generaliseret-angst-symptomer

Med psykoterapi kan du blive ven med din generaliseret angst

Generaliseret angst

Er du overvældet af konstante bekymringer og angst, der hæmmer din livskvalitet? Generaliseret angst er en udfordring, som mange står over for, men du behøver ikke tackle det alene. Som psykoterapeut er jeg specialiseret i at arbejde med mennesker, der oplever generaliseret angst, og jeg er her for at hjælpe dig med at finde vej til større indre ro og trivsel.

I terapiforløbet vil vi udforske årsagerne bag din angst og identificere de tankemønstre og adfærd, der opretholder den. Jeg skaber et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor du kan dele dine tanker og følelser uden frygt for at blive dømt. Sammen vil vi arbejde på at forstå dine bekymringer dybere og finde konstruktive måder at håndtere dem på.

Jeg bruger forskellige terapeutiske tilgange, herunder kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og eksistentiel terapi, for at skræddersy behandlingen til dine individuelle behov. Målet er at hjælpe dig med at opbygge modstandsdygtighed og mestre de udfordringer, der kommer med generaliseret angst.

Lad ikke angsten begrænse dit liv. Sammen kan vi arbejde på at frigøre dig fra angstens greb og give dig værktøjer til at leve et mere tilfredsstillende liv. Kontakt mig i dag for at tage det første skridt mod at forbedre dit velbefindende og trivsel.

Generaliseret angst

Generaliseret angst kan være vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, mange kropslige symptomer, spændinger og generel mistrivsel. Ved generaliseret angst, vendes blikket indad, hvor der konstrueres bekymrende tanker og følelser.

Ved generaliseret angst, kan du have en evig bekymring og frygt for hverdagens problemer. Det kan være alt lige fra at nå bussen, til at få købt ind og betalt regningerne, til din families helbred, og bekymringer om forstående ulykker, som du vil forsøge at kontrollere eller undgå. Du kan også bekymre dig om bekymringerne.

Symptomerne på generaliseret angst er både psykiske og fysiske, og er ikke nødvendigvis sammenhængende med bestemte situationer – derfor udtrykket “generaliseret”. Både mænd og kvinder kan lide af generaliseret angst, men der er tendens til, at der er en overvægt af kvinder. Det ses ofte i sammenhæng med andre angsttilstande og depression.

Få professionel psykoterapi
til din generaliseret angst
– slip bekymringerne

generaliseretangst

Ser frem til at støtte dig på din rejse mod indre fred og balance

Få en tid indenfor 24 timer
fleksible tider – dag, aften eller weekend
   i hjertet af Aarhus C eller online   Gratis telefonisk forsamtale 

Opnå balance
– Slip af med generaliseret angst

Generaliseret angst

Psykoterapi

Gennem psykoterapi og  pædagogisk psykologi, kan du få indsigt i og blive klogere på din angst. Gennem et trygt rum, ser vi sammen nærmere på din angst. Angsten er med til at beskytte dig, men skal ikke hæmme dig i din hverdag. Derfor skabes der en personlig udvikling, ved at du lærer at forstå angsten og dermed bedre kan håndtere den.

I psykoterapien ser vi nærmere på din eventuelle undgåelses adfærd. Når du har generaliseret angst, mærker du sikkert en stor trang til at undgå angsten ved at undgå visse situationer. Det kan være situationer, som skaber dine bekymringer som, for eksempel, at dine familiemedlemmer er på tur og kommer lidt for sent hjem – eller at de ikke ringer, efter de er ankommet til deres destination.

Måske laver du aftaler, som skal forsikrer dig, at der ikke er sket din familie noget, som at de skal ringe på bestemte tidspunkter eller lignende. Adfærd, som bekræfter dine bekymringer, men som også er med til at opretholde forestillingerne og overbevisningerne om at holde fast og kontrollere, hvilket er med til at vedligeholde angsten.

Tankemylder kommer og går og er den angst man oplever. I psykoterapi lærer at registrere angsten i tide og får strategier til at anerkende at den er der og lade den passere.

Fleksible tider – dag, aften og weekend
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Behandling generaliseret angst

Behandling generaliseret angst, vil jeg med støtte sikre at du kan tage et lille skridt af gangen, så du lærer tanker og følelser at kende. Du skal kunne håndtere de bekymringer, der er reelle. Og kunne håndtere de bekymringer, som kun er støj. Du får redskaber til at du kan øve dig i at løse dine problemer. Uvished og fremtid kan ingen få svar på, men det giver dig et solidt grundlag at slippe angsten og bekymringerne.

I behandling generaliseret angst, får du strategier til at blive ven med angsten så du processuelt kan slippe angste. Hvis du giver efter for angsten – og lader den styre din adfærd – så får den endnu mere tag i dig, bliver kraftigere og mere dominerende. Derfor skal du ikke lade dig dirigere rundt af angsten – du skal hverken reagere på angsten eller løbe fra den.

I behandling generaliseret angst vil du opleve, at når du bliver ven med angsten opdage, at den angst ikke er farlig, dog ubehagelige når det står på, men at angsten er en naturlig, ufarlig (men selvfølgelig ubehagelig) kropsreaktion, som – på grund af uhensigtsmæssige irrationelle tanker – bliver udløst på forkerte tidspunkter. Dette kan effektivt rettes op på kognitivt. Nogle gange er angsten der slet ikke. Den potentielle gevinst ved at anerkende angsten og prøve angstfyldte ting af, er meget større end at du konstant skal gå rundt og frygte dem. Læs mere her.

Generaliseret angst, symptomer 

Generaliseret angst, symptomer er en tilstand, hvor en person oplever konstante og overdrevne bekymringer og angst, selvom der ikke er nogen umiddelbar eller specifik årsag til det. Generaliseret angst, symptomer kan variere fra person til person, men nogle almindelige tegn og symptomer inkluderer:

Konstante bekymringer: En person med generaliseret angst, symptomer har tendens til at bekymre sig om mange forskellige ting på daglig basis, selv om bekymringerne kan virke urealistiske eller overdrevne.

Uro og rastløshed: Følelsen af uro og rastløshed er typisk til stede hos personer med generaliseret angst, symptomer. De kan have svært ved at slappe af eller finde ro.

Fysiske symptomer: Generaliseret angst, symptomer kan manifestere sig fysisk med symptomer som spændinger i musklerne, søvnforstyrrelser, hjertebanken, svimmelhed og maveproblemer.

Svært ved at træffe beslutninger: Personer med generaliseret angst, symptomer kan have svært ved at træffe beslutninger, da de ofte overanalyserer mulighederne og frygter konsekvenserne.

Irritabilitet: Generaliseret angst, symptomer kan føre til irritabilitet og følelsesmæssige udbrud, selv over småting.

Følelse af kontroltab: Personer med generaliseret angst, symptomer kan føle, at de mister kontrollen over deres tanker og følelser.

Søger konstant beroligelse: De kan også søge konstant beroligelse eller bekræftelse fra andre for at lindre deres bekymringer.

Hvis du oplever disse generaliseret angst, symptomer og føler, at det påvirker dit daglige liv, er det vigtigt at søge hjælp. En kvalificeret psykoterapeut kan hjælpe dig med at forstå årsagerne bag din angst og arbejde på konstruktive måder at håndtere den på, så du kan opnå større indre ro og trivsel.

Når vi er opmærksomme på vores tanker og hvordan vi anvender dem, gør det en forskel

Utryg tilknytningsmønster

Ifølge Daniel J. Siegel fører utrygge tilknytningsmønster til dybtgående forstyrrelser i selvet og i bevidsthedens dannelse. Det falske selv udtrykker en unaturlig smertefuld. Læs mere om traumer /utryg tilknytningmønster her

Grublerier over fortiden og bekymringer om fremtiden kan komme til at overtage hele opmærksomhedsfeltet hvorved vores evne til at være til stede i nyet er det eneste tidspunkt, vi reelt kan leve vores liv og bringe os selv i ro. Integreret i det utrygge– og de erindringer om fortiden bliver til forventninger om fremtiden herunder forestillinger om hvordan andre mennesker vil være.

Utryg tilknytningsmønster vil ofte være erindringer om;

 • At være i fare
 • At blive skældt ud
 • At blive ignoreret
 • At blive truet at blive ydmyget og naglet
 • At blive set på med foragteligt eller opgivende blik
 • At være forkert og dårlig at være egoistisk og ond
 • At være lille og svag
 • At være utilstrækkelig
 • At være et redskab for andre
 • At skulle stå til rådighed
 • At være frataget hjælp og støtte
 • At være alene
 • At skulle tage sig sammen
 • At skulle skjule sig
 • At være fanget ind i højintensive emotionelle tilstande uden mulighed for at slippe væk, med stor trang til at flygte uden at kunne det.

Fysiske symptomer

– fysiske symptomer ved generaliseret angst kan være:

 • Hjertebanken
 • Rysten
 • Svedture
 • Mundtørhed
 • Åndenød
 • Kvælningsfornemmelse
 • Kvalme eller uro i maven
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Snurren i fingre, læber og hud

Fysiske symptomer er en almindelig manifestation af generaliseret angst. Når en person oplever generaliseret angst, kan kroppen reagere med forskellige fysiske tegn, der kan være ubehagelige og foruroligende. Disse symptomer kan variere fra person til person, men nogle af de mest almindelige fysiske symptomer, der kan opstå i forbindelse med generaliseret angst, inkluderer:

Spændinger i musklerne: En person med generaliseret angst kan opleve muskelspændinger, især i nakke, skuldre og ryg.

Hjertebanken: Øget hjertefrekvens er en almindelig reaktion på angst, og personer med generaliseret angst kan opleve hjertebanken eller følelsen af, at hjertet slår hurtigere end normalt.

Søvnforstyrrelser: Angst kan påvirke søvnkvaliteten og føre til problemer som søvnløshed eller urolig søvn.

Svimmelhed: Nogle mennesker kan opleve svimmelhed eller følelsen af at være ustabil på grund af angst.

Maveproblemer: Angst kan påvirke fordøjelsessystemet og føre til symptomer som mavesmerter, kvalme eller opkastning.

Åndenød: Nogle personer med generaliseret angst kan føle åndenød eller have svært ved at trække vejret normalt.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse fysiske symptomer, da de kan være tegn på generaliseret angst. Hvis du oplever gentagne eller vedvarende fysiske symptomer i forbindelse med bekymringer og angst, er det vigtigt at søge hjælp fra en kvalificeret professionel for at få en korrekt vurdering og passende behandling.

Tag kontrol over dit sind
Slip af med generaliseret angst

generaliseret-angst-symptomer

Psykiske symptomer

– psykiske symptomer ved generaliseret angst kan være:

 • Øget irritabilitet
 • Mistet koncentrationsevne
 • Søvnmangel
 • Psykisk anspændthed
 • Rastløshed
 • Man isolere sig

Psykiske symptomer er også almindelige ved generaliseret angst og kan påvirke en persons følelsesmæssige velbefindende og mentale tilstand. Nogle af de mest udbredte psykiske symptomer forbundet med generaliseret angst kan omfatte:

Konstante bekymringer: En person med generaliseret angst oplever ofte vedvarende og overdreven bekymringer om forskellige aspekter af livet, selvom bekymringerne virker ubegrundede eller urealistiske.

Nervøsitet og rastløshed: Følelsen af uro og rastløshed er typisk til stede hos personer med generaliseret angst. De kan have svært ved at slappe af eller finde ro.

Koncentrationssvigt: Angst kan gøre det svært for en person at opretholde fokus og koncentration, da bekymringer ofte optager deres tanker.

Irritabilitet: Generaliseret angst kan føre til øget irritabilitet og følelsesmæssig sårbarhed, hvilket kan påvirke forhold til andre.

Søvnforstyrrelser: Angst kan påvirke søvnkvaliteten og føre til problemer som søvnløshed, hyppige opvågninger eller urolig søvn.

Følelse af magtesløshed: Personer med generaliseret angst kan føle, at de har mistet kontrollen over deres tanker og følelser, hvilket kan føre til en følelse af magtesløshed.

Nedsat selvværd: Vedvarende angst kan påvirke en persons selvtillid og selvværd negativt, da bekymringer ofte farver deres opfattelse af sig selv og deres evne til at håndtere situationer.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse psykiske symptomer, da de kan være tegn på generaliseret angst. Hvis du eller nogen, du kender, oplever disse symptomer i forbindelse med bekymringer og angst, er det vigtigt at søge professionel hjælp for en grundig vurdering og passende behandling.

  Generaliseret angst behandling
Få fleksible tider og gode priser
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

                     Opnå balance                        – Slip af med generaliseret angst

behandling-generaliseret-angst

Generaliseret angst symptomer

Generaliseret angst symptomer kan være en effekt af barndomstraumer. Barndomstraumer refererer til negative oplevelser, som en person har haft i sin barndom, såsom fysisk, følelsesmæssig eller seksuel mishandling, forsømmelse, tab af en forælder, eller andre traumatiske begivenheder. Disse traumatiske oplevelser kan have en langvarig virkning på en persons mentale og følelsesmæssige sundhed, og det er ikke ualmindeligt, at personer, der har oplevet barndomstraumer, udvikler generaliseret angst symptomer.

Generaliseret angst symptomer kan påvirke en persons evne til at håndtere stress og bekymringer, hvilket kan føre til konstante og overdrevene bekymringer, der er karakteristiske for generaliseret angst symptomer. Traumer kan også skabe følelse af uro og rastløshed, da personen kan have svært ved at slappe af på grund af den vedvarende indvirkning af traumatiske minder.

Desuden kan barndomstraumer påvirke selvværdet og tilliden til andre, hvilket kan føre til en følelse af kontroltab og behovet for konstant beroligelse eller bekræftelse.

Det er vigtigt at huske, at ikke alle, der har oplevet barndomstraumer, udvikler generaliseret angst symptomer, og der er mange faktorer, der kan spille ind i udviklingen af angstlidelser. Men for dem, der oplever generaliseret angst som en effekt af barndomstraumer, kan terapi være en vigtig ressource for at forstå og arbejde gennem de følelsesmæssige konsekvenser af traumerne og lære nye måder at håndtere angst på.

Generel angst

Generel angst er en tilstand, hvor en person oplever vedvarende og overdreven bekymring og angst, selvom der ikke er nogen umiddelbar eller specifik årsag til det. Det er almindeligt at bekymre sig om dagligdags ting, men for personer med generel angst kan bekymringerne være konstante, svære at kontrollere og føles ude af proportioner i forhold til den reelle fare.

Symptomerne på generel angst kan variere fra person til person, men nogle almindelige tegn inkluderer:

Konstante bekymringer: Personer med generel angst har tendens til at bekymre sig om mange forskellige ting på daglig basis, selvom bekymringerne kan virke urealistiske eller overdrevne.

Uro og rastløshed: Følelsen af uro og rastløshed er typisk til stede hos personer med generel angst. De kan have svært ved at slappe af eller finde ro.

Fysiske symptomer: Generel angst kan manifestere sig fysisk med symptomer som spændinger i musklerne, søvnforstyrrelser, hjertebanken, svimmelhed og maveproblemer.

Svært ved at træffe beslutninger: Personer med generel angst kan have svært ved at træffe beslutninger, da de ofte overanalyserer mulighederne og frygter konsekvenserne.

Irritabilitet: Generel angst kan føre til irritabilitet og følelsesmæssige udbrud, selv over småting.

Følelse af kontroltab: Personer med generel angst kan føle, at de mister kontrollen over deres tanker og følelser.

Søger konstant beroligelse: De kan også søge konstant beroligelse eller bekræftelse fra andre for at lindre deres bekymringer.

Generel angst kan have en betydelig indvirkning på en persons daglige liv, trivsel og relationer.

Oplever du generel angst symptomer så opsøg hjælp. Som psykoterapeut kan jeg hjælpe med at forstå årsagerne bag angsten og arbejde på konstruktive måder at håndtere den på, så du kan opnå større indre ro og trivsel.

<< Præstationsangst

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-angst-traume-panikangst-fobi-psykologi-psykiatri-aarhus

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst kan være: vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri
Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

<< Panikangst & fobi

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-aarhus-generaliseretangst-terapeut-terapi

<< Social angst

Frygt for andres meninger kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale