selvvaerd-vivi-hinrichs-spykologipsykiatri

Få professionel psykoterapi i Århus til at højne dit selvværd

Ved personlig udvikling får du styrket dit selvværd

Vi har brug for at have et godt selvværd. Et godt selvværd er med til at skabe en sund trivsel, så vi kan fungere i livet og i de sociale relationer. Med et selvværd i trivsel, vil du bedre kunne være dig selv og sætte grænser. Du vil kunne trives bedre og have mod til at tage initiativ, være fremadrettet i forhold til at deltage i mangfoldige relationer og aktiviteter herunder også uddannelse og arbejde. Vi kommer alle ud for nogle ting i vores liv, hvor et sundt selvværd er med til at forebygge, at du får angst og depression.

Har du et lavt selvværd? Hvordan er det lave selvværd blevet dannet? Det vil kognitiv adfærdsterapi kunne hjælpe dig med at få indsigt i, så du fremadrettet kan arbejde med dette.

Hvad er selvværd: Det er en fornemmelse af værdi, som man har bare fordi man er til. Dermed menes, at man ikke skal gøre noget, for at være værdifuld. Mennesker, som har fået meget kærlighed, opbakning og positiv bekræftelse gennem barndom og ungdom, har i højere grad et veludviklet selvværd i forhold til mennesker, der ikke har oplevet dette gennem barndommen.

Dårligt selvværd: Det er forbundet med tanken ”Jeg er ikke god nok”. Du oplever egne nedvurderende tanker og negative følelser, hvilket følges af en oplevelse af, at andre mennesker har samme negative oplevelse af en. Det er ofte tidligere oplevelser, der har givet dig nogle overbevisninger, som begrænser og spænder ben for, hvordan du ønsker dit liv.

Overvindelse: Lavt selvværd gør, at man oplever sig mindre værd og er sårbar. Det er imidlertid ikke en konstant ”størrelse” men kan forandres, styrkes og genopbygges gennem hele livet.

Styrk dit selvværd og selvtillid: Det vil give dig en større selvfølelse og en styrket integritet. En del af det psykoterapeutiske arbejdet vil ligge i, at identificere og udfordre de negative forestillinger og antagelser du har om dig selv og dit værd og du vil få støtte til at praktisere selvværdsøvelser. Så du kan stå fast i stormvejr. – Inspiration af Svend Brinkmann. 

Professionel psykoterapi i hjertet af Aarhus eller online til gode priser

selvværd-lavt-selvværd-styrket-identitet-psykologi-psykiatri

Gennem samtaleterapi kan du få udviklet og styrket dit selvværd

– så du står bedre fast i stormvejr 

Selvværd er styret af dine tanker

Psykologisk set defineres selvværd som den måde, du tænker og bedømmer dig selv på og har det med dig selv.

Hvordan styrker man sit selvværd? De tanker og følelser, som du har om dig selv, bygger på personlige erfaringer, som du har fået gennem livet, samt dit samspil med andre og deres opfattelse af en.

Boost dit selvværd og din selvtillid

I dagligdagen italesættes det for eksempel som at tro på os selv, og det vokser, når du oplever du er glad og stolt af noget som føles rigtigt.

  • Skab bevidsthed om egne tanker og grænser
  • Få afklaret dine værdier og bliv mere klar på hvem du er
  • Tro på dit eget værd
  • Få styrket dine værdier

Øget selvværd – bedre relationer

Få nye indsigter og psykoterapeutisk støtte til at få styrket din integritet og bliv mere grounded/ jordforbundet.

Opbygning af selvværd: At arbejde med dette er at fremme din personlige udvikling. Det handler bl.a. om at blive opmærksom på, hvad der føles rigtigt for dig og turde gå efter det. Spørgsmål som: “Hvem er jeg?”

Opbygning af selvværd

Du kan få terapeutisk støtte til at opbygge dit selvværd, så du finder dine styrker og kompetencer her og nu.

Det kan også være nødvendigt at gå tilbage og bearbejde de negative oplevelser og eventuelle traumatiske oplevelser.

Øget selvværd gennem psykoterapi

Dårlig selvværd: Vi har alle tidspunkter, hvor vi mangler troen på eller tilliden til os selv, og ikke har det godt med os selv. Men når det bliver et langsigtet problem, kan det have en skadelig virkning på vores velbefindende og mentale helbred.

Selvværd er den opfattelse, vi har af os selv. Når vi har et sundt selvværd, er vi tilbøjelige til at være positivt stemte overfor os selv og overfor livet i almindelighed. Det gør os i stand til at håndtere livets op- og nedture bedre.

Når vores selvværd er lavt, er vi tilbøjelige til at have en øget opmærksomhed på egne fejl og mangler og til at se os selv og vores liv i et mere negativt og kritisk lys. Dette gør, at vi føler os mindre i stand til at håndtere de udfordringer livet bringer os.

Lavt selvværd kan vise sig ved en grundlæggende antagelse om ”ikke at være god nok”. Personen har en tendens til at dømme sig selv negativt og være meget selvkritisk. Ofte vil personen have en forventning om, at andre har det samme negative syn på dem.

At overvinde lavt selvværd: Det vil være forskelligt, hvad de negative tanker omhandler. Det kan bl.a. være tanker om at være dum, kedelig, uinteressant, grim, værdiløs og andre temaer. Og alt efter, hvor de negative tanker kommer fra, og hvad de omhandler, vil psykoterapeutiske samtaler kunne hjælpe med at skabe et mere positivt syn.

selvværd-styrket-integritet-assertiv-vivi-hinrichs

Gennem psykoterapi kan du få udviklet og styrket din integritet

Få en tid i Århus indenfor 24 timer

Selvværd er dit spejl

Psykologisk set defineres selvværd som den måde, du tænker og bedømmer dig selv på og har det med dig selv. De tanker og følelser, som du har om dig selv, bygger på personlige erfaringer, som du har fået gennem livet, samt dit samspil med andre og deres opfattelse af en.

Hvad kan vi gøre?

Du kan få terapeutisk støtte til at bryde en ond cirkel og begynde at handle i overensstemmelse med, hvad der vil tjene dig bedst på længere sigt. Det kan ofte opleves som vanskeligt eller direkte angstprovokerende, men du støttes igennem hele forløbet, så du oplever en tryg proces.

Lær dig selv at kende

Få nye indsigter og psykoterapeutisk støtte til at styrke din integritet og bliv mere grounded. Opbyg grænser og bliv klar over, hvor de går. Du vil blive opmærksom på dine styrker og din sårbarhed.

Det er også vigtigt, at lære at skelne mellem hvornår ens selvopfattelse er noget, man forestiller sig, og som derfor ikke stemmer overens med virkeligheden.

Bliv spejlet – få støtte til at finde dine ressourcer. Det handler om den holdning eller det syn, man har på sig selv.

Få professionel terapi og støtte i Aarhus til at opbygge dit selvværd

Depression

depression-terapi-aarhus-god-pris-fleksible-tider

Akut krise og sorg

selvværd-stress-terapi-aarhus-billig-psykolog-fleksible-tider

Stress