrunde, behov og ønsker at få hjælp til. Jeg bruger en INTEGRATIV terapi i forhold til den samlede teoretiske viden indenfor neuro- , kognitive, systemiske og narrative referenceramme. Dette krydret med en social psykologisk vinkel og en systemisk tilgang.

Jeg arbejder med individuel terapi, parterapi og grupper.  

Jeg har fokus på den enkeltes stemme, mønstre og samspillet i de sociale relationer. Er med en viden om, hvordan vi mennesker sanser, og filtrerer neurologisk og kommunikere. Jeg afholder også pædagogiske tema, kursus eller supervisionsforløb.

Familieterapi kan også foregå i jeres eget hjem eller via skype.

 

Du kan få en tid inden 24 timer

Få hjælp til…

 • Skab flere ressourcer gennem udvikling (f.eks. og bliv fri af angst og hæmmende overbevisninger)
 • Få mærkbar udvikling med helt konkrete redskaber
 • Manglende plads til dine behov og grænser
 • Usikkerhed om din identitet og livsretning
 • Ensomhed, svigt eller lavt selvværd
 • Konfliktskyhed, konflikter eller vrede
 • Stress, udbrændthed eller præstationspres
 • Depression, bekymringer eller lav selvtillid
 • Parforholds- og kærlighedsproblemer
 • Dine følelser, sindstilstand og humør
 • Dine tanker, overvejelser og indre liv
 • Dine handlinger, vaner og hverdag
 • Din partner, børn og forældre
 • Dine ambitioner, dit arbejde og samarbejdet med leder og kollegaer

Samtaleterapi

 • Psykoterapi er en professionel metode i form af samtaleterapi, der udspringer i teori og praksis.
 • Hver session er en professionel samtaleterapi baseret på den udfordring. Samtaleterapien arbejder mod et mål om øget selvindsigt, opbygning af selvtillid og selvværd samt analyse af tanker og adfærd.

Målet er at opnå en bedre hverdag med livsglæde og positive tanker… 

– der fremmer et godt forhold til dine relationer 

Samtaleterapi tjener grundlæggende formål:

 • Personlig udvikling, herunder bearbejdelse af tab og traumer
 • Udvikle hæmmende overbevinsinger, negative tanker, mønstre og adfærd til en konstruktiv udvikling.
 • Behandling af stress, angst, frygt og depression
 • Forbedring af lavt selvværd og selvtillid, tro mod sig selv og sætte sine grænser.
 • Samspilsproblematikker og optimering af sociale kompetencer
 • Kommunikation

Mit udgangspunkt er at jeg er autentisk og møder dig i øjenhøjde.


“At når det skal lykkedes én at understøtte et menneske til
udvikling, – først og fremmest må passe på at møde
personen der, hvor personen er og begynde der.”
Terapi fremmer de positive tanker og skaber alternative muligheder og sociale samspil

 • Med terapi  arbejdes der med dine personlige udfordringer f.eks. bearbejdning af lavt selvværd, tab og traumer.  For i sidste ende at opnå øget livskvalitet og indsigt i dig selv og et forbedret socialt liv.
 • I gennem vores opvækst og i vores liv, har vi fået forskellige in print på godt og ondt og som indlejres i os og præger os i dag.
 • Livet er en lang række af nye oplevelser og det er ikke alle vi er rustet til at klare alene. Men det som vi kan lære af det giver os indsigt, udvikler os og herfra udspringer livsglæde og selvforståelse.
 • Psykoterapi går bagom de følelser der spænder ben for dig, bag om de handlingsmønstre der blokerer dig og finder frem til årsagen. Ofte eksisterer det på et ubevidst plan eller gennem kropslig lejring. Ved at få indsigt i det skabes der en udvikling.

Samtaleterapi kan afhjælpe følgende:

 • Angst & trauma
 • Generel angst 
 • ‘Panik angst 
 • Fobi
 • Stress
 • Samspilsproblematikker
 • Lavt selvværd
 • Lav selvtillid
 • Sorg
 • Depression
 • Ensomhed
 • Mindreværdsfølelse
 • Manglende glæde ved livet
 • Vrede
 • Manglende sexlyst
 • Identitetskrise
 • Frustrationer
 • Indre uro
 • Følelse af tomhed/meningsløshed
Psykologisk pædagogisk faglighed

Min faglighed bunder i mange års teoretiske uddannelser og professionel praktisk erfaring med mennesker såvel gennem et pædagogisk psykologisk behandlingsarbejde på institution som via min terapeutiske praksis.

Integrativ terapi

Integrativ terapi kombinerer forskellige psykologiske vinkler og kaldes også for holistisk terapi. En terapi, hvor min tilgang er, at jeg ser og taler til dig, som det hele menneske, du er. Du lever i en samtid, hvor samfundet, familie og øvrige sociale samspilsmønstre, påvirker dig og andre. Jeg tager udgangspunkt i at alle mennesker er forskellige og har de bedste intentioner.

Narrativ

Grundtanken i det narrative perspektiv er, vores identitet skabes gennem de fortællinger, (relationelle mønstre) som vi selv og andre fortæller om os, relateret til de kulturelle normer og forventninger, der viser sig i disse fortællinger.

Systemisk

Den systemiske tilgang – Familieterapeutisk – Kempler. Det systemiske handler om aktuelle relationer og mønstrer – systemer der indgår til mennesker, som er betydningsfulde i ens liv.

Kognitiv

Kognition betyder kort fortalt tænkning og beskriver alle de mentale processer, der foregår. Tænkning og følelser hænger sammen.

NLP neuro

NLP byder på koncepter, modeller og teknikker, du kan bruge til at forbedre og forandre dig selv – og andre. Vi har overbevisninger (ens udsyn til verden = metaantagelser) om, hvordan tanker, følelser og kognitive processer (fx hukommelse, opmærksomhed, koncentrationsevne osv.) fungerer, eller hvor stor betydning bestemte tanker eller følelser skal have. Det er netop de overordnede overbevisninger om tanker, følelser og andre psykiske fænomener, metakognitiv terapi beskæftiger sig med. Det er vigtigt, HVAD du stiller op med tanken, når den kommer.

Mentalisering

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde.Og at se sig selv ude fra og den anden inde fra.

Miljøterapeutisk

Miljøterapi er en behandlingsform, som betegner en planlagt brug af det, som sker i samspillet mellem patienter og miljøpersonalet døgnet rundt. For mennesker med psykisk sygdom indebærer miljøterapi at være og handle i og uden for afsnittet (det miljø, man lever i til daglig) over en periode. John Gunderson har opstillet fem søjler – fem processer eller fem stadier – i arbejdet med miljøterapi: Beskyttelse – Støtte – Struktur – Engagement – Anerkendelse.

Metakognitiv

Metakognitiv fokusere på selve den eller de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt tanker. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi skal tænke over egne tankeprocesser og deres betydning for vores psykiske liv. I metakognitiv tilgang, spiller tankernes konkrete indhold ikke en afgørende rolle. Det gør til gengæld, HVAD man stiller op med tankerne eller følelserne. Og derfor vigtigt at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og dårlig trivsel.                                                                                                                           

Den metakognitive tilgang er en transdiagnostisk psykoterapeutisk metode, hvilket betyder, at den kan anvendes på de fleste psykiske problematikker. Bl.a. angst, stress og depression. Psykologiske vanskeligheder opstår, når vi fokuserer overdrevent meget på nogle bestemte kognitioner så som; bekymringer, spekulationer, grublerier, symptomtjek, monitorering af inde- eller udefrakommende trusler mm. Dette psykiske fænomen kaldes for Kognitivt opmærksomhedssyndrom og kan findes bag mange psykiske problematikker og primært ifm angst- og depressionslidelser.

Mit CV i store træk

Fra 2003 har jeg haft en  terapeutisk praksis i hjertet i Aarhus city.

Siden 1985 har jeg tilegnet mig en professionel erfaring med mangfoldige problematikker med børn, unge og voksne inden for krise og personlig udvikling.

Jeg har arbejdet som socialpædagog (familiekonsulent og leder) indenfor specialområdet med udsatte mennesker f.eks. på (daginstitution) behandlingshjem og døgninstitutioner med børn og unge eller voksne.

Det har været udsatte med forskellige problematikker; spiseforstyrrelse, omsorgssvigtet, tvangsfjernede, lavt selvværd, kriminelle, misbrug, cutter, udad-reagerende eller indad-reagerende, handicappede, udviklingshæmmede. sindslidende og eller anden etniske herunder også flygtninge. I det hele taget med udsatte med omsorgssvigtet, traumatiseret med forskellige diagnoser eller personlighedsforstyrrelse.

Mentor

Som mentor ved Aarhus kommunes Jobcenter for voksne på kontanthjælp og rehabilitering understøtter jeg borger i at skabe en konstruktiv udvikling, så de får en forbedret selvværd, selvtillid, sundhed og trivsel. Jeg tilbyder redskaber til at håndtere stress, angst og at komme hæmmende barrierer til livs. Jeg afklarer ressourcer og motivere borger til en konstruktiv udvikling, der kan føre til forhøjet livskvalitet, uddannelse eller arbejde.

Terapeut

Tilbyder samtaleterapi såvel invidividuel, par som gruppeforløb.

Det er lige fra angst relaterede problamtikker som f.eks. selvværd, sorg, despression, krise, sorg, samspils mønstre og problemtikiker og personlig udvikling i det hele taget.

Familiekonsulent

Som familiekonsulent har jeg arbejdet med familien (tvangsfjernede børn), hvor jeg understøttede forældre i at udvikle deres forældreevne gennem en personlige udvikling.

Pædagogisk Ledelse

Jeg har en diplomuddannelse i pædagogisk ledelse og har ledelseserfaring fra offentlige institutioner.

Socialpædagog

På døgninstitutioner med udsatte børn, unge og voksne.

Human Ressource

Jeg er med et human ressource tilgang hvor mig speciale omhandlende; Hvordan bliver stress i et arbejdsmiljø til gennem de sociale interaktioner.

Direktør og idémager

Har været direktør og idemager til LetusTogether, er et socialt networking site, hvor mennesker har mulighed for at lave en effektiv søgning, i forhold til at dele sine interesser med ligesindede. Har hermed en solid iværksætter erfaring.