familieterapi-aarhus-dysfunktionel-online

 Familieterapi – Genopbyg familiære relationer

Familieterapi

familieterapi og genopbyg familiære relationer.  Jeg tilbyder en tryg familieterapi for familier med komplekse problematikker. Oplever du konflikter og vanskelig/manglende kommunikation med dine forældre, dine børn eller dine søskende? Hvor de svære udfordringer måske ligefrem har stået på i længere tid.

Læs også om sammenbragte familier

Jeg skaber et trygt rum for jer, da der er mange følelser i spil der gør jer sårbar. Hvad er familieterapi? Det er at jeg tager hånd om alle og udfordrer der hvor kommunikationen og respekten må styrkes. I bevidstgøres til at tænke anderledes, så I tilegner jer nye kommunikative måder og tilgange på.

Styrk Din Familie gennem Tryg Familieterapi: Ønsker du at genopbygge og styrke familiære bånd? Velkommen til familieterapi, hvor vi arbejder målrettet med at skabe harmoni og forståelse i din familie.

Familieterapi: Vejen til Genoprettelse: Er din families dynamik præget af komplekse udfordringer? Går I rundt i konstante konflikter og kæmper med vanskelig kommunikation? Lad mig hjælpe jer med at genoprette balance og skabe en stærkere enhed gennem familieterapi.

Et Trygt Rum for Jer Alle: Familieterapi handler om at skabe et sikkert og tillidsfuldt rum, hvor alle familiemedlemmers følelser og perspektiver respekteres. Jeg forstår, hvor sårbart det kan være at tackle familiens dybe følelser, og jeg er her for at støtte jer hele vejen.

Nye Veje til Kommunikation og Respekt: Hvordan kan familieterapi hjælpe jer? Jeg guider jer i at udforske nye måder at kommunikere på og genoprette respekten i familien. Sammen udfordrer vi de eksisterende mønstre og arbejder på at skabe positive forandringer.

En Bevidsthedens Rejse: Familieterapi er en rejse mod øget bevidsthed og forståelse. Jeg arbejder med jer for at skifte perspektiver og tænke anderledes i jeres samspil. Resultatet er en dybere forbindelse og mere meningsfuld kommunikation.

Styrk Din Families Bånd: Uanset om udfordringerne har varet i lang tid eller er opstået for nylig, er familieterapi vejen til at styrke jeres bånd. Lad os sammen skabe en familieenhed, der kommunikerer med kærlighed, forståelse og respekt.

Familieterapi er nøglen til at bygge bro mellem familiemedlemmer, skabe forandring og skulpturere en stærkere fremtid sammen. Kontakt mig i dag for en uforpligtende samtale om, hvordan familieterapi kan hjælpe netop din familie.

Familie terapi

I familie terapi er i trygge hænder, og bliver passet på jer hver især. Jeg skaber et trygt rum og passer godt på jer hver især, da jeg ved at der er mange sårede følelser i spil og at i hver især er ganske sårbar som f.eks. skuffet, vred og ikke mindst ked af det.

I familie terapi tilbyder jeg en solid erfaring over 40 år i arbejdet med familier og personlig udvikling. Jeg har stor succes med at gå på opdagelse, lytte, rumme og favne de forskellige perspektiver der må være, og til at hive jer op over, det besværlige.  Det som du eller den anden siger, er sandt for den enkelte.

Gennem familie terapi udfordrer jeg jer på en konstruktiv måde for at styrke jeres kommunikation og respekt. Jeg hjælper jer med at blive bevidste om jeres tankemønstre og tilbyder nye perspektiver, så I kan tilegne jer nye kommunikationsmåder og tilgange til hinanden.

Hvad er familieterapi?

Hvad er familieterapi? Skab forandring og styrk jeres familiesammenhold gennem familieterapi.

Har din familie udfordringer, der skaber konflikter og forhindrer jer i at opnå en sund og harmonisk dynamik? Hvad er familieterapi? Det er den professionelle støtte, I har brug for til at håndtere disse udfordringer og skabe positive forandringer.

I familieterapien er fokus at styrke jeres forbindelse og opbygge dybere forståelse og respekt inden for familien. Hvad er familieterapi? Det er en terapeutisk proces, hvor vi arbejder sammen for at udforske de underliggende årsager til konflikter, de dysfunktionelle mønstre og de sårede følelser, der påvirker jeres samvær.

Gennem familieterapien vil jeg guide jer i at lære nye kommunikationsværktøjer og tilgange, der vil styrke jeres relationer. Hvad er familieterapi? Det er en mulighed for at opnå større indsigt i hinandens perspektiver og finde fælles løsninger.

Familieterapi er en proces, der kræver engagement og åbenhed fra alle familiemedlemmer. Hvad er familieterapi? Det er en vej til at skabe en sundere og mere tilfredsstillende familiesammenhæng. Gennem terapien kan I lære at håndtere konflikter på en konstruktiv måde og opbygge et solidt fundament for en harmonisk familiesamhørighed.

Så hvad er familieterapi? Det er jeres mulighed for at tage det første skridt mod forandring og styrkelse af jeres familiesammenhold. Kontakt mig i dag for at planlægge en konsultation og begynd rejsen mod en mere harmonisk og støttende familieterapi.

Få en tid i Århus eller online 
– til en god pris med fleksible tider

            Gør familiens bånd stærkere              – familieterapi der gør en forskel

familieterapi-i-aarhus-familieterapeut

Familien kan være følsomme relationer

Familien kan være følsomme relationer, idet det er i vores tætteste relationer, at vores udfordringer ofte kommer til udtryk. Vi bliver viklet ind i hinandens reaktioner og mønstre, og det kan være vanskeligt at finde løsninger selv, særligt når man er en del af helheden. Der kan være hæmmende mønster i spil, som går igen gennem generationer, og som kan gøre det svært for os at være en del af i dag.

Bag enhver psykologisk smerte
– er der en essentiel løsning

Familieproblemer

Få hjælp til at løse dine familieproblemer og genopbyg harmonien i din familie gennem professionel terapi.

Familieproblemer kan være en kompleks udfordring, hvor familiemedlemmer oplever at være vokset fra hinanden og mangler forståelse for hinandens bevæggrunde. Kommunikationen bryder sammen, hvilket fører til sårede følelser, manglende respekt for forskelligheder og værdier, samt overskridelse af grænser. Dette resulterer ofte i en stor afstand mellem familiemedlemmerne.

Familieproblemer kan være skabt af alliancer, splitting, og uforløste eller fastlåste roller og mønstrer. Familieproblemer kan også opstå med ny-etablering af familierelationer hvor forventninger, drømme og kulturelle normer mødes.

I terapiforløbet vil vi dykke ned i de dybere lag af dine familieproblemer og arbejde på at skabe forståelse, heling og genopbygning af relationerne. Vi vil undersøge de skabte alliancer, splitting og fastlåste roller og mønstre, der bidrager til konflikterne. Gennem terapeutiske samtaler og øvelser vil jeg hjælpe jer med at finde nye måder at kommunikere, forstå og respektere hinanden på.

Familieproblemer 

Familieproblemer kan også opstå i forbindelse med nyetablerede familier, hvor sammenstød mellem forventninger, drømme og kulturelle normer kan skabe udfordringer. Jeg vil guide jer til at navigere gennem disse komplekse dynamikker og finde fælles fodslag for at skabe harmoni og trivsel i jeres familie.

Som erfaren familieterapeut er jeg dedikeret til at hjælpe dig og din familie med at løse jeres familieproblemer. Jeg tilbyder et trygt og støttende rum, hvor I kan udforske og arbejde igennem jeres udfordringer. Sammen vil vi skabe en positiv forandring, der styrker jeres relationer og fremmer jeres familieliv.

Tag det første skridt mod en bedre familiære fremtid og kontakt mig i dag for at booke en konsultation. Sammen kan vi skabe en stærkere og mere harmonisk familie

Opnå trivsel og balance i familielivet med professionel familieterapi

Familie terapi

Min tilgang til familieterapi bygger på empati, respekt og faglig ekspertise. Jeg guider jer i at navigere gennem de udfordringer, I står over for, og støtter jer i at skabe positive forandringer og et bedre samarbejde som familieenhed.

I familie terapi tager jeg netop højde for at en familie kan være mange forskellige dynamikker og mønster. Det kan være voksne børn og forældreproblematikker, herunder også søskende samspils problematikker.

Oplev harmoni og fornyet styrke i din familie med skræddersyet familie terapiforløb!

Er din families trivsel blevet udfordret af konflikter, kommunikationsudfordringer eller andre uoverensstemmelser?

Styrk Jeres Bånd: Vores terapeuter er dedikerede til at hjælpe jer med at genopbygge og styrke de forbindelser, der betyder mest. Uanset om det er mellem forældre og børn, søskende eller hele familien, skaber jeg et trygt rum, hvor I kan åbne op og forstå hinanden bedre.

Forbedret Kommunikation: Lær effektive kommunikationsstrategier og redskaber til at udtrykke jer klart og respektfuldt.

Fleksible Terapiformer: Terapiforløbet tilpasses jeres unikke behov og tidsplan. Uanset om I foretrækker individuelle sessioner, familiemøder eller en kombination, skaber jeg et forløb, der passer til jer.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale og kickstart rejsen mod en mere harmonisk og sammenhængende familie!

                     Byg broer, ikke mure                     – Familieterapi for bedre forbindelser

familiesamvær-familiekonflikter-sammenbragte-familier

Når følelser er forbudte i dysfunktionelle familier

Omsorgssvigt kan vise sig på mange måder at voksne op hvor rollerne i familien er offer, krænker og redder er en af dem.

I dramatrekanten holdes følelser på afstand med ironi og sarkasme – og der er aldrig et rigtigt svar. Det er fastlagt at du skal træde forkert og blive et offer. Herefter kan redderen træde til. Og når du er blevet reddet, kan krænkeren bebrejde dig, så du igen kan overtage rollen som offer eller som krænker for at undslippe skammen. Det er et spil, der aldrig ender. Læs mere om dramatrekanten på siden om traume .

Du lærer i terapien at afslutte dramaet

I dramatrekanten bliver drama forvekslet med kærlighed. Og ingen indser, at der er andre møder at være sammen på. Man må kigge indad, hvis der skal opleves en anden virkelighed.

Frygten for udelukkelse kan dog gøre det svært at bryde ud af dramatrekanten og derfor er det vigtigt at finde mod til at lukke op for sine følelser og mærke sin tristhed. Og dermed blive bedre til at rumme andre, til at opleve ro, til at udtrykke dine behov og til at sætte grænser.

I vores smerte er der dermed en længsel efter en bestemt følelse: accept, anerkendelse, fred, nærvær, kærlighed eller frihed

Dysfunktionel

Nogle familier kan være dysfunktionel –  knudret, hvor der er sket mange sårede følelser og være svært at løse op for. Dette sker særlig hvis der er dysfunktionel relationsproblematikker i spil.

Er man ramt af et dysfunktionel samspil, kan det være en god ide at først vælge at først gå i personlig individuel terapi, inden man eventuelt går videre til familieterapien, hvis dette er muligt.  Læs mere om dysfunktionel.

Dysfunktionel adfærd

Når man i en familie oplever en dysfunktionel adfærd i samspille så få hjælp til at blive fri af de hæmmende samspilsmønster. Nogle af de uoverensstemmelser der kan gå galt i relationerne kan være hæmmende mønster, som I måske gennem generationer har arvet i forhold til jeres måde at være til på i verden.

Familieterapi – individuel terapi
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Familieterapi Aarhus

Jeg tilbyder individuel mentaliseret familieterapi Aarhus – eller online til familier med børn, unge og voksne. I familieterapien skaber jeg en tryg relation som udgangspunkt for, at du/I kan arbejde med de problemer, I selv oplever at have. Kontakten er af stor betydning.

I familieterapi Århus arbejder jeg også via relationen og lægger stor vægt på, at du/I føler sig hørt, forstået og respekteret. Jeg gør brug af evaluering og feedback for at sikre mig, at vi er på rette vej.

Komplekse kulturelle familieproblemer

Der findes forskellige former for familie konstellation og dermed kan komplekse kulturelle familieproblemer opstå. En familie er en betegnelse på indbyrdes relationer imellem flere personer. Det kan være den traditionelle med mor, far og børn. I dag kan familien være kulturel kompleks. Det kan være far, mor og børn i sammenbragte familier, to fædre eller to mødre. Onkler og tanter/søster og brødre og forældre eller store og små børn eller med meget forskellige kulturer. Kombinationen kan være farverig og ikke bare stereotypisk.

En moderne familie: skilsmissefamilier med én forælder og børn, en sammenbragt familie med børn fra tidligere forhold og/eller fællesbørn. En regnbuefamilier med to mænd eller to kvinder, der har dannet par, eller familie med mere end to forældre og flere andre former for konstellationer. Mange familier har sunde værdier omkring naturlige grænser, nysgerrighed, respekt og omsorg for hinanden.

Giv din familie en ny begyndelse
med familieterapi

Komplekse kulturelle familieproblemer

Familiemedlemmer kan være vokset fra hinanden og have svært ved at forstå den andens bevæggrunde. Kommunikationen er måske bristet, der er kommet sårede følelser. Der kan mangle respekt for kulturelle forskelligheder, forståelse for hinandens værdisæt, overskridelse af grænser, misforståelser, dysfunktionalite.

De hæmmende mønster kan skabe afstand mellem jer. De manglende forståelser og imødekommenhed er som en negativ spiral, der måske ligefrem også skaber alliancer, splitting, og uforløste eller fastlåste roller og mønstrer.

Familie problemer kan også opstå med ny-etablering af familierelationer, hvor forventninger, drømme og kulturelle normer mødes og er uafklarede. En familie kan bestå af mange forskellige sammensætninger og dynamikker. Det kan være voksne børn og forældreproblematikker herunder også søskende samspilsproblematikker. Det kan også være om ældre – forældre problematikker. 

Hvordan tilknytningen i familien er, bliver særlig betydelig for barnet og dets fremtidige liv. Dermed påvirkes barnets evne til at danne relationer i familien, hvordan barnet senere danner relationer til andre.

Det kan ikke altid lykkedes at få alle familiemedlemmer i familien til at deltage, og man kan ende op med at selv/individuel terapi. 

Familieterapeut Århus

Få psykoterapi Aarhus C eller hjemme hos jer selv, eller online for at håndtere et problem eller en given situation. Det kan være hjælpsomt, ud fra et givent problem eller en fastlåst situation.

Det er hele det system af mennesker, der på den ene eller den anden måde indgår i problemet, der skal afhjælpes. Det kan derfor være en fordel at være i sine vante trygge rammer, især hvis der er mindre børn, der finder hele situationen intimiderende.

I familiesamtalen i Århus, tilbydes et trygt rum, så alle i familien kan blive hørt og inddraget i samtalen

familieterapi-i-århus-

Giv din familie en ny begyndelse med familieterapi

Familieterapi med systemisk forståelse

Familiemedlemmer kan være meget forskelligt. Det kan være hele familier med forældre og søskende eller voksne børn mv. Det kan også være nogle af familiemedlemmerne som f.eks. søskende eller ny etablerede familier /sammenbragte familier.

Få gange kan det vise sig at afstanden til at blive forsonet er for stor. Nogle gange kan det hjælpe af en eller flere lige må i individuelt terapi i en kort periode, før familieterapien kan fortsætte. For gennem mange år og tiden kan der være ophobet en hel del sårede følelser, traumer eller knæk på ens selvværd.

Familien som et system

Familien som et system, hvor hver person bidrager til helheden. Hvor denne komplekse samspil påvirker kontinuerligt indbyrdes hinanden. Så den måde vi hver især fortolker virkeligheden forskellig danner antagelser og overbevisninger om sig selv, andre og verden. Den negative spiral, kan medvirke til at en eller flere bliver prudelknabe hvor der også kan finde eksklusionsprocesser. Hver enkelt persons verdensanskuelse,- enkeltes udsyn til verden, får stor betydning, for at muliggør fælleskabet konstruktivt eller ikke.

Få familieterapi til en god pris  – fleksible tider gør det endvidere nemmere, at få terapien til at passe ind i jeres travle familier. 

Familiebehandling

Familiebehandling kan hjælpe til at skabe indsigt og forståelse for egne og de andre familiemedlemmers forståelser af verden og konkrete konfliktsituationer. I familiebehandling gives der nye indsigt som kan muliggøre ny mindset, følelser og adfærd, som medvirker til at familien som helhed kan fungere bedre. Se mere på siden om systemiske familieopstillinger.

Min psykoterapeutiske praksis er i hjertet af Aarhus city Store Torv 9, 8000 Aarhus C. Der er muligheder for en tid indenfor kort tid.

Familieterapi

Min tilgang til familieterapi bygger på empati, respekt og faglig ekspertise. Jeg guider jer i at navigere gennem de udfordringer, I står over for, og støtter jer i at skabe positive forandringer og et bedre samarbejde som familieenhed.

Gennem familieterapi udfordrer jeg jer på en konstruktiv måde for at styrke jeres kommunikation og respekt. Jeg hjælper jer med at blive bevidste om jeres tankemønstre og tilbyder nye perspektiver, så I kan tilegne jer nye kommunikationsmåder og tilgange til hinanden.

I familieterapi er det min målsætning at skabe varige forandringer, hvor I kan udvikle en dybere forbindelse og et mere harmonisk samspil. Hvad er familieterapi? Det er en mulighed for at lære at tænke anderledes, opnå større indsigt i hinandens perspektiver og tilegne jer nye redskaber til at styrke jeres familiesamhørighed.

Processuelt finder vi gennem familieterapi nye veje at begå sig, så genopbygningen af relationerne kan ske i det omfang I selv ønsker at forandringerne skal ske mellem jer. Hvor gamle mønster også afkodes og minimeres.

I genopbygningsfasen i familieterapi bevidstgøres I med viden og kommunikative strategier, der udvider jeres forståelser til at se ting fra en anden vinkel.  Der medvirker til at heale sårede følelser, så smerten kan fortage sig. være mere åben over de andre. Lær mere om hvad det vil sige at mentalisere

Gennem familieterapi udfordrer jeg jer på en konstruktiv måde for at styrke jeres kommunikation og respekt. Jeg hjælper jer med at blive bevidste om jeres tankemønstre og tilbyder nye perspektiver, så I kan tilegne jer nye kommunikationsmåder og tilgange til hinanden.

Få en tid i Aarhus eller online 
– til en god pris med fleksible tider
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Få hjælp til samspillet i familien

Jeg kan tilbyde en professionel familiesamtale og sikre, at I er i gode og trygge rammer. Læs mere her om min erfaring og faglige tilgang, her

Der kan være familieproblemer af mange arter. Det kan omhandle børn og delebørn, den sammenbragte familie, skilsmisse, familie på farten, familietid, tilknytningsrelation, familieregler og i det hele taget, hvordan man løser familiekonflikter.

Det er ikke lige meget, hvordan I som familie fortæller om jer selv. Det får betydning for jer. Derfor kan vi se nærmere på familien som sådan og finde jeres ressourcer og potentialer frem. Noget af det mest fundamentale i nære relationer er at kunne give og modtage

Familieterapi

Få familieterapi til at danne sunde relationer. Børn og unges identitetsdannelse og meget mere, kan være med til at skabe vanskeligheder i familien. Åbenhed og god kommunikation er væsentlig i en familie. For at nå dertil støtter jeg jer hver især i udviklingsprocessen.

Familieterapi kan forbedre kommunikationen og hjælpe med at forbedre nærvær, fællesskab og relationsdannelse, så familien sikres en sund trivsel. Et familieterapeutisk samtaleforløb kan bidrage til bedre kommunikation og forståelse for hinanden, øget trivsel og større varme i forholdet. Familieterapi til en god pris– fleksible tider gør det endvidere nemmere, at få terapien til at passe ind i jeres travle familie.

Få en tid i Aarhus inden for 24 timer
– til en god pris med fleksible tider
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

En mere kærlig fremtid
– Familieterapi der bryder mønstrer

familieterapi-stereotypisk-familiekonflikter

Familieterapeut

Som familieterapeut ser jeg ikke mennesket som et individuelt projekt, men et socialt fænomen, da det er gennem responsen fra andre, at identitet bliver skabt. Det er igennem den måde man bliver set, bekræftet eller marginaliseret og defineret på, at identitet skabes, opretholdes og bliver til en personlig identitetsskabende fortælling.

Vi er mere end denne fortælling. Som familieterapeut søger jeg at skabe flere mulige, alternative fortællinger, så personen herigennem får udvidet sit handlerummet. Så der både sker en læring og en opbygning af nogle mere brugbare foretrukne fortællinger og handlinger.

Som Familieterapeut bevidstgør jeg familier og den enkelte om, at det netop er vigtigt at vælge sine sociale relationer kritisk. Naturligvis er familien blodets bånd isom limen der binder sammen.

Man har en historik sammen. hvis man kan løse problematikkerne er det fint, men ikke i alle situationer kan det lykkedes. og nogle gange må enkelte familiemedlemmer forsøge med personlig udvikling før man kan gå videre. Læs om mig her.

Det handler om kærlighed
forældrenes anerkendelse 

familiestridigheder-familiekonflikter

Mentalisering

Konflikter kan være ubehagelige og besværlige. Samtidig er de kilder til læring og udvikling for den, der anerkender det. Det vil sige, at de kan være muligheder til nye indsigter/gaver, ressourcer og handlesammenhænge. Relationer kan være komplekse, da der er meget i spil fra forskellige perspektiver.

Mentaliseringsevnen er et væsentligt element i forældrekompetencen.  Det er derfor relevant at belyse forælderens evne til mentalisering i familien, som et led i en undersøgelse af forældrekompetencer. Forældres refleksive funktion i forhold til barnet henviser til den enkelte forælders evne til at behandle barnet, som et psykologisk væsen, der har mentale tilstande.

At kunne mentalisere betyder, at du forstår de følelser, tanker, ønsker, drifter og instinkter, som ligger bag egne og andres handlinger, tanker og følelser. Mentalisering handler om at skabe indre sammenhæng mellem tanke, følelse og kropslige impulser. Mentalisering giver dig selvindsigt på et dybt niveau, og derfor forandrer mentalisering dig. Læs mere om mentalisering 

Mentalisering

Mentalisering er således en vigtig komponent af følelsesmæssig intelligens, fordi det udtrykker en velfungerende kobling mellem det mentale, følelsesmæssige og instinktive niveau. Mentalisering er altså en forudsætning for gode relationer, men mentalisering er også vigtigt i forhold til sig selv, fordi mentalisering skaber sammenhæng mellem tanker, følelser og kropslige impulser.

Mentalisering styrker tilknytningen og relationerne, der skaber indsigt, forståelse og tillid samt hjælper parterne med at håndtere forskellighed, modsætninger, konflikter og adskillelse.

Når vi mister evnen til mentalisering og selvregulering, opstår der psykisk ubalance, symptomer, stress og smerte. Eksempelvis når søskende kommer i krise, kan der opstå mentaliseringsnedbrud. Bl.a. når vores overlevelsesstrategier (kamp, flugt eller frys) aktiveres ved fx  kritik, anklager, forsvar, skældud, trusler og skænderier

Det kan ikke altid lykkedes at få alle familiemedlemmer i familien til at deltage og man kan ende op med individuel terapi.

 

I familieterapien optrænes mentalisering i familien, såfremt mentaliseringens evnen kan optrænes. Jeg skaber et trygt rum og passer godt på jer hver især, da jeg ved at der er mange sårede følelser i spil og at i hver især er ganske sårbar som f.eks. skuffet, vred og ikke mindst ked af det.

Tilbyder en solid erfaring (over 40 år) i arbejdet med dysfunktionelle familier og personlig udvikling, og er med en solid viden i den mentaliseret baseret tilgang.

Konflikthåndtering

I konflikthåndtering er der sommetider en person i familien, der viser problemet tydeligere end andre. Men det systemiske vil forstå det på den måde, at problemet er skabt i systemet (familien). Dermed vil systemet være med til at opretholde problemet, men til gengæld vil det pågældende system også rumme løsningen på problemet. På den måde, fortæller det pågældende problem, gennem den måde det kommer til udtryk på, noget om det system, det er en del af.

I konflikthåndtering kan det være meget hjælpsomt at inddrage udefrastående – i de samtaler som foregår, for at systemet på den måde kan bidrage til en løsning af problemet. I konflikthåndtering betyder det noget, hvordan vi taler om tingene, hvilket sprog vi bruger, når vi taler med hinanden om os selv og om problemer.

I konflikthåndtering ser jeg det som min opgave at skabe en tryg ramme for en samtale, hvor alle medlemmer af familien har er ligeværdige og har en gyldig stemme i samtalerne. Jeg har stor succes med at gå på opdagelse, lytte, rumme og favne de forskellige perspektiver der må være, og til at hive jer op over. Det som du eller den anden siger, er sandt for hver især.

 

Der åbnes op for nye mønstre

Hvordan løses familiekonflikter? Ved familiesamtaler er en vigtig del af processen, at afklare de forskellige familiemedlemmers forståelse af, hvad problemet er. Deres forskellige holdninger til at få hjælp, og til hvad de ønsker at få ud af samtalerne. Læs mere om mentalisering.

Det er ikke usædvanligt, at der kan være flere og meget forskellige ideer om, hvad der er problemet, og også forskellige intentioner og motivationer omkring samtalerne. Det er her familieterapi kan have en stor positiv effekt. Læs mere om hæmmende og konfliktfyldte samværsformer.

Sommetider kommer problemer mest til udtryk hos et enkelt familiemedlem. Det kan være hjælpsomt, at undersøge hvorfor problemet er opstået og om det på et tidspunkt har hjulpet personen eller familien til at håndtere eller udholde noget bestemt. Så at spørge: hvilken funktion problemet måske har haft på et tidspunkt og om hvordan det er nu?

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder familieterapi

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære.

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv. Udforsk mine blogs for:

Familieterapi hvor omsorg og forståelse bliver helende forvandlinger

Få terapi og en tid inden for 24 timer
– til en god pris med fleksible tider

Familiestridigheder

Når der er familiestridigheder eller stridigheder i relationerne generelt set. det vil sige når der er konflikter i familien, mellem venner eller mellem naboer, er dialog mellem parterne en central del af processen. Læs mere om familiekonflikter – voksne børn og forældre

Når det er udfordrende “at være autentisk sammen” i vores familie, betyder det grundlæggende, at familiemedlemmerne kæmper for at finde en tilfredsstillende måde at navigere konflikten mellem at samarbejde med og bidrage til fællesskabet, samtidig med at de bevarer deres egen integritet og føler sig værdifulde i deres egen ret.

Konfliktmægling

I konfliktmægling søges der at skabe sunde relationer og det er f.eks. som i nedenstående samværsproblematikker.

 • Lær at tackle uoverensstemmelser
 • Få støtte til at afklare uoverensstemmelserne
 • Lær positiv kommunikation
 • Få afstemt forventninger og samværsregler
 • Få samspils værktøjer til relationen
 • Lær at lytte, forstå den andens intention og perspektiv
 • Lær sprog der viser respekt, anerkendelse, grænser

Familiekonflikter

Sansebaseret perspektiv – hvad ser du på billedet?
Når der er familiekonflikter er det ofte fordi at man fastholder hvad man oplever, tænker og ser, uden at gå bagom den anden og se den andens intentioner. Man tolker generaliseret idet man er farvet af hvad man er fyldt af. Og farvet af det miljø man har været i med forskellige sunde og hæmmende mønster. Man se ikke den anden indefra og eller sig selv ude fra, som er den mentaliserende tilgang.

Mentalisering

Når der er problemer i en familie er det oftest, fordi der er en mentaliseringssvigt. Læs mere om hvad mentalisering

Mentalisering er en vigtig egenskaben at anvende i de sociale relationer. Du lærer, hvordan du kan mentalisere som fremmer en sund udvikling for såvel dig og dine relationer. Hvis man ikke evner at kunne se sig selv ude fra, eller have fokus på den anden indefra, vil det besværliggøre at have og bevarer sunde relationer. Læs mere om mentalisering 

Sammen mod bedre kommunikation – Familieterapi, en vej til forståeleler om kærlighed

mistrivsel-forskellighed-perspektiv-dysfunktionel
perspektiv-tolke-konflikt

                Kærlighed og forståelse               – Familieterapi der genopretter relationer

familiesamtaler-familieterapi-dele-boern-sammenbragte-familie-vivi-hinrichs

Familiedynamikker

Alle familier består af familiemønstre og familiedynamikker, som de har interageret/bygget op gennem årene. Det vil sige, at alle i familien har særlige pladser, roller og sågar også forskellig status, der gør det mere legitimt for nogle, at handle på en bestemt måde end andre i familien.

Man kan opleve, at man er i et familiemønster, hvor man trives godt eller dårligt i. F.eks. kan det være, hvis man i familien ofte forventer noget særligt af én / eller ignorer én, ikke respektere en og som man har svært ved at se sig selv i.

Særlige familiedynamikker kan også være at f.eks. voksne børn kan opleve sig fremmedgjorte i forhold til deres forældre idet de tænker og forstår det anderledes end dem og hvor en gensidig manglende anerkendelse af hinanden kan være i spil.

En familiedynamik kan også være at når man er ung, er der en naturlig løsrivelsesproces i gang fra forældrene. Man begiver sig ud på sin identitetsrejse, i søgen efter sig selv. Denne løsrivelse ender aldrig, for men forandrer sig konstant gennem livet. Efterhånden som man hele tiden udvikler nye syn på verden og sig selv, kommer ens familie derfor også til at stå i forskellige lys. En familiedynamik er balancen om forældrene formår at vokse med opgaven, og om den unge formår at passe på sig selv i denne forandringsproces.

Et psykoterapeutisk samtaleforløb kan bidrage til bedre kommunikation, bedre forståelse for hinanden, øget trivsel og større varme i forholdet.

 

Tilknytningsstile – mønster

Alle ser verden gennem deres tilknytningsmønster, deres arousal og affektive prisme. Dette påvirker alt, hvad vi sanser/observerer. Selvom vi måske tror, at vores opfattelse af verden er objektiv, er den det ikke. Vi betragter verden gennem et filter, der er formet af vores livserfaringer og vores fortolkning af disse oplevelser.

Selve brillernes glas er farvet af følelser og subjektivitet. Vores perception er ikke som et objektivt fotografi af verden. Alt, hvad vi føler, tænker og tror, er påvirket af vores livserfaringer og hjernens bestræbelser på at forudsige og opretholde balance i vores kropsregnskab – dette inkluderer også blinde pletter eller mangler i vores opfattelse, som ofte er tæt forbundet med utryg tilknytning og tilknytningstraumer. Læs mere om traume. Og  om tilknytning.

Hvad er en ”rigtig” familie?

Hvad er en ”rigtig” familie? I dagens samfund er familiekonstellationerne blevet mere komplekse, og den traditionelle kernefamilie er ikke længere den eneste form. Vi ser en stigende variation af familier, hvor op mod 40% af kernefamilierne opløses.

En “rigtig” familie er ikke bundet til en bestemt form, men handler om gensidig forbindelse og lykke. Familier kan have forskellige sammensætninger og strukturer, f.eks. to mødre eller to fædre, skilte forældre der fortsætter som en sammenbragt familie, eller børn der får stedforældre og papforældre. Disse komplekse familiekonstellationer bringer både nye muligheder og udfordringer for børnene.

Familieproblematikker kan opstå mellem forskellige familiemedlemmer, som f.eks. forældre og børn, søskende, bedsteforældre eller voksne børn og deres forældre. Familiedynamikken kan også påvirkes af stereotyper, forskellige kulturer og seksuelle orienteringer. Mange af os er en del af familier, der inkluderer papforældre, halvsøskende, stedforældre og bonusfamiliemedlemmer. Disse komplekse relationer kan udfordre vores normforståelse og accept af forskelligheder.

Bryd mønstre, skab forandring og genopbyg familieforholdene med familieterapi

Hvad er en ”rigtig” familie?

Familieterapi kan hjælpe med at navigere gennem disse familieproblematikker og skabe harmoni og forståelse. Uanset familieform og dynamik er det vigtigt at finde vejen til at kommunikere åbent, respektere hinandens forskelligheder og opbygge sunde relationer. Hos mig som familieterapeut kan I få den støtte og vejledning, I har brug for, til at håndtere jeres specifikke familieudfordringer.

Lad os sammen arbejde mod en sund og trivselsfyldt familiedynamik. Kontakt mig i dag for at booke en konsultation og begynde rejsen mod en bedre forståelse og harmoni i jeres familie. Læs mere om søskende problematikker.

Nye kærester kan også skabe knuder i de kulturelle relationers levevis, så kriser/jalousi lettere opstår. Ofte udfordres øvrige familiemedlemmer medhensyn til deres normforståelse, og accept af disse nye familie konstellationer. Forældre til voksnebørn.

Bliv klogere på hvem du er, samspillet og skab familiefred gennem en terapeutisk familiemægling – konfliktmæling

Få en tid i Aarhus inden for 24 timer
– til en god pris med fleksible tider.

Dine børn kan komme i klemme mellem jer
– og blive bange for, hvad der nu skal ske

Vold i hjemmet

Vold i hjemmet bryder ned på mange planer og kan have alvorlige konsekvenser for hele familien. Som familieterapeut er jeg her for at hjælpe jer med at bryde voldens cyklus og skabe en tryg og fredelig hjemmeatmosfære.

Børn er særligt sårbare over for vold i hjemmet, både fysisk og psykisk. De er i konstant sansekontakt med omgivelserne og forsøger at forstå sig selv og skabe sammenhæng i verden omkring dem. Selvom vi ønsker at skåne vores børn og unge, så sanser de alligevel volden og bliver påvirket af den. Det er derfor afgørende at bryde tavshedens tradition og tale åbent med dine børn om volden, så de ikke føler skyld eller tror, der er noget galt med dem.

Min familieterapi tilbyder professionel støtte til familier, der oplever vold i hjemmet. Jeg skaber et trygt og fortroligt rum, hvor vi kan arbejde sammen om at håndtere og overvinde voldens konsekvenser. Gennem terapeutiske samtaler og øvelser vil jeg hjælpe jer med at genoprette tilliden, kommunikationen og gensidig respekt i familien.

Jeg tilbyder fleksible tider, der passer til jeres travle hverdag, og prisen for terapiforløbet er tilpasset, så det er overkommeligt for jer. Jeres velvære og trivsel er min højeste prioritet, og jeg er dedikeret til at hjælpe jer med at finde vej ud af voldens greb – vold i hjemmet og skabe en fredelig og tryg familiedynamik.

Tag det første skridt mod at bryde voldens cyklus og genopbygge en sund familiestruktur. Kontakt mig i dag for at booke en konsultation, hvor vi sammen kan begynde arbejdet med at skabe en fremtid uden vold i jeres hjem.

Gratis telefonisk forsamtale
– til en god pris med fleksible tider.

                                                                                  Forbedr din families liv                    – Familieterapi der hjælper og styrker 

udsatte-børn-unge-sårbar-pædagogisk-refleksion-udvikling-psykologi-psykiatri

Familierådgivning

I familierådgivning som jeg særligt yder i forbindelse med mennesker med personlighedsforstyrrelser. Jeg skaber jeg et trygt rum i min praksis i Aarhus city, og passer godt på jer hver især. Da der er mange sårede følelser i spil, og at I hver især er ganske sårbar som f.eks. skuffet, vred og ikke mindst ulykkelig, afmagtsfølelser og ked af det.

Jeg tilbyder en solid terapeutisk familierådgivnings erfaring (over 40 år) i at arbejde med familier og personlig udvikling. Jeg har stor succes med at gå på opdagelse, lytte, rumme og favne de forskellige perspektiver der må være, og til at hive jer op over. Det som du eller den anden siger er sandt for hver især.

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale