selvværd-selvtillid

Få psykologisk terapi til at  højne dig selvværd

Selvværd

Psykologisk set kan man sige at selvværd er styret af dine tanker, den måde du tænker og bedømmer dig selv på og har det med dig selv. Selvværd er styret af dine tanker og følelser, som du har om dig selv, bygger på personlige erfaringer, som du har fået gennem livet, samt dit samspil med andre og deres opfattelse af en.

Når dit selvværd er styret af dine tanker og du er hvilet ind i dysfunktionelle mønster, har dette givet dig et knæk på dit selvværd, hvor dine tanker kan være meget negativ, selvbebrejdende og forkerthedsfølelser.  Læs mere om barndomstrauma/spor. 

Selvværd kan defineres som den overordnede vurdering, oplevelse og vurdering af egen værdi, kompetencer og evner. Det er den opfattelse, man har af sig selv og den følelse af selvtillid og selvsikkerhed, man bærer med sig i mødet med verden og andre mennesker.

Et sundt selvværd indebærer en positiv og realistisk opfattelse af sig selv, hvor man anerkender sine styrker og evner samt accepterer sine begrænsninger og fejl. Det handler om at have en følelse af egen værdi, at føle sig elsket, accepteret og respekteret, både af sig selv og andre.

Psykologisk terapi

Psykologisk terapi skaber en personlig udvikling der styrker dit selvværd. Vi har brug for at have et godt selvværd. Et godt selvværd er med til at skabe en sund trivsel, så vi kan fungere i livet og i de sociale relationer. Vi kommer alle ud for nogle ting i vores liv, hvor et sundt selvværd er med til at forebygge, at du får angst og depression.

Få psykologisk terapi til at højne dit selvværd. Vi ser nærmere på hvad du har været ude i gennem dit liv. hvad der gik godt og har af potentialer og vi ser nærmere på hvordan dit selvværd har det. Du får viden og strategiske redskaber til at højne dit selvværd.

Psykologisk terapi mod dårligt selvværd har god effekt De negative antagelser udfordres i terapien. Du bevidstgøres og får strategier til at højne dit selvværd.  Så din integritet bliver stærkere så du bedre kan klare din hverdag, og stå stærkere i stormvejr/modgang. Dermed kommer du tættere på dig selv og autentisk.

Uden behandling kan det føre til mere alvorlige psykiske lidelser. Sværere psykiske lidelser som depression læs her eller PTSD der kan være svære at behandle.

Lavt selvværd?

Har du et lavt selvværd? Vi kommer alle ud for nogle for store udfordringer/problemer og kriser i vores liv, som gør at man får et lavt selvværd. Det vil sige at man har fået et knæk på sit selvværd, der heles igen over lidt tid. Men har man fået et lavt selvværd i barndommen skal der mere til for at opbygge selvværdret igen.

Lavt selvværd kan føre til en negativ selvopfattelse og en følelse af ikke at være værdig, dygtig eller elsket. Personer med lavt selvværd kan have tendens til at kritisere sig selv hårdt, føle sig utilstrækkelige, undgå udfordringer og have svært ved at opretholde sunde grænser i relationer.

Vi ser nærmere på hvordan det er at have et dårlig selvværd og hvordan et selvværd bliver dannet? Det vil kognitiv adfærdsterapi kunne hjælpe dig med at få indsigt i, så du fremadrettet kan arbejde med dette.

Lavt selvværd: Det er forbundet med tanken ”Jeg er ikke god nok”. Du oplever egne nedvurderende tanker og negative følelser, hvilket følges af en oplevelse af, at andre mennesker har samme negative oplevelse af en. Det er ofte tidligere oplevelser, der har givet dig nogle overbevisninger, som begrænser og spænder ben for, hvordan du ønsker dit liv.

Overvindelse: Lavt selvværd gør, at man oplever sig mindre værd og er sårbar. Det er imidlertid ikke en konstant ”størrelse” men kan forandres, styrkes og genopbygges gennem hele livet.

Professionel psykoterapi i hjertet af Aarhus
eller online til gode priser
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Gennem psykoterapi får du udviklet og styrket dit selvværd, så du står bedre fast i “stormvejr”

selvværd-usikkerhed

Bedre selvværd

Bedre selvværd er en fornemmelse af værdi, som man har bare fordi man er til. Dermed menes, at man ikke skal gøre noget, for at være værdifuld. Bedre selvværd er mennesker, som har fået meget kærlighed, opbakning og positiv bekræftelse gennem barndom og ungdom, har i højere grad et veludviklet selvværd i forhold til mennesker, der ikke har oplevet dette gennem barndommen.

Bedre selvværd er når du tør og  bedre formår at  være dig selv – autentisk og sætte grænser. Du vil kunne trives bedre og have mod til at tage initiativ, være fremadrettet i forhold til at deltage i mangfoldige relationer og aktiviteter herunder også uddannelse og arbejde.

Under vores terapeutiske samarbejde vil vi arbejde på at opbygge en sundere selvfølelse ved at udforske dine styrker, ressourcer og positive egenskaber, til en bedre selvværd.  Jeg vil introducere dig til værktøjer og teknikker, der kan styrke din selvopfattelse og hjælpe dig med at udfordre negative tanker og overbevisninger om dig selv.

Opbyg et sundt selvværd
– styrk din tro på egen værdi og potentiale

Bedre selvværd

Vi vil arbejde med at udvikle mere kærlige og positive selvfortællinger, der fremhæver dine succeser og triumfer, i stedet for at fokusere på fejl og mangler. Gennem dialog og refleksion vil du lære at tage mere hensyn til dig selv og skabe en dybere forståelse for dine følelser og behov.

Det er vigtigt at huske, at opbygning af bedre selvværd er en proces, der kræver tid, tålmodighed og engagement. Jeg vil være din støtte gennem hele rejsen, og sammen vil vi skabe et trygt rum, hvor du kan udforske dine følelser, udfordringer og se dig selv med mere medfølelse og accept.

I terapien hjælper jeg dig med at opnå større selvforståelse, selvkærlighed og selvtillid, så du kan tage positive skridt mod at skabe det liv, du ønsker og fortjener. Du fortjener at føle dig værdifuld og elsket, og jeg vil være her for at guide dig på vejen mod et stærkt og sundt selvværd.

Lad os sammen skabe positive forandringer i dit liv og finde ind til kernen af din indre styrke. Velkommen til min praksis, hvor du er i centrum, og vi arbejder sammen mod dit velbefindende og trivsel.

Opdag din egen værdi – med at udvikle sunde selvbilleder og troen på dig selv

selværd-lavt-selvværd-selvtillid

Grænser i barndommen

Når grænser ikke er blevet respekteret i barndommen bliver resultatet en form for subjektivt oplevet grænseløshed, der foranlediger psykologisk smerte og indre uro. Ustabile grænser mellem det indre og det ydre, mellem selvet og den anden forstyrre virkelighedsopfattelsen.

Grænser er et udtryk for tillid til, at man både kan og har lov til at være sig, sige til og fra og bestemme over sig selv. Når den basale tillid mangler, undgår man at eksponere sin sårbarhed eller at gå i samvær med andre. Uden grænser underforsynes man med kontakt med andre – sund kontakt. Læs om problemer i relationerne – traume her

Uden evne til at tage for meget ind og formår ikke at vurdere om det er godt eller dårligt for en. Uden grænser kan kontakten også blive præget af at man vender alt mod sig selv i form af skyld, skam og selvbebrejdelser.

Selvaccept

Manglende selvaccept gør at man overtænker, grubler og bekymrer sig alt for meget om hvad andre tænker, der udgør et voldsomt angreb på ens grænser. Dårlig selvaccept påvirker evnen til grænsesætning der tydeligt vises i sproget ved for eksempel ja og nej. Det betyder at man kan have svært ved at styre sit liv, og kan let blive offer. Både fordi man ikke får sat grænser men også svært ved enten at tage tilstrækkeligt ansvar eller for megen ansvar. Det vil sige at manglende selvaccept skaber en ubalance for en.

Ved manglende selvaccept kan man også være fanget ind af et frygtligt doublebind, hvor man frygter både ja og nej og derfor efterlades i et tomrum midt imellem. Hverken at mestre ja eller nej korrelere med en fastfrysning.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs,herunder Selvværd & personlig udvikling

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Forskel på selvværd og selvtillid

Forskel på selvværd og selvtillid forstås som  at bedre selvværd er en fornemmelse af værdi, som man har bare fordi man er til. I dagligdagen italesættes det for eksempel som at tro på os selv, og det vokser, når du oplever du er glad og stolt af noget som føles rigtigt.

 • Skab bevidsthed om egne tanker og grænser
 • Få afklaret dine værdier og bliv mere klar på hvem du er
 • Viden om privatsfære og bliv fleksible i dine strukturer
 • Få styrket dine værdier & tro på dit eget værd

Forskel på selvværd og selvtillid er ved selvtillid at man er god til noget og ved at det kan man mestre godt. Hvor selvværd er en indre følelse af at man er noget i sig selv. Man kan sagtens have høj selvtillid og et dårligt selvværd. På den måde er der forskel på selvværd og selvtillid.

Selvkærlighed

Få selvkærlighed gennem nye indsigter og psykoterapeutisk støtte til at få styrket din integritet og bliv mere grounded/ jordforbundet.

Opbygning af selvværd sker gennem spejlingen i din barndom, hvor du også lærer at give dig selvkærlighed.  At arbejde med dette er at fremme din personlige udvikling. Det handler bl.a. om at blive opmærksom på, hvad der føles rigtigt for dig og turde gå efter det. Spørgsmål som: “Hvem er jeg?” Når vi bliver mødt med en mentaliseret baseret tilgang, dvs. blive mødt med et fokus på, hvordan du har det psykisk – din mentale tilstand, så trives vi og opbygger vores selvkærlighed gennem en positiv selvforståelse, hvor ens selvværd trives. Læs mere om mentalisering her.

Grænsesætning som sund beskyttelse.

Grænsesætning som sund beskyttelse handler om at kun at klukke det ind i sin organisme, man har behov for og holde det ude, man har behov for at holde ude, man ikke skal bruge, eller som er skadelig for en.  Dette kræver at man har en vis erfaring og viden om hvad der er sundt og usundt. Den viden er ikke medfødt, den skal hverves tidligt i live gennem vores interaktion med betydningsfulde omsorgspersoner.

Mennesket er aldeles socialt og kulturelt gennemtrængt og derfor bliver grænsesætning en afgørende kompetence for vores sundhed og velbefindende.

Grænsesætning er en forudsætning for medfølelse og empati. Kan man ikke mærke sig selv, og gør man ikke sige til og fra i forhold til egne behov, kommer man let til at oversamarbejde med andres behov. Det kan føre til stress, udbrændthed og en tilstand at permanent utilfredshed.

Selvværd og grænsesætning er tæt forbundet, da sunde grænser er afgørende for at opretholde og styrke ens selvværd. Grænsesætning handler om at etablere klare og respektfulde grænser for, hvad man accepterer fra andre, samt at kommunikere disse grænser på en assertiv måde. 

Selvværd og grænsesætning:

Selvindsigt: Grænsesætning begynder med en dyb forståelse af ens egne behov, værdier og grænser. Det er vigtigt at være bevidst om, hvad der føles komfortabelt, og hvad der overskrider ens personlige grænser.

Kommunikation: Udtryk dine grænser tydeligt og respektfuldt. Øv dig på at kommunikere klart og direkte uden at være aggressiv. Det er vigtigt at være ærlig omkring dine behov og forventninger.

Selvrespekt: At sætte grænser handler også om at vise respekt for dig selv. Det indebærer at sige nej, når det er nødvendigt, og at undlade at acceptere behandling, der ikke er i overensstemmelse med dine værdier eller behov.

Selvværdets rejse starter her – med at opdage dine indre styrker og ressourcer

Professionel psykoterapi i hjertet af Aarhus
eller online til gode priser
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Gennem psykoterapi kan du få udviklet og styrket din integritet

Dårligt selvværd

Dårligt selvværd viser sig ved symptomer der giver dig en følelse af, at du ikke er god nok. Hvad er lavt selvværd kommer på forskellige måder til udtryk gennem symptomer, hvor det involverer følelsen af mindreværd og usikkerhed. Dårligt selvværd sker når du har uhensigtsmæssige tankemønstre og det kan for eksempel være at du har en indre kritiker, der er så en hård dommer i dine tanker.

Dårligt selvværd påvirker, hvordan vi tænker, føler og handler i forskellige situationer. Når vi har et sundt selvværd, føler vi os ofte mere trygge, selvsikre og i stand til at tackle livets udfordringer. Det betyder ikke, at vi er perfekte eller ikke oplever usikkerhed eller tvivl, men at vi har en grundlæggende følelse af at være gode nok, selv når vi står over for vanskeligheder.

På den anden side kan et lavt /dårligt selvværd føre til en negativ selvopfattelse og en følelse af ikke at være værdig, dygtig eller elsket. Personer med lavt/ dårligt selvværd kan have tendens til at kritisere sig selv hårdt, føle sig utilstrækkelige, undgå udfordringer og have svært ved at opretholde sunde grænser i relationer.

Det er vigtigt at arbejde med selvværdet og styrke det, hvis det er lavt, da det kan have stor indflydelse på vores trivsel, livskvalitet og evne til at tage ansvar for vores eget liv. Som psykoterapeut er en del af mit arbejde at hjælpe mennesker med at opbygge et sundt og positivt selvværd gennem terapi og støtte, så de kan trives og føle sig mere selvsikre og trygge i sig selv.

Dårligt  selvværd:

 

 • Har negative tanker om dig selv
 • tænker du ikke er dygtig nok, smuk nok, eller værdig nok
 • føler dig ikke god nok,
 • har høje krav til dig selv
 • bliver usikker i sociale sammenhænge
 • har svært ved at vælge, og til at sige til og fra og få sat grænser
 • er måske mest optaget af hvad andre tænker om dig

Få en tid i Århus eller online
Få en tid indenfor 24 timer
Tlf. 28947100

selvværd-styrket-integritet-assertiv-vivi-hinrichs

Selvværdet

Selvværdet påvirker, hvordan vi tænker, føler og handler i forskellige situationer. Når vi har et sundt selvværd, føler vi os ofte mere trygge, selvsikre og i stand til at tackle livets udfordringer. Det betyder ikke, at vi er perfekte eller ikke oplever usikkerhed eller tvivl, men at vi har en grundlæggende følelse af at være gode nok, selv når vi står over for vanskeligheder.

Selvværdet har det dårligt: Vi har alle tidspunkter, hvor vi mangler troen på eller tilliden til os selv, og ikke har det godt med os selv. Men når det bliver et langsigtet problem, kan det have en skadelig virkning på vores velbefindende og selvværdet.

Selvværdet er den opfattelse, vi har af os selv. Når vi har et sundt selvværd, er vi tilbøjelige til at være positivt stemte overfor os selv og overfor livet i almindelighed. Det gør os i stand til at håndtere livets op- og nedture bedre.

Når selvværdet er lavt, er vi tilbøjelige til at have en øget opmærksomhed på egne fejl og mangler og til at se os selv og vores liv i et mere negativt og kritisk lys. Dette gør, at vi føler os mindre i stand til at håndtere de udfordringer livet bringer os.

Lavt selvværd kan vise sig ved en grundlæggende antagelse om ”ikke at være god nok”. Personen har en tendens til at dømme sig selv negativt og være meget selvkritisk. Ofte vil personen have en forventning om, at andre har det samme negative syn på dem.

Selvværdet kan opbygges: Det vil være forskelligt, hvad de negative tanker omhandler. Det kan bl.a. være tanker om at være dum, kedelig, uinteressant, grim, værdiløs og andre temaer. Og alt efter, hvor de negative tanker kommer fra, og hvad de omhandler, vil psykoterapeutiske samtaler kunne hjælpe med at skabe et mere positivt syn.

Det er vigtigt at arbejde med selvværdet og styrke det, hvis det er lavt, da det kan have stor indflydelse på vores trivsel, livskvalitet og evne til at tage ansvar for vores eget liv. Som psykoterapeut er en del af mit arbejde at hjælpe mennesker med at opbygge et sundt og positivt selvværd gennem terapi og støtte, så de kan trives og føle sig mere selvsikre og trygge i sig selv.

Styrk dit selvværd
og opnå forbedret trivsel 

selvværd-selvtillid

Få skabt sunde overbevisninger der styrker dit selvværd, så du får passet på dig

Selvværd er dit spejl

Psykologisk set defineres selvværd som den måde, du tænker og bedømmer dig selv på og har det med dig selv. De tanker og følelser, som du har om dig selv, bygger på personlige erfaringer, som du har fået gennem livet, samt dit samspil med andre og deres opfattelse af en. Læs om skyld, skam og forkerthedsfølelser, læs mere om det – traume her 

Terapeutisk

Når du får en terapeutisk støtte søger vi sammen at bryde en ond cirkel og begynde at handle i overensstemmelse med, hvad der vil tjene dig bedst på længere sigt. Det kan ofte opleves som vanskeligt eller direkte angstprovokerende, men terapeutisk støttes du igennem hele forløbet, så du oplever en tryg proces.

Gennem terapeutiske samtaler og individuelt tilpassede metoder støtter jeg mine klienter i at udforske de dybere rødder af deres selvværdsproblemer. Jeg hjælper dem med at identificere negative tankemønstre, begrænsende overbevisninger og gamle mønstre, der kan påvirke deres selvbillede negativt.

Jeg er her for at hjælpe dig med at skabe en personlig udvikling, så du opnår en større selvforståelse, selvkærlighed og selvtillid, så du kan tage positive skridt mod at skabe det liv, du ønsker og fortjener. Du fortjener at føle dig værdifuld og elsket, og jeg vil være her for at guide dig på vejen mod et stærkt og sundt selvværd. Lad os sammen skabe positive forandringer i dit liv og finde ind til kernen af din indre styrke.

Det er vigtigt at huske, at opbygning af selvværd er en proces, der kræver tid, tålmodighed og engagement. Jeg vil være din terapeutisk støtte gennem hele rejsen, og sammen vil vi skabe et trygt rum, hvor du kan udforske dine følelser, udfordringer og se dig selv med mere medfølelse og accept. Læs om barndomstraumer

Psykoterapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Selvværd og selvtillid

Selvværd og selvtillid er ikke det samme, men vi har brug for begge dele. Selvværd er at du oplever at have eget værd som menneske. Det vil sige en indre fornemmelse af værdi. Selvtillid er at have tillid til sig selv, sine evner og til sin kunnen. Tillid til egen formåen, ens egenskaber, præstationer og hvad man kan.

Styrk dit selvværd og selvtillid: Det vil give dig en større selvfølelse og en styrket integritet. En del af det psykoterapeutiske arbejdet vil ligge i, at identificere og udfordre de negative forestillinger og antagelser du har om dig selv og dit værd og du vil få støtte til at praktisere selvværdsøvelser, og stå fast i stormvejr. Inspiration af Svend Brinkmann.

Mental sundhed

Få forbedret din mental sundhed ved at få nye indsigter og psykoterapeutisk støtte til at styrke din integritet og bliv mere grounded. Opbyg grænser og bliv klar over, hvor de går. Du vil blive opmærksom på dine styrker og din sårbarhed.

Mental sundhed er også at få redskaber til at kunne skelne mellem hvornår ens selvopfattelse er noget, man forestiller sig, og som derfor ikke stemmer overens med virkeligheden.

Bliv spejlet – få støtte til at finde dine ressourcer og få forbedret mental sundhed. Det handler om den holdning eller det syn, man har på sig selv. Få psykoterapiforløb og lær at se dig selv i et nyt “lys” og reframet din selvforståelse og få øvelser til at få forstærket dit selvværd. Læs om traumer fra ens opvækstvilkår.

 

Personlig udvikling

Gennem personlig udvikling styrkes dit selvværd gennem en terapeutisk støtte, så du får opbygget dit selvværd. Så du finder dine styrker og kompetencer.

I den personlig udvikling kan det også være nødvendigt at gå tilbage og bearbejde de negative oplevelser og eventuelle traumatiske oplevelser.

“Opdag vejen til et stærkere selvværd og øget trivsel. Som psykoterapeut har jeg specialiseret mig i at hjælpe klienter med at udforske og forbedre deres selvværd. Et positivt selvbillede er fundamentalt for vores mentale velvære, personlige udvikling og evne til at håndtere livets udfordringer.

Gennem terapeutiske samtaler og individuelt tilpassede metoder støtter jeg mine klienter i at udforske de dybere rødder af deres selvværdsproblemer. Jeg hjælper dem med at identificere negative tankemønstre, begrænsende overbevisninger og gamle mønstre, der kan påvirke deres selvbillede negativt.

Min tilgang er empatisk, støttende og ikke-dømmende, og jeg skaber et trygt rum, hvor mine klienter kan åbne op om deres følelser og tanker uden frygt. Jeg arbejder målrettet på at hjælpe dem med at udvikle sundere selvbillede, mere selvtillid og en større accept af sig selv.

Uanset om det handler om at tackle lavt selvværd, negative selvopfattelser eller følelsen af ikke at være god nok, tilbyder jeg en individuel tilgang, der adresserer klientens unikke behov. Jeg tror på, at ethvert menneske har potentiale til at opbygge et stærkere selvværd, og jeg er passioneret om at hjælpe mine klienter med at nå deres mål.

Hvis du ønsker at opbygge et mere positivt selvbillede, føle dig mere selvsikker og komme tættere på den bedste version af dig selv, er jeg her for at støtte dig på denne rejse. Lad os sammen arbejde hen imod en bedre forståelse af dig selv og dine styrker, så du kan opleve en øget livsglæde og trivsel.”

 

Få professionel terapi og støtte i Aarhus til at opbygge dit selvværd

Depression

depression-terapi-aarhus-god-pris-fleksible-tider

Akut krise og sorg

selvværd-stress-terapi-aarhus-billig-psykolog-fleksible-tider

Stress

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale