depression-stress-krise-vivi-hinrichs

Få professionel terapi i Aarhus til at bearbejde symptomer på depression

Føler du dig deprimeret?

Oplever du, at du ofte er trist? Græder du ofte? Er du mismodig? Har du svært ved at blive glad? Har du mistet energien og lysten? Får du triste tanker? Har du svært ved at sove?

Det er de typiske tegn på en depression. Du kan afhjælpe din depression gennem psykoterapi ved at finde ud af, hvad der har forårsaget, at du endte her, og hvordan du igen kommer i trivsel.

Depressioner varierer i graden fra let til middel til en tung depression. En depression kan komme, fordi man har været belastet i sit nervesystem over tid.

Hvad er depression? Depression er en stemningstilstand, der kan vise sig ved en tomhed, nedsat energi, selvkritik / tankemylder, tab af interesse og sænket stemningsleje. Tilstanden kan variere fra let, til middel med en generende fornemmelse af melankolsk ubeslutsomhed, til en sort energiopslugende modløshed. En tristhed som kan følges af et fravær af et følelsesmæssigt liv. Det kan være forbundet med et sorgfyldt tab. En depression er en tung mental tilstand at være i.

Få psykoterapeutisk hjælp i Århus

Gennem en psykoterapeutisk samtale, ser vi på, hvordan vi kan skabe en udviklende vej for dig. Når vi har afklaret, hvad der er sket og forårsaget din situation, ser vi nærmere på, hvor de  følelsesmæssige belastningerne stammer fra. Herefter bliver det muligt at arbejde på, at få dig ud af depressionen. Sammen finder vi alternative veje til at handle og ændre de vilkår, der har forårsagtet depressionen. Det skaber grobund for, at du finder fornyet livsenergi og igen kan drømme.

depression-terapi-aarhus-god- pris-fleksible-tider

Få hjælp til af finde livsglæden

         Få terapi i Aarhus eller online

                    – til en god pris

Hvorfor udvikler man en depression?

De fleste mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv at få en depression. Depression skyldes ikke en enkelt årsag. Depression udvikler sig på baggrund af et samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Man kan få let depression til svær depression.

Vi kan alle komme ud for stressfulde hændelser i løbet af livet. Stress kan indtræffe uden nogen identificerbare årsager: ved kriser eller konflikter i familien, i parforholdet, med venner eller på arbejdet. Symptomer på depression ses ved, at du i en længere periode har været trist. Du føler dig deprimeret, er grådlabil og oplever du ikke kan finde mening med tingene. Du er ked af det –  som en slags tristhed. Depressioner kan også være et resultat af fysisk sygdom, sorg over at have mistet en eller et misbrug af alkohol, stoffer eller andet.

Hjælp til depression – find livsglæden

Min fornemste opgave som pædagogisk terapeut er, at støtte dig igennem din personlige udviklingsrejse, så du opnår en større bevidsthed, indre ro, en større åbenhed, større tillid og tryghed. Vi undersøger sammen, hvad der er på spil gennem kognitiv terapi. Vi skaber en udvikling, så du opnår forbedret trivsel med forhøjet livskvalitet og livsglæde.

Få hjælp til din depression inden den bliver til en kronisk lidelse.

Risikofaktorer for udvikling af depression

 • Mistrivsel i familien, i parforholdet, med venner eller på jobbet
 • Sensitiv, følsom og nervøs personlighed
 • Svigt i barndommen: manglende omsorg eller misbrug
 • Dårlige levevilkår, lavt uddannelsesniveau, social udsathed
 • Traumatiske oplevelser: at være offer for vold, overgreb eller mobning, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien eller en ulykke
 • Akut krise og sorg
 • Separation eller skilsmisse
 • Mangel på nære relationer til og fortrolighed med andre
 • Langvarig eller alvorlig fysisk sygdom
 • Andre psykiske sygdomme: angst, psykose eller misbrug
 • Graviditet og fødsel
 • Hormonelle forandringer
 • Depression blandt pårørende
 • At tage sig af et menneske med svær handicap
 •  Alderdom eller tab af uopnåede drømme
 • Angst for ikke at slå til eller underpræstere

Psykoterapi bearbejder depressionen

Hvis du er deprimeret, kan du afhjælpe depressionen gennem psykoterapi. Du finder ud af, hvad der har forårsaget situationen og sammen arbejder vi dig igennem depressionen og skaber personlig udvikling for dig.

I depressionsbehandlingens psykoterapeutiske samtale, søger jeg at skabe en dybde om dine ubevidste mønstre, der trækker tråde helt tilbage til barndommen. På den måde, får vi den del af hjernen, der producerer dine følelser, til at “overskrive” traumer og afmontere den sociale arv.

Interpersonel terapi og kognitiv terapi anbefales til behandling af mennesker med depression, da den tager højde for dine psykiske reaktioner på dine vanskeligheder. Gennem psykoterapien, ser vi nærmere på de følelser, der fylder dine tanker og krop. På den måde, vil depressionsbehandlingen gøre en forskel og du finder livsglæde, energi og ressourcer igen – du kommer i balance og finder nye veje.

aarhus-depression-kort-ventetid-billig

Få tid til psykoterapi i Aarhus

– indenfor 24 timer

depression-terapi-aarhus-billig-fleksible-tider-århus

Få en tid i Århus

– og få psykoterapi indenfor 24 timer

Har du har følgende depressionstegn?

 • Modløshed
 • Selvbebrejdelser
 • Nedsat kontakt til dine følelser
 • Ligegyldighed
 • Energiløshed
 • Søvnforstyrrelser
 • Indre uro
 • Tvangstanker
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Appetitforstyrrelser
 • Selvmordstanker
 • Nedsat sexlyst

              Få terapi i Aarhus eller online til en god pris, få en tid indenfor 24 timer

Depression

depression-terapi-aarhus-god- pris-fleksible-tider

Akut krise og sorg

aarhus-depression-psykolog-godpris-fleksible-tider.1.jpg

Stress

stress-terapi-aarhus-billig-psykolog-fleksible-tider.jpg