Generaliseret angst

Få professionel samtaleterapi til at slippe dine bekymringer og generaliseret angst

Generaliseret angst kan være; vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, mange kropslige symptomer og spændinger.Ved angst vendes blikket indad hvor der konstrueres bekymrende tanker og følelser.

Kender du det at have en evig bekymring og frygt for hverdagens problemer. Det kan være alt lige fra at nå bussen til at få købt ind og betalt regningerne, til f.eks. din families helbred, og bekymringer om forstående ulykker, som du vil forsøge at kontrollere eller undgå. Du kan også bekymre dig om bekymringerne.

Symptomerne på generaliseret angst er både psykiske og fysiske, og er ikke nødvendigvis sammenhængende med bestemte situationer – derfor udtrykket “generaliseret”. Både mænd og kvinder kan lide af generaliseret angst men der er tendens til, at der er en overvægt af kvinder. Ses ofte i sammenhæng med andre angsttilstande og depression.

Ved angst vendes blikket indad hvor der konstrueres bekymrende tanker og følelser.

Når vi er opmærksomme på vores TANKER og hvordan vi anvender dem
 – gør det en forskel,- idet du så får udvidet dit handlerum 

Fysiske symptomer på generaliseret angst

 • Hjertebanken
 • Rysten
 • Hjertebanken
 • Sveder
 • Mundtørhed
 • Åndenød
 • Kvælningsfornemmelse
 • Kvalme eller uro i maven
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Snurren i fingre, læber og hud
 • Psykiske symptomer på generaliseret angst
 • Øget irritabilitet
 • Mistet koncentrationsevne
 • Søvnmangel
 • Anspændt psykisk
 • Rastløshed
 • Isolere sig

Hvorfor generaliseret angst?

Personer som har tendens til sårbarhed og følsomhed kan udvikle generaliseret angst. Det kan være medfødt eller komme gennem opvæksten som kan have givet dig utrygge rammer. Og en grundlæggende vagtsomhed overfor forandringer, kontroltab og mulige farer. Generaliseret angst kaldtes i gamle dage for bekymringsangst.

Få samtaleterapi i tide og forebyg stress

Gennem samtaleterapi kan du få indsigt og bliv klogere på din angst. gennem et trygt rum ser vi sammen nærmere på din angst. Angsten er med til at beskytte dig men skal ikke hæmme dig i din hverdag. Derfor skabes der en personligudvikling, ved at du lærer at forså angsten og kan håndtere den.

Generaliseret angst kan give stress.  Stress er givetvis den udløsende faktor som har været med til at dine naturlige bekymringer har udviklet sig til overbekymring og generaliseret angst.                                                                        Tryghedssøgende kan, for dig der har generaliseret angst, være: beroligende medicin, en drink, kontrol over al egen adfærd, undgåelse af aktiviteter, der kan forårsage ulykker for enten dig selv eller din familie m.m.

Få samtaleterapi og bliv bevidst om dine bekymringer og ubehagelige tanker.               Gennem samtaleterapi tager du et lille skridt af gangen, så du lærer de tanker og følelser (som fx angst) at kende. Håndtér de bekymringer som er reelle. Udskyd dem ikke. Og håndtér de bekymringer, som kun er støj. Få redskaber til at du kan øve dig i at løse dine problemer. Uvished og fremtid kan ingen få svar på. Det giver dig et solidt grundlag at slippe angst og bekymringer på.

 

Generealiseret angst kan optræde som…         Hvis du har generaliseret angst, mærker du sikkert en stor trang til at undgå angsten ved at undgå visse situationer. Det kan være situationer, som tricker dine bekymringer som fx. at dine familiemedlemmer er på tur og kommer lidt for sent hjem – eller at de ikke ringer efter de er ankommet til deres destination. Måske laver du aftaler som skal forsikrer dig, at der ikke er sket din familie noget, at de skal ringe på bestemte tidspunkter.                      Adfærd, som bekræfter dine bekymringer lige når de ringer, men som også er med til at opretholde forestillingerne og overbevisningerne om at holde fast og kontrollere, som så igen – vedligeholder angsten.

Få hjælp til at finde mod til at forstå og håndtere angsten hensigtsmæssigt

Hvis du giver efter for angsten – og lader den styre ens adfærd – så får den endnu mere tag i én og bliver kaftigere og mere dominerende – og at du derfor ikke skal lade sig dirigere rundt af angsten – at du ikke skal reagere på den eller løbe fra den.

Angst er ikke farlig, men er en naturlig, ufarlig (men selvfølgelig ubehagelig) kropsreaktion som pga. uhensigsmæssige irrationelle tanker bliver udløst på forkerte tidspunkter. Dette kan effektivt rettes op på kognitivt.

Hvis du gør ting du er bange for, er angsten langt mindre end du troede…

Ja, nogle gange er den der slet ikke. Og den potentielle gevinst ved at anerkende angsten og prøve angstfyldte ting af, er meget større end at du konstant skal gå rundt og frygte dem.

<< Om Angst

For nogle kommer angsten som intense re­ak­tio­ner på bestemte tids­punk­ter og for andre er angsten til stede hele tiden.

Læs mere

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst –kan være; vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, mange kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Panikangst og fobi >>

Angst kan være en meget ubehagelig og overvældende oplevelse.

Læs mere

Social angst >>

Frygt for andres meninger  kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere

Nyhedsmail

Modtag de nyeste tilbud og tiltag fra Psykologipsykiatri

Tak for din tilmelding