kursus-personlig-udvikling

Kursus i personlig udvikling

Få et personligt udviklingsforløb, hvor du kan lære dig selv bedre at kende og til at mestre livet gennem kommunikation, grænser og omsorg

Gennem vedkommende læring med kommunikation og psykologi, vil forløbet blive krydret med forskellige øvelser.

Vi kommer omkring emner, der kan være med til at sætte bevidsthed og refleksion på hvem du er. For herigennem at opnå selvværd og en solid integritet, der igen kan styrke dig til at stå bedre fast i stormvejr.

Der skabes en bevidsthed på; sanser, tanker, følelser, værdier, skygger, overbevisning, roller, grænser, kommunikation, ensomhed og samfundsmæssige samtid. Hvor den læring er med til at højne dit selvværd, sikkerhed og integritet, samt gøre dig mere modig og medvirker til at forebygge en angst. De indsigter kan booste og realisere dine personlige mål, samt understøtte dig i at forbedrer dine relationer i parforhold, blandt venner, familie eller i arbejdet. Et personligt udviklingsforløb med en større mulighed for at få succes.

pexels-photo-247314

Få kursus i personlig udvikling, og kom tættere på dig selv ved at sætte bevidsthed og refleksion på hvem du er

Er det ofte svært at være dig?

 • Er du utilfreds med dig selv, relationer eller noget i din hverdag? Kan du genkende dig selv?
 • Du føler dig ofte mindre værd end andre og er plaget af negative følelser, tanker og ubehag. Usikkerhed, lavt selvværd, følelsen af ikke at være god nok, hvad tænker de andre mon?
 • Bekymrer du dig meget?
 • Sloges du med din indre selvkritikker der bombardér dig med negative, opgivende udsagn?
 • Føler du dig begrænset, usikker, overbekymret eller stresset?
 • Oplever du dig mærkbart begrænset i dit liv og i din udfoldelse?
 • Oplever du at du burde kunne mere, være mere, gøre mere, – men du magter det ikke, tør ikke, gør det bare ikke, du kan ikke, – det er ikke muligt for dig?
 • Du har svært ved at sætte grænser – sige til og fra?
 • Eller har du bare lyst til at lære dig selv bedre at kende?

Gennem en vekselvirkning mellem undervisning, gruppearbejde, film og personlige øvelser

Vi ser nærmere på: identitet, kommunikation, lytte, tanker, bevidsthed, sanser, mønstrer, skygger, roller, udsyn, selvværd, positionering, grænser, følelser, mentalisering, drømme og mål

Et personligt udviklingsforløb. Vi kigger nærmere på: hvem er jeg?

Modul 1

Modulet handler om hvordan vi sanser, filtrere /tolker og kommunikere, samt hvordan vi lytter og anvender metoden “girafsprog”. Gennem forløbet er der en vekselvirkning mellem undervisning, film og individuelle- eller gruppeøvelser.

MODUL 2

Modulet handler om en bevidsthed på, hvem er jeg? Hvordan skabes en identitet, selvværd og selvtillid? Hvordan styrker jeg mit selvværd?. En vekselvirkning mellem undervisning, film og individuelle- eller gruppeøvelser

Modul 3

Modulet handler om en bevidsthed på tanker, følelser, skygger, overbevisninger og kommunikation. Hvordan de dannes og hvordan vi tackler disse konstruktiv.

Vedkommende læring med kommunikation og psykologi, undervisning krydret med forskellige øvelser

Modul 4

Modulet handler mere om hvilket udsyn, vi har til verden, samt hvilken position vi mest er i og om en bevidsthed på, hvorfor vi lige fik denne. Hvordan vi tillægger forskellige perspektiver på noget, og om mentalisering og systemisk tænkning. Gennem forløbet er der en vekselvirkning mellem undervisning, film og individuelle- eller gruppeøvelser.

Modul 5

Modulet handler om at skabe en bevidsthed på dine grænser, hvad vi er en del af og hvorfor grænser er vigtige og om hvordan vi kan begå os gennem en balance. Der skabes en bevidsthed på din identitet og i gennem assertionstræning styrker vi dine kommunikative og sociale færdigheder, så du bliver mere selvsikker i din kommunikation.

Modul 6

Modulet handler om at der skabes en bevidsthed på hvem er jeg og hvilke værdier og drømme har jeg? Hvordan sætter vi et personligt mål? og hvordan gennemføre vi dette mål?. Gennem forløbet er der en vekselvirkning mellem undervisning, film og individuelle- eller gruppeøvelser.

KURSUSFORLØB – EN PERSONLIG UDVIKLINGSREJSE

Personlig udviklingskursus

Alle kan deltage, og kurset tilpasses dig og dine behov, uanset om du:

Er utilfreds med dig selv, dine relationer eller noget i din hverdag

Føler dig mindre værd end andre og er plaget af usikkerhed, lavt selvværd og negative følelser og tanker
Bekymrer dig meget

Slås med din indre selvkritiker og følelsen af ikke at være god nok

Føler dig begrænset, usikker eller stresset

Føler at du burde kunne, være og gøre mere, men ikke magter, tør eller kan

Har svært ved at sætte grænser og sige til og fra

Har lyst til at lære sig selv bedre at kende.

Personlig udvikling

På kurset får du et personligt udviklingsforløb, der giver dig mulighed for at lære dig selv bedre at kende, samt redskaber til at mestre livet, så du får større mulighed for at få succes.

Gennem vedkommende læring om kommunikation og psykologi, og med øvelser inden for bl.a. mindfulness, kigger vi nærmere på spørgsmålet: Hvem er jeg?

Vi arbejder med at øge bevidstheden på vores sanser, tanker, følelser, værdier, skygger, overbevisninger, roller, grænser, kommunikation, ensomhed og samfundsmæssige samtid.
Formålet er at højne dit selvværd, din selvsikkerhed og integritet, gøre dig mere modig og måske forebygge angst. Vi arbejder altså på at booste og realisere dine personlige mål og på at forbedre dine relationer i parforhold, blandt venner og familie eller på din arbejdsplads.

PERSONLIGHEDSREJSEN DER STYRKER DIN TRIVSELS SFÆRE

Personlig udviklings kursus

Et personligt udviklingsforløb der giver dig mulighed for at lærer dig selv bedre at kende og til at mestre livet, med en større mulighed for at få succes.

Boost dit selvværd og stå stærkere i stormvejr.

Gennem vedkommende læring med kommunikation og psykologi, vil forløbet blive krydret med forskellige øvelser f.eks. mindfulness.

 • Vi kigger nærmere på hvem er jeg? Du føler dig ofte mindre værd end andre. Og er plaget af negative følelser, tanker og ubehag.
 • Usikkerhed, lavt selvværd, følelsen af ikke at være god nok, hvad tænker de andre mon?
 • Bekymrer du dig meget?
 • Sloges du med din indre selvkritikker der bombardér dig med negative, opgivende udsagn?
 • Føler du dig begrænset, usikker, overbekymret eller stresset. Oplever du dig mærkbart begrænset i dit liv og i din udfoldelse?
 • At du burde kunne mere, være mere, gøre mere, – men du magter det ikke, tør ikke, gør det bare ikke, du kan ikke, – det er ikke muligt for dig?
 • Du har svært ved at sætte grænser – sige til og fra?
 • Eller har du bare lyst til at lære dig selv bedre at kende?

Måske har du det ofte svært med at være dig. Du er utilfreds med dig selv, relationer eller noget i din hverdag!

Kan du genkende dig selv?

En personlighedsudviklingsrejse

Et personligt udviklingsforløb giver dig mulighed for at lære dig selv bedre at kende og til at mestre livet, med en større mulighed for at få succes.

Vi kigger nærmere på hvem er jeg? Der skabes en bevidsthed på sanser, tanker, følelser, værdier, skygger, overbevisning, roller, grænser, kommunikation, ensomhed og samfundsmæssige samtid.

 • Vi kigger nærmere på hvem er jeg?
 • Føler du dig mindre værd end andre.
 • Plaget af negative følelser, tanker og ubehag.
 • Usikkerhed, lavt selvværd, følelsen af ikke at være god nok, hvad tænker de andre mon?
 • Bekymrer du dig meget?
 • Sloges du med din indre selvkritikker der bombardér dig med negative, opgivende udsagn?
 • Føler du dig begrænset, usikker, overbekymret eller stresset.
 • Oplever du dig mærkbart begrænset i dit liv og i din udfoldelse?
 • Du har svært ved at sætte grænser – sige til og fra?
 • Har du bare lyst til at lære dig selv bedre at kende?
 • Hvor den læring er med til at højne dit selvværd, sikkerhed, integritet og gør dig mere modig eller med til at forebygge en angst.

Hvor de indsigter kan booste og realisere dine personlige mål og være med til at forbedrer dine relationer i parforhold, blandt venner, familie eller i arbejdet.

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale