misbrugsbehandling-psykoterapi-psykologi-psykiatri

Bliv fri af dit misbrug gennem psykoterapeutisk misbrugsbehandling i Aarhus

Sæt dig fri med professionel terapi

Hvorfor får nogle mennesker et misbrug og har behov for misbrugsbehandling? Misbruget er ofte kommet over tid på grund af nogle belastninger herunder mistrivsel, der kan forhindre én i at gøre noget ved misbruget. Det kan også være den samfundsmæssige kultur påvirker.

Det kan være problemer med nære relationer, uddannelse, arbejde, og økonomi, samt psykiske forstyrrelser, som f.eks. angst, traume, depression eller ADHD og personlighedsforstyrrelser.

Selvom afhængighedsadfærden varierer alt efter, hvad man er afhængig af, er det de samme grundlæggende psykologiske mekanismer, der er på spil. Misbrug eller afhængighed kan omhandle:

 • Hash – hårde stoffer
 • Alkohol
 • Sniffe gas
 • Pornografi / sex
 • Spil / ludomani
 • Cutting
 • Shopping – købetrang
 • Sukker / overspisning / spiseforstyrrelse
 • Nikotin / kaffe
 • Medicin
 • Overdrevet sport,  f.eks. løbe
 • Internet eller mobiltelefoni
alkohol-misbrug-alkoholmisbrug-misbrugsbehandling-psykolog-psykiatri

Få psykoterapi i Århus C
Se om du kan få hensynsfulde priser
– dag, aften og weekend

Terapeutiske behandling i Aarhus 

Den svære samtale om misbrug sker fordi de fleste, der kæmper med alvorlige alkohol problemer eller andre afhængighedslidelser, ikke ønsker at tale om det eller forholde sig til det. De skjuler, at de drikker, tager piller, spiller eller andet – og de kæmper hårdt for at bevare deres integritet. Nogle skammer sig eller kan ikke overskue at ændre adfærden og få misbrugsbehandling. De benægter afhængigheden.

Den terapeutiske behandling er ikke at symptombehandle, men at vi sammen går på opdagelse i at finde problemet eller problemerne. Vi skræller løget af og finder ind til kernen – det er den bedste og mest effektive form for terapeutisk misbrugsbehandling.

En terapeutisk samtale kan inspirere dig til at tænke over din afhængighed eller dit eget forbrug, din holdning til f.eks. alkohol og give dig redskaber til at ændre noget.

En afklarende samtale i Århus

En afklarende samtale kan f.eks. være en alkoholsamtale, der kan inspirere dig til at tænke over dit eget forbrug, din holdning til alkohol og eventuelt give dig redskaber til at ændre noget.

Psykoedukation er en strategi inden for kognitiv terapi, hvor viden om klientens lidelse og behandlingselementer eksplicit formidles. Denne strategi spiller oftest en vigtig rolle i begyndelsen af et terapiforløb, hvor det er vigtigt at tilegne sig en fælles forståelse af borgerens symptomer på belastninger. Således at også borgeren kan få en forståelse af terapeutens metodegrundlag og blive motiveret til udviklingsforløbet – motivation er nødvendig for en vellykket misbrugsbehandling.

alkoholmisbrug-misbrug-afhængighed-unge-misbrugsbehandlingen--psykologi-psykiatri

Formålet med misbrugsbehandlingen er at afklare, hvilket behov for hjælp den enkelte har og sammensætte et behandlingsforløb, der så vidt muligt opfylder dine behov.

At lytte til din identitetsfortælling om, hvilke problematikker der for dig har været: bump på vejen, som har belastet dig i en sådan grad, at det skabte et misbrug og afhængighed. Så vi får vendt de smerteoplevelser som tynger dig. Få talt og reflekteret over det, så du kan se det i et andet perspektiv, så du kommer styrket videre.

Få psykoterapi i Århus
– dag, aften og weekend

Hvordan misbrugsbehandling? 

Behandlingsforløbet er et empatisk samarbejde mellem borger og behandler. Forløbet indeholder typisk følgende temaer/spørgsmål:

 • Hvilke belastninger har du været eller er ude i?
 • Hvad er det, der gør, at du har behov for at trøste dig selv?
 • Hvad er det, du prøver at flygte fra?
 • Har du tænkt over dit forbrug og dine alkoholvaner?
 • Hvad kan du godt lide ved at drikke alkohol?
 • Har du nogensinde været bekymret over dit forbrug?
 • Har du overvejet at nedsætte dit forbrug på et tidspunkt?
 • Hvilke gevinster får du ved at have det misbrug?
 • Ambivalens?
 • Hvordan kan du belønne dig selv på en bedre måde?
 • At afklare uhensigtsmæssige tanke- og handlemåder for at nærme sig en mere balanceret livsstil
 • At forbedre din evne til at håndtere højrisikosituationer, hvor det er særligt svært at kontrollere din trang
 • At etablere strategier, der forebygger tilbagefald og reetablere sociale netværk og fritidsinteresser
 • U-sving
 • Motivationsfaser og motivationscirklen (førovervejelse, overvejelse, forberedelses-/beslutningsfasen, handlefasen, vedligeholdelsesfasen, tilbagefald)
 • Identifikation af risikosituationer
 • Stress-sårbarhedsfaktorer
 • Kognitive teknikker ved trang
 • Teknikker til at ændre adfærd
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Mestringsplan

Misbrug skyldes flugt, trøst og belønning

Det er svært at sige noget entydigt om årsagerne til, at nogle mennesker får et misbrug i enten kortere eller længere perioder.

”Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale deroute for den misbrugende eller dens omgivelser.” Rusmidler og misbrug – afhængighed er årsagen til et udsat liv.

Rusmidler anvendes nogle gang som en hjælp til at håndtere belastende oplevelser. Neurologisk skyldes det meste misbrug, at vi prøver at dæmpe vores negative følelser, f.eks. angst, stress, sorg eller tristhed og samtidig kortvarigt opnå niveauet af lykkestoffer.

Rusmidler kan også for nogle over tid medføre at blive endnu mere udsat. Alle med misbrug har oplevet misbruget som en boomerang: Den vender tilbage og mangedobler problemet.

Samtaler med pårørende og netværk

Pårørende føler afmagt. Pårørende til misbrugere, er meget berørte af misbruget, men også frustrerede over, at de ikke kan få misbrugeren selv til at erkende alvoren i deres misbrug.

Få gode råd og inspiration til, hvad du kan gøre og hvordan du kan støtte ifb. med misbrugsbehandling.

Som familieterapeut og tidligere familiekonsulent, kan jeg tilbyde at tage en samtale med alle parter i familien både samlet og hver for sig. Læs mere om familieterapi her.

Der i langt højere grad end tidligere en forståelse for, at hele familien rammes, når et familiemedlem har et misbrug.

Den aktuelle sociale situation og tidligere erfaringer og oplevelser afdækker også, om der er ressourcer i familien og i netværket, som kan udgøre en støtte i behandlingsforløbet, eller der omvendt er fastholdende faktorer her.

Er du i sårbare og udsatte positioner?

Mennesker i et misbrug er ofte i sårbare og udsatte positioner og misbrug af enhver art kan også være med til at marginalisere mennesker og skubbe dem længere væk fra samfundet og muligheden for enten at komme ud af deres misbrug eller få det under kontrol.

En stor del af mennesker, der har et misbrug, har også samtidig en psykisk lidelse. Derfor er det vigtigt at misbrugsindsatsen ikke kun retter sig mod misbruget, men baserer sig på et dækkende helhedsbillede af borgerens problemstillinger.

Misbrug af mad, alkohol eller stoffer er en udbredt problematik blandt socialt udsatte og kan være dybt belastende for det enkelte menneske og vedkommendes muligheder for at leve det liv, han/hun ønsker. Et højt stressniveau eller egentlig psykisk sygdom som f.eks. angst eller skizofreni, kan føre til, at man dulmer symptomerne med alkohol, hash eller hårdere stoffer. Det kan føre til et massivt misbrug. Cirka op mod halvdelen af dem, der har en psykisk sygdom har også et misbrug.

Få psykoterapeutisk misbrugsbehandling til at       – blive fri af dit misbrug

overspisning-misbrug-afhængighed-spiseforstyrelse-vivi-hinrichs

 Få psykoterapi i Århus
Se om du kan få hensynsfulde priser
– dag, aften og weekend

Et samfundsmæssigt kulturelt problem

Alkohol og stoffer er yderst tilgængelige i det danske samfund, hvor en udbredt alkoholkultur også hersker, og mange mennesker (udsatte som ikke-udsatte) bruger stimulanserne til at håndtere eller dulme en svær hverdag.

Misbrug og afhængighed er et omfattende problem

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen, var der i 2018 17.583 personer i offentlig alkoholbehandling, mens Danmarks Statistiks opgørelser viser, at 16.961 personer var i misbrugsbehandling for stofmisbrug.

Særligt alkohol og rusmidler som hash og hårde stoffer er et stort problem. Misbruget eksisterer i alle lag i samfundet såvel højt uddannede, som udsatte og unge som ældre. Unge kulturen er massiv særligt i forhold til at drikke, når der skal festes igennem eller ensomheden trænger for massivt på.

Misbrug af alkohol og stoffer medfører både problemer for den, som har misbruget og ofte også ens nærmeste pårørende.

Mennesker med en ADHD forstyrrelse

Mennesker med en ADHD-forstyrrelse er særlig udsatte for misbrug og afhængighed.

Det er ekstra vigtigt at være opmærksom på, at mennesker med ADHD ligesom os andre har brug for at hjernen stimuleres. ADHD er en forstyrrelse, der påvirker hjernes belønningscenter. Hvor de fleste mennesker kan skabe denne stimulans gennem egen motivation, så kan mennesker med ADHD have vanskeligere ved at opnå denne stimulans uden en form for påvirkning udefra.

Misbrug af stimulanser som tobak, alkohol, spil mv. udgør en risiko i forhold til mennesker med ADHD og især i forhold til unge med ADHD. Der kan også være nogen, der går efter selve virkningen af bestemte stimulerende stoffer. F.eks. kan tobak og hash have en beroligende virkning på den rastløshed, som mange med ADHD lever med hele tiden. Det er dog på ingen måde en blivende effekt og følgevirkningerne af f.eks. hash er så gennemgribende, at de negative konsekvenser på sigt er langt større end den øjeblikkelige effekt, og derfor kan mennesker med ADHD havde et stort behov for hjælp og misbrugsbehandling. Læs mere om ADHD her.

misbrug-terapi-udsat-afhængig-hjemløs-vivi-hinrichs

Det er menneskeligt at blive ramt af en afhængighed af en eller anden art
få hjælp til at blive fri af afhængigheden

Alle mennesker kan komme ud for at tingene går i hårdknude, så det bliver en belastende krise

Få psykoterapi i Århus C
– dag, aften og weekend

<< Præstationsangst

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-angst-traume-panikangst-fobi-psykologi-psykiatri-aarhus

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst kan være: vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri
Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

<< Panikangst & fobi

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-aarhus-generaliseretangst-terapeut-terapi

<< Social angst

Frygt for andres meninger kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere