misbrug-online-aarhus-gode-priser

Få psykoterapeutisk misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling

Jeg tilbyder professionel og specialiseret misbrugsbehandling, hvor jeg hjælper dig med at bryde fri af afhængighed og misbrug af skadelige stoffer eller adfærdsmønstre. Min terapeutiske tilgang er individuel og skræddersyet til dine unikke behov, så du kan få den bedst mulige støtte og vejledning på din vej mod forandring.

Jeg arbejder tæt sammen med dig for at forstå de underliggende årsager til dit misbrug og hjælper dig med at udvikle sunde mestringsteknikker. Jeg skaber et trygt rum, hvor du kan udforske dine følelser og udfordringer og opnå en dyb forståelse af dig selv.

Problemfokuseret coping, er coping, hvor den situation, der udløste en reaktion, er i fokus. Der vil være tale om handling og en aktiv, udadrettet måde at mestre situationen, sådan at situationen eller ens egne handlinger i den forandres.

Vi går bagom og ser nærmere på hvad der forårsager misbruget om det er afhængigheden i sig selv, dårlige vaner, tanker, stress / overbelastninger af en eller anden art og dermed følelsesmæssige pres, Emotionsfokuseret coping er coping, hvor det er egne emotionelle (kropslige og kognitive) reaktioner, man forsøger at ændre på. Der kan være tale om en affektiv regulering,

Mit fokus er at styrke dit/relevante persons selvværd og opbygge en sundere livsstil, der giver dig mulighed for at leve et liv fri for misbrug. Mit mål er at skabe varige forandringer, der giver dig redskaber til at håndtere trangen og udfordringerne forbundet med dit misbrug, så du kan se en lysere fremtid for dig selv.

Tag det første skridt mod en forbedring af dit liv, og lad mig hjælpe dig på vejen til at bryde fri af misbrug og skabe en sundere fremtid. Kontakt mig i dag for at få mere information eller book en konsultation.

Få psykoterapi i Århus C
Hensynsfulde priser
– dag, aften og weekend

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Styrk din kamp mod afhængighed

alkohol-misbrug-alkoholmisbrug-misbrugsbehandling-psykolog-psykiatri

Misbrugsbehandling

Nogle nogle mennesker har fået et misbrug og har behov for misbrugsbehandling? Misbruget er ofte kommet over tid på grund af nogle kriser som nogle belastninger for eksempel mistrivsel. Læs mere om kriser her   

I misbrugsbehandling ser vi nærmere på hvad der forårsagede, at man kom ud i et misbrug. Det kan have været problemer med nære relationer, uddannelse, arbejde, og økonomi, samt psykiske forstyrrelser, som f.eks.  depression eller ADHD, personlighedsforstyrrelser, angst og  traume/ ikke mindst barndomstraumer/omsorgssvigt, læs mere.

Misbruget  kan forhindre én i at gøre noget ved misbruget. Det kan også være den samfundsmæssige kultur der påvirker. Derfor er det relevant at få en misbrugsbehandling, så man kan komme ud af misbruget. Misbruget belaster ikke kun personen med misbruget men alle ens nære bliver negativt berørt.

I misbrugsbehandling ser vi nærmere på alt det som man bøvlede med og finder en vej derfra. Du vil gennem denne misbrugsbehandling få redskaber og strategier til at komme tætte på dig og styrke til at være dig helt og fuld og dermed blive fri af misbruget.

Forandring begynder med beslutningen om at søge hjælp

misbrugsbehandling-misbruger

Psykoterapi

Har man har været omsorgssvigtet i sin barndom og fået barndomstraumer, så skabes der en indre uro – stress tilstand i personens indre. Derfor er det vigtig at man ikke symptomer behandler sådant, men får psykoterapi til at skabe en god stabil og lærerig sund personlig udvikling.

Jeg er med en solid erfaring i at yde psykoterapi, med menensker der har levet en i en dysfunktionel familie. hvor forældrene er umodne og eller nedsunket i deres egne problemer, hvor børnene ikke modtager nogen opmærksomhed fra dem, og de føler sig skyldige.

Få psykoterapi hvis du har barndomstraumer, kroniske overgreb og være ude i mobning der kan få dig til at tro, at du ikke er god nok og at intet af det, du gør, er godt nok. Hvor du har fået en indre uro, stress tilstand med tanker og følelser om at du er forkert, og ikke har eksistensberettigelse og ikke lært at passe på dig.

Følelsesmæssig distancering i en familie sker ikke fra den ene dag til den anden. Faktisk ophobes den generelt gradvist i en overflod af skuffelser, tavst nag, hårde ord og tavshed.I mange tilfælde skyldes den følelsesmæssige afstand faktisk et sammenstød mellem uforenelige værdier og forventninger.

Barndomstraumer kan få dig til at tro, at du ikke er god, du har fået et knæk på dit selvværd. Og du kan ende med at ofre dig selv ved at gøre det, andre forventer, fordi du længes efter at høre til og savner at blive elsket og anerkendt. Der ofte er de traumespor som gør at man sætter gang i selvsabotagen med misbruget. Læs mere om barndomstraumer.

Afhængighed

Selvom afhængighedsadfærden varierer alt efter, hvad man er afhængig af, er det de samme grundlæggende psykologiske mekanismer, der er på spil. Misbrug – afhængighed kan omhandle:

 • Hash – hårde stoffer
 • Alkohol
 • Sniffe gas
 • Pornografi / sex
 • Spil / ludomani
 • Cutting
 • Shopping – købetrang
 • Sukker / overspisning / spiseforstyrrelse
 • Nikotin / kaffe
 • Medicin
 • Overdrevet sport, f.eks. løbe
 • Internet eller mobiltelefoni

Hvordan kommer man ud af et misbrug?

hvordan kommer man ud af et misbrug, sker gennem en afklarende samtale kan f.eks. være en alkoholsamtale, der kan inspirere dig til at tænke over dit eget forbrug, bevidstgørelse om hvad der er i spil og om din holdning til alkohol/misbrug og eventuelt give dig redskaber til at ændre noget.

Hvordan kommer man ud af et misbrug det sker gennem en psykoedukation der er en strategi inden for kognitiv terapi, hvor viden om klientens lidelse og behandlingselementer eksplicit formidles. Denne strategi spiller oftest en vigtig rolle i begyndelsen af et terapiforløb, hvor det er vigtigt at tilegne sig en fælles forståelse af borgerens symptomer på belastninger. Således at også misbrugeren kan få en forståelse af terapeutens metodegrundlag og blive motiveret til udviklingsforløbet – motivation er nødvendig for en vellykket misbrugsbehandling.

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Genvind kontrollen over dit liv

alkoholmisbrug-misbrug-afhængighed-unge-misbrugsbehandlingen--psykologi-psykiatri

Misbrugsbehandler

Som misbrugsbehandler tager jeg den svære samtale om misbruget. For de fleste, der kæmper med alvorlige alkohol problemer eller andre afhængighedslidelser, ønsker ofte ikke at tale om det eller forholde sig til det.

Misbruger fornægter og skjuler afhængigheden. De ønsker ikke at være ved at de drikker, tager piller, spiller eller andet – og de kæmper hårdt for at bevare deres integritet. Nogle skammer sig eller kan ikke overskue at ændre adfærden og få misbrugsbehandling.

Som misbrugsbehandler symptombehandler jeg ikke, men at vi sammen går på opdagelse i at finde ind til problemet og eller problemerne. Den terapeutisk samtale kan inspirere dig til at tænke over din afhængighed eller dit eget forbrug, din holdning til f.eks. alkohol og give dig redskaber til at ændre noget. Vi skræller løget af og finder ind til kernen, det er den mest effektive form for terapeutisk misbrugsbehandling.

Behandling misbrug

Formålet med  en behandling misbrug er at afklare, hvilket behov for hjælp den enkelte har og sammensætte et behandlingsforløb, der så vidt muligt opfylder dine behov.

Behandling misbrug er også at lytte til din identitetsfortælling om, hvilke problematikker der for dig har været: bump på vejen, som har belastet dig i en sådan grad, at det skabte et misbrug og afhængighed. I behandling misbrug får vi vendt de smerteoplevelser som tynger dig. Få talt og reflekteret over det, så du kan se det i et andet perspektiv, så du kommer styrket videre.

Alkoholmisbrug 

Behandlingsforløbet  om et alkoholmisbrug er et empatisk samarbejde mellem den relevante misbruger og behandler. Forløbet indeholder typisk følgende temaer/spørgsmål til dit alkoholmisbrug:

 

 • Hvilke belastninger har du eller er ude i vedr. dit alkoholmisbrug?
 • Hvad er det, der gør, at du har behov for at trøste dig?
 • Hvad er det, du prøver at flygte fra?
 • Har du tænkt over dit forbrug og dine alkoholvaner?
 • Hvad kan du godt lide ved at drikke alkohol?
 • Har du nogensinde været bekymret over dit  alkoholmisbrug?
 • Har du overvejet at nedsætte dit forbrug på et tidspunkt?
 • Hvilke gevinster får du ved at have det alkoholmisbrug?
 • Ambivalens?
 • Hvordan kan du belønne dig selv på en bedre måde?
 • At afklare uhensigtsmæssige tanke- og handlemåder via dit alkoholmisbrug, og for at nærme sig en mere balanceret livsstil 
 • At forbedre din evne til at håndtere højrisikosituationer, hvor det er særligt svært at kontrollere din trang med et alkoholmisbrug
 • At etablere strategier, der forebygger tilbagefald og reetablere sociale netværk og fritidsinteresser
 • U-sving
 • Motivationsfaser og motivationscirklen (førovervejelse, overvejelse, forberedelses-/beslutningsfasen, handlefasen, vedligeholdelsesfasen, tilbagefald)
 • Hvis du kommer fri af et alkoholmisbrug hvad drømmer du så om? Hvordan vil du gerne have det såvel følelsesmæssigt, socialt, tænke om dig selv og se? 
 • Identifikation af risikosituationer
 • Stress-sårbarhedsfaktorer
 • Kognitive teknikker ved en alkoholmisbrug trang
 • Teknikker til at ændre adfærd
 • Tilbagefaldsforebyggelse mod et alkolholmisbrug
 • Mestringsplan

               Misbrugsbehandling                  Få psykoterapi i Århus eller online fleksible tider – dag, aften og weekend

Misbrug

Forskellige former for misbrug kan have en dybtgående indvirkning på en persons liv og velbefindende. Misbrug kan manifestere sig på forskellige måder, såsom fysisk, psykisk, følelsesmæssig, økonomisk eller seksuel misbrug. Årsagerne til, at nogen ender i et misbrugende forhold eller situation, kan være komplekse og varierende. Det er vigtigt at forstå, at misbrug aldrig er offerets skyld, og der findes aldrig en gyldig undskyldning for misbrugende adfærd.

Nogle faktorer, der kan bidrage til, at man ender i et misbrugende forhold, kan omfatte:

Lavt selvværd og manglende grænser: Personer med lavt selvværd kan være tilbøjelige til at acceptere misbrugende adfærd, da de måske ikke føler, de fortjener bedre. Manglende evne til at sætte sunde grænser kan også gøre det svært at forsvare sig mod misbrug.

Tidligere traumer og misbrug: Tidligere traumatiske oplevelser kan skabe sårbarhed og tiltrække misbrugende forhold, da de kan forstyrre ens opfattelse af sunde relationer.

Afhængighed og medafhængighed: Personer, der har afhængighedsproblemer eller medafhængige tendenser, kan tiltrække misbrugende partnere eller blive fastholdt i misbrugende relationer.

Social isolation: Følelsen af social isolation og manglende støtte kan føre til, at man søger tilflugt i relationer, der senere bliver misbrugende.

Manipulation og kontrol: Nogle misbrugere er dygtige til at manipulere og kontrollere deres ofre, hvilket gør det svært at bryde fri af forholdet.

Det er vigtigt at forstå, at det er muligt at komme fri af misbrug og genoprette ens liv og selvværd. At søge hjælp og støtte er afgørende for at bryde fri af et misbrugende forhold. Nogle skridt, der kan hjælpe med at komme fri af misbrug, inkluderer:

Nå ud til støttende personer: Del dine oplevelser med pårørende, venner eller professionelle, der kan tilbyde støtte og forståelse.

Søg professionel hjælp: Konsulter en terapeut, der er specialiseret i misbrug og traumebehandling for at få den nødvendige støtte og vejledning.

Genopret selvværd: Arbejd på at styrke dit selvværd og anerkende din egen værdi uafhængigt af misbrugernes adfærd.

Sæt sunde grænser: Lær at identificere og opretholde sunde grænser i dine relationer.

Overvej en sikker udgangsstrategi: Hvis du befinder dig i en farlig situation, skal du overveje en sikker udgangsstrategi og søge hjælp fra krisecentre eller lignende organisationer.

Vær tålmodig med dig selv: Genoprettelsen efter misbrug kan være en udfordrende rejse. Vær tålmodig med dig selv og tag små skridt i retning af helbredelse.

Det er vigtigt at huske, at du ikke er alene, og der er hjælp til rådighed for at støtte dig på din vej mod helbredelse og frihed fra misbrug. Ved at søge hjælp og tage aktive skridt mod at komme fri af misbrug, kan du begynde at genopbygge dit liv og skabe sunde, støttende relationer.

Misbruger

Misbruger har søgt at kompensere for det som var svært som en slag flugt, trøst og belønning. Det kan skyldes mange forskellige grunde. Det er svært at sige noget entydigt om årsagerne til, at nogle mennesker får et misbrug i enten kortere eller længere perioder.

Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale deroute for den misbrugende eller dens omgivelser.” misbruger skaber en  afhængighed der er årsag til et udsat liv.

Misbruger anvender rusmidler som en hjælp til at håndtere belastende oplevelser. Neurologisk skyldes det meste misbrug, at vi prøver at dæmpe vores negative følelser, f.eks. angst, stress, sorg eller tristhed og samtidig kortvarigt opnå niveauet af lykkestoffer.

Misbruger kan også for nogle over tid medføre at blive endnu mere udsat. De fleste misbruger har oplevet misbruget som en boomerang: Den vender tilbage og mangedobler problemet.

Pårørende til misbruger

Pårørende til misbruger føler afmagt. Pårørende til misbruger, er meget berørte af misbruget, men også frustrerede over, at de ikke kan få misbrugeren selv til at erkende alvoren i deres misbrug.

jeg yder samtaler med pårørende og netværk, så de kan få det bedre og få gode råd og inspiration til, hvad du/I kan gøre og hvordan man kan støtte i forbindelse med en misbrugsbehandling for misbrugeren. læs mere om pårørende.

Alkoholmisbrug i familien

Når der er alkoholmisbrug i familien kan jeg som familieterapeut  tilbyde at tage en samtale med alle parter i familien både samlet og hver for sig. Læs mere om familieterapi her.

Når der er alkoholmisbrug i familien er det i dag i langt højere grad end tidligere en forståelse for, at hele familien rammes, når et familiemedlem har et misbrug.

Den aktuelle sociale situation og tidligere erfaringer og oplevelser afdækker også, om der er ressourcer i familien og i netværket, som kan udgøre en støtte i behandlingsforløbet, eller der omvendt er fastholdende faktorer her, når man er berørt med et alkoholmisbrug i familien.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder Misbrug

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Få psykoterapeutisk misbrugsbehandling
til at blive fri af misbruget

Fri af misbruget

Mange mennesker kan ikke selv komme fri af misbruget, og derfor er der behov for en intensiv støtte og psykoterapi. Mennesker i et misbrug er ofte i sårbare og udsatte positioner.

Misbrug af enhver art, kan også være med til at marginalisere mennesker og skubbe misbruger længere væk fra samfundet og muligheden for enten at komme ud af deres misbrug eller få det under kontrol. Derfor er det vigtigt at få misbrugsbehandling så deres skabes muligheder til at blive fri af misbruget.

En stor del af mennesker, der har et misbrug, har også samtidig en psykisk lidelse. Derfor er det vigtigt at misbrugsindsatsen ikke kun retter sig mod misbruget, men baserer sig på et dækkende helhedsbillede af de relevante problemstillinger, så det kan lykkedes at blive fri af misbruget.

Fri af misbruget kan være af mad, alkohol eller stoffer der er en udbredt problematik blandt socialt udsatte. Der kan være dybt belastende for det enkelte menneske og vedkommendes muligheder for at leve det liv, han/hun ønsker.

Et højt stressniveau eller egentlig psykisk sygdom som f.eks. angst eller skizofreni, kan føre til, at man dulmer symptomerne med alkohol, hash eller hårdere stoffer. Det kan føre til et massivt misbrug og være yderligere forhindringer til at blive fri af misbruget.

Rigtig mange hårdt arbejdende mennesker dulmer deres stress, med et misbrug af en eller anden art.  Cirka op mod halvdelen af dem, der har en psykisk sygdom har også et misbrug.

Misbrugsbehandling i Århus eller online
Få hensynsfulde priser & fleksible tider

overspisning-misbrug-afhængighed-spiseforstyrelse-vivi-hinrichs

Få psykoterapi i Århus
Få hensynsfulde og gode priser      fleksible tider – dag, aften og weekend

Tlf. 28947100

Et samfundsmæssigt kulturelt problem

Det er et samfundsmæssigt kulturelt problem at alkohol og stoffer er yderst tilgængelige i det danske samfund, hvor en udbredt alkoholkultur også hersker, og mange mennesker (udsatte som ikke-udsatte) bruger stimulanserne til at håndtere eller dulme en svær hverdag.

Misbruger adfærd

Misbruger adfærd er ifølge Sundhedsdatastyrelsen, at der var i 2018 17.583 personer i offentlig alkoholbehandling, mens Danmarks Statistiks opgørelser viser, at 16.961 personer var i misbrugsbehandling for stofmisbrug.

Misbruger adfærd er særligt alkohol og rusmidler, hvor hash og hårde stoffer også er et stort problem. Misbruger adfærd eksisterer i alle lag i samfundet såvel højt uddannede, som udsatte og unge som ældre. Unge kulturen er massiv særligt i forhold til at drikke, når der skal festes igennem eller ensomheden trænger for massivt på.

Misbruger adfærd af alkohol og stoffer medfører både problemer for den, som har misbruget og ofte også ens nærmeste pårørende.

Få psykoterapeutisk misbrugsbehandling
til at blive fri af misbruget

Alkohol og adhd

Mennesker med alkohol og adhd forstyrrelse er ret klassisk. Idet mennesker med en adhd forstyrrelse, er særlig udsatte for misbrug og afhængighed.

Det er ekstra vigtigt at være opmærksom på, at mennesker med ADHD ligesom os andre har brug for at hjernen stimuleres. ADHD er en forstyrrelse, der påvirker hjernes belønningscenter, hvor de fleste mennesker kan skabe denne stimulans gennem egen motivation, så kan mennesker med ADHD have vanskeligere ved at opnå denne stimulans uden en form for påvirkning udefra og derfor går alkohol og adhd en klassisk misbruger adfærd.

Misbrug af stimulanser som tobak, alkohol, spil mv. udgør en risiko i forhold til mennesker med ADHD og især i forhold til unge med ADHD.

Hashmisbrug

hashmisbrug ses i alle aldre men særligt unge er særlig udsatte. Der kan også være nogen, der går efter selve virkningen af bestemte stimulerende stoffer. F.eks. kan tobak og hash have en beroligende virkning på den rastløshed, som mange med ADHD lever med hele tiden. Det er dog på ingen måde en blivende effekt og følgevirkningerne af f.eks. hashmisbrug der er så gennemgribende, at de negative konsekvenser på sigt er langt større end den øjeblikkelige effekt, og derfor kan mennesker med ADHD havde et stort behov for hjælp og misbrugsbehandling. Læs mere om ADHD

Dit første skridt mod forandring

Misbrug-terapi-udsat-afhaenging-hjemloes-vivi-hinrichs

Det er menneskeligt at blive ramt af en afhængighed af en eller anden art
– få hjælp til at blive fri af afhængigheden

Misbrugsbehandling  i Århus eller online
hensynsfulde priser & fleksible tider

Alle mennesker kan komme ud for at tingene går i hårdknude, så det bliver en belastende krise.

Få hjælp og støtte i tide og kom ud af krisen og afhængigheden

Få psykoterapi i Århus C
– dag, aften og weekend

Gratis telefonisk forsamtale

Tlf. 28947100

<< Præstationsangst

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-angst-traume-panikangst-fobi-psykologi-psykiatri-aarhus

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst kan være: vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri
Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

<< Panikangst & fobi

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-aarhus-generaliseretangst-terapeut-terapi

<< Social angst

Frygt for andres meninger kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale