krise-sorg-krisebehandling

Få professionel terapi til at håndtere sorg og krise

Sorg og krise

Alle mennesker kommer ud for en sorg og krise i løbet af ens liv. En krise og sorg kan ses som en skillevej. At sige farvel til noget, men også bevæge sig ud på en ny og usikker vej, men også nye indsigter og oplevelser.

Når man kommer i chok og krise er dette fordi, der er sket noget udefra kommende, der har gjort at man er blevet psykisk belastet. Som at være i stormvejr – et uvejr, sorg og krise er svært at bærer.

Sorg og krise kan opleves ubærlig, når vi mister vores kære eller andet dyrebart i livet.  Sorg og krise indeholder et tab: Enten konkret eller en forestilling om, hvordan tingene ”bør være” eller ”kunne have været” (tab af identitet, tab af en forestillet fremtid, tab af ægteskab, tab af andre sociale kontakter, tab af liv, tab af noget materielt). Der kan være store individuelle forskelle på, hvordan et chok, sorg og krise gennemleves. Man sørger over at have mistet noget, der også var en del af sig selv. Det afhænger også meget af, hvilken krise der er tale om.

En SORG – KRISE er et tab
– af drømme, af håb,
af noget konkret, af et
elsket menneske

Jeg tilbyder støtte, forståelse og terapeutiske redskaber til dig, der oplever sorg. Jeg hjælper med at forstå din individuelle sorgproces og arbejder sammen med dig for at håndtere følelser, bearbejde tabet og finde vej til genopbygning og heling.

Få kriseterapi til at finde en ro, få talt om hændelsen som ryster dig. Få støtte til at komme igennem krisen, gennem en tryg og omsorgsfuld, empatisk støtte.

       Kriseterapi i Århus eller online               Få en tid indenfor 24 timer
Tlf. 28947100

Kriseterapi i Århus eller online   Fleksibletider  – dag, aften og weekend
Tlf. 28947100

krisebehandling-krise-sorg

”En psykisk krisetilstand er, når man er kommet i en sådan livssituation, at ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation.”

Krisehjælp

Det er vigtigt at søge støtte og krisehjælp, hvis man oplever choksymptomer, sorg og krise, da det kan være en belastende og udfordrende tilstand at håndtere alene. Som psykoterapeut hjælper jeg med at forstå, bearbejde og håndtere chok for at fremme helbredelse og genopretning.

Sorg og krise opleves, når vi i en periode af vores liv mister fodfæstet, og vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå for en selv og måske ens nærmeste. Vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå og har derfor behov for krisehjælp, til at finde helt nye veje i dit liv.

Det afhænger også meget af, hvilken krise, der er tale om. Det er almindeligt at reagere både fysisk og psykisk på en voldsom hændelse. Pludselig kan vi ikke problemløse, som vi plejer. Den analytiske tænkning hjælper os ikke. Vores opfattelse af tilværelsen ændres med ét. Og derfor er krisehjælp gavnligt for dig.

Når man bliver kriseramt på problematiske livsbegivenheder med bekymring, frygt og tristhed, fx fordi de mister deres arbejde, en nær elskelig person, udviser mennesker almindelig menneskelig adfærd, Det er vigtigt at få krisehjælp i form af psykologisk støtte til at tackle krisen, så man kommer godt ud af krisen og ikke får depression og psykiske lidelser. Man er ligesom kommet til en skillevej i livet, som man kan have behov for at få støtte til at komme igennem. 

Navigér gennem livets udfordringer, find din vej mod personlig vækst

krisebehandling-krise-sorg

Er du kriseramt og ude i et “stormvejr”
Få psykoterapi i en svær tid.
Vi finder sammen en tryg vej herfra 

Sorgfasernes oplevelse varierer
fra person til person. Alle reagerer
individuelt på sorg, tidslængde og
selve bearbejdningsprocessen

Sorg og krise

Få terapeutisk støtte igennem sorg og krise. Sorg og krise er ofte forbundet med belastninger som f.eks. stress, sygdom, tab af en nærtstående, arbejdsevne, vold, ulykke og katastrofe mv. eller som en psykisk reaktion på noget belastende, som man har svært ved at forlige sig med.

Sorg og krise er en reaktion på manglende kontrol eller mestring: En hverdag, der ikke hænger sammen og hvor man er i mistrivsel. Det kan f.eks. være tab af en forestillet fremtid, tab af identitet, tab af liv, tab af noget materielt, tab af sociale kontakter.

Sorg og krise symptomer kan være følgende:

 • Desorientering, svimmelhed, glemsomhed og en sårbarhed, hvor du måske bliver ked af det og har let til tårer.
 • Det kan være, at du har nogle tanker, du har svært ved at tale åbent om.
 • Du har måske følelsesmæssige reaktioner.
 • Du har svært ved at forholde dig til og bekymre dig om dine omgivelser.

Mange fortæller, at de ender med at tro, at der overhovedet ikke er noget, der kan gøre livet godt igen. Man mister alt håb. Der er dog håb, da selve sorg og krise reaktionerne er et tegn på, at der er noget i livet, der er så værdifuldt, at det udløste en krise eller et traume, da du mistede det.

Ved at finde tilbage til det værdifulde, det som du står for og ved at arbejde med dine repræsentationer og hvad du finder vigtigt, kan det traumatiske få mindre plads i dit liv.

Det er ikke altid, at andre forstår, hvordan man har det. Som resultat heraf, kan man føle sig mere og mere fremmedgjort overfor omgivelserne og endda også over for en selv, da man heller ikke selv kan forstå, hvorfor man ikke bare kan komme videre og give slip på sorgen.

I enhver krise er der en “gave”, det er dog svært at få øje på det, når man står midt i stormen/krisen. Denne gave er en ny mulighed for personlig udvikling, der kan skabe en fornyet, og måske bedre livsvej end hidtil. Få terapeutisk støtte til at pakke denne gave op, for det har en stor betydning for dig og din fremtid.

Livskrise

Hvad er en livskrise? Livskrise forstås en svær psykisk belastning, hvor ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrækkelig. Ved en personlig livskrise sker der en stor forandring for mennesket, og de psykiske problemer kan medføre at man bliver bange, får tankemylder og ængstelse eller bliver nedtrykt.

Hver enkelt menneskes livskrise ses som særlig og unik, og det vil samtalen respektere. Det at miste et menneske, der har en betydning for en, kan være noget af det sværeste og den største livskrise, man kan komme ud for i livet. Det kan være svært at komme videre, og det kan være svært at tænke på den, man har mistet, uden at det gør ondt.

Livskrise er psykisk udfordrende 

En svær psykisk livskrise kan være særlig udfordrende at håndtere alene. Få derfor hjælp til at få skabt en konstruktiv vej derfra. Nu’et har betydning for din fremtid, derfor skal vi vælge rigtigt i nu’et. Du har måske hukommelses-problemer, er irritabel, har søvnbesvær, hjertebanken og er måske ligefrem støjfølsom? Det kan også være tegn på stress.

I en livskrise, kan der være sorg og savn. Livskrise kan fylde hele ens verden. Få derfor kriseterapi, så du får støtte og krisehjælp til at håndtere dette. Din behandling vil være et individuelt tilrettelagt forløb.

Ved kriseterapi skabes der positive tiltag, som personen ikke tidligere havde i sit liv. Derfor er det afgørende, hvordan man kommer ud af livskrisen i forhold til at skabe en god og sund udvikling.

Terapeutisk

Hver enkel er unik, og min tilgang vil blive tilpasset den enkeltes individuelle behov og præferencer. Terapeutisk arbejder jeg sammen med dig om at identificere og udvikle sunde coping-strategier og ressourcer, der kan hjælpe dem med at håndtere krisen.

Jeg vil kontinuerligt evaluere og tilpasse interventionen for at sikre, at du får den bedst mulige terapeutiske støtte i din/jeres rejse mod at håndtere og komme dig/jer efter chokket.

Krisebehandling i Århus eller online 
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

krise-sorg

    Få terapi og støtte til at komme igennem chok, sorg og krisen

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder Sorg og Krise

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Få hjælp til krisehåndtering i Århus

krise-sorg-psykoterapeut

Chok faser

Chokfaser: Chok kan følge en generel sekvens af faser, selvom ikke alle mennesker oplever alle faser, og rækkefølgen kan variere. 

 1. Chokfasen: I denne indledende fase kan vi føle os følelsesmæssigt overvældede, forvirrede og handlingslammede. Vi kan have svært ved at forstå, hvad der sker, og vores reaktioner kan variere fra at være følelsesmæssigt afladende til at føle os følelsesmæssigt ude af stand til at reagere.
 2. Reaktionsfasen: Reaktionsfasen kan omfatte en bred vifte af følelser såsom vrede, frygt, frustration, skyld og sorg. Vores kognitive og følelsesmæssige funktion kan være forstyrret, og vi kan have svært ved at koncentrere os, sove eller spise normalt. Nogle mennesker oplever også flashbacks eller mareridt relateret til den traumatiske begivenhed.
 3. Tilpasningsfasen: I denne fase begynder vi gradvist at tilpasse os den traumatiske begivenhed. Vi eksperimenterer med forskellige coping-strategier, søger støtte fra andre og begynder at finde en forståelse og mening i vores oplevelse. Det er vigtigt at bemærke, at denne fase kan være udfordrende og varierer i længde for hver person.
 4. Integrations- og helingsfasen: I denne fase begynder vi at integrere den traumatiske begivenhed som en del af vores livshistorie og identitet. Vi finder en form for accept og forsoning med vores oplevelse og kan finde mening eller vækst i processen. Helingsfasen indebærer også at genopbygge tillid, genvinde funktionsevne og vende tilbage til et mere normalt liv.

Chok

Chok er en naturlig respons på en traumatiserende eller overvældende begivenhed. Det er vores krops og sindes måde at forsøge at håndtere og beskytte os mod den intense følelsesmæssige og fysiske påvirkning af begivenheden. Når vi står over for overvældende eller traumatiske begivenheder, kan vores sind og krop reagere med chok. Chok er en naturlig respons, der kan påvirke os både følelsesmæssigt og fysisk. Det er vigtigt at forstå chok og dets faser og symptomer for bedre at kunne håndtere og komme igennem det

Chok som en akut og overvældende reaktion på en traumatisk begivenhed eller en pludselig og uventet begivenhed. Chok opstår, når vores sind og krop reagerer på en måde, der forsøger at beskytte os mod den overvældende oplevelse.

Chok kan manifestere sig på forskellige måder og involvere både fysiske, følelsesmæssige og kognitive symptomer. Det kan påvirke vores evne til at tænke klart, regulere vores følelser og fungere normalt i hverdagen.

  krise-sorg-terapi

  Et terapeutisk forløb vil støtte 
  dig gennem krisen, og give dig
  redskaber til at stå imod fremover

  Hvad er sorg?

  Hvad er sorg? Er en naturlig og individuel reaktion på tab eller tabserfaringer i ens liv. Det kan være følelsen af at miste en elsket person, et forhold, en karriere, en drøm eller noget andet, der havde stor betydning for os. Sorg er en proces, hvor vi bearbejder vores følelser, tanker og reaktioner på tabet.

  Sorg er en individuel oplevelse, og den måde, vi sørger på, kan variere fra person til person. Nogle mennesker kan opleve intens sorg og have behov for at udtrykke deres følelser åbent og søge støtte hos andre. Andre kan have en mere tilbageholdende tilgang og bearbejde sorgen mere indadtil.

  Sorgproces

  En sorgproces involverer en bred vifte af følelsesmæssige, kognitive og fysiske reaktioner. Når man er i en krise sorgproces, så kan det opleves som at man falder, man har svært ved at finde indre ro og det er som om man mangler noget og at man forsøger hele tiden at forstå det som skete.

  Følelsesmæssige reaktioner:   

  I tiden under og efter en sorgproces kan man opleve intense og usædvanlige følelser. Disse følelser kan variere i intensitet og opstå i bølger, hvor de kommer og går; chok, sorg skyldfølelse, tristhed, frustration eller forvirring,  selvbebrejdelser, følelse af hjælpeløshed, vrede eller håbløshed, følelsesmæssig tomhed, skyld, skam, fortvivlelse, lammelse, vrede, ensomhed, frygt og angst er hyppige reaktioner, når man har været udsat for en krise eller et traume. man har der formindsket evne til at føle glæde og interesse ved dagligdagens aktiviteter.

  Kognitive reaktioner:     

  Mennesker der er i en sorgproces kan opleve en række kognitive reaktioner. Dette kan inkludere tanker om den tabte person eller situation, minder om fælles oplevelser, refleksioner over tabet, og spørgsmål om meningen med det skete. Nogle mennesker kan også opleve kognitive forvrængninger, såsom at føle skyld eller ansvar for tabet, eller have svært ved at koncentrere sig og træffe beslutninger.

  I en sorgproces kan man blive forvirret, ubeslutsom, bekymret, glemsom og have svært ved at samle tankerne. Disse symptomer er tegn på, at de kognitive funktioner er ekstra belastede.

  Fysiske reaktioner:

  I en sorgproces kan sorgen manifestere sig i kroppen på forskellige måder. Nogle mennesker oplever søvnforstyrrelser, appetitløshed, træthed, hovedpine, muskelsmerter eller spænding i kroppen. Kropsligt kan man føle sig træt, have svært ved at sove, anspændt, opleve mareridt og miste appetitten og eller glemme at spise.

  En del mennesker får lyst til at isolere sig. Kriser og sorgproces udvikler sig individuelt.  Den fysiske påvirkning af sorgproces kan variere fra person til person og kan også påvirkes af individuelle faktorer som helbredstilstand og stressniveau.

  Adfærdsmæssige reaktioner: 

  En person i en sorgproces kan vise forskellige adfærdsmæssige reaktioner. Dette kan omfatte tilbagetrækning fra sociale aktiviteter, ændringer i spise- eller søvnmønstre, søgen efter distraktion eller undgåelse af situationer, der minder om tabet. Nogle mennesker kan også opleve et behov for at tale om deres tab eller søge støtte fra andre.

  Social påvirkning:   

  I sorgprocessen kan sorgen også have en social påvirkning på en person. Relationer kan ændre sig, da nogle mennesker kan føle sig usikre på, hvordan de skal håndtere en person i sorg, eller fordi sorgen kan ændre den måde, hvorpå den sørgende person engagerer sig i relationer. Dette kan medføre følelser af isolation eller følelsen af at være anderledes end andre.

   

   

  sorg-krise-sorgproces

  Følelsesmæssig rutche

  Metafoer for de intense følelsesmæssige rutche. Den kan forstås som en elevator, hvor følelser kan kører op og ned. Nogle gange er man ked af det, dernæst vred, fortvivlet, eller modsat eller frem og tilbage, som en følelsesmæssig rutchetur osv. Det er ikke lineært, men cirkulært det filtreres.  Det vigtige er, at ikke handle på alle de intense følelser, men mere betragte dem og få terapeutisk støtte til at håndtere krisen. Ved alle kriser er der en “gave” en mulighed for udvikling, hvis man lærer af krise. Læs om KRISER

  Sorgens 5 faser

  1. Benægtelse: Den første fase af sorg er ofte præget af benægtelse. Det er en naturlig reaktion, hvor man kan have svært ved at acceptere eller tro på tabet. Man kan nægte virkeligheden af det, der er sket, og føle sig overvældet eller ikke i stand til at håndtere tabet.
  2. Vrede: Efter benægtelsesfasen kan man opleve vrede og frustration. Vreden kan rettes mod den afdøde, en højere magt, sig selv eller endda mod andre mennesker.
  3. Forhandling: I denne fase kan man forsøge at forhandle med sig selv eller med en højere magt for at undgå eller mindske tabet. Man kan spekulere over “hvad hvis” scenarier eller søge efter måder at ændre fortiden på. Det er en måde at prøve at finde mening eller en løsning på tabet.
  4. Depression: I depressionens fase kan man opleve dyb tristhed, fortvivlelse og sorg. Det kan være en periode med følelsesmæssig smerte, hvor man føler sig overvældet af tabet. Man kan have svært ved at finde glæde i hverdagen og kan føle sig isoleret eller alene.
  5. Accept: I acceptfasen begynder man gradvist at acceptere tabet og finde en måde at leve videre på. Det indebærer ikke nødvendigvis fuldstændig helbredelse eller glemsel af tabet, men en mere fredelig tilstand, hvor man kan finde en ny balance og en ny mening i livet. Læs også om kriser.

  Bearbejdning af sorg

  Bearbejdning af sorg kan manifestere sig på forskellige måder og udtrykkes gennem følelser som tristhed, vrede, frustration, skyld, ensomhed og angst. Bearbejdning af sorg kan også påvirke vores kropslige velbefindende, vores tanker, vores adfærd og vores sociale relationer.

  Bearbejdning af sorg tager tid. Det er en naturlig reaktion, der hjælper os med at tilpasse os tabet og finde mening i det. Bearbejdning af Sorg er en individuel oplevelse, og at ikke alle mennesker oplever alle disse reaktioner på samme måde eller i samme omfang. Det er vigtigt at give plads til disse reaktioner og søge passende støtte og hjælp, når det er nødvendigt.

  Få  psykoterapi i Århus eller online 
  fleksible tider – dag, aften og weekend
  Tlf. 28947100
  Gratis telefonisk forsamtale

  Healing gennem sorg – rejsen til indre fred

  chok-sorg-krise

  Sorg 

  Sorg er en naturlig del af livet, og det er en følelse, som vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. Når vi mister en elsket, et job, en relation eller noget, der betød meget for os, kan sorgen være overvældende og føles uendelig. Sorg er en dybt personlig reaktion, og den kan manifestere sig på forskellige måder for hver enkelt af os.

  I terapien arbejder vi med sorg som et centralt tema. Jeg forstår vigtigheden af at give rum og tid til at udforske sorgen, forstå dens dybde og finde en meningsfuld vej igennem den. Jeg er her for at lytte, støtte og hjælpe dig med at håndtere sorgens bølger, uanset hvor længe du har følt den.

  Gennem vores samtaler vil vi udforske dine tanker og følelser omkring tabet, og jeg vil hjælpe dig med at finde ressourcer og coping-mekanismer, der kan lette din sorgproces. Jeg vil også dele værktøjer og teknikker, der kan hjælpe dig med at håndtere den daglige sorg smerte, mens du arbejder hen imod at finde mening og håb igen.

  Sorg kan være en kompleks rejse, men den kan også føre til personlig vækst og forståelse. Jeg er her for at støtte dig på denne sorg rejse og hjælpe dig med at finde indre styrke og fred, mens du bevæger dig gennem sorgens landskab.

  Uanset hvor svært det kan være, så er du ikke alene i din sorg. Sammen vil vi gå gennem denne udfordrende tid, og jeg vil være ved din side, så du kan finde håb og lys i mørket af sorgen.

   

   

  Få professionel nærvær og omsorg i en støttende samtale, om den smerte der volder når krise/traume og sorg rammer

  Få  psykoterapi i Århus indenfor 24 timer
  – dag, aften og weekend
  Tlf. 28947100
  Gratis telefonisk forsamtale

  Terapi Aarhus

  Som psykoterapeut hjælper jeg dig gennem terapi Århus, med at forstå og navigere gennem deres unikke sorgproces. Jeg tilbyder støtte, lytter aktivt, validerer følelser og tanker, og hjælper klienten med at identificere sunde coping-strategier, bearbejde tabet og finde vej til en meningsfuld genopbygning af dit liv.

  Psykoterapeutisk kan jeg støtte dig i din sorgproces, og give dig nogle strategier til at finde en ro. I  den akutte situation er der hos mange behov for støtte til at forholde sig til tabet og den ændrede livssituation. Derfor vil vi tale om hvad der skete og støtte dig.

  Akutte kriser med akutte symptomer vil ofte danne afsæt for et mere målrettet arbejde med at integrere den pludseligt opståede forandring, i det liv der skal leves. Dette tilbydes med terapi Aarhus. 

  Med terapi Aarhus arbejder vi sammen om at undersøge og implementere hensigtsmæssige stresshåndteringsstrategier. Dette kan omfatte vejrtrækningsøvelser, afspændingsteknikker, guidede visualiseringer eller andre metoder, der hjælper dig med at regulere deres stressniveau og skabe øjeblikke af indre ro.

  7 sorg stadier

  Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle mennesker oplever alle de 7 stadier, og at rækkefølgen og varigheden af ​​hvert stadium kan variere. Nogle mennesker kan også opleve tilbagevendende følelser eller veksle mellem forskellige stadier. Sorg er en individuel oplevelse, og det er vigtigt at respektere den enkeltes unikke sorgrejse.

   

  1. Chok og benægtelse: En initial reaktion, hvor personen kan føle sig overvældet og have svært ved at acceptere tabet. Der kan være en følelse af uvirkelighed.
  2. Smerte og skyldfølelse: Personen kan opleve intens smerte, sorg og skyldfølelse i forbindelse med tabet. Der kan være tanker om “hvad hvis” og en følelse af at have svigtet.
  3. Vrede og forbitrelse: Personen kan opleve vrede og frustration over tabet og de omstændigheder, der førte til det. Der kan være ønske om at placere skylden hos andre eller endda hos den afdøde.
  4. Depression og tristhed: Personen kan opleve dyb tristhed, melankoli og en følelse af tab. Der kan være tab af interesse for aktiviteter, isolation og manglende energi.
  5. Forhandling og søgen: Personen kan begynde at søge efter meningen med tabet og forsøge at finde måder at håndtere det på. Der kan være forsøg på at lave aftaler med sig selv eller en højere magt for at håndtere sorgen.
  6. Accept og tilpasning: Personen begynder gradvist at acceptere tabet og finde en måde at leve videre med det på. Der kan være en forståelse af, at livet skal fortsætte, selvom sorgen stadig er til stede.
  7. Håb og fornyelse: Efterhånden som tiden går, kan personen begynde at genopdage glæde, håb og formål i livet. Der er en opfattelse af at komme videre og finde nye måder at leve med tabet på.

  Hjernens reaktion i krise og sorg?

  • Akut krise-stress reaktion: Kamp – flugt – frys – (kryb/løb med/please)
  • Kropslig kriseforløb og psykiske stresssymptomer ved traumatisk krise
  • Man kan have kortsigtede tanker
  • ”Være udadreageren”
  • Tænke hvorfor? (Skyldspålæggelse)
  • Hvis og hvis… Tanker om fortiden
  • Det uvisse: Frygten for fremtiden
  • Spejlneuroner: Krisen smitter – man bliver fastlåst og kan ikke se sig ud af det, der ikke fungerer
  • Mulighed for depression: Bliver trist og tom og har svært ved at finde energi
  • Aggression: Retter egen vrede tilbage eller over på andre
  • Forsvarsmekanismer er en ubevidst psykisk reaktionsmåde, som har til opgave at mindske oplevelsen af og bevidstheden om trusler og farer for jeget
  • Regression (barnlig tænkning): Fornægtelse – isolation af følelser
  • Kamp – flugt – frys – flygt – stress – krisen smitter jf. Cullbergs kriseteorier

  Kompliceret sorg

  Kompliceret sorg kan være en turbulent følelsesmæssig krise. Fortællingen her er en metafor på en kompliceret sorg der illustrere de følelsesmæssige reaktioner ved at have et barn med en diagnose eller alvorlig sygdom i familien.

  En metafor på en følelsesmæssig krise: “Reaktioner som et hav…”

  Ethvert skridt på barnets ”udviklingsvej” og forældrenes deltagelse heri, fremkalder en særlig kombination af følelser.

  At opruste sig til en ny levevis: fortællingen om havet er en metaforer for krise og sorg. At man kan opleve forskellige intensiteter af sindsstemninger og følelser: afmagt, at jorden forsvinder, utryghed, lettelse, forståelse og ro.

   

  Psykisk chok symptomer

  Vejen er snarere som et ocean, der alt efter klimaet og vejrliget arter sig, kan være roligt, omskifteligt eller frådende – et fuldt register af sindsstemninger: Kriser og glæder.

  Forskellige følelser kommer og går. Denne emotionelle vej mod at erkende og acceptere barnets handicap er ikke en lige landevej – og der er heller ingen vej tilbage til udgangspunktet.

  Læs mere på siden Børn og unge med diagnose autisme her eller børn med ADHD / ADD. Læs mere om pårørende. 

  Få  psykoterapi i Århus indenfor 24 timer
  – dag, aften og weekend
  Tlf. 28947100
  Gratis telefonisk forsamtale

  Følelsesmæssigt i balance – det stille hav 

  krise-sorg-handicap-stress

  Det er vigtigt at bemærke, at sorgfasernes oplevelse varierer fra person til person. Sorgens stadier og faser er ikke en lineær proces. Man kan opleve forskellige stadier eller faser på forskellige tidspunkter og i varierende rækkefølge. Nogle mennesker kan også opleve gentagelser eller tilbagefald til tidligere stadier eller faser. Alle reagerer individuelt på sorg, og der er ikke en fastsat tidslinje for helbredelse.

   

               Følelsesmæssigt stormvejr       

  sorg-krise-foelelser

  Få professionel nærvær og omsorg i en støttende samtale, om den smerte der volder når krise/traume og sorg rammer

  krise-sorg-stress-handicap-århus-aarhus.jpg

  Forældre og sorg

  Forældre og sorg illustrere en krise med uindfriet forventninger gennem en  metafor om “Rejsen til Holland” der handler om det at være forældre til et handicappet barn, og kan også sige noget generelt om det at miste noget. Fortællingen siger noget om, at du har bestemte forventninger til en drøm, men situationen udfordrer dig til at være omstillingsparat.

  – om at være forældre til et handicappet barn.

  “At vente et barn er som at planlægge en drømmerejse.”
  Drømmen var en rejse til Italien. Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer: Colosseum, Michelangelos David og gondolerne venter dig. Du lærer italiensk. Alt er meget spændende og forventningsniveauet stiger.

  Efter måneders forventning kommer endelig dagen…

  Du pakker dine kufferter og tager af sted. Flere timer senere lander maskinen. Stewardessen kommer ind og siger: “Velkommen til Holland”.

  “HOLLAND?” råber du. “Hvad mener du med Holland? Jeg har bestilt en rejse til Italien! Jeg skulle til Italien! Hele mit liv, har jeg drømt om at komme til Italien!” Der er lavet om på fartplanen. Maskinen er landet i Holland, og der må du blive.

  Det er vigtigt, at de ikke har ført dig til et rædsomt sted. Det er bare et sted, som er anderledes, så du må ud at købe nye rejsehåndbøger, og du skal lære et helt nyt sprog. Du møder en helt ny type af mennesker, du ellers ikke havde mødt. Det er som sagt et sted, som bare er anderledes.

  “Holland er også smuk”

  Tempoet er langsommere end i Italien; Der er ikke så pragtfuldt. Men når du har været der et stykke tid og har fået vejret, ser du dig omkring og opdager efterhånden, at der er vindmøller i Holland og mange tulipaner.

  Men alle du kender har travlt med at rejse til og fra Italien. De fortæller, hvor vidunderligt de havde det der. Og resten af dine dage vil du sige:
  “Ja, det var der, jeg skulle have været – det var det, som jeg havde planlagt”.

  Og smerten ved det vil aldrig nogensinde foretage sig, for tabet af drømme har stor betydning. Men hvis du bruger dit liv til at sørge over den kendsgerning, at du aldrig kom til Italien, bliver du aldrig fri til at værdsætte og nyde det helt specielle, det virkeligt vidunderlige ved Holland. Skrevet af Emily Pearl Kingsley

  Få  kriseterapi i Århus indenfor 24 timer
  Tlf. 28947100
  Gratis telefonisk forsamtale

  Depression

  depression-terapi-aarhus-god-pris-fleksible-tider

  Akut krise og sorg

  akut-krise-foto

  Stress

  stress-terapi-aarhus-billig-psykolog-fleksible-tider.jpg
  Vivi Hinrichs

  Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

  Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

   

  Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

  Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale