Pædagogiske tiltage skaber trivsel

Pædagogisk psykologisk udvikling

Refleksion over egen pædagogiske praksis

 

Refleksion over egen praksis med børn i udsatte sårbare positioner, der optimere børnenes trivsel. 

De “besværlige børn” kan forstås som whistleblower. Børnene er ikke problemet men VISER problemet, og at vi derfor skal gentænke måden vi bruger diagnoser på. Man skal forstå hvorfor barnet reagere som det gør i bestemte situationer.

Vi skal evne at få bagom barnet og forstå dets intentioner. Vi skal forstå børnenes reaktioner som svar på det de bliver udsat for. Det er mere vigtigt at det er et sæt af symptomer der bliver udredt og velbeskrevet fremfor en diagnose. Fordi diagnoser kan være med til at barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger og fastholdes barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere på.

Tilbyder råd og vejledning, terapi eller undervisning i hvordan man kan understøtte den pædagogiske kontekst / miljøterapeutisk- og en mentaliseret baseret tilgang i arbejdet med børn og unge.  Er med en solid erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge.

Diagnoser kan være udtryk for ændringer i samfundet der gør børnene mere sårbare og bliver et symptom på “noget”. Diagnoser kan være med til at skabe en nærværende udvikling, men kan ofte spænde ben for børnene, fordi det kan betyde at de bliver fasthold i det der er svært! Ses som et udtryk for en individualisering af psykiske vanskeligheder.