autisme-sanseforstyrret

Få terapeutiske samtaler til hvordan du kan støtte dit barn med autisme

Er du forælder til børn med autisme?

Børn og unge med autisme kan have svært ved at håndtere de udfordringer, der følger med. Har dit barn autisme, så få terapeutiske samtaler til forstå dit barns særlige behov bedre.

Jeg tilbyder jer en special viden indenfor autisme . Ikke alle fagpersoner fx psykologer er specialiseret indenfor dette. Dog laver jeg ikke test – diagnoser, det gør psykiater. Få vejledende støtte til at støtte dit barns mestring af dets funktionsniveau. Jeg giver dig viden herom, så du bedre kan forstå dit barn og forebygge trivsels sfæren, så dit barn ikke får depression, angst og udbrænde.

Læs om mig i forhold til specialeviden vedr. autisme og om at jeg tilbyder faglig viden til fagpersonale, familier, pårørende og den enkelte.

Vejledning

Du får viden og indsigter om, hvad det vil sige at have børn med autisme og om, hvordan du bedst muligt kan mestre og understøtte dit barn.

Få terapeutiske samtaler til dit barn, så barnet kan udtrykke sig og få støtte til at mestre de særlige udfordringer. Få støttenede samtaler med barnet, så dit barn opnår en større selvforståelse til at mestre de særlige udfordringer, der er med autisme.

Lær os at forstå og støtte børn med autisme

autisme

Få professionel støtte i Aarhus, så dit barn kan få sat ord på det, som er svært

Forskellige former for autisme

Hvad er autisme? En gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Autismespektrum-forstyrrelser inkluderer følgende tilstande:

 • Infantil autisme: Symptomer ses før 3 års-alderen med vanskeligheder inden for kommunikation, social samspil og forestillingsevne
 • Aspergers syndrom: Forstyrrelse viser sig typisk i skolealderen – viser sig ved sproglige og sociale vanskeligheder
 • Atypisk autisme: Benyttes når kriterierne ikke er opfyldt for de øvrige autismespektrumsforstyrrelser, men når barnet har tydelige vanskeligheder indenfor området

Gennem et terapeutisk samtale forløb får du viden og indsigter om, hvad det vil sige, at have autisme, men også om hvilke udfordringer du har. Hvordan du kan få hjælp til at håndtere dette.

Dit barns nervesystem påvirkes mange gange dagligt af sansninger, oplevelser og tanker, som enten skaber forstyrrelser eller ro. Nogle børns nervesystem, især hvis barnet har nedsat funktionsevne autisme. Da man så er i en udsat / sårbar positionering og særlig letpåvirkelige/sensitive, hvor andres er det mere robuste.

At være ung med særlige behov

At have en diagnose kan give udfordringer på mange måder, både i forhold til dig selv eller andre. Mange unge går også rundt med en masse svære tanker og følelser omkring det at være ung med en diagnose.

Det kan være svært at have et autisme funktionsniveau. Få hjælp til at forstå dig selv bedre og de udfordringer du i særlig grad må mestre.

Hjælp dig selv og dit barn med at få talt om problemerne. Samtalen kan foregå hos jer eller i min praksis, alt efter, hvor dit barn er tryg.

Du får råd og vejledning i, hvordan du med de særlige strategier bedre kan mestre tilværelsen, og om hvordan du kan mestre det og få passet på dig selv. Om hvordan du kan finde muligheder, ressourcer, selvværd, livskvalitet og livsglæde.

Få en tid indenfor 24 timer
– med fleksible tider og priser
Tlf. 28947100

Få vejledende psykoedukation

Alle mennesker er forskellige, også når man har autisme.

Få en afklarende samtale om præcis dine særlige udfordringer, hvilket kan være følgende:

 • Impulsivitet
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Svært ved at strukturere
 • Udfordret i at overføre erfaringer og konsekvensberegne
 • Oversanser og nedsmelter let

Børn og unge med autisme

Vil du forstå dig selv bedre og de udfordringer du i særlig grad må mestre?

Gennem et samtaleforløb får du viden og indsigter om, hvad det vil sige, at have vilkår med autisme og om hvilke udfordringer du har.

Hvordan du kan mestre det og få passet på dig selv. Hvordan du kan finde muligheder, ressourcer, livskvalitet og livsglæde.

Udviklingsforstyrrelse med autisme

Udviklingsforstyrrende tegn på autisme:

 • Svært ved gensidig social interaktion – Theory of mind
 • Svært ved at aflæse andre
 • Problemer med fælles opmærksomhed
 • Problemer med at følge og tolke sociale spilleregler

 

Forstyrrelse af kommunikation

 • Udtrykker kun egne behov
 • Ingen kommunikation
 • Monolog – papegøjesprog
 • Formel, konkret
 • Svært ved at forstå ordsprog og talemåder
 • Svært ved ironi
 • Forsinket bearbejdning af beskeder (lang latenstid)

Forstyrrelse af leg og forestillingsevne

 • Egne systemer, rigid og stereotyp (eks. sætter biler på række m.m.)
 • Begrænset eller manglende evne til at forestille sig, hvad andre tænker eller føler eller hvad der skal ske
 • Begrænset eller manglende evne til at forestille sig konsekvenser af egne handlinger (især overfor andre)
 • Vanskeligt ved forandringer og ændringer i planer/leg
 • Særinteresser

At være barn med autisme

Er barnet særlig udfordret?

 

 • Formår ikke at sove for sig selv
 • Dit barn slår eller kalder på dig
 • Vil spille pc det meste af tiden

Formålet med terapien

Formålet med terapien er at hjælpe børn og unge med autisme, således at de kan få et andet billede af sig selv end de negative selvopfattelser de har.

I terapien vil vi undersøge problemernes indflydelse på barnet eller de unge. Få viden om hvordan barnet og den unge kan udvikle strategier til at mindske problemernes indflydelse på deres liv.

Ungesamtaler kan både være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der f.eks. deltager en forælder, en anden voksen eller andre vigtige personer i den unges liv.

Bliv mødt der hvor du er.
Jeg tilbyder en solid erfaring i
tillidsopbyggende og motiverende
samtaler med familier, børn og unge

Få psykoterapi og støtte til at forstå dine udfordringer og forebyg dette

Psykologiske og kognitive vanskeligheder

Autisme er kendetegnet ved nedsat hukommelse og informationsbearbejdning.

 • Manglende generaliseringsevne: Tænker konkret i den enkelte situation og har svært ved at overføre erfaring fra en situation til en anden
 • Forringet forestillingsevne: Svært ved at overskue en hel proces – ”kan ikke regne det ud” (skal opdele i delelementer) og har derfor lang bearbejdningstid i konkrete opgaveløsninger (eks. sætte opvasker i gang eller at tage på en udflugt)

Nedsat mentaliseringsevne

 • Svært ved at sætte sig i en andens sted
 • Svært ved at adskille sig selv fra andre

Få en tid indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend

Psykologiske og kognitive vanskeligheder

Alle mennesker er forskellige også når man har autisme. Børn og unge med autisme er derfor ligeså forskellige som alle andre mennesker. Det kan derfor være rart, at få en afklarende samtale om præcis dine særlige udfordringer.

Mennesker med autisme har nedsatte eksekutive funktioner: Vores styresystem, som sikrer evnen til at fastholde en plan og evnen til at ignorere og kontrollere udefrakommende stimuli.

 • Målrettet Adfærd: Initiering, planlægning og problemløsning – at lægge en strategi
 • Kognitiv fleksibilitet: Opmærksomhedsskift, fastholdelse og skift af strategi
 • Selvkontrol: Hæmning af irrelevante og impulsive reaktioner, manglende brug af indre tale og emotionel kontrol
 • Opmærksomhedskontrol: Selektiv opmærksomhed og vedvarende opmærksomhed

Fleksibilitet og at man kan overskue og planlægge sine gøremål og kan skifte strategi, hvis planen viser sig at være forkert.

Børn og unge med autisme forstyrrelser

Har dit barn autisme, så få terapeutiske samtaler til forstå dit barns særlige behov.

Terapeutiske samtaler til dit barn med autisme, kan hjælpe barnet så det kan udtrykke sig og få støtte til at mestre de særlige udfordringer. Du får viden og indsigter om, hvad det vil sige at leve med funktionstab autisme og om, hvordan du bedst muligt kan mestre og understøtte at tilgå dit barn.

Når børn og unge med autisme overbelastes
Børn med autisme overbelastes når de ikke stabiliseres og bliver mødt der, hvor de er og har brug for. Barnet eller den unge nedsmelter og kan få stress, angst, OCD, skoleværing og andre symptomer på, at det ikke blive mødt ud fra dets behov.

Få hjælp til at møde dit barn ud fra dets funktionsniveau, så dit barn kan komme i trivsel, finde indre ro og få livskvalitet.

Få professionel støtte, så dit barn kan få sat ord på det, som er svært

Autisme og terapi: Byggebroen til en inkluderende fremtid​

ADD ADHD forstyrrelse / funktionstab

At have et barn med en diagnose

Ethvert skridt på barnets ”udviklingsvej” og forældrenes deltagelse heri, fremkalder en særlig kombination af følelser.

Fortællingen om havet er en metafor for krise og sorg. At man kan opleve forskellige intensiteter af sindsstemninger og følelser – afmagt, jorden forsvinder, utryghed, lettelse, forståelse og ro.

Vejen er snarere som et ocean, der, alt efter klimaet og vejrliget, arter sig: kan være roligt, omskifteligt eller frådende – et fuldt register af sindsstemninger. Kriser og glæder.

Forskellige følelser kommer og går. Denne emotionelle vej mod at erkende og acceptere barnets handicap er ikke en lige landevej – og der er heller ingen vej tilbage til udgangspunktet.

Et netværk, der skal/bliver indblandet. Andres forventninger.

Få psykoterapeutisk samtale,
så du kan understøtte dit barn
– og få talt ud om det at have
et barn med en diagnose

        Gratis telefonisk forsamtale              Få en tid indenfor 24 timer
– dag, aften og weekend

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale