autisme-angst-traume-terapi-aarhus

Få specialiseret autisme-viden i Aarhus til at forebygge nedsmeltning

Få specialviden i Århus til at mestre de særlige udfordringer ved autisme

Som socialpsykolog tilbyder jeg at give viden og læring om autisme, så det kan skabe værdi dig, om du selv har autisme eller er pårørende til en person som har autisme. Viden og tidlig indsats gennem en relevant behandling er af stor betydning.

Er du diagnostiseret med autisme funktionsniveau eller har du autisme symptomer? Og oplever du vanskeligheder ved at mestre autismen, og føler du ikke du er i trivsel?

Har du infantil autisme symptomer eller atypisk autisme symptomer? Man kan få en autisme test ved en psykiater.

Ønsker du at forstå dig selv bedre og de udfordringer du i særlig grad må mestre? Så kan jeg tilbyde dig professionel vejledning, så du bliver i stand til at håndtere, stabilisere og udvikle dig i samspil med diagnosen, så du samtidig kan passe på dig selv.

Gennem et samtaleforløb, får du viden og indsigter i, hvad det vil sige at have et autistisk funktionsniveau. Vi kan afklare, hvilke udfordringer du har, og du kan få støtte og hjælp til, hvordan du kan håndtere dette.

Hvordan du kan finde muligheder, ressourcer, livskvalitet og livsglæde.

autisme-sanseforstyrret-personlighedsforstyrret-psykologi-vivi-hinrichs

Se filmen på youtube og du vil forstå nogle udfordringer:

can you make it to the end” ?

Specialviden, vejledning og støtte indenfor autisme-spektrum til gode priser i Aarhus – eller online

Kom din angst til livs. Kontakt her 

Autisme er en udviklingsforstyrrelse

Er autisme arveligt? Ja det kan det være.

 • Genetik
 • Påvirkninger i fostertilstanden eller senere i livet, for eksempel komplikationer i forbindelse med fødslen
 • Manglende tidlig social samspil som nyfødt

 

Autismespektrum forstyrrelser

 • Infantil autisme: symptomer ses før 3 års-alderen med vanskeligheder inden for kommunikation, social samspil og forestillingsevne
 • Aspergers autisme: Forstyrrelsen viser sig typisk i skolealderen ved sproglige og sociale vanskeligheder
 • Atypisk autisme: Benyttes når kriterierne for de øvrige autismespektrumsforstyrrelser ikke er opfyldt, men når barnet har tydelige vanskeligheder indenfor området
aarhus-angst-terapi-kort-ventetid

Autisme ud fra forskellige funktionsniveauer: atypisk, asperger og infantil autisme

ATYPISK

 • Denne autisme kan være atypisk i forhold til infantil autisme på følgende 2 måder:
 • Atypisk med hensyn til hvilken alder tilstanden begynder i. De første symptomer ses således først efter 3 års alderen
 • Atypisk med hensyn til symptomer, således at ikke alle symptomer ses. Det er dog et krav, at der skal være mangelfuld og afvigende udvikling af evnen til kontakt og gensidigt socialt samspil
 • Diagnosen benyttes, når kriterierne ikke er opfyldt for de øvrige autismespektrumsforstyrrelser, men når barnet har tydelige vanskeligheder indenfor området

ASPERGERS

  • Forstyrrelsen viser sig typisk i skolealderen
  • Mangelfuld og afvigende udvikling af evnen til kontakt og gensidigt socialt samspil
  • Normal formel udvikling af sproget, men vanskeligheder med at bruge sproget i social kommunikation
  • Tendens til et gammelklogt og formelt sprog
  • Særinteresser – tendens til at blive opslugt af egne interesser
  • Normal intelligens – nogle meget højt begavede

 

INFANTIL

 • Mangelfuld og afvigende udvikling af evnen til kontakt og gensidigt socialt samspil
 • Forstyrret eller forsinket udvikling af sproget
 • Mangelfuld udvikling af evnen til social kommunikation
 • Mangelfuld udvikling af evnen til fælles leg og interesser med jævnaldrende
 • Stereotype gentagende aktiviteter eller stereotype begrænsede interesser
 • Hos nogle børn ses tvangspræget adfærd med mange ritualer
 • Den intellektuelle funktion kan variere fra normal til henholdsvis lavere og højere end det normale

 

udviklingsforstyrrelse-autisme-diagnose

    Få professionel samtaleterapi i Århus indenfor

    autismespektrumforstyrrelser

 

Få en tid indenfor 24 timer

– dag, aften eller weekend, 

i hjertet af Aarhus C

Tlf.: 28 94 71 00

Forstyrrelse af socialt samspil


Ses ved, at personen har:

 • Svært ved at aflæse andre
 • Svært ved gensidig social kontakt – Theory of mind
 • Problemer med fælles opmærksomhed
 • Problemer med at følge og tolke sociale spilleregler

 

Forstyrrelse af kommunikation


Ses ved, at personen har:

 • Forsinket bearbejdning af beskeder (lang latenstid)
 • Ingen eller mangelfuld kommunikation
 • Kun udtrykker egne behov
 • Monolog – papegøjesprog
 • Formel og konkret i sin kommunikation
 • Svært ved at forstå ordsprog og talemåder
 • Svært ved ironi

Forstyrrelse af forestillingsevne


Ses ved, at personen har:

 • Egne systemer, rigid og stereotyp (eks sætter biler på række m.m.)
 • Begrænset eller manglende evne til at forestille sig, hvad andre tænker eller føler eller hvad der skal ske
 • Begrænset eller manglende evne til at forestille sig konsekvenser af egne handlinger (især overfor andre)
 • Vanskeligt ved forandringer og ændringer i planer/leg
 • Særinteresser

    Få specialviden  og opnå en større en selvforståelse i forhold til autisme diagnosen

Autisme symptomer

Psykologiske / kognitive vanskeligheder


Nedsat Eksekutive funktioner

 • Vores styresystem, som sikrer evnen til at fastholde en plan og evnen til at ignorere og kontrollere udefrakommende stimuli
 • Kognitiv fleksibilitet: fastholdelse, opmærksomhedsskift og skift af strategi
 • Selvkontrol: hæmning af irrelevante og impulsive reaktioner, manglende brug af indre tale og emotionel kontrol
 • Opmærksomhedskontrol: selektiv opmærksomhed og vedvarende opmærksomhed
 • Fleksibilitet og at man kan overskue og planlægge sine gøremål og kan skifte strategi, hvis planen viser sig at være forkert
 • Målrettet Adfærd: Initiering, planlægning og problemløsning – at lægge en strategi

Symptomer på autisme

Nedsat hukommelse & informationsbearbejdning


 • Manglende generaliseringsevne: Tænker konkret i den enkelte situation og har svært ved at overføre erfaringer fra en situation til en anden
 • Forringet forestillingsevne: Svært ved at overskue en hel proces – ”kan ikke regne det ud” (skal opdele i delelementer) og har derfor lang bearbejdningstid i konkrete opgaveløsninger (eks. sætte opvasker i gang eller at tage på en udflugt)
 • Nedsat mentaliseringsevne
 • Svært ved at sætte sig i en andens sted
 • Svært ved at adskille sig selv fra andre

 

Få terapi i Aarhus eller online

– til en god pris

Få vejledning og en psykoeducation, så du får stabiliseret dit autismefunktionsniveau

angst-vivi-hinrichs-bange

Vigtig viden om autisme

 • Tal konkret til mig. Jeg forstår ikke ironi, sarkasme og talemåder som at “lægge hovedet i blød”
 • Tal roligt til mig
 • Jeg oplever sansemæssigt ubehag
 • Skærm mig
 • Det jeg kan i dag, kan jeg ikke måske ikke overskue i morgen. Stil krav som jeg har en chance for at leve op til, så jeg får oplevelsen af succes frem for fiasko
 • Sig “vi” frem for “du”
 • Fokusér på det jeg kan, må og skal. Sig ikke: “Du kan/må/skal ikke…”. Fortæl mig i stedet hvilke muligheder jeg har
 • Jeg er ikke så omstillingsparat. Fortæl mig derfor i god tid, hvad jeg skal, med hvem, hvornår, hvor, hvordan, hvor længe, hvorfor og hvad jeg skal efterfølgemde (de 10 H’er)

De 10 H’er

1. Hvad skal jeg lave? (indhold)

2. Hvordan skal jeg lave det? (metoden)

3. Hvorfor skal jeg lave det? (meningen)

4. Hvor skal jeg lave det? (placering)

5. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)

6. Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)

7. Hvem skal jeg lave det med? (andre/voksne)

8. Hvor meget skal jeg lave? (mængden)

9. Hvorhen skal jeg? (målet)

10. Hvad skal jeg så? (hvad kommer bag efter)

 

 

                            Autisme symptomer hos voksne

Hensigtsmæssige mestringsstrategier

 

 • At være fleksibel i tilgangen – tilpasning fra dag til dag
 • Autisme ligning: rigiditet + rigiditet = frustration, eksplosion, tilbagetrækning
 • Grænser er vigtige og kan være nødvendige sikkerhedsmæssigt
 • Giv valgmuligheder – giver følelse af kontrol
 • Læg skinner ud: ”Når…….så……..”
 • Er det en nedsmeltning værd?

Karakteristiske træk

Det vi skal være opmærksomme på i mødet

 

 • Visuelle
 • Detaljeorienteret – ser enkle dele fremfor helheder
 • Konkrete – tager tingene bogstaveligt
 • Meningsdannelse – det skal give mening for barnet/den voksne selv
 • Vanskeligheder med tid og organisering (start og slut)
 • Svært ved at udtrykke tanker og handlinger
 • Svag kohærens evne (sammenhæng)
 • Svært ved overgange – at skifte strategi

Nedsat symbolfunktion

 • Nedsat evne til at forstå, at genstande og ord kan repræsentere noget andet end det helt korrekte og at man kan ”lade som om” i leg.
 • Vores styresystem, som sikrer evnen til at fastholde en plan og evnen til at ignorere og kontrollere udefrakommende stimuli, er ofte påvirket.

Få psykoterapi indenfor 24 timer

– dag, aften eller weekend i Aarhus C

Tlf. 28 94 71 00

Psykologiske / kognitive vanskeligheder

Nedsat eksekutive funktioner:

 • Vores styresystem, som sikrer evnen til at fastholde en plan og evnen til at ignorere og kontrollere udefrakommende stimuli
 • Målrettet Adfærd: Initiering, planlægning og problemløsning – at lægge en strategi
 • Kognitiv fleksibilitet: skift af strategi, opmærksomhedsskift og fastholdelse
 • Selvkontrol: hæmning af irrelevante og impulsive reaktioner, manglende brug af indre tale og emotionel kontrol
 • Opmærksomhedskontrol: selektiv opmærksomhed og vedvarende opmærksomhed
 • Fleksibilitet og at man kan overskue og planlægge sine gøremål og kan skifte strategi, hvis planen viser sig at være forkert

 

 

   Få psykoterapi indenfor 24 timer

– dag, aften eller weekend i Aarhus C

Tlf. 28 94 71 00

autisme-systemer-tal-personlighedsforstyrret-funktionsnedsat-vivi-hinrichs-aarhus