adhd-udviklingsforstyrrelse

ADHD voksne – Specialiseret terapeutisk viden  

ADHD voksne

Med en specialviden indenfor funktionstab fx ADHD tilbyder jeg en  terapeutisk støtte til voksne med ADHD. ADHD er en kompleks tilstand, der kan påvirke både personlig og professionel trivsel. Gennem min specialisering i arbejdet med voksne med ADHD vil jeg guide dig til bedre selvforståelse og mestring af de udfordringer, der følger med denne tilstand.

Læs om mig i forhold til specialeviden vedr. ADHD/ADD og om at jeg tilbyder faglig viden til fagpersonale, familier, pårørende og den enkelte.

 

Voksen med ADHD udfordringer

Som voksen med ADHD kan du opleve udfordringer med koncentration, impulsivitet, organisering, og følelsesmæssig regulering. Disse udfordringer kan påvirke din daglige funktion, dine relationer og dine langsigtede mål. Jeg er her for at hjælpe dig med at navigere i disse udfordringer og styrke din evne til at håndtere dem effektivt.

I terapien vil vi arbejde med at identificere de specifikke vanskeligheder, du står overfor, og finde individuelt tilpassede strategier til at tackle dem. Vi vil også udforske dine styrker og ressourcer, så du kan udnytte dit fulde potentiale og trives på både personligt og professionelt plan.

Jeg tilbyder en forstående og ikke-dømmende atmosfære, hvor du kan føle dig tryg og åbenlyst dele dine udfordringer og mål. Gennem terapeutiske samtaler vil vi arbejde på at øge din selvtillid, forbedre din kommunikation og relationer, og opnå bedre selvregulering.

Jeg tror på, at voksne med ADHD har unikke egenskaber og talenter, som kan berige deres liv, hvis de får den rette støtte. Jeg er engageret i at hjælpe dig med at opdage og maksimere dit potentiale, så du kan leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

Uanset hvor du befinder dig på din rejse med ADHD, er jeg her for at støtte dig. Lad os arbejde sammen om at overvinde udfordringerne, udvikle dine ressourcer og skabe positive forandringer. Du fortjener at trives og blomstre, og jeg er her for at hjælpe dig med at nå dine mål. Kontakt mig gerne for at starte din terapeutiske rejse mod en mere tilfredsstillende tilværelse med ADHD.

Tilbyder en pædagogisk psykologisk speciale viden indenfor ADHD. Jeg giver dig viden om ADHD, så du bedre kan forstå dig selv og forebygge din trivsels sfære, så du ikke får depression, angst og udbrænde.

Gennem samtaleforløbet:

Får du viden og indsigter om, hvad det vil sige at have ADHD. Du er ikke din diagnose, men en del i dig gør at der er behov for en særlig støtte og forståelse til at du må tage nogle forbehold i din livsfærden. Få psykoterapi i Aarhus eller online til gode priser og få støtte og vejledning ud fra dine behov.

– Har du ADHD  funktionsniveau udfordringer?

– Ønsker du at forstå dig selv bedre og de udfordringer du i særlig grad må mestre?

 • Du får en viden om det at oversanse, opmærksomhedsforstyrrelse, nedsmelte.
 • Vi adskiller dig ift. de udfordringer du har med funktionsnedsættelsen.
 • Vi afklarer, hvilke udfordringer du har, og du får hjælp til, hvordan du kan håndtere disse og øge din trivsel.
 • Har du lav frustrations niveau? Får du vredesudbrud?
 • Hvordan kan du mestre dette og passe på dig selv?
 • Hvordan kan du finde muligheder, ressourcer, livskvalitet og livsglæde?
 • Forstå dig selv og bliv støttet, så du ikke får angst, stress og OCD.

Det kan være svært at være pårørende, få støtte.

Er du eller din partner i et parforhold med udviklingsforstyrrelsen  ADHD så kan jeg oplyse at mange der er berørt af dette kommer til mig. Læs mere her om parterapi her

Få terapi indenfor 24 timer
i hjertet af Aarhus eller online

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Byd dig ikke at have det så svært!
Få viden og støtte til at forebygge
din velvære og trivsels sfære

adhd-personlighedsforstyrrel

Tegn på ADHD voksen

Det er vigtigt at huske, at disse tegn ikke nødvendigvis betyder, at en person har ADHD. Det er en kompleks diagnose, der kræver en grundig vurdering og diagnosticering af en kvalificeret professionel, som en psykolog eller psykiater, for at bekræfte tilstedeværelsen af ADHD hos en voksen. Hvis man oplever bekymrende symptomer, er det vigtigt at søge professionel rådgivning og vurdering.

Tegn på ADHD hos voksne kan variere, men her er nogle fælles træk og adfærdsmønstre, der ofte ses:

 • Uopmærksom
 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet
 • Tidshåndtering
 • Følelsesmæssig ustabilitet
 • Udfordringer med at fuldføre opgaver
 • Problemer med at opretholde realtioner
 • Hyppig glemsomhed

 Tegn på ADHD voksne: 

 • Uopmærksomhed: Voksne med ADHD kan have svært ved at fokusere og opretholde opmærksomhed på opgaver eller aktiviteter, især hvis de ikke er særligt interesserede i dem.
 • Hyperaktivitet: Mens hyperaktivitet kan være mere udtalt hos børn med ADHD, oplever voksne ofte en indre rastløshed og en konstant følelse af at være på vej et sted hen.
 • Impulsivitet: Voksne med ADHD kan have svært ved at kontrollere deres impulser og handle uden at tænke konsekvenserne igennem først. Dette kan føre til risikofyldt adfærd og sociale udfordringer.
 • Problemer med tidshåndtering: Voksne med ADHD kan have svært ved at organisere deres tid og komme til tiden til aftaler eller møder.
 • Følelsesmæssig ustabilitet: Humørsvingninger og følelsesmæssig sårbarhed er også almindelige tegn på ADHD hos voksne.
 • Udfordringer med at fuldføre opgaver: Voksne med ADHD kan have svært ved at gennemføre projekter og opgaver, hvilket kan føre til frustration og lav selvværd.
 • Problemer med at opretholde relationer: På grund af impulsivitet og svært ved at opmærksomhed, kan voksne med ADHD opleve udfordringer i relationer og venskaber.
 • Hyppig glemsomhed: Voksne med ADHD kan have tendens til at glemme vigtige detaljer eller aftaler.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder ADHD/ADD

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs…

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

ADHD symptomer 

At leve med ADHD hos voksne, sker hvis du har minimum 6 ud 9 på  ADHD symptomer?

 • Uopmærksomhed, lav koncentration og hyppige skift af fokus. Tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og sansninger.
 • Overfladisk bearbejdning af information: misser detaljer og laver sjuskefejl. Omvendt kan der hos nogle være en tendens til at fortabe sig i detaljer, men det sker så på bekostning af helheden.
 • Tilbøjelighed til at være mental fraværende, dagdrømmende eller på anden måde distræt – både ved arbejde og i kontakt til andre mennesker.
 • Besvær med at komme i gang med eller færdiggøre opgaver og gøremål – ikke mindst opgaver, der består af mere end et trin.
 • Tilbøjelighed til at miste eller forlægge ting herunder nøgler, vigtige papirer og andet, der har betydning for ens daglige funktion.
 • Vanskeligheder med at organisere, planlægge og generelt skabe struktur i hverdagen. Der er hertil ofte knyttet en ringe tidsfornemmelse, som gør det svært at vurdere, hvor lang tid en opgave tager.
 • Undgåelse af eller ubehag ved at udføre opgaver og aktiviteter, der kræver længerevarende koncentration, herunder bl.a. læsning.
 • Tendens til hurtigt og let at blive distraheret af ydre stimuli, dvs. forskellige former for sanseindtryk. Hertil knytter sig besvær med at frasortere irrelevant stimuli og information.
 • Glemsomhed i daglige aktiviteter, bl.a. hvad angår aftaler og udførelsen af opgaver.

 

ADHD hos voksne  –  Få hjælp til at stabilisere de særlige udfordringer

ADHD hos voksne 

Det er vigtigt at anerkende, at ADHD kan præsentere sig forskelligt hos kvinder, og nogle symptomer kan være mindre udtalte end hos mænd. Hvis en voksen kvinde oplever udfordringer i sit daglige liv og tror, ​​at ADHD kan være årsagen, bør hun søge professionel vurdering og rådgivning fra en kvalificeret psykiater. En grundig vurdering kan hjælpe med at identificere eventuelle ADHD-relaterede udfordringer og guide til relevante behandlingsmuligheder og strategier for bedre trivsel og livskvalitet.

Ja, der er forskelle mellem mænd og kvinder med ADHD, både når det kommer til typiske træk og antal. ADHD er en neurobiologisk tilstand, der påvirker opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet. Selvom grundlæggende træk ved ADHD er ens for begge køn, kan måden, symptomerne præsenterer sig på, variere mellem mænd og kvinder.

Det er vigtigt at huske, at ikke alle voksne mænd med ADHD vil opleve alle disse symptomer, og nogle kan have mere udtalte symptomer end andre. Hvis en voksen mand oplever bekymrende symptomer, bør han søge professionel vurdering og rådgivning fra en kvalificeret psykolog eller psykiater.

En grundig vurdering kan hjælpe med at afgøre, om ADHD er til stede, og hvilke behandlingsmuligheder der er mest passende for den enkelte.

ADHD hos kvinder 

På grund af disse forskelle og den tendens, at kvinder kan internalisere deres symptomer, er der en risiko for, at mange kvinder med ADHD ikke får en tidlig diagnose eller den rette støtte og behandling. Dette kan føre til udfordringer med trivsel, skole- eller arbejdspræstation og relationer.

Det er vigtigt at huske, at ADHD er en individuel oplevelse, og ikke alle kvinder eller mænd vil opleve de samme træk eller have de samme udfordringer. En professionel vurdering og tilpasset behandlingsplan er afgørende for at hjælpe en person med ADHD, uanset køn, til at trives bedre og få en bedre livskvalitet.

 

terapi indenfor 24 timer
i hjertet af Aarhus eller online 
Tlf. 28947100

Omfavne Din Unikhed: ADHD Power!

adhd-personlighedforstyrelse

ADHD hos voksne mænd

ADHD hos voksne mænd kan manifestere sig på forskellige måder, og symptomerne kan variere fra person til person. Her er nogle almindelige træk og karakteristika, der ofte ses hos voksne mænd med ADHD:

1. Uopmærksomhed: Voksne mænd med ADHD kan have svært ved at opretholde fokus på opgaver, især hvis de ikke er særligt interesserede i dem. De kan også være glemsomme og have svært ved at organisere deres tanker og tid.

2. Hyperaktivitet: Selvom hyperaktivitet kan aftage med alderen, kan voksne mænd med ADHD stadig opleve en indre rastløshed og en følelse af at være på vej et sted hen. De kan også have svært ved at slappe af og føle sig urolige.

ADHD voksne mænd 

3. Impulsivitet: Voksne mænd med ADHD kan have svært ved at kontrollere deres impulser og handle uden at tænke konsekvenserne igennem først. Dette kan føre til risikofyldt adfærd og impulsiv beslutningstagning.

4. Udfordringer i relationer: På grund af impulsivitet og svært ved at opretholde fokus kan voksne mænd med ADHD have udfordringer i relationer, herunder vanskeligheder med at lytte og give andre opmærksomhed.

5. Lav selvværd: Voksne mænd med ADHD kan opleve lavt selvværd og føle sig frustrerede over deres udfordringer med at opretholde struktur og planlægning. Læs mere om selvværd.

6. Rastløshed og søvnproblemer: Voksne mænd med ADHD kan opleve rastløshed, hvilket kan påvirke deres søvn og føre til søvnproblemer.

7. Overforbrug af stimulanser: Nogle voksne mænd med ADHD kan forsøge at kompensere for deres udfordringer ved at bruge stimulanser som kaffe, energidrikke eller nikotin.

Det er vigtigt at huske, at ikke alle voksne mænd med ADHD vil opleve alle disse symptomer, og nogle kan have mere udtalte symptomer end andre.

Hvis en voksen mand oplever bekymrende symptomer, bør han søge professionel vurdering og rådgivning fra en kvalificeret psykolog eller psykiater. En grundig vurdering kan hjælpe med at afgøre, om ADHD er til stede, og hvilke behandlingsmuligheder der er mest passende for den enkelte.

ADHD hos voksne kvinder

Typiske træk hos kvinder med ADHD inkluderer:

Internalisering af symptomer: Kvinder har ofte tendens til at internalisere deres symptomer, hvilket betyder, at de kan opleve følelsesmæssig overreaktion, lavt selvværd og bekymringer om ikke at leve op til forventninger.

Lavere forekomst af hyperaktivitet: Kvinder har tendens til at have en lavere forekomst af den hyperaktive del af ADHD, hvilket kan gøre det sværere at identificere ADHD hos kvinder.

Mindre udadreagerende adfærd: Kvinder med ADHD kan udvise mindre udadreagerende og mere tilbagetrukken adfærd sammenlignet med mænd med ADHD.

Evne til at kompensere: Kvinder med ADHD kan have en tendens til bedre at kompensere for deres symptomer ved at udvikle coping-mekanismer og tilpasse sig situationen.

ADHD hos voksne kvinder kan have unikke træk og karakteristika, der kan adskille sig fra mænd med ADHD. Her er nogle almindelige træk og udfordringer, der ofte ses hos voksne kvinder med ADHD.

ADHD hos voksne kvinder 

Uopmærksomhed: Voksne kvinder med ADHD kan have svært ved at opretholde fokus på opgaver og aktiviteter, især hvis de ikke finder dem interessante eller stimulerende. De kan også have tendens til at blive let distraherede og have svært ved at organisere deres tanker og tid.

Internalisering af symptomer: Kvinder med ADHD har ofte tendens til at internalisere deres symptomer, hvilket betyder, at de kan føle sig stressede, bekymrede og kritiske over for sig selv. Dette kan føre til lavt selvværd og følelsen af at være utilstrækkelig.

Perfektionisme: Nogle voksne kvinder med ADHD kan udvikle en form for perfektionisme som en forsvarsmekanisme. De kan have svært ved at håndtere fejl og opleve en konstant frygt for ikke at leve op til forventningerne, hvilket kan føre til stress og angst.

Udfordringer i relationer: Kvinder med ADHD kan have udfordringer i relationer på grund af deres symptomer. De kan have svært ved at lytte og opretholde opmærksomhed, hvilket kan påvirke kommunikationen og forståelsen i relationer.

Impulsivitet: Voksne kvinder med ADHD kan også opleve impulsivitet, hvor de handler uden at tænke konsekvenserne igennem først. Dette kan påvirke deres beslutningstagning og føre til risikofyldt adfærd.

Multitasking og overbelastning: Nogle kvinder med ADHD har en tendens til at prøve at klare flere opgaver på én gang, hvilket kan føre til overbelastning og følelse af overvældelse.

Emotionel følsomhed: Kvinder med ADHD kan opleve stærke følelser og være meget følsomme over for omgivelserne. Dette kan føre til hyppige humørsvingninger og intensitet i deres reaktioner.

Selvom kvinder med ADHD ofte ikke viser de klassiske symptomer på hyperaktivitet, oplever de stadig udfordringer med opmærksomhed og impulsivitet. Behandlingsmetoder og tilgange til kvinder med ADHD vil ofte være de samme som for mænd, men det kan være vigtigt at tage hensyn til de specifikke udfordringer og måder, hvorpå ADHD præsenterer sig hos kvinder.

Få terapi indenfor 24 timer
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Hvad er ADHD?

 

 • ADD og ADHD er funktionsforstyrrelser i visse dele af hjernen
 • Det forekommer i alle sværhedsgrader og med en glidende overgang til det normale
 • ADD og ADHD optræder i betydende grad hos 3-6 procent af alle børn. Drenge rammes hyppigere end piger – dog rammes piger en anelse hyppigere end drenge af ADD

Diagnostiske kriterier for ADHD  forstyrrelse

 

 • Opmærksomhedsvanskeligheder
 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet
 • Begyndelsesalder før 7 år
 • Optræder i flere forskellige situationer (skole, hjem, job m.m.)
 • Giver betydelige vanskeligheder socialt, skolemæssigt og erhvervsmæssigt
 • Skyldes ikke affektiv lidelse, angsttilstand eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Forskellige former for ADHD

 

 • Den hyperaktive form, hvor den voksne ofte er meget urolige og aktive.
 • Den stille form, hvor den voksne er rolig, men har også store opmærksomhedsproblemer (ADD).
 • Den kombinerede form, hvor den voksne både er hyperaktivt og har opmærksomhedsproblemer.

Hvad er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der også har med tænkningen at gøre.

De 3 typer ADHD:

 • Overvejende hyperaktivitet og impulsivitet.
 • Overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden.
 • Kombineret type, hvilket vil sige forstyrrelser af såvel opmærksomheden som af aktiviteten og impulskontrollen.

Mennesker med ADHD er også mere kreative hvad angår musik, tegning osv. Vi ser verden på en anden måde. Mange mennesker med ADHD, tegner, maler, laver musik eller noget helt andet. Det kan være en måde til at finde den ro, som vi normalt ikke har.

Få større viden om ADHD hjernen

Det er forandringer i hjernen, der giver symptomer på ADHD. Der er forstyrrelser i flere områder af hjernen og meget tyder på, at symptomerne hænger sammen med en nedsat evne til at transportere signalstofferne dopamin og noradrenalin. 

Hjernen hos mennesker med ADHD fungerer ligesom en ”træt hjerne”, da kommunikationen mellem hjernecellerne er hæmmet.

ADHD hos voksne betyder, at mange har vanskeligheder med at få struktur på tilværelsen. Hvis der samtidig også er andre psykiske lidelser, kan det gøre behandlingen vanskelig. Læs mere om bøvler du med  ADHD. Eller at være med en personlighedsforstyrrelse ADHD.

I Danmark er man uenige om hvorfor man får ADHD. Om det er via genener/arv eller som Garbor Mate mener miljø. Garbor mener at de fleste sygdomme begynder som en tilpasning. ADHD kan komme fra at have været nødt til at “tune ud” for alvorlige ydre omstændigheder; depression fra at skulle undertrykke vrede for at være acceptabel. Ifølge  Gabor mate der er en canadisk læge og forfatter.

ADHD symptomer? Få hjælp til at stabilisere de særlige udfordringer

Impulsivitet

 • Svarer før spørgsmål er afsluttet.
 • Kan ikke vente på, at det bliver deres tur.
 • Afbryder eller maser sig på.
 • Taler for meget uden situationsfornemmelse.

Hyperaktivitet

 • Uro i hænder eller fødder, sidder uroligt.
 • Forlader plads i klassen eller ved bordet.
 • Løber, klatrer, farer omkring på utilpasset måde.
 • Støjende adfærd ved leg, har vanskelig ved at være stille.
 • Excessiv (voldsom) motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre.

Har du ADHD symptomer? Få hjælp til at stabilisere de særlige udfordringer

ADHD: Kreativiteten blomstrer, når impulserne flyver!

adhd-personlighedsforstyrrelse

Sprudlende energi – multitaske

ADHD gør at du kan have et overskud af energi og dette samtidigt med at du er impulsiv gør det at jeg det kan forekomme som om du er med sprudlende energi. Det giver dig et kick ved køre i et højt gear og lave meget, som også er en potentiale at have.

Stabile, strukturerede rammer

Det er vigtigt at du har et trygt miljø med faste rammer, sund kost og en god natte søvn, så du kan samle energi.                                                       Det tager dig  cirka dobbelt så lang tid om at lade op igen, end almindeligvis. Derfor skal du ikke bare multitaske uhæmmet, men hele tiden dosere fornuftigt med din gøren og laden. Så du får en sund trivsels sfære.

Du er så meget andet end din diagnose!

Du er ikke bare din diagnose. Det vil sige, at vi adskiller hvad der er dig, og hvad der er din diagnose som driller dig.

Alle mennesker er det forskellige, derfor går vi på opdagelse i forhold til hvilke særlige udfordringer du lige har. Hvad der er på spil for dig.

Mange mennesker får ikke stillet en diagnose og lever med dette uden at vide hvad der er der spænder ben for en, andre får diagnosen som barn ofte når de er 8-10 år, andre meget sent op i livet.

Det betyder at inden du får den fornødne viden og selvforståelse og støtte hertil, risikere du at få rigtig mange nederlag, knæk på sit selvværd eller selvtillid. En ondcirkel er hermed begyndt. Der skabes beskyttelsesstrategier, der også på sigt kan være hæmmende.

Alt dette ser vi nærmere på, skille ad, bevidstgøre og du får råd og vejledning i hvad man kan gøre for at minimere at du nedsmelter, bliver belastet i dit system og får undgåelsesadfærd, angst, triste tanker, ocd, og eller kommer ud i misbrug.

Forældre med ADHD

Er du en forældre med ADHD, så få dit barn testet for de udviklingsforstyrrelser ligger i ens gener og kan gå videre. Skab de bedste trivsels sfære for dit barn.

terapi indenfor 24 timer
i hjertet af Aarhus
Tlf. 28947100

Lær at mestre de særlige udfordringer

 

 • Når du over sanser bliver dit system hurtigere belastet, og du må tage nogle skåne forhåndsregler i din levevis.
 • Du har brug for støtte og hjælp til at skabe struktur i din hverdag.
 • Dit selvværd har lidt knæk, fordi du er al for ofte blevet misforstået.
 • Hvordan kan du optimere dit selvværd?
 • Hjælpemidler, timeur, visuelle huske ting, kalender / mobil / ipad.
 • Du får hjælp til at eksternalisere hvad der er dig contra hvad der er dit funktionstab, og om hvordan en ADHD kan drille.
 • Hvordan du kan tøjle tankemylder og eller impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelser.
 • Om hvad det er der motivere dig.
 • Hvordan du kan få passet på dig selv.
 • Sikre dig at dine nærmeste forstår dig.
 • Er der hjælp at hente i samfundet/ systemet og hvordan det

ADHD Vredesudbrud

Problemet kan være at når du forbruger megen af din energi belastes dit nervesystem. Når dit energiniveau går i bund, får du effekter/symptomer som depression, angst m.m. For bliver dit nervesystem for belastet, så bliver ens tolerance lav, og man risikere at komme med et vredesudbrud eller bliver meget deprimeret.

ADHD vredesudbrud refererer til episoder, hvor personer med ADHD oplever intens og ukontrollerbar vrede eller frustration. Disse vredesudbrud kan være mere udtalte og hyppigere hos nogle personer med ADHD end hos andre.

Vredesudbrudene kan udløses af forskellige faktorer, såsom følelsen af overvældelse, manglende evne til at opnå ønskede resultater, problemer med koncentration eller opmærksomhed, eller følelsen af at være misforstået eller undervurderet. Det er vigtigt at forstå, at disse vredesudbrud ikke skyldes en vilje til at være vred, men er en del af den udfordrende følelsesmæssige regulering, der kan opstå ved ADHD.

For at håndtere ADHD vredesudbrud kan følgende strategier være nyttige:

 1. Identificer udløserne: Vær opmærksom på situationer, følelser eller tanker, der udløser vredesudbrud. At identificere mønstre kan hjælpe med at forstå og forberede sig bedre på at håndtere dem.
 2. Lær at genkende tidlige advarselssignaler: For mange personer med ADHD kommer vredesudbrud ikke ud af det blå. At lære at genkende tidlige tegn på øget frustration eller irritation kan hjælpe med at intervenere før situationen eskalerer.
 3. Afkølingsteknikker: Brug af afkølingsteknikker, såsom dyb vejrtrækning, gå en tur, tælle til ti eller tage en pause fra situationen, kan hjælpe med at reducere vreden og give tid til at genvinde kontrol.
 4. Kommunikation og relationelle strategier: Lær at udtrykke følelser på en mere konstruktiv måde og søg støtte og forståelse fra pårørende eller terapeuter.
 5. Medicinsk behandling: I nogle tilfælde kan medicinsk behandling som del af en omfattende behandlingsplan hjælpe med at reducere vrede og irritabilitet.

Det er vigtigt at huske, at hver person med ADHD er unik, og at en individuel tilgang til behandling og håndtering af vredesudbrud er nødvendig. Ved at søge støtte fra en kvalificeret professionel og arbejde med tilpassede strategier kan personer med ADHD lære at håndtere vredesudbrud mere effektivt og forbedre deres generelle følelsesmæssige regulering.

 

 

Få læring og strategier til at forstå dig bedre og til at mestre dine særlige udfordringer

ADHD-ADD-udfordringer

Har jeg ADHD?

Som psykoterapeut kan jeg ikke diagnosticere dig gennem denne platform, men jeg kan beskrive nogle af de typiske træk og symptomer, der er forbundet med ADHD, så du får en bedre forståelse af tilstanden. Det er vigtigt at huske, at kun en kvalificeret sundhedsperson kan stille en formel diagnose. Hvis du har mistanke om, at du har ADHD, bør du kontakte en læge, og få en henvinsing til en psykiater. 

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og det er en neurologisk betinget lidelse, der påvirker personens evne til opmærksomhed, impulsivitet og aktivitetsniveau. De vigtigste træk ved ADHD omfatter:

Opdeling i tre typer: ADHD kan opdeles i tre typer baseret på de dominerende symptomer:
a. Overvejende uopmærksom type: Svært ved at opretholde opmærksomhed, har problemer med at organisere opgaver og let distraheret.
b. Overvejende hyperaktiv-impulsiv type: Hyperaktiv, har svært ved at sidde stille, impulsiv og har svært ved at vente på sin tur.
c. Kombineret type: En kombination af både uopmærksomhed og hyperaktiv-impulsivitet.

Opmærksomhedsvanskeligheder: Problemer med at opretholde opmærksomhed, være let distraheret, have svært ved at lytte, følge instruktioner eller afslutte opgaver.

 • Hyperaktivitet: Overdreven rastløshed, svært ved at blive siddende, løber eller kravler ofte rundt på upassende tidspunkter.
 • Impulsivitet: Handlingsimpulsivitet, vanskeligheder med at tænke før handlinger og have svært ved at vente på sin tur.
 • Svært ved organisering: Problemer med at organisere opgaver, holde styr på ting eller planlægge fremtidige aktiviteter.
 • Ofte glemsom: Hyppige problemer med at huske daglige opgaver eller forpligtelser.
 • Problemer med tidshåndtering: Svært ved at anerkende tid og være punktlig.

  Har jeg ADHD?

  Opmærksomhedsvanskeligheder: Problemer med at opretholde opmærksomhed, være let distraheret, have svært ved at lytte, følge instruktioner eller afslutte opgaver.

  • Hyperaktivitet: Overdreven rastløshed, svært ved at blive siddende, løber eller kravler ofte rundt på upassende tidspunkter.
  • Impulsivitet: Handlingsimpulsivitet, vanskeligheder med at tænke før handlinger og have svært ved at vente på sin tur.
  • Svært ved organisering: Problemer med at organisere opgaver, holde styr på ting eller planlægge fremtidige aktiviteter.
  • Ofte glemsom: Hyppige problemer med at huske daglige opgaver eller forpligtelser.
  • Problemer med tidshåndtering: Svært ved at anerkende tid og være punktlig.

  Det er vigtigt at bemærke, at mange af disse symptomer kan være til stede i en mild eller mere udtalt grad hos forskellige personer, og det er ikke altid ensbetydende med, at man har ADHD. Der kan være andre årsager til lignende symptomer, så det er vigtigt at søge professionel hjælp for en grundig vurdering.

  Hvis du har bekymringer om dine symptomer og tror, at de kan være forbundet med ADHD, er det bedst at søge rådgivning fra en læge eller psykolog, der har erfaring med ADHD-diagnoser. En omhyggelig vurdering vil hjælpe med at afgøre, om du opfylder kriterierne for ADHD og hvilken form for behandling eller støtte der kan være mest gavnlig for dig.

   Udfordringer med ADHD kan være

   • Du bliver let sansemæssigt overbelastet og har brug for skåne dig i forskellige sammenhænge.
   • Du bliver hurtigt træt og har svært ved at small talke ret længe.
   • Du har svært ved at strukturere, men har brug for megen struktur.
   • Du er udadvendt, impulsiv og ofte hyper – overskud af energi
   • Du får let tankemylder der kan forhindre dig i at handle.
   • Du bliver let opmærksomhedsforstyrret.
   • Du er tilbøjelig til at fordybe dig og blive specialiseret, hvilket også er din styrke. Forhindringen er at du let mister overblikket, f.eks. tid og sted.
   • Motivationen til noget er meget lystbetonet og gevinsten skal være indenfor rækkevidde.

   Få specialviden i Århus og få en større selvforståelse af funktionsniveauet/diagnosen

   KOMMUNIKATION

   TYDELIGHED

   •  Klare udtalte forventninger
   • Enkelte regler
   • “Jeg vil have at du…”

   MOTIVATION

   • Ros for normal opførsel
   • Ros og anerkend hver 20 minut
   • Ros for godt samvær
   • Ros for overholdte regler

   GENTAGELSER

   • Træning af specifikke regler
   • Forventninger skal gentages
   • Planer repeteres

   ADHD test

   Jeg tester IKKE i forbindelse med at afgøre diagnoser; fx  ADHD test. ADHD test sker ved en henvisning til en psykiater eller lokalpsykiatrien.

   Mange kommer i min praksis og er usikker på om de har ADHD. Tegn på ADHD voksen, og er endnu ikke blevet testet. Andre er testet og har fået diagnosen. Uanset om de har fået diagnosen eller ikke, og de ved ofte slet ikke hvad det helt betyder. Og hvad man kan gøre for at understøtte og forebygge. Den viden får du indgående hos mig.

   ADHD-test er en diagnostisk vurdering, der udføres for at evaluere, om en person opfylder kriterierne for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Testen udføres normalt af en kvalificeret professionel, såsom en psykolog, psykiater eller læge, der har ekspertise inden for ADHD.

   ADHD-testen bruger ofte diagnostiske kriterier, såsom de fra Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) eller International Classification of Diseases (ICD-10), til at vurdere, om personen opfylder betingelserne for diagnosen ADHD.

   ADHD test

   Testen inkluderer typisk en omfattende evaluering af personens adfærd, opmærksomhed, impulskontrol og hyperaktivitet. Denne vurdering kan omfatte interviews med personen og pårørende, observationer af adfærd og udfyldning af spørgeskemaer og skalaer.

   Det er vigtigt at bemærke, at ADHD er en kompleks tilstand, og testning bør tage hensyn til den enkelte persons unikke symptomer og livssituation. Testen kan bidrage til at identificere ADHD-symptomer og dermed guide behandlingsmuligheder, herunder adfærdsterapi, medicin eller en kombination af begge.

   En ADHD-test er en nyttig proces, der kan hjælpe med at skabe klarhed om en persons udfordringer og symptomer og lede til en mere effektiv behandlingsplan for at støtte personens trivsel og funktion i dagligdagen. Det er vigtigt at søge hjælp fra kvalificerede fagfolk for at få en nøjagtig og omfattende vurdering af ADHD-symptomer og de bedst egnede behandlingsmuligheder.

   ADHD behandling uden medicin

   Det er gennem psykiateren man får udskrevet til medicin som virker for dem, og for andre fungere de uden medicin. Medicinen kan aldrig stå alene. Du skal have viden om det og forstå hvad du kan gøre for at forebygge din trivsels sfære.Ikke alle fagpersoner fx psykologer er specialiseret indenfor ADHD.

   Få terapi indenfor 24 timer
   i hjertet af Aarhus
   Tlf. 28947100

   Udredning ADHD

   – En ubehandlet ADHD

   ADHD-udredning kræver tålmodighed og grundighed for at sikre en præcis diagnose. Det er vigtigt at huske, at ADHD er en kompleks tilstand, og at symptomer kan variere fra person til person. En korrekt diagnose er afgørende for at tilbyde den rette støtte, behandling og intervention for at hjælpe personen med at håndtere symptomerne og forbedre deres livskvalitet.

   Jeg udreder ikke ADHD: En udredning af ADHD sker ved en psykiater der gennemføre en test. Har man en ubehandlet ADHD og ikke har fået den fornødne selvforståelse og støtte muligheder, kan det let føre til, at man får alt for mange nederlag, knæk på ens selvværd, og som voksen bliver ensom, ikke får en uddannelse, glider ud af arbejdsmarkedet og bruger alkohol eller stoffer som selvmedicinering.

    

   Er du diagnosticeret med ADHD eller har du mistanke herom?

   adhd-personlighedsforstyrret

   ADHD hos voksne kan stabiliseres ved en psykoeducation

   DE 10 H´er

   • Hvad skal jeg lave? (indhold)
   • Hvordan skal jeg lave det? (metoden)
   • Hvorfor skal jeg lave det? (meningen)
   • Hvor skal jeg lave det? (placering)
   • Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)
   • Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)
   • Hvem skal jeg lave det med? (andre)
   • Hvor meget skal jeg lave? (mængden)
   • Hvad skal jeg så? (hvad kommer bag efter)
   • Hvorhen skal jeg? (målet)

   OPMÆRKSOMHEDSFUNKTION

   • Humør-kontrol at undgå at blive alt for trist eller glad på forkerte tidspunkter
   • Tankeflugt-kontrol at undlade at dagdrømme
   • Sansefiltrerings-kontrol ikke at lægge mærke til lyde og synlige ting, som er uden betydning.
   • Adfærds-kontrol at tænke, før man handler, Brug for struktur.
   • Motorisk/verbal-kontrol ikke bevæge sig eller tale unødigt
   • Social-kontrol at lukke af for andre, når det er nødvendigt
   • Hukommelses-kontrol at huske vigtige ting
   • Appetit-kontrol ikke hele tiden at være sulten efter ting og længes efter noget, der skal ske
   • Vedholdenheds-kontrol at vedblive med at arbejde godt
   • Hastighedskontrol ikke at gøre ting for hurtigt
   • Motivations-kontrol også at gøre det kedelige
   • Vågenheds-kontrol at holde sig vågen, mens man arbejder og lytter
   • Fokuserings-kontrol at holde opmærksomheden ved det vigtigst, og ikke glemme 

   Er man født med ADHD?

   Hvorvidt man er født med gener til at få ADHD, er der uenigheder om. For er det arv eller miljø, er der delte meninger om.

   ADHD  er en forstyrrelse, der nedarves gennem generne. Cirka 80 procent af variationen menes at skyldes arv. Hvis ens forælder, søskende eller barn har ADHD, øges ens risiko for at have ADHD med 25 procent.

                ADHD er bare en del af mig               – ikke hele mig!

   adhd-opmærksomhedsforstyrelse

   Hvad står ADHD for?

   Alle mennesker er forskellige, også når man har ADD eller ADHD. Få en afklarende samtale om præcis dine særlige udfordringer. Særlige kendetegn hvad står ADHD for:

   • Impulsivitet /manglende initiativ
   • Opmærksomhedsforstyrret
   • Svært ved at strukturer
   • Udfordret i at overføre erfaringer og konsekvensberegne
   • Oversanser og nedsmelter let

   Skaber motivation, selvværd og selvfølelse

   Vigtige ting at huske i forbindelse med anerkendelse, ros og varme:

   • Søde ord – anerkendelse
   • Positiv øjenkontakt
   • Fysisk kontakt
   • Koncentreret opmærksomhed

   Her og nu belønninger er motiverende

   ADHD er en forstyrrelse, der påvirker hjernens belønningscenter. Der skal en større påvirkning til, før mennesker med ADHD får oplevelsen af belønning og tilfredsstillelse.

   Mennesker med ADHD i højere grad end andre i risiko for at udvikle afhængighed af en eller anden type stimulans. Det kan være tobak, alkohol, spil, hash eller andet, som giver oplevelsen af umiddelbar nydelse. Læs om misbrug.

   “Diagnosen blev min redning. Den slog fast, at det hele ikke var noget, jeg bildte mig ind eller havde fundet på for at få opmærksomhed”

   Voksne med ADHD

   Voksne med ADHD kan opleve følgende: 

   • En konstant følelse af rastløshed
   • Vanskeligt ved at slappe af
   • Ubehag, når der ikke foregår noget interessant
   • Vanskeligheder med at fastholde opmærksomhed, når man skal læse en bog, lytte til andre eller se et teaterstykke
   • Tankeflugt, når man er i gang med en teoretisk opgave, men bliver forstyrret af uvedkommende tanker
   • Man glemmer aftaler, tid og hvor man har lagt sine ting
   • Man handler ofte for hurtigt og uoverlagt
   • Har svært ved at beherske sine følelser
   • Kommer let i konflikt med kolleger og familie
   • Har en følelse af ikke at nå det man skulle
   • Hverdagen bliver anstrengende, man orker ikke gøre det man burde, hvis det kræver ekstra tænkning
   • Det er svært at planlægge og organisere sit arbejde og sine studier
   • Man kan dårligt tåle hverdagens stress
   • Det er svært at klare frustrationer og modgang
   • Fortæller usandheder/bliver ofte taget i at lyve

   Med et samtaleforløb får du viden og indsigt i, hvordan du kan forebygge dit miljø – vilkår med udfordringer med ADHD/ADD, så du opnår en forbedret trivsel. 

   Du lærer, hvordan du kan stabilisere dig, så du ikke bliver overbebyrdet, frustreret og nedsmelter.

   Hvordan du kan mestre de særlige behov og derved komme til at trives, finde muligheder, ressourcer, livskvalitet og livsglæde.

   Få terapi indenfor 24 timer
   i hjertet af Aarhus
   Tlf. 28947100

   Lær at håndtere dine udfordringer,
   og få et balanceret liv med
   forbedret rammer,
   der skaber større ro og livsglæde

   ADHD ADD funktionstab

   Tics

   ADHD-tics refererer til ufrivillige, gentagne bevægelser eller lyde, som ofte opstår hos personer med ADHD. Disse tics er forskellige fra de typiske symptomer på ADHD, da de ikke er bevidst kontrolleret af personen, men opstår spontant. Tics kan variere i art og intensitet fra person til person.

   Nogle almindelige eksempler på ADHD-tics inkluderer:

   Øjenblinken gentagne gange.
   Skuldertræk eller hovedrysten.
   Hoste eller harken gentagne gange.
   Snøften eller andre lyde.
   Grimasser eller ansigtsudtryk.
   Fingertrommen eller andre gentagne bevægelser med hænderne.
   Benrysten eller vippen med fødderne.
   Gentagne ord eller sætninger (vokale tics).
   Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle personer med ADHD udvikler tics, og det er ikke et universelt træk ved ADHD. Tics kan også forekomme uafhængigt af ADHD og kan være forbundet med andre lidelser som Tourette-syndrom eller kronisk tic-størrelse.

   Hvis tics er bekymrende eller forstyrrer en persons daglige funktion, er det vigtigt at konsultere en sundhedsperson for en grundig vurdering og passende støtte og behandling.

   Vivi Hinrichs

   Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

   Introduktion til terapisession

   • Klarhed over dine udfordringer
   • Individuelle anbefalinger om næste skridt
   • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
   • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

    

   Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

   Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale