ung-unge-mistrivsel

Unge – få psykoterapeutiske samtaler i Aarhus

Terapi

Er du en ung, der føler dig overvældet, stresset eller kæmper med følelsesmæssige udfordringer? Søger du støtte og vejledning til at håndtere presset i din hverdag? Terapi er dedikeret til at hjælpe unge som dig med at opnå bedre mentalt helbred, øget selvforståelse og et stærkere fundament for trivsel.

Jeg forstår, at overgangen fra barndom til ungdom og voksenliv kan være en tid med forvirring, usikkerhed og mange nye udfordringer. Terapi tilbyder en tryg og fortrolig atmosfære, hvor du kan dele dine bekymringer og udfordringer uden frygt for dom eller fordømmelse.

Gennem terapeutiske samtaler og individuelt tilpassede metoder hjælper terapi dig med at udforske dine følelser, tanker og behov. Terapi arbejder sammen med dig for at identificere og forstå de underliggende årsager til din mistrivsel og udvikle strategier til at håndtere dem på en konstruktiv måde.

Terapi

Min tilgang som terapeut er baseret på respekt, empati og tillid. Terapi anerkender, at hver ung er unik og har sine egne udfordringer og mål. Terapi stræber efter at skabe en tryg og støttende relation, hvor du kan føle dig tryg nok til at åbne op og arbejde mod positive forandringer.

Uanset om du kæmper med præstationsangst, lavt selvværd, sociale udfordringer, stress eller andre mentale og følelsesmæssige vanskeligheder, er terapien her for at hjælpe dig. Terapi tilbyder individuel terapi, hvor terapien skræddersyr vores tilgang til dine unikke behov. Hvis du er klar til at tage det første skridt mod bedre trivsel og øget velvære, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Udsatte unge

Udsatte unge er sårbare. Er du en udsat ung og føler dig sårbar, så få udsatte unge-samtaleterapi i Århus og hjælp til at komme din mistrivsel til livs. Jeg møder dig/jer – den udsatte unge – i øjenhøjde og skaber en tryghed, der hjælper med at bringe de svære emner på banen. Udsatte unge kan i høj grad profitere af et udsatte unge-samtaleforløb – det kan give dem øget trivsel samt forbedret selvværd. Læs mere her.

Få støttende udsatte unge-samtaleterapi i Århus og kom dine problemer til livs. Genkender du nedenstående:

 • Føler du dig fanget i din nuværende livssituation som udsat ung?
 • Føler du dig stresset, magtesløs eller angst som udsat ung?
 • Oplever du at ikke høre til? Er du isoleret og uden fællesskaber som udsat ung?
 • Oplever du, at du ikke bliver mødt ud fra din psykiske mentale tilstand/vilkår som udsat ung?
 • Ønsker du at skabe og styre dit liv, i stedet for at livsomstændigheder styrer dig som udsat ung?
 • Har du mistet dig selv i forsøget på at tilpasse dig som udsat ung?
 • Savner du at føle glæde og begejstring og den der følelse af, at livet bare er herligt som udsat ung?

Med udsatte unge-samtaleterapi i Århus tilbyder jeg at møde dig, der er en udsat ung, i øjenhøjde og støtte op om at få sat ord på de ting, der hæmmer og fylder, såvel tankemylder som følelsesmæssige belastninger. Gennem udsatte unge-samtaleterapi i Århus finder vi sammen ud af, hvad vi kan tage hånd om, så du som udsat ung kan blive bevidstgjort og få det bedre med dig selv.

Få professionel støtte i Aarhus, så du kan sætte ord på det, der er svært

unge-angst-mistrivsel

Hjælp til unge

Mit fokus er at tilbyde hjælp til unge i at styrke din psykiske modstandsdygtighed og trivsel, så du som ung kan håndtere de udfordringer, du møder i dagens samfund. Jeg er dedikeret til at yde hjælp til unge gennem individuelt tilpassede metoder og redskaber, der kan hjælpe dig som ung med at håndtere stress, forbedre deres selvopfattelse og etablere sunde relationer.

Hjælp til unge: Unges velbefindende kan påvirkes af forskellige udfordringer som pres fra skolen, præstationsangst, sociale medier, mobning, familiemæssige problemer, identitetsudvikling, usikkerhed om fremtiden og meget mere. Disse faktorer kan skabe en betydelig belastning for dig som ung, og påvirke din mentale og følelsesmæssige velvære.

Hjælp til unge

Jeg er som terapeut dedikeret til at yde hjælp til unge, og jeg er god til at lytte, forstå og hjælpe de unge med at håndtere deres specifikke udfordringer.

Gennem terapeutiske samtaler og interventionsmetoder kan vi identificere de underliggende årsager til deres dårlige trivsel og arbejde mod at finde løsninger og strategier, der kan forbedre din mentale sundhed og trivsel.

I mine samtaler med unge fokuserer jeg på at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor du kan udtrykke deres bekymringer, udforske deres følelser og lære sunde håndteringsstrategier.

Jeg tilbyder hjælp til unge gennem individuelt tilpassede tilgange, der tager hensyn til din unikke situation og behov. Gennem en terapeutisk alliance arbejder jeg sammen med dig for at identificere ressourcer, udvikle coping-færdigheder og styrke din mentale velbefindende.

 

Ung uden arbejde, studerende eller på forsørgelse få hensynsfuld pris 500 kr. 

     Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Unges mistrivsel

Unges mistrivsel er en udbredt og bekymrende problemstilling i dagens samfund. Ifølge den Nationale Sundhedsprofil 2021 er der en stigende andel af unge, der oplever dårligt mentalt helbred og føler sig stressede. Disse tal afspejler en række udfordringer og belastninger, som unge står over for i deres dagligdag.

En af de centrale faktorer, der bidrager til unges mistrivsel, er præstationspresset, som ofte er til stede i uddannelsessystemet og samfundet generelt. Mange unge oplever et konstant krav om at præstere på højt niveau og opnå succes på forskellige områder af deres liv. Dette kan skabe en følelse af utilstrækkelighed og angst for ikke at leve op til forventningerne.

Unges mistrivsel

Unges mistrivsel påvirkes også af den øgede individualisering i samfundet. De står over for valg og beslutninger om uddannelse, karriere, identitet og sociale relationer, der kan være overvældende. Denne individualisering kan føre til en følelse af ensomhed og usikkerhed, da de unge skal navigere i en kompleks verden uden altid at have klare retningslinjer.

Pres og forventninger gør unge sårbar i forhold til mistrivsel. Unge kan opleve pres og forventninger fra samfundet, forældre, skole eller sig selv om at præstere godt i skolen, opnå succes og træffe store beslutninger om fremtiden. Dette kan føre til stress, overbelastning og følelse af utilstrækkelighed.

sårbar-ung-mobil-isoleres

Unge mistrivsel

Social medier og idealer: Sociale medier har skabt en kultur af sammenligning og selvpræsentation, hvor unge udsættes for konstante billeder af perfekte liv og kropsidealer. Dette kan føre til følelsen af utilstrækkelighed og lavt selvværd, når man ikke føler, man kan leve op til disse idealer.

Når unge mistrives oplever mange unge symptomer på angst, herunder generaliseret angst, social angst, panikanfald eller præstationsangst. Presset fra skole, eksamener, valg af uddannelse og andre forventninger kan føre til betydelig stress og angst.

Problemer med relationer og sociale interaktioner kan være udbredt blandt unge og som medvirker til at skabe unge mistrivsel. Dette kan omfatte mobning, ensomhed, svære venskaber, konflikter med jævnaldrende eller problemer med at finde tilhørsforhold og social accept.

Det er vigtigt at bemærke, at disse udfordringer kan variere fra person til person, og at ikke alle vil opleve samme unge mistrivsel. Nogle unge kan have en enkeltstående udfordring, mens andre kan have flere overlappende problemer.

Unges mistrivsel

Unges reaktioner er et spejl af samfundet. Unges mistrivsel er et symptom på nogle samfundsforhold, som vi voksne har været med til at skabe. De besværlige unge kan opfattes som whistleblowers.

Unges mistrivsel er en udbredt og bekymrende problemstilling i dagens samfund. Ifølge den Nationale Sundhedsprofil 2021 er der en stigende andel af unge, der oplever dårligt mentalt helbred og føler sig stressede. Disse tal afspejler en række udfordringer og belastninger, som unge står over for i deres dagligdag.

Nogle af de ting der kan være i spil hos unges mistrivsel, kan også være hæmmende tanker og forventninger, og som du måske kan genkende;

 • Unge isoleres grundet de sociale medier og kan opleve sig ensomme?
 • Leves dit sociale liv mest bag en skærm?
 • Oplever du dig isoleret og måske ligefrem ekskluderet?
 • Stresset over samfundets evige målinger og præstationskrav?
 • Kan ikke overskue de perfektionistiske forventninger?
 • Isoleringsvilkårene skaber for megen rum til tankemylder og forkerthedsfølelser?
 • Oplever du er at tempoet er for højt og at det er svært at overskue og følge med?
 • Er det svært at være dig i familien fx sammenbragt familie med kulturelle forskellige værdier og forventninger?
 • Er det svært at være et delebarn /unge der skal pendle mellem hjem?
 • Er der plads til dig, dine grænser, behov, potentialer og drømme?
 • Oplever du dig ikke mødt ud fra din psykiske mentale tilstand og får dialog om det ?
 • Mangler du ægte nærvær med f.eks. de voksne – familien?
 • Mangler du venner og eller opleve at høre til?
 • Er det svært at følge med i skolen eller andre steder?
 • Bøvler du med sundhedsmæssige helbredsproblematikker?
 • Er der plads til dig der hvor du færdes i de sociale relationer?
 • Bøvler du med barndomsminder, der har efterladt et åbent sår og giver dig forkerthedsfølelser?

Depression unge

Depression og nedstemthed: Nogle unge kan opleve perioder med følelsesmæssig nedstemthed, tristhed og apati. Depression kan påvirke deres energiniveau, interesser, appetit og søvn, og det kan have en negativ indvirkning på deres generelle trivsel.

Depression unge er en udfordring, der ikke må ignoreres. I dagens samfund står mange unge over for en overvældende byrde af depression. Depression unge påvirker ikke kun den unges humør, men også deres tanker, følelser og adfærd på en massiv måde.

 Depression unge 

Som psykoterapeut er jeg dybt engageret i at hjælpe unge med at tackle depression unge og finde vejen til bedre mental sundhed. Jeg tilbyder en tryg og fortrolig samtale, hvor de unge kan dele deres følelser af depression unge uden frygt for at blive dømt.

Jeg arbejder på at forstå de underliggende årsager til depression unge og udvikle skræddersyede behandlingsplaner. Depression unge kan være komplekst, og derfor er det vigtigt at tilbyde en individuel tilgang til hver enkelt unge. Min målsætning er at hjælpe de unge med at genfinde glæden ved livet, opbygge modstandsdygtighed og lære håndteringsstrategier for depression unge.

Depression unge er ikke noget, man behøver at bære alene. Lad mig støtte dig på din vej mod bedre mental sundhed.

Få en tid i Aarhus eller online
Få en tid indenfor 24 timer
fleksibletider – dag, aften eller weekend
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100 

Selvværdets rejse starter her med at opdage din indre styrker og ressourcer

unge-lavt-selvværd-mistrivsel

Selvværd 

Selvværd for Unge – Opbyg tillid til dig selv og din styrke

Selvværd spiller en afgørende rolle i vores liv, og som ung er det særligt vigtigt at opbygge en positiv og stærk opfattelse af sig selv. Gennem terapi og støttende samtaler vil jeg guide dig på rejsen mod at opnå et sundt og robust selvværd, der kan føre til øget livsglæde og velvære.

Som ung kan det være svært at finde sin plads i verden og føle sig sikker på sin identitet. Terapien vil give dig redskaber til at udforske dine interesser og passioner og styrke dit selvværd gennem succesoplevelser og personlig vækst. Ungdomsårene er en tid, hvor unge forsøger at finde deres identitet og forstå, hvem de er. Dette kan føre til forvirring, usikkerhed og eksistentielle spørgsmål omkring deres værdier, seksualitet, fremtidige mål osv.

Ved at investere i din personlige udvikling og selvværd nu, skaber du fundamentet for en fremtid fyldt med selvtillid og livsglæde. Selvværd er nøglen til at frigøre dit fulde potentiale og leve et tilfredsstillende liv. Kontakt mig i dag for at begynde din rejse mod et stærkere og mere positivt selvværd.

Kast lys på det som er svært, ved at sætte ord på så du får en sund trivsels sfære

Vivi-Hinrichs

Lavt selvværd 

Lavt Selvværd – Bryd fri og genfind din styrke

Lavt selvværd og usikkerhed: Mange unge kan have lavt selvværd og føle sig usikre på sig selv og deres evner. De kan have svært ved at acceptere sig selv og føle sig værdifulde, hvilket kan påvirke deres selvtillid og evne til at håndtere udfordringer.

Lavt selvværd er en udfordring, som mange mennesker står over for, og det kan have en dybtgående indvirkning på ens livskvalitet og velvære. Når vi lider af lavt selvværd, har vi en negativ opfattelse af os selv, vores evner og værdi som person. Dette kan føre til en lang række negative konsekvenser og begrænsninger i vores liv.

Mennesker med lavt selvværd har ofte en tendens til at tvivle på sig selv og deres beslutninger. De føler sig usikre på deres evner og har svært ved at tro på deres egen værdi. Dette kan resultere i en vedvarende følelse af utilstrækkelighed og manglende selvtillid.

Lavt selvværd kan også påvirke vores evne til at håndtere udfordringer og stress i livet. Når vi ikke tror på os selv, har vi svært ved at tackle problemer og komme videre. Dette kan føre til en følelse af magtesløshed og frustration, da vi føler os fanget i negative tankemønstre og manglende handlekraft.

Lavt selvværd

Et lavt selvværd kan også have en stor indflydelse på vores relationer til andre mennesker. Når vi ikke føler os værdifulde og elskelige, kan det være svært at åbne os op for andre og opbygge sunde og dybe forbindelser. Vi kan ende med at tiltrække usunde relationer eller undgå at komme tæt på andre af frygt for at blive såret eller afvist.

I arbejdslivet kan lavt selvværd også have betydelige konsekvenser. Mennesker med lavt selvværd undervurderer ofte deres egne evner og præstationer, hvilket kan føre til, at de ikke tager chancer eller griber muligheder for vækst og udvikling. Dette kan forhindre dem i at nå deres fulde potentiale og opnå succes i deres karriere.

Men der er håb. Lavt selvværd er ikke en uundgåelig skæbne, og det kan behandles og overvindes. Gennem terapi og støttende samtaler kan vi udforske de underliggende årsager til dit lave selvværd og arbejde mod at ændre negative tankemønstre og opbygge en positiv og realistisk selvopfattelse.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder unge

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Sæt pris på dig og få strategier
til at  opbygge og vedligeholde
et sundt selvværd

Styrk dit selvværd 

Som psykoterapeut har jeg et fokus på at hjælpe dig med at styrke dit selvværd og finde indre balance. Og til at guide dig på din rejse mod en bedre livskvalitet og trivsel.

Et stærkt selvværd er fundamentet for et tilfredsstillende liv. Når vi føler os selvsikre og værdifulde, kan vi bedre håndtere livets udfordringer og stræbe efter vores drømme. Desværre kan mange af os opleve perioder med tvivl, usikkerhed og negativ selvopfattelse, der kan påvirke vores velvære.

I min praksis vil jeg identificere og forstå de underliggende årsager til eventuelle udfordringer med selvværd.  Hvorvdan vi kan styrke  dit selvværd, vil vi sammen udforske dine tanker, følelser og livserfaringer, så vi sammen kan skabe et solidt fundament for en positiv selvopfattelse.

Styrk dit selvværd

Gennem terapeutiske samtaler og skræddersyede metoder vil jeg guide dig til at bryde negative tankemønstre og erstatte dem med sundere og mere konstruktive overbevisninger. Til styrke dit selvværd vil du opdage dine styrker og ressourcer og lære at bruge dem til at styrke dit selvværd og tro på dig selv.

Styrk dit selvværd vil være en kontinuerlig proces, men sammen vil vi arbejde målrettet mod at skabe vedvarende positive forandringer i dit liv. Du vil opdage, at når du begynder at styrke dit selvværd, vil du opleve større tillid til dig selv, forbedret evne til at håndtere udfordringer og mere glæde i dine relationer.

Uanset om du står over for specifikke udfordringer, som f.eks. præstationsangst, sociale problemer eller lavt selvværd, er du velkommen i min praksis. Styrk dit selvværd handler om at investere i dig selv og tage skridtet mod at opnå en mere positiv og tilfredsstillende tilværelse. Kontakt mig, så vi sammen kan starte rejsen mod et stærkere selvværd og en bedre livskvalit for dig.

 

Trin for trin mod selvværdsfremgang – udstyr dig med strategier til at opbygge et positivt selvudsyn

Selvværdet 

Selvværdet – Styrk dit Selvværd og Find vej til en bedre livskvalitet. Selvværdet er tæt forbundet med selvaccept og selvomsorg. Gennem terapi vil du lære at sætte grænser, passe på dig selv og sige nej, når det er nødvendigt. Det er vigtigt at lære at anerkende og værdsætte dig selv, så du kan føle dig tryg og stærk i alle livets udfordringer.

Særlige unge oplever ofte perioder med usikkerhed, tvivl og selvkritik. De sociale medier og samfundets forventninger kan forstærke disse følelser og føre til negative tanker om egen værdi. I min praksis vil vi arbejde sammen for at bryde disse destruktive tankemønstre og erstatte dem med positive og realistiske selvopfattelser.

Som psykoterapeut er mit mål at hjælpe dig med at genfinde din indre styrke og værdi. Gennem terapien vil vi udforske og styrke Selvværdet, så du kan opleve en øget livskvalitet og trivsel.

 Selvværdet

Et stærkt Selvværd er fundamentet for et tilfredsstillende liv. Når vi føler os selvsikre og værdifulde, kan vi bedre håndtere livets udfordringer og stræbe efter vores drømme. Selvværdet spiller en afgørende rolle i vores mentale og følelsesmæssige velbefindende.

I terapien vil vi arbejde intensivt med at styrke Selvværdet. Gennem terapeutiske samtaler og skræddersyede metoder vil jeg guide dig til at bryde negative tankemønstre og erstatte dem med sundere og mere konstruktive overbevisninger. Du vil opdage dine styrker og ressourcer og lære at bruge dem til at styrke Selvværdet og tro på dig selv.

Selvværdet er en kontinuerlig proces, men sammen vil vi arbejde målrettet mod at skabe vedvarende positive forandringer i dit liv. Når du begynder at styrke Selvværdet, vil du opleve større tillid til dig selv, forbedret evne til at håndtere udfordringer og mere glæde i dine relationer.

Uanset om du står over for specifikke udfordringer, ønsker at forbedre din livskvalitet eller ønsker at udforske dig selv og din indre styrke, er du velkommen i min praksis. Styrk dit Selvværdet handler om at investere i dig selv og tage skridtet mod at opnå en mere positiv og tilfredsstillende tilværelse.

Bliv mødt i øjenhøjde.
Tilbyder en solid erfaring i tillidsopbyggende og motiverende samtaler med dig som ung

unge-selvværd-lavt-selvværd
ung-mentalisering-mistrivsel

Ensomhed unge

Ensomhed blandt unge er en udfordring, vi ikke kan ignorere. Ensomhed unge er desværre blevet en massiv udfordring i vores samfund. Mange unge føler sig ensomhed og savner meningsfuld forbindelse til andre. Ensomhed unge kan ramme alle, uanset baggrund, og det kan have dybtgående konsekvenser for den unges mentale velbefindende.

I min praksis som psykoterapeut ser jeg desværre ofte unge, der bærer rundt på følelsen af ensomhed unge. Det kan føles som om, at de er de eneste, der oplever ensomhed, men sandheden er, at ensomhed unge er mere udbredt, end vi måske tror. Det er vigtigt at forstå, at ensomhed unge ikke er en indikator for svaghed eller mangel på sociale færdigheder. Ensomhed unge kan påvirke selv de mest udadvendte og sociale unge.

Ensomhed unge

Som terapeut med en solid erfaring med unge er jeg dedikeret til at hjælpe unge med at tackle deres ensomhedsfølelse. Jeg arbejder på at identificere de underliggende årsager til ensomhed unge og udvikle strategier til at opbygge og styrke relationer med andre. Jeg tilbyder en støttende og fortrolig samtale, hvor de unge kan dele deres tanker og følelser om ensomhed unge uden frygt for at blive dømt.

Ensomhed unge blandt unge er en alvorlig udfordring, men det er vigtigt at huske, at der er hjælp og støtte at finde. Jeg er her for at støtte og vejlede unge på deres vej mod at overvinde ensomhed unge og skabe meningsfulde forbindelser i deres liv. Lad os sammen arbejde mod en fremtid, hvor ensomhed unge ikke definerer, hvem du er, men hvor du kan opleve ægte forbindelse og trivsel.

                Få en tid i Aarhus eller online             – indenfor 24 timer
fleksible tider – dag, aften eller weekend

Familie

Forholdet til forældre og familiemedlemmer kan også spille en stor rolle. Konflikter, manglende støtte eller utilfredshed i familien kan påvirke unges selvfølelse.

Familiære udfordringer: Konflikter i familien, skilsmisse, tab af en nærtstående eller andre familiemæssige problemer kan påvirke de unges mentale sundhed og trivsel. barndomstraumer og omsorgssvigt påvirker unge rigtig meget,  med forkerthedsfølelser, skyld og skam og som gør deres liv ret besværlig, så de mistrives. Samtidig er unges mistrivsel også forbundet med psykologiseringen af deres udfordringer. Dvs. at deres følelsesmæssige og mentale belastninger bliver mere synlige og anerkendt, men det kan også skabe en yderligere byrde for dem.

Nogle unge kan føle, at de bliver stigmatiseret eller defineret af deres mentale helbredsproblemer, hvilket kan påvirke deres selvopfattelse og selvværd negativt.

Mentalisering

Er du en ung, der føler dig overvældet, stresset eller kæmper med følelsesmæssige udfordringer? Søger du støtte og vejledning til at håndtere presset i din hverdag? Hos [Dit Navn] Psykologi er jeg dedikeret til at hjælpe unge som dig med at opnå bedre mentalt helbred, øget selvforståelse og et stærkere fundament for trivsel.

Mistrivsel blandt unge kan have forskellige årsager, og det er vigtigt at anerkende, at det kan være påvirket af de omgivelser og miljø, man befinder sig i. Et manglende støttende og forstående miljø kan have en betydelig indvirkning på unges mentale velbefindende.

Mentaling er en tilgang, der fokuserer på evnen til at forstå og tolke egne og andres tanker, følelser og intentioner. Det handler om at kunne sætte sig i andres sted, udvikle empati og skabe sunde relationer. Når et ungt menneske ikke har haft mulighed for at opleve et miljø præget af mentaling, kan det resultere i følelser af isolation, ensomhed og misforståelser.

Mentalisering

Manglen på et støttende mentalt miljø kan påvirke en ungs selvfølelse og selvværd negativt. Det kan skabe usikkerhed, tvivl og en følelse af ikke at høre til eller være værdifuld. Manglende mentaling kan også gøre det svært for den unge at opbygge sunde relationer, forstå egne behov og udtrykke sig på en konstruktiv måde.

I min praksis som psykoterapeut er jeg specialiseret i at arbejde med unge, der oplever mistrivsel og manglende mentalt miljø. Jeg hjælper dig med at udforske og forstå de følelser og udfordringer, du står over for. Sammen vil vi arbejde på at udvikle dine mentale styrker, øge din selvforståelse og opbygge sunde relationer baseret på mentaling.

Jeg tilbyder individuel terapi, hvor jeg skræddersyr vores sessioner til dine unikke behov og mål. Vi vil arbejde på at opbygge dine mentale færdigheder og styrke din evne til at forstå dig selv og andre. Gennem terapeutiske samtaler og øvelser vil vi udforske forskellige perspektiver, skabe nye indsigter og udvikle strategier til at håndtere udfordringer i dit liv.

Jeg inviterer dig til at udforske hjemmesiden og lære mere om min tilgang, mine kvalifikationer og tidligere klienters erfaringer. Hvis du er klar til at tage det første skridt mod bedre trivsel og øget velvære, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale.

 

Terapi Århus

Formålet med Terapi Århus er at hjælpe dig som ung til at få et andet billede af dig selv, et positivt billede fremfor en negativ selvopfattelse. I Terapi Århus vil jeg som terapeut arbejde sammen med dig for at undersøge problemernes indflydelse på dit liv og hvordan du som den unge kan udvikle strategier til at mindske problemernes indflydelse.

I Terapi Århus fokuserer jeg på at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor du kan dele dine tanker, bekymringer og følelser uden frygt for dom eller fordømmelse. Jeg vil arbejde med dig for at skabe en forståelse for de underliggende årsager til din mistrivsel og sammen vil Terapi Århus og jeg arbejde mod at skabe positive forandringer i dit liv.

Det er helt normalt at føle sig overvældet, stresset eller usikker som ung, men det er vigtigt at vide, at du ikke behøver at håndtere det hele alene. Terapi Århus er her for at støtte dig på din rejse mod større trivsel, selvværd og livsglæde.

Terapi Århus

Uanset om du oplever præstationsangst, sociale udfordringer, ensomhed eller andre mentale og følelsesmæssige vanskeligheder, så kan Terapi Århus hjælpe dig med at få en dybere forståelse af dig selv og dine ressourcer. Gennem Terapi Århus’ terapeutiske samtaler og individuelt tilpassede metoder vil jeg arbejde sammen med dig for at skabe positive forandringer, så du kan opnå en bedre psykisk og følelsesmæssig trivsel.

Så hvis du som ung står overfor udfordringer i dit liv, er Terapi Århus som terapeut her for at hjælpe dig med at finde vejen frem mod et mere positivt og tilfredsstillende liv.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte dine behov og hvordan jeg kan støtte dig på din rejse mod personlig udvikling og trivsel. Unge uden job eller studerende kan få hensynsfulde priser, læs mere her.

Børn-og-unge-mistrivsel

Børn og unge

I min praksis er jeg dedikeret til at hjælpe børn og unge, der oplever sårbarhed. Som psykoterapeut har jeg en særlig indsigt i de udfordringer, som børn og unge står over for i dagens komplekse verden. Jeg tilbyder en tryg og støttende samtale, hvor børn og unge kan dele deres følelser og tanker uden frygt for at blive misforstået.

Jeg er specialiseret i at arbejde med børn og unge, der føler sig usikre, ængstelige eller har lavt selvværd. Jeg har erfaring med at hjælpe dem med at håndtere følelser som stress, angst eller depression, og støtte dem i at opbygge en positiv selvopfattelse.

Som psykoterapeut arbejder jeg tæt sammen med børn og unge for at forstå deres unikke udfordringer og behov. Mit mål er at styrke børn og unges evne til at håndtere livets udfordringer og opbygge en stærk indre styrke.

Børn og unge fortjener den bedste støtte, når de står over for sårbarhed og udfordringer. Lad mig hjælpe dig eller dit barn med at navigere gennem disse vanskelige tider og arbejde hen imod en bedre mental trivsel og velvære. Sammen kan vi skabe en positiv og fremtidig vej for børn og unge til at blomstre og udvikle sig.

Kast lys på det som er svært, ved at sætte ord på så du får en sund trivsels sfære

unge-mistrivsel-terapi

Personlig udvikling

Få støtte gennem en personlig udvikling til at finde en sund livsbane. Bryd fri af dine begrænsninger og få det liv du drømmer om. Personlig udvikling er vejen til at opnå en bedre forståelse af dig selv og dine muligheder.  Vi arbejder med dit selvværd, bevidstgørelse, fokus på dit psykiske trivsel og tanker om dig og dit liv.

Personlig udvikling handler om at skabe positive forandringer i dit liv, uanset om det drejer sig om at overvinde udfordringer, håndtere stress, forbedre dine relationer eller styrke din mentale modstandsdygtighed. Gennem terapeutiske samtaler og redskaber hjælper jeg dig med at opnå større selvværd og livsglæde.

Vi fokuserer på at identificere og bryde de mønstre og overbevisninger, der har begrænset dig, og arbejder sammen på at skabe en ny og sund livsbane. Uanset om du er ung og oplever usikkerhed om din fremtid, har sociale udfordringer eller føler dig fanget i negative tankemønstre, er Personlig udvikling vejen til at frigøre dit fulde potentiale og skabe det liv du ønsker.

Opbyg selvværd, find din indre styrke  Sammen skaber vi styrke og balance

Personlig udvikling

Ved at investere i din Personlig udvikling kan du opnå en dybere forståelse af dig selv, dine drømme og ønsker. Dette kan give dig den nødvendige motivation og styrke til at tage aktive skridt mod dine mål og skabe den fremtid du drømmer om.

Så hvis du føler dig klar til at tage kontrol over dit liv og skabe en positiv forandring, så er Personlig udvikling vejen frem. Lad os sammen arbejde på at frigøre dit potentiale og skabe en sund livsbane, der fører dig mod større trivsel og tilfredshed.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte dine behov og hvordan jeg kan støtte dig på din rejse mod Personlig udvikling. Unge samtaler kan både være individuelle samtaler eller hvor f.eks. den forælder, en anden voksen eller andre vigtige personer i den unges liv deltager. Bøvler du med angst eller traumer så læs her.

              Bliv mødt i øjenhøjde               Tilbyder en solid erfaring i tillidsopbyggende og motiverende samtaler med dig som ung og eller familie

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale