praestationsangst-iaarhus-tankemylder

Få psykoterapi i Aarhus til at komme din præstationsangst til livs

Præstationsangst

Hvis du oplever præstationsangst og føler, at det begrænser dit potentiale og livsglæde, er du ikke alene. Jeg er her for at hjælpe dig med at håndtere angsten og genfinde selvtillid, så du kan opnå dine mål og trives i de udfordrende situationer, livet bringer. Sammen kan vi arbejde hen imod en mere positiv og tryg tilgang til livets præstationer og muligheder.

Præstationsangst er en udbredt udfordring, der kan påvirke mennesker i alle aldre og fra forskellige baggrunde. Det er en form for angst, der opstår i situationer, hvor der er krav om at præstere på et højt niveau eller leve op til forventninger, både fra en selv og andre. Det kan være i forbindelse med eksamener, fremlæggelser, jobsamtaler, sociale arrangementer og meget mere.

Præstationsangst kan have en betydelig negativ indvirkning på ens livskvalitet, trivsel og selvværd. Det kan føre til stress, nervøsitet, søvnproblemer, fysiske symptomer som hjertebanken og rysten, samt en konstant frygt for at fejle eller blive ydmyget i offentligheden.

Som psykoterapeut er jeg specialiseret i at hjælpe mennesker med at håndtere og overvinde præstationsangst. Gennem terapi og rådgivning arbejder jeg med mine klienter på at identificere årsagerne til deres angst og udvikle effektive strategier til at håndtere den. Jeg fokuserer på at styrke deres selvværd og troen på egne evner, så de kan opbygge en mere positiv og selvsikker tilgang til udfordrende situationer.

Jeg tilbyder en tryg og støttende atmosfære, hvor du kan dele dine bekymringer og frygt, og sammen finder vi veje til at bryde de negative mønstre og erstatte dem med mere hensigtsmæssige tanker og adfærd. Jeg tror på, at en individuel tilgang er afgørende, da præstationsangst kan manifestere sig forskelligt fra person til person.

Få redskaber til at overvinde din præstationsangst, med at “turde stå frem i lyset”, blive fri og øge din trivsel.

Præstationsangst kan være en form for en fobi. Når præstationsangst symptomer viser sig ved svære belastninger, er det fordi vi bliver så udfordret, at vi ikke er i stand til at præstere, for eksempel kan den kendte “klap” gå ned. Det sker, fordi du har en frygt / angst der går forud.

Præstationsangst ses ofte ved:

 • En eksamen eller fremlæggelse
 • En jobsamtale
 • Et foredrag
 • Sportslige konkurrencer
 • Sceneskræk

                                                            Præstationsangst – Terapien, der frigiver dit potentiale

praestationsangst-tale-til-en-forsamling-vivi-hinrichs-aarhus

Præstationsangst

Får du præstationsangst, når du skal frem i lyset og præstere? At få præstationsangst betyder, at vi rent faktisk nedsmelter af angst og stress symptomer. Så meget at vi kan få svært ved at møde op, fordi vi er bange for at fejle og opleve ikke at slå til.

Kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi kan hjælpe dig på vej med redskaber, så du kan blive fri af din præstationsangst.

Vi undersøger og afklarer hvad der er i spil i forhold til den præstationsangst som du bøvler med. Hvorfor det er så svært at skulle præstere. Hvad er det, der ligger som en truende sky. Hvad sker der, hvis du fejler? Altså de bagvedliggende symptomer.

I undersøgelsen af hvad der er i spil i forhold til den præstationsangst realitetstjekker vi dine tanker og sanser der danner baggrund for dine følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Sammen finder vi frem til en mere ressourcefyldt tænkning og vej frem. Det styrkes med strategier for fremtidige tænkelige pressede situationer.

Nervøsitet

De fleste af os bliver nervøse, når vi skal præstere og vil gøre vores bedste. Hjertebanken, rystende stemme og svedige hænder, kender de fleste af os til, når vi skal præstere og er nervøse. Nervøsitet er en helt naturlig reaktion, når vi oplever, at andre skal vurdere vores evner. Men vi kan blive så nervøse for en præstation, at størstedelen af vores mentale energi bruges på massive bekymringer og frygt, og så er der ikke længere tale om nervøsitet.

Få psykoterapi i Århus eller online
              Få hensynsfulde priser                        

Unge studerende er sårbare overfor præstationsræset og oplever præstationsangst

Vejen til ro og selvtillid i præstationsøjeblikketovervindes gennem terapeutisk støtte

Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

Præstationsangst

Har du mest lyst til at smide bøgerne væk? Hjernen er under massiv udvikling, og det er sværere for de unge at tænke rationelt og styre sine impulser. Unge følelser opleves både større og stærkere. Unge er særlig udsat da de ikke har erfaring i, eller lært at berolige sig selv, og er derfor tilbøjelige til at opleve så vel præstationsangst som stress. – læs mere om stress.

Denne form for angst kan have en negativ indvirkning på de unges trivsel, motivation og præstationer. Det kan føre til stress, nervøsitet, søvnproblemer, koncentrationsbesvær og endda føre til undgåelse af udfordrende opgaver eller situationer.

Præstationsangst er en udbredt udfordring, når eksamenstiden nærmer sig. Hjernen kan være under massiv udvikling, og det bliver sværere at tænke rationelt og styre impulser. Følelser kan opleves som større og stærkere, og manglende erfaring i at berolige sig selv kan føre til præstationsangst og stress.

Præstationsangst kan have en negativ indvirkning på trivsel, motivation og præstationer, og det kan føre til stress, nervøsitet, søvnproblemer og besvær med at koncentrere sig. Nogle kan endda begynde at undgå udfordrende opgaver eller situationer for at undgå følelsen af utilstrækkelighed.

Som psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med at tackle præstationsangst gennem terapeutiske metoder, der er skræddersyet til dig. Vi vil arbejde med at identificere årsagerne til angst og lære redskaber til at håndtere de udfordrende følelser. Ved at styrke selvberoligende strategier og opbygge selvtillid kan du opnå bedre trivsel og præstationer.

Jeg vil skabe et trygt rum, hvor du kan udforske dine følelser og tanker uden frygt for kritik eller dømmende blikke. Gennem den terapeutiske samtale vil du lære at omstrukturere negative tanker og erstatte dem med mere positive og realistiske perspektiver.

Mit mål som terapeut er at hjælpe dig med at overvinde præstationsangst, så du kan nå dit fulde potentiale og opleve større trivsel og velvære både under eksamen og i andre udfordrende situationer. Ved at tage fat på præstationsangsten og arbejde med den, kan du lære at navigere gennem pressede tider med større selvtillid og mestringsevne.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder præstationsangst

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Eksamensangst

Få professionel hjælp til at håndtere præstationsangst under eksamen!

Som psykoterapeut tilbyder jeg specialiseret støtte til dem, der oplever præstationsangst i forbindelse med deres eksamener. Eksamensperioden kan være en udfordrende tid fyldt med nervøsitet og angst for ikke at leve op til forventningerne.

Jeg forstår vigtigheden af at hjælpe dig med at tackle disse udfordringer og opnå bedre præstationer uden at lade eksamensangsten kontrollere dem. Gennem terapien arbejder vi sammen om at identificere årsagerne til angst og negative tanker om eksamen.

Jeg vil lære dig effektive teknikker til at reducere angstniveauet, forbedre koncentrationen og styrke selvtilliden under eksamener. Sammen vil vi også skabe en sund balance mellem akademiske mål og mentalt velbefindende.

Min tilgang som psykoterapeut er at skabe et trygt rum, hvor du åbent kan dele dine bekymringer og følelser omkring eksamener. Gennem terapeutiske samtaler og konkrete strategier vil jeg hjælpe dig med at opbygge stærke mestringsevner og opnå en mere positiv eksamensoplevelse.

Så hvis du eller dit barn oplever præstationsangst under eksamener, er du velkommen til at kontakte mig. Sammen kan vi arbejde hen imod bedre eksamensresultater og øget selvtillid for fremtiden. Lad os tage det første skridt mod en mere positiv og tryg eksamensperiode!

Præstationsangst – unge

Præstationsangst er en udbredt udfordring blandt mange unge studerende. Det opstår ofte i forbindelse med eksamener, fremlæggelser, deadlines eller andre krævende situationer, hvor der er forventninger om at præstere på et højt niveau.

Flyt fokus og slip for eksamensangst. Unge studerende kan være særlig udfordret og får præstationsangst, der også kan kaldes en eksamensangst.

Unge er sensitive og dermed udsat til at få eksamensangst. For de skal først til at lærer sig selv at kende, deres krop, følelser og verden. Derfor kan de være særlig sensitiv overfor at fejle og ikke slå til og derfor i risikogruppen for at få præstationsangst.

 • Nogle unge er eksempelvis bange for at gå op til tavlen og vise læreren og deres medstuderende, det som de skal præstere.
 • De kan have store indre forventninger til sig selv eller stå overfor ydre krav, de kan finde svære at indfri.

Eksamensangst sker ofte fordi man for eksempelvis har store indre forventninger til sig selv, eller stå overfor ydre krav som du kan finde er svært at indfri. Måske kunne du tidligere præstere godt, men nu er kravene ændret. Måske føler du dig usikker, nervøs, bange og angst.

At få eksamensangst er særligt forståeligt i ungdomsårene. Du kan have negative følelser som frygt, nervøsitet, usikkerhed eller at du er flov eller skamfuld.

Når præstationsangsten tager overhånd, kan det hindre de unge i at udnytte deres fulde potentiale og nyde ungdomslivet. Unge skal finde ud af, hvem de skal være, og hvordan de skal forholde sig til omverdenen. Det er en proces, men med professionel hjælp kan vi understøtte det, til at ruste dig til at håndtere presset og dermed minimere din eksamensangst.

 

 

Få psykoterapi i hjertet af Aarhus
Hensynsfulde priser for studerende
fleksible tider – dag, aften og weekend

Stressangst

Stressangst er når man nogle gange bliver presset – de indre eller ydre – bliver for meget  Stressangst kommer til at fylde og styre din teenagers handlinger i alt for stor grad. Det er her du, som forælder, skal træde til og hjælpe din teenager, så godt du kan.

Det er almindeligt at blive påvirket af alt det, der sker, og de fleste har også både gode og dårlige dage.

For nogle unge bliver presset dog for stort, og optræder som en slags stressangst. For at forebygge eller komme dette til livs, er det godt at tale med en udenforstående om det, der sker.

Stressangst er, at hvis du er meget nervøs og får det dårligt eller skal til eksamen og går i baglås, har du brug for hjælp til, at du kan regulerer dine følelser ned, så du genvinder roen. Der er gode muligheder for at få styr på denne stressangst.

Præstationsangst behandling 

Få hjælp og støtte gennem en præstationsangst behandling. Jeg anvender en integrativ tilgang, der betyder at jeg arbejder med flere forskellige psykologiske tilgang, alt efter, hvad du og dit barn har behov for. Herunder anvender jeg en kognitiv tilgang med fokus på dine tankemønstre, dit syn på dig selv og andre der betyder noget for din måde at være på.

Præstationsangst behandling sker gennem en psykoterapeutisk samtale hvor du får strategier til at blive mere selvsikker, når du skal tale eller præstere noget overfor andre.

Præstationsangst behandling giver dig læring til at tackle presset, styre dine tanker, få højnet dit selvværd og flytte dit fokus så du får mere ro.

psykoterapi til at blive fri af din angst

Psykoterapi giver dig mulighed for at komme din angst til livs

Præstationsangst symptomer

Bliver du ramt af præstationsangst? Alle kender det at skulle sætte sig ekstra op til at skulle præstere. Nogle får præstationsangst symptomer, der viser sig ved, at de får en rystende stemme / krop, hjertebanken og svedige hænder, når der skal præsteres. Man ønsker ligesom at gøre sit bedste.

Når man skal præstere noget, anvender man en stor mental energi. Præstationsangst symptomer kan være skriveangst, eksamensangst eller lignende. Når man oplever sig særlig udfordret, er der nogle der bliver meget nervøse og kan opleve tankemylder, bekymringer og frygt. Når det sker, er det ikke længere bare nervøsitet, men derimod præstationsangst.

Præstationsangst symptomer er frygten for at begå fejl under en præstation som for eksempel når man skal til eksamen eller fremlægge noget over andre.

Præstationsangst symptomer gør at dine tankemylderet kan blive mere intens, når man er overdrevet bekymret og bange. Der opstår en frygt og tankerne kredser om, at man ikke vil mislykkes. Man tænker over konsekvenserne for ens fremtid eller at andre vil tænke dårligt om en. Ens energi går mere på negative tanker om, hvad der vil ske, hvis man ikke efterlever ens egne forventninger og lever op til andres forventninger.

Terapi og præstationsangst: Styrke din mentale styrke

studerende-stress-praestationsangst

Få psykoterapi i Aarhus C
– fleksible tider og gode priser

Psykoterapi

Mangler du ressourcer og overskud så få psykoterapi til at skabe dette.

Ved psykoterapi ser vi nærmere på for eksempelvis følgende oplevelser?

 • Du oplever ikke at lykkedes, idet forhindringer hæmmer dine udfoldelser
 • Du har opnået en del af det, du drømte om. Alligevel er du ikke tilfreds
 • Du drømmer om at gøre en forskel, men ved ikke hvordan
 • Du længes efter ny mening og har en stærk følelse af, at der skal ske noget
 • Du vil gerne have mere ud af livet. Du har brug for at indgå i nye sammenhænge og bidrage med dine ressourcer på andre måder end nu
 • Du kender måske allerede din drøm, men savner mod til at tage springet – frygter at springe ud i det ukendte
 • Du er kørt fast i livet, føler dig fanget i hverdagens trummerum og mangler energi, kræfter og overskud til at handle og komme videre
 • Spørgsmålene tårner sig op! Tankerne kører i ring! Du er usikker og forvirret og har svært ved at se dig selv om 1 år, 5 år, 10 år

Eksamensangst

Gennem en solid terapeutisk støtte fra mig, kan du genfinde din handlekraft og dit engagement og rette blikket mod en ny fremtid. Du lærer dig selv bedre at kende og får et overblik over dine ressourcer, kompetencer og muligheder.

 • Et overblik, der gør dig i stand til at træffe de valg, der føles rigtige for dig
 • Giver dig fornyet energi og mod til at handle og træffe beslutninger, der giver dig en hverdag, hvor du igen oplever mening, glæde og tilfredshed
 • Få psykoterapi til at kende dig selv bedre og blive styrket

Gennem psykoterapien vil du få støtte til også at finde alternative ressourcer hos dig selv, så du opnår mindre stress

 • Få styrket dit selvværd
 • Find dine skjulte ressourcer
 • Nå dine mål
 • Bliv gladere
 • Få styrket troen på dig selv, så du kan opnå den ønskede effekt

Oplever du præstationsangst, når du skal til jobsamtale?

Præstationsangst overvindes gennem terapeutisk støtte

Præstationssamtale- jobsamtale

Få karrierecoaching i Aarhus C
fleksibletider – dag, aften og weekend

Det er menneskeligt at blive ramt af præstationsangst til jobsamtalen

Nervøsitet

Er du typen der får nervøsitet som en præstationsangst når du skal præstere til en jobsamtale? Nervøsitet der skaber angst, som kommer til udtryk i alle typer situationer, hvor du skal performe eller præstere.

Du kan opleve nervøsitet som en angst med en kraftig hjertebanken, rysten, svimmelhed, svedture og åndenød. Dine tanker er så intensive, at tankerne kan være usammenhængende og kredse om den frygtede situation.

Nervøsitet er forbundet med stor ubehag såvel kropsligt som mentalt, så få psykoterapeutisk hjælp til at komme dette til livs.

Få en psykoterapeutisk samtale der kan støtte dig i at skabe klarhed over, hvem du er og hvilke ressourcer du har. Værdiafklaring og forventningsafstemning i forhold til jobbet og samtalen kan skabe ro og overskud for dig. Der forebygger så du kan tøjle din nervøsitet. Få der skabt en struktur på jobsamtalen, der kan give ro. Få styr på dine bekymrende tanker, sanser, følelser, kropslige reaktioner og tankemønster. Find frem til, hvad der præcis ligger bag nervøsitet, så dit nervesystem kommer i ro. Få hjælp til at højne dit selvværd.

Præstationsangst: fritid – sport – konkurrence

Øvelser til børn med angst

Øvelser til børn med angst til at minimere præstationsangst. Som forældre bekymret blive man bekymret. Særligt børn er udsat og sårbare overfor at få præstationsangst. Det er meget normalt, at dit barn som eliteudøver oplever præstationsangst – særligt når barnet er god!

For barnet bærer en masse pres på sine skuldre og har et niveau at leve op til. Derfor er det vigtigt at få øvelser til børn med angst gennem en psykoterapi. Den viden kan både være i forhold til sig selv, eller de nærmeste omkring barnet. Børn er jo mere tilbøjelig til at ville efterleve andres forventninger og frygter ikke at slå til. Det er naturligt at føle nervøsitet i vigtige og tilspidsede situationer.

Præstationsangst handler om frygten for ikke at slå til
øvelser til børn med angst er forebyggende, når dit barn er sensitivt og har store forventninger til sig selv, eller oplever at forældre eller andre har høje forventninger til barnet, risikere barnet at få perfektionisme eller negative tankemønstre.

øvelser til børn med angst er forebyggende fordi hjernen er under massiv udvikling, og det er sværere for barnet at tænke rationelt og styre sine impulser. Barnet har ikke livserfaringen eller lært at berolige sig selv. Barnet kan være meget sensitiv overfor at fejle og ikke slå til. Nogle børn får alt for høje forventninger til sig selv og det kan udvikle sig til en form for perfektionisme. De kan have store indre forventninger til sig selv, eller stå overfor ydre krav, som de kan finde svære at indfri.

Den usynlige modstand / angst kan være forbundet med negative følelser som frygt, nervøsitet, søvnforstyrrelse, usikkerhed, svimmelhed, opkast, ondt i hovedet, maven eller være ukoncentreret, ikke have sammenhængende tanker og være restløs og urolig. Derfor er det vigtigt at støtte op med øvelser til børn med angst. De symptomer skyldes barnets frygt for at ikke kunne præstere overfor sine egne og andres forventer, og er bange for at ende med at blive flov eller skamfuld.

Terapi: Din vej til selvtillid og præstations succes

praestationsangst-stress-boern-unge-studerende-vivi-hinrichs-aarhus

        Få succesfuld angstbehandling      Dit barn kan bliv fri af angsten
hensynsfulde priser

Symptomer på præstationsangst

Når dit barn er sensitivt og har store forventninger til sig selv eller oplever at du har store forventninger til barnet, risikerer barnet at få perfektionisme og negative tanker. Den ‘usynlige’ modstander / pris kan være høj, med ondt i maven og hovedet. Barnet nedsmelter og kan ikke hænge sammen.

Børn og angst kan have konsekvenser for barnets udvikling og trivsel. Forventningspres fra omgivelserne, søvnbesvær eller at du eller barnet føler sig anderledes?

Bliv fri af angsten

Få hjælp til at skabe en balance, finde en indre ro, få styr på tankerne, lave øvelser til at styrke barnets selvværd og selvtillid.

Kan du genkendende symptomerne hos dig selv eller dit barn? Så få en uforpligtende dialog, Med særlige mindset-strategier og redskaber kan jeg hjælpe dit dig eller barn med at blive fri af præstationsangsten.

Jeg har tidligere hjulpet flere børn, herunder elitedansere med at komme fri af med deres præstationsangst.

Tilbyder solid erfaring i terapi til børn og unge med at minimere angst

<< Præstationsangst

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-angst-traume-panikangst-fobi-psykologi-psykiatri-aarhus

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst kan være: vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri
Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

<< Panikangst & fobi

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-aarhus-generaliseretangst-terapeut-terapi

<< Social angst

Frygt for andres meninger kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale